آیا از فعالیت پایگاه خبری تحلیلی افزر نیوز راضی هستید؟؟
(70.74%) 133
بلی
(9.042%) 17
خیر
(20.21%) 38
تا حدودی

تعداد شرکت کنندگان : 188