آیا از فعالیت پایگاه خبری تحلیلی افزر نیوز راضی هستید؟؟
(70.46%) 136
بلی
(9.326%) 18
خیر
(20.20%) 39
تا حدودی

تعداد شرکت کنندگان : 193