مالک سایت: پایگاه مقاومت بسیج احمدبن موسی (ع) روستای مظفری
 طراح سایت: پویاهاشمی
خبرنگار سایت: جمعی از بسیجیان بخش افزر
پست الكترونيك: afzarnews@gmail.com
 مدیریت سایت:
 پویاهاشمی-پوریا علیزاده
مسئول  : سیدحسن بخشی
تماس با مدیریت: 09337223516
  سوژه‌های خود را همراه با شماره تماس از طریق فرم تماس با ما برای ما ارسال نمایید.


<\/h1>