آیا از فعالیت پایگاه خبری تحلیلی افزر نیوز راضی هستید؟؟
(70.89%) 134
بلی
(8.994%) 17
خیر
(20.10%) 38
تا حدودی

تعداد شرکت کنندگان : 189