تاريخ انتشار: 23 / 02 / 1393 - زمان : 16:6

اسامی شهیدان استان فارس ،محل تولد تاریخ تولد نام پدر تاریخ شهادت و محل شهادت

 

برای مشاهده به ادامهی خبر مراجعه نمایید

 

 
 
ردیفنامنام خانوادگینام پدردینعملیاتتاریخ شهادتمحل شهادت
1 غلامعلی اب روش علی اصغر     1365/10/20 شلمچه
2 علی محمد اباذری محمودآبادی حبیب   رمضان 1361/11/04 شلمچه
3 عنایت الله بازگیر خداخواست اسلام والفجر هشت 21/11/1364 فاو ام القصر
4 علی پناه ابراز برات علی   كربلائ 5 1365/10/25 شلمچه
5 عبدالمنعم ابراهیم باقرشوهانی ابراهیم     1360/00/00 شلمچه
6 رضا ابراهیم پور درویش   كربلای 4 1365/10/04 شلمچه
7 محمد ابراهیم پور جلیل     1366/05/09 مكه معظمه
8 یوسف ابراهیم پور محمدحسین     1361/07/11 غرب كشور
9 اسماعیل ابراهیم پورجهرمی عوض     1363/10/09 سومار
10 محمدحسین ابراهیم پورحقیقی غلام رضا     1362/05/16 تپه آزادی
11 حسن ابراهیم پورفرد غلامعلی   بيت المقدس 1361/03/10 خرمشهر
12 اسماعیل ابراهیم زاده جواد     1360/12/06 تنگ چزابه
13 ابوالقاسم ابراهیمی نصیر     1365/05/21 مهاباد
14 اصغر ابراهیمی غلام حسین     1359/12/24 آبادان
15 بهادر ابراهیمی حسین اسلام   1367/03/26 کردستان
16 بهروز ابراهیمی امیر اسلام بیت المقدس 1361/02/19 جنوب
17 جهانگیر ابراهیمی حبیب اله اسلام   1363/10/04 سقز
18 سیدخداداد اساسه سیدغلام   كربلای 4 1365/10/04 شلمچه
19 امیرحسین اسپرجانی حسین اسلام   1367/04/21 زبیدات
20 حسین اسپنوی علی اکبر     1366/07/14 زبيدات
21 علی محمد اسپنوی علی اکبر     1361/08/25 سومار
22 حسین استاد غلام علی     1365/10/28  
23 مسلم استادزاده غلام حسین     1366/04/29 سومار
24 قنبرعلی استادی باباعربی علی     1357/11/23 ژاندارمری جهرم
25 ابراهیم استادیان محمدصادق     1361/05/02 کوشک
26 احمد استخر حیدرقلی     1362/05/20 ميان دوآب
27 جهان بخش استخر حسین   كربلای 5 1365/10/19 شلمچه
28 داریوش استخر قربان     1367/01/08  
29 احمدرضا استخری خان رضا     1365/02/25 حاج عمران
30 جعفر استخری حسین     1362/12/11 شرهاني
31 رضا استخری علی   كربلای 8 1366/01/19 شلمچه
32 قربان استخری حسینقلی اسلام رمضان 1361/04/23 شلمچه
33 ماشااله استخری گرامی اسلام   1363/12/21 جزیره مجنون
34 مختار استخری علی اسلام ثامن الائمه 1360/07/05 آبادان
35 علیرضا استدلال عبدالعلی   بيت المقدس 1367/03/23 شلمچه
36 محمدصادق استعجاب حسین اسلام   1360/06/27 سودانيه
37 علی ناز استقامت درویش اسلام   1360/12/29 رقابیه
38 حسین استقبالی امراله اسلام كربلای 8 1366/01/19  
39 بهرام استقلال استهباناتی محمدعلی     1367/04/04 جزاير مجنون
40 غلامرضا استقلال استهباناتی محمدعلی اسلام   1364/02/24 جفير
41 رسول استوار امیر اسلام کربلای 5 1366/01/04 شلمچه
42 محمدهادی استوار حیدر اسلام بیت المقدس7 1367/03/23 شلمچه
43 یحیی استوار علی اسلام والفجر2 1362/05/01 حاج عمران
44 غلام حسن استوارمیمندی عبدالحسین اسلام   1360/09/30 سو سنگرد
45 آیت اله استواری ابراهیم   مطلع الفجر 1364/12/20 فاو
46 خداداد استواری   اسلام   1366/08/07  
47 سهراب استواری شاحسین     1366/11/18 ماووت
48 صدراله استواری امان اله اسلام   1367/03/04 شلمچه
49 عزیزقلی استواری صفی خان     1366/04/28 سومار
50 فرهمند استواری بهرام     1363/07/08 جزيره مجنون
51 نصرت اله استواری امراله اسلام   1364/03/07 خرمشهر
52 اصغر استوان اسماعیل اسلام   1361/02/10 شلمچه
53 مجید استوانی زاده رمضان اسلام طريق القدس 1360/09/10 بستان
54 محمد اسحاقی کریم اسلام کربلای 5 1365/02/27 شلمچه
55 سیدعلی اصغر اسحاقی موسوی سیدایوب   کربلای 4 1361/02/10 جاده اهوازخرمشهر
56 علیرضا اسحقی محمد   کربلای 5 1365/10/19 شلمچه
57 سیدعبدالرحمان اسحقی موسوی سیدایوب   بيت المقدس 1367/05/31 شلمچه
58 سعید اسداللهی محمود اسلام   1359/07/12 آغاجاری
59 عباسعلی اسداللهی علی رضا اسلام   1360/07/01 دارخونين
60 محسن اسداللهی زوج باشی اسلام   1361/01/04 شوش
61 مصطفی اسداللهی زوج باشی اسلام قدس 3 1364/04/20 بیات
62 رضا اسدالهی امان اله اسلام فتح المبین 1361/01/04 دشت عباس
63 غلام رضا اسدالهی نصراله اسلام رمضان 1361/04/23 شلمچه
64 غلام علی اسدالهی مصطفی اسلام   1360/05/06 آبادان
65 غلام حسین اسدآبادی پور علی اسلام   1366/10/17 ماووت
66 اسداله اسدپور شیروان اسلام رمضان 1361/07/20 محوركوشك زيد
67 قنبر اسدپور اسد اسلام بدر 1363/02/19  
68 ابوالفضل اسدزاده جهانگیر اسلام والفجر8 1364/11/24 بندر فاو
69 علی رضا اسدزاده اسداله اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
70 حمید اسدسنگابی عزیز اسلام   1359/08/08 سليمانيه
71 صمد اسدسنگابی ناصر اسلام مسلم ابن عقیل 1361/07/18 سومار
72 علی اصغر اسدسنگابی منصور اسلام   1365/10/12 بيات
73 محمد اسدسنگابی غلامرضا اسلام   1359/07/10 سنندج
74 محمدمهدی اسدمنش عباس اسلام   1359/07/25 خرمشهر
75 عزت اله اسدنژاد فضل اله اسلام والفجر 1 1362/02/21 شرهانی
76 ابوالحسن اسدی غلام اسلام کربلای 5 1365/10/29 شلمچه
77 ابوالقاسم اسدی قره اسلام والفجر1 1361/04/23 شلمچه
78 اردشیر اسدی فرج اله اسلام   1365/04/09 زبيدات
79 اسدقلی اسدی اسفندیار اسلام   1366/12/09  
80 اسماعیل اسدی محمد اسلام   1361/11/28 بسيج شهری
81 بهمن اسدی عباس علی اسلام   1368/05/08 کردستان
82 بهنام اسدی جهانگیر اسلام کربلای 5 1365/10/21 شلمچه
83 جمال اسدی جمعه اسلام بيت المقدس 1361/02/27 پادگان اموزشي
84 جوده اسدی صبر اسلام   1379/00/00 ناصريه
85 حشمت اله اسدی عوض اسلام   1360/12/29 شوش
86 حمزه اسدی الیاس     1360/10/15 شلمچه
87 ذبیح اله اسدی عبدالخالق اسلام   1365/11/11 فرودگاه
88 سیدرضا اسدی سیدحسن اسلام کربلای 5 1365/12/04  
89 صمد اسدی حاج حسن اسلام پست نگهبانی 1370/02/16 اهواز
90 طالب اسدی عبدعون اسلام   1370/11/13 شيب البيض
91 عبدالرحمن اسدی عبدل اسلام خط پدافندی 1367/03/23 شلمچه
92 عبداله اسدی صدراله اسلام   1361/10/07 سنندج
93 عزیز اسدی نصیر اسلام طريق القدس 1360/07/03 كرخه نور
94 علی اسدی مکلف اسلام   1369/03/10 شهرهوير
95 علی اصغر اسدی مهدی اسلام   1366/12/26 مجنون
96 علی نقی اسدی غلام رضا اسلام   1366/04/24 شلمچه
97 عوده اسدی صبر اسلام   1370/00/00 شطره
98 غلامعلی اسدی غلام عباس اسلام   1366/08/06 پالايشگاه
99 قربان علی اسدی خرم اسلام کربلای 5 1365/10/24 شلمچه
100 محمدباقر اسدی امراله اسلام کربلای 4 1361/04/31 شلمچه
101 محمدرضا اسدی اصغر اسلام   1362/05/28 ابادان - اهواز
102 محمدمهدی اسدی عوض علی اسلام   1362/01/24 فكه
103 محمود اسدی عبداله اسلام شرهانی 1362/01/25 شرهانی
104 مهرزاد اسدی علی ناز اسلام   1367/04/04 جزيره مجنون
105 نادر اسدی مرتضی اسلام   1365/01/03 بندرفاو
106 نوروزعلی اسدی اسد اسلام بیت المقدس 1361/02/16 خرمشهر
107 علی محمد اسدی باباعربی عزیز اسلام بيت المقدس 1361/02/16 خرمشهر
108 روح اله اسدی پور نوراله اسلام کربلای 4 1365/10/04  
109 عباس قلی اسدی حیدرآبادی غلام رضا اسلام   1361/08/11 عين خوش
110 قربان اسدی دهزیری حاجی اسلام نصر4 1366/04/03 ماووت
111 علیرضا اسدی لاری حسین اسلام   1361/01/02 شوش
112 محمدجواد اسدی لاری غلام رضا اسلام   1367/01/17 حلبچه
113 داریوش اسدی مراغه ای عباس اسلام   1361/08/18 عين خوش
114 عبدالعلی اسدیان جویانی عوض اسلام کربلای 5 1365/12/13 شلمچه
115 خلیل اسرار بهادر اسلام   1367/05/15 پاسگاه زید
116 نصراله اسعدی تادوانی مراد اسلام   1365/07/10 مجنون
117 ذبیح اله اسفندی جهان گیر اسلام   1360/11/19 چزابه
118 محمدحسین اسفندی مصطفی اسلام   1363/12/25 شرق دجله
119 اله داد اسفندیاری اسکندر اسلام   1367/07/29 بستان
120 حسین اسفندیاری مظفر اسلام   1367/01/14 جزيره مجنون
121 خداداد اسفندیاری عباس اسلام   1362/12/12 جفير
122 خورشید اسفندیاری اسکندر اسلام والفجر1 1362/01/22  
123 عبدالحسین اسفندیاری رضا اسلام پدافندی 1360/03/18 آبادان
124 عزت اله اسفندیاری ظهراب اسلام   1359/07/10 دارخويين
125 عوض اسفندیاری محمد اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 شلمچه
126 غلام حسن اسفندیاری جان محمد اسلام   1360/11/19 چزابه
127 غلام حسین اسفندیاری احمد اسلام   1381/09/24  
128 لطف علی اسفندیاری کوچکعلی اسلام   1366/05/07 شلمچه
129 محمدرضا اسفندیاری حجت اله اسلام کربلای 5 1365/10/19 شلمچه
130 منصور اسفندیاری غلامرضا اسلام   1362/05/02 پيرانشهر
131 ابوطالب اسفندیاری بیات خانقلی اسلام   1361/00/00 شلمچه
132 حاتم اسفندیاری بیات ازاد اسلام   1360/07/19 آبادان - ماهشهر
133 خانقلی اسفندیاری بیات شاوردی اسلام   1367/04/04 جزيره مجنون
134 رحمن اسفندیاری بیات غلامحسین اسلام   1360/09/10 بستان
135 شعبان اسفندیاری بیات بلوط اسلام   1360/08/05 سوسنگرد
136 عزت اله اسفندیاری بیات افراسیاب اسلام کربلای 5 1365/10/29 شلمچه
137 قدمعلی اسفندیاری بیات نیاز اسلام والفجر10 1367/01/02 خرمال
138 ذبیح اله اسفندیاری دارنجانی هدایت اله اسلام   1361/04/23 کوشک
139 عینعلی اسفندیاری قلاتی مولا اسلام   1363/02/05 جاده جفير
140 رضا اسفندیاری مظفری علی یار اسلام   1359/08/05 اهواز-جنوب غرب
141 علی اصغر اسلام پناه غلام علی اسلام   1362/05/01 حاج عمران
142 عبدالرضا اسلام زاده محمدجعفر اسلام بيت المقدس 1361/02/20 جفير
143 بالاخان اسلامی کریم اسلام تک دشمن 1367/01/28 فاو
144 حبیب اله اسلامی قلی اسلام کربلای 7 1366/01/20 شلمچه
145 سیداسداله اسلامی سیدمحمدباقر اسلام   1361/10/26 زبيدات
146 عباسعلی اسلامی حسینعلی اسلام   1367/04/04 جزيره مجنون
147 محمد اسلامی عوض آقا اسلام   1359/08/10 آبادان
148 محمدتقی اسلامی میرزاجواد اسلام   1362/06/24 بسیج میمند
149 محمدرضا اسلامی خلیل اسلام بدر 1363/12/26 شرق دجله
150 نادر اسلامی رستم اسلام   1365/02/24 شرهانی
151 ابوالفضل اسلامی پور سیدمحمد اسلام کربلای 4 1365/10/04 خرمشهر
152 خلیل اسلامی جهرمی عبداله اسلام   1365/09/16 خرمشهر
153 محمدرضا اسلامی جهرمی میرزابابا اسلام والفجر4 13/08/1362 خاک عراق
154 حسین اسلامی خرمی اسمعیل اسلام والفجر2 1362/05/01 حاج عمران
155 عباس اسلامی مقدم کرامت اله اسلام کربلای 5 1365/12/13 شلمچه
156 محمدحسین اسلامی منش رسول اسلام   1360/07/05 آبادان - ماهشهر
157 علی رضا اسلامی نژاد محمد اسلام   1363/12/11 شرق دجله
158 حسین اسلامی نسب عباس اسلام   1359/07/03 آبادان
159 محمد اسلامی نسب نجات اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
160 بهروز اسلم بخش علی اسلام کربلای 5 1365/11/14 شلمچه
161 بهمن اسلمی اصغر اسلام   1365/02/20 سوسنگرد
162 محمود اسلمی محمدعلی اسلام   1367/05/16 دارخوين
163 حلیمه اسلوب عبداله اسلام   1367/04/12 آبهای خليج فارس
164 اسماعیل اسماعیل پور احمد اسلام   1368/04/24  
165 حسین اسماعیل پور رمضان اسلام کربلای 5 1365/10/23 شلمچه
166 داداله اسماعیل پور قلندر اسلام   1362/01/25 شرهاني
167 فلامرز اسماعیل پور صفر اسلام   1362/03/01 حومه سلماس
168 ضرغام اسماعیل زاده علی اسلام   1363/08/26 پاسگاه زيد
169 یداله اسماعیل زاده سیف اله اسلام   1366/06/01 شلمچه
170 حمیدرضا اسماعیل نژاد اسماعیل اسلام   1367/04/04 جزیره مجنون
171 حسین اسماعیلو عوض اسلام   1364/01/29 پادگان حميد
172 ابراهیم اسماعیلی خلیل اسلام   1363/02/27 جزيره مجنون
173 احمد اسماعیلی علی محمد   کربلای 5 1365/10/20 شلمچه
174 اسماعیل اسماعیلی اکبر اسلام کربلای 5 1365/10/19 پاسگاه زيد
175 ایاز اسماعیلی عیسی اسلام بدر 1363/12/24 جزیره مجنون
176 بهبود اسماعیلی عوض اسلام کربلای 5 1365/10/19 شلمچه
177 بهمن اسماعیلی محمد اسلام   1361/04/26  
178 جاسم اسماعیلی حسین اسلام   1372/00/00 ناصريه
179 جان بابا اسماعیلی خان جان اسلام فتح المبين 1361/01/01 شوش
180 حسن اسماعیلی غلام اسلام   1361/09/11 عین خوش
181 خلیل اسماعیلی اسماعیل اسلام   1363/03/22 سرین چاده کردستان
182 درویشعلی اسماعیلی اصغر اسلام   1362/12/12 طلائيه
183 روح اله اسماعیلی حسین اسلام طريق القدس 1360/09/08 بستان
184 صمد اسماعیلی حیدر اسلام   1368/01/16 سردشت
185 طیب اسماعیلی محمدباقر اسلام   1366/12/28 مريوان
186 عبدالرحیم اسماعیلی بشیر اسلام   1361/01/02 شوش
187 علی حسن اسماعیلی حسن قلی   والفجر8 1364/11/21 جنوب
188 علی رضا اسماعیلی کهزاد اسلام خيبر 1362/12/03 جفير
189 غلام رضا اسماعیلی ابراهیم اسلام   1366/06/26 سومار
190 فلامرز اسماعیلی کیامرث اسلام   1361/06/25 اردوی بسیج شهر
191 نادر اسماعیلی بهادر اسلام کربلای 5 1365/11/18 شلمچه
192 نگهدار اسماعیلی طاوه اسلام   1369/10/22  
193 هادی اسماعیلی نجیم اسلام   1367/04/04 جزيره مجنون
194 هوشنگ اسماعیلی حسن علی اسلام کربلای 5 1365/10/12 شلمچه
195 محمدسعید اسماعیلی چینه جانی اسماعیل     1359/09/17  
196 حسن اسماعیلی شهرخفری حسین اسلام والفجر2 1362/05/14 حاج عمران
197 عبدالمجید اسماعیلی شهرخفری حسین اسلام   1369/05/25  
198 میرزاجان اسماعیلی طالب بیگی رسول اسلام   1361/07/18 شلمچه
199 جواد اسماعیلیان جعفر اسلام   1361/05/01 شلمچه
200 علی محمد اسمان بخش اسمعیل اسلام   1361/02/23 دارخوئين آبادان
201 ابراهیم اسمعیل پوردریمی زیاد اسلام   1366/04/27 سومار
202 یوسف اسمعیل دخت اکبر اسلام بيت المقدس 1361/02/12 خرمشهر
203 احمد اسمعیلی کربلائی محمدحسین اسلام   1360/05/02 منزل دكترطاهری
204 حسن اسمعیلی نوازاله اسلام نصر5 1366/04/03 سردشت
205 حمید اسمعیلی رجب اسلام بیت المقدس 1361/02/10 فکه
206 خداداد اسمعیلی قلندر اسلام   1365/07/23 فرودگاه شيراز
207 رباب اسمعیلی کربلائی احد اسلام   1360/05/09 شيراز
208 طهماس اسمعیلی خلف علی اسلام   1364/08/29 پادگان امام علی
209 عبدالحسین اسمعیلی ابوالقاسم اسلام   1366/12/28 خرمال
210 علیا اسمعیلی گرگعلی اسلام   1366/05/09 مكه مكرمه
211 محمدجواد اسمعیلی نادعلی اسلام کربلای 4 1365/10/04 ام الرصاص
212 محمدحسین اسمعیلی کربلائی احمد اسلام   1360/05/09 منزل دكترطاهری
213 ایوب اسمعیلی ابهری یداله اسلام   1360/11/22 تنگ چزابه
214 یداله اسمعیلی ابهری علی اصغر اسلام والفجر8 1364/12/09 فاو
215 حسام اسمعیلی فرد حسینعلی اسلام کربلای 5 1365/10/19 شلمچه
216 محسن اسمعیلی فرد حسینعلی اسلام خيبر 1362/00/00 جزيره مجنون
217 رضاقلی اسمعیلی مزیدی علی قلی اسلام کربلای 5 1365/12/04 شلمچه
218 علی محمد اسمعیلی نژاد اسمعیل اسلام   1359/09/10 هويزه
219 جلیل اسمی جهرمی محمدعلی اسلام والفجر10 1366/12/25 كوهبار
220 علی حسین اسنا غلامحسین اسلام   1366/07/24 شلمچه
221 علی رضا اسیری عبدالرضا اسلام   1367/03/06 جاده اهواز- آبادان
222 عوض اشتاب علی اسلام   1366/02/07 خرمشهر
223 محمدعلی اشتیاقی شیخ آقا اسلام   1360/02/21 پاوه
224 احمدرضا اشرافی محمدحسن اسلام   1363/06/16 چزابه
225 حسنعلی اشرافی اسداله اسلام والفجر8 1364/11/22 فاو-اروند رود
226 محمدجواد اشرافی اسداله اسلام بدر 1363/12/25 شرق دجله
227 هاشم اشرافی عبدالحسین اسلام بيت المقدس 1361/02/10 دارخوئين آبادان
228 عبداله اشراق جهرمی محمدعلی اسلام بيت المقدس 1367/03/23 شلمچه
229 عنایت اله اشراق جهرمی محمدعلی اسلام والفجر2 1362/05/05 حاج عمران
230 غلام علی اشرف کریم اسلام   1365/11/04  
231 مختار اشرف آقاجان اسلام   1365/07/22 جزیره مجنون
232 فرج اله اشرف خراز محمدعلی اسلام   1367/12/13 محوراهواز- خرمشهر
233 سیدمحمدرضا اشرف زاده سیدحسین اسلام والفجر 1362/01/21 شرهانی
234 حسن اشرف زاده شیرازی عبدالامیر اسلام   1359/07/23 آبادان - ماهشهر
235 ناصر اشرف نیا مراد اسلام   1366/08/27  
236 مجید اصانلو اسداله اسلام   1361/02/23 خونين شهر
237 عبداله اصداقی جهرمی محمدحسین اسلام طريق القدس 1360/09/09 بستان
238 میثم اصغرعلی اصغر اسلام کربلای 5 1365/11/01 شلمچه
239 حسن اصغری محمد اسلام   1361/10/14 قصر شیرین
240 اسمعیل اصلاحی سیف اله اسلام   1367/04/22 دهلران
241 مسعود اصلاحی محمدتقی اسلام کربلای 8 1366/01/20 شلمچه
242 ساسان اصلانی اصل سعید اسلام   1367/07/02 سومار
243 محمود اطلاعی علی اسلام   1361/02/23 فكه
244 سیدیحیی اطهر سیدعبدالخالق اسلام   1361/02/15 خونين شهر
245 عبدالحمید اعتصامی فرد عباس اسلام کربلای5 1365/11/07 شلمچه
246 عبدالمجید اعتصامی فرد عباس اسلام والفجر 4 1362/08/12 پنجوین
247 محمدرحیم اعتصامی فرد عباس اسلام فتح المبین 1361/01/05 رقابیه
248 بهنام اعتمادی ابراهیم اسلام بيت المقدس 1360/11/23 تنگه چزابه
249 حسن اعتمادی رجبعلی اسلام   1359/10/18 سوسنگرد
250 صمد اعتمادی فرجاد اسلام   1362/12/12 پل طلائيه
251 علی اصغر اعتمادی حیدر اسلام   1364/08/24 قصرشیرین
252 فرشید اعتمادی محمدرضا اسلام   1364/06/29 پاسگاه نصريان
253 نعمت اله اعتمادی اصغر اسلام رمضان 1361/04/25 شلمچه
254 حیدر اعتمادی مهرنجانی محمدتقی اسلام   1361/06/31 پاسگاه زيد
255 علی اصغر اعتمادی مهرنجانی حاجی اسلام رمضان 1361/03/19 شلمچه
256 غلام حسین اعرابی محمدحسن اسلام   1367/01/02 خرمال
257 سهیل اعلاتاب حسین اسلام   1364/12/26 كوشك
258 رضا اعلایی باقر اسلام   1360/09/20 شياكوه
259 رحیم افتاده محمد اسلام   1361/01/02 دشت عباس
260 محسن افتخار باباجان اسلام والفجر8 1364/11/22 اروندرود
261 محمدرضا افتخار محمدحسن اسلام   1362/00/00  
262 فرخ افتخاری کرم اسلام رمضان 1361/04/23 شرق بصره
263 محمد افتخاری کرم اسلام   1362/07/28 بانه
264 اسداله افتخاری شهرخفری کریم اسلام   1360/07/05 دهلاويه
265 رضا افتخاری لاری محمدصادق اسلام   1359/10/23 ابادان
266 محمدحسین افتخاریان محمدحسن اسلام والفجر8 1364/11/22 بندرفاو
267 عباداله افخمی محمد اسلام   1360/09/27 بوستان
268 علی افخمی هادی اسلام   1362/10/14 محور بانه
269 محمد افخمی حسن قلی اسلام والفجر8 1364/12/20  
270 محمدرضا افراسبی مصطفی اسلام کربلای 5 1365/10/27 شلمچه
271 فاطمه افراسیاب سهراب اسلام   1367/01/30 دروازه قصاب خانه
272 بهادر افراسیابی نادر اسلام   1362/08/03 سردشت
273 حسین افراسیابی خداداد اسلام   1367/03/05 شلمچه
274 گیو افراسیابی اله مراد اسلام   1367/04/04 جزيره مجنون
275 محمد افراسیابی عبداله اسلام پدافندی 1367/02/25 صلاح الیدینی بانه
276 مرتضی افروز علی اسلام والفجر 8 1364/11/22 اروندرود
277 جمال افروزه خلیل اسلام کربلای 5 1365/10/23 شلمچه
278 محمدجواد افروزه خلیل اسلام خيبر 1362/12/25 خرمشهر
279 محمد افروغ حسن اسلام والفجر8 1364/11/21 اروند رود
280 سیدمهدی افسر سیدمحمد اسلام والفجر8 1364/11/27 فاوجنوب
281 فرهاد افسر ناصر اسلام کربلای 4 1365/10/04 ام الرصاص
282 حسن افسرده ابوالحسن اسلام بدر 1363/12/26 شرق دجله
283 محمدحسن افسرده دولت آبادی غلامحسین اسلام کربلای 5 1365/11/10 شلمچه
284 محمد افسری غلام اسلام خیبر 1362/12/12 طلائيه
285 حبیب افشار غلام شاه اسلام   1359/07/00 بيمارستان نفت
286 حمیدرضا افشار نادر اسلام والفجر8 1364/12/12 فاو
287 عباس افشار غلام حسین اسلام کربلای 5 1365/10/24 شلمچه
288 محمدجواد افشار محمود اسلام کربلای 5 1365/10/30 شلمچه
289 محمدعلی افشار فرامرز اسلام بيت المقدس 1361/02/11 خرمشهر
290 حسن افشاری نوروز اسلام والفجر8 1364/11/21 اروند رود
291 حسین افشاری کناری اسلام   1364/03/29  
292 حمید افشاری لطف اله اسلام کربلای 5 1365/10/26 شلمچه
293 عبدالحسین افشاری جان علی اسلام   1358/06/00  
294 عبدالرحمن افشاری سیف اله اسلام بيت المقدس 1366/12/30 ماووت
295 قربان علی افشاری غریب اسلام نصر3 1366/03/28 نهرعنبر
296 مهدی افشاری خانباز اسلام رمضان 1361/04/26 شلمچه
297 نوازاله افشاری نعمت الله اسلام   1361/01/20 جاده قرمزاری
298 لطف علی افشاری ملااره خان محمد اسلام   1367/03/09 شلمچه
299 محمدسعید افشاریان درویش اسلام   1361/02/16 دارخوئين
300 بهمن افشون بندر اسلام   1361/10/24  
301 خدابخش افشون احمد اسلام   1364/12/09  
302 رستم افشون غلام حسین اسلام   1364/12/20 بيمارستان ممسنی
303 غضنفر افشون میرحسین اسلام   1364/03/03  
304 قباد افشون احمد اسلام   1361/02/10  
305 احمد افضل محمد اسلام   1360/06/27 دهلاويه
306 خلیل افضلی سیداحمد اسلام   1359/03/05 محورآباده ايزدخواست
307 سیدعلی افضلی سیدعبدالوهاب اسلام   1365/11/07 جزاير مجنون
308 سیدمحسن افضلی سیدمهدی اسلام   1362/04/06 دهلران
309 محمد افضلی پرویز اسلام   1366/07/14 شلمچه
310 مهرزاد اقاجری غلامرضا اسلام   1363/03/21 اسكله آبادان خط
311 ابوطالب اقبال حسن اسلام   1365/01/06 اروند رود
312 حسین اقبال احمد اسلام   1361/08/12 عين خوش
313 محمدجواد اقبال احمد اسلام   1367/01/29 ماووت
314 منوچهر اقبال غلام اسلام   1362/09/02 مهران
315 رحمن اقبال پور حبیب اسلام   1359/06/31 ام الرصاص
316 قاسم اقبال پور صمد اسلام   1375/05/11 شیراز
317 طمراس اقبالی حسین اسلام   1367/10/01 جاده شوش اهواز
318 علی اقبالی امراله اسلام والفجر2 17/06/1362 حاج عمران تپه کدو
319 یوسف اقبالی حمایت اله اسلام   1367/04/04 طلائيه
320 جلیل اقتصادی علی مراد اسلام   1366/11/08 شلمچه
321 علی اصغر اقلیدی رحمت اله اسلام   1367/04/31 قصرشيرين
322 مرتضی اقلیدی نژاد عبدالعلی اسلام   1362/03/14 شرهاني
323 جواد البرز احمد اسلام بدر 1363/12/26 شرق دجله
324 عبدالسمیع البصری ظاهر اسلام   1369/12/05 بصره
325 بهرام الطافی رحمن اسلام   1365/11/22 سه راهي فكه بست
326 خیراله الطافی یداله اسلام   1367/04/04 جزيره مجنون
327 راضی العبادی سعید اسلام   1370/00/00 ناصريه ابوصابط
328 ناصر العبادی عباس اسلام   1378/04/27 زندان ابوقريب
329 مهند العزاری عبدالحسین اسلام   1367/00/00 بغداد
330 غلام علی الماس پور علی محمد اسلام   1366/09/12 گلستان
331 حسین الماس فرد الماس اسلام   1365/01/27 جزیره مجنون
332 نعمت اله الماسی نگهدار اسلام خيبر 1362/12/12 طلاييه
333 هیبت اله الماسی جعفر اسلام   1366/10/10 آبادان
334 فریبرز اله بخش پورزارع عبدالحسین اسلام بدر   شرق دجله
335 محمدمهدی اله پناه زاده محمد اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
336 عبدالرضا اله دادی شیروان اسلام   1364/12/20 اروندرود
337 علی رضا اله دادی کاکاخان اسلام   1364/09/17 هورالعظیم
338 فرهاد اله دادی رحمن اسلام   1365/10/12 محوراهواز-خرمشهر
339 محسن اله دادی محمدرضا اسلام نصر4 1366/04/05 ماووت
340 سیدناصر اله مرادی سیدعباس علی اسلام   1362/12/12 طلائيه
341 بهمن اله وردی دشت ارژنه محمدعلی اسلام   1359/11/16 آبادان
342 ابراهیم اله یاری اسمعیل اسلام   1364/08/26 اروندرود
343 حسن اله یاری قلی اسلام   1363/10/02 مهاباد
344 جواد الهی عوض قلی اسلام والفجر2 1362/05/05 حاجي عمران
345 قاسم الهی محمد اسلام کربلای 4 1365/10/04 ام الرصاص
346 ماشااله الهی حسین اسلام   1360/06/04  
347 مرتضی الهی علی اسلام محرم 1361/09/09 شرهاني
348 مصطفی الهی حاجی اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
349 غلام حسین الهیاری عطااله اسلام رمضان 1361/05/24 پاسگاه زيد
350 محمود الهیاری محمدحسین اسلام   1366/01/19 شلمچه
351 منوچهر الهیاری سیدسپهدار اسلام   1361/08/15  
352 علی الیاس پور محمد اسلام بدر 1363/12/26 خاك عراق
353 غلام رضا الیاس حقیقی حسین اسلام کربلای 8 1366/01/20 شلمچه
354 درویش الیاسی بابا اسلام   1363/11/11 سومار
355 نعمت اله الیاسی علمدار اسلام   1366/09/21 ماووت
356 حمیدرضا الیاسی بیلویی طمراس اسلام   1373/02/18  
357 عباس اماره فضل اسلام   1371/00/00 زندان ابوغريب
358 حمید امام جماعت محمدرضا اسلام والفجر 10 1366/12/26 خرمال
359 علی اصغر امام دوست شکراله     1366/02/04  
360 حسن امام قلی پور علی بابا اسلام والفجر 8 1364/11/27 فاو - ام القصر
361 اسماعیل امامزاده ائی حاجی بابا اسلام خيبر 1362/12/25 طلائيه
362 عباس امامعلی غلامرضا اسلام بيت المقدس 1366/11/06 فاو
363 سیاوش امامی کبوتر اسلام کربلای 4 1361/04/23 کوشک
364 سیداحمد امامی سیدحسین اسلام   1360/04/17  
365 عبدالصاحب امامی میرزاحسن اسلام بدر 1363/12/25 جزیره مجنون
366 علی رضا امامی مسعود اسلام   1359/10/13 سليمانيه
367 غلامرضا امامی تقی اسلام   1362/04/30 سنندج
368 محمد امامی محمود اسلام طريق القدس 1360/09/09 بستان
369 منصور امامی زلف علی اسلام کربلای 5 1365/10/20 شلمچه
370 یعقوب امامی مومن اسلام بيت المقدس 1366/11/07 شلمچه
371 یوسف امامی مومن اسلام بيت المقدس 1366/12/26 دزلي
372 رمضان امانت حیدر اسلام   1364/08/08 آبادان
373 محمدصادق امانت غلامرضا اسلام   1360/07/05 آبادان
374 احمد امانی اله یار اسلام   1372/03/26 حسين آبادسبزوي
375 حمید امانی ذبیح اله اسلام والفجر8 1364/11/22 فاو
376 رحمت اله امانی غلام عباس اسلام   1361/08/11 عين خوش
377 قربانعلی امانی خواجه علی اسلام خيبر 1363/05/29 طلائيه
378 گرامی امانی اله یار اسلام   1372/03/26 حسين آبادسبزوي
379 مرجان امانی اله یار اسلام   1372/03/26 داراب
380 ناصر امانی اسکندر اسلام   1363/12/19 سومار
381 هدایت امانی عزت اله   کربلای 8 1366/01/18 شلمچه
382 مهدی امتیازی رمضانعلی اسلام کربلای 5 1365/10/04 شلمچه
383 قدرت امرالهی میشوان منصور اسلام والفجر8 1364/12/08 خط مقدم آبادان
384 بهرام امری دهزیری رجب اسلام   1366/07/06 شلمچه
385 اسماعیل ارسال محمد     1358/08/10  
386 باقر امید آرزومند اسلام   1364/11/30 آبادان
387 اصغر امیدآباده عیدی محمد اسلام   1360/05/22 سوسنگرد
388 احمد امیدپناه تزنگی عباسقلی اسلام   1365/04/01 جاده شيرازاصفهان
389 جعفر امیدوار اسد اسلام   1360/07/05 فياضيه
390 رجب امیدوار الیاس اسلام   1362/01/22 شرهاني
391 شاه حسین امیدوار عزیز اسلام والفجر10 1367/01/14 سيدصادق
392 عبداله امیدوار فرج اله اسلام   1368/03/16  
393 علیرضا امیدوار محمدرضا اسلام   1367/04/16 سومار
394 فریبرز امیدوار مرادقلی اسلام   1366/05/24  
395 محمدابراهیم امیدوار محمدعلی اسلام   1365/07/13 مولان اباد
396 ابراهیم امیدی علی اکبر اسلام   1367/04/04 جزيره مجنون
397 امیدعلی امیدی اسماعیل اسلام   1362/04/13 جاده مهابادبوكان
398 عزت اله امیدی محمدباقر اسلام نصر4 1366/03/31 ماووت
399 موسی امیدی جانی خان اسلام   1367/03/04 شلمچه
400 حامدعلی امیدی اسماعیل آبادی محمدعلی اسلام   1375/12/23 كوه های بينالود
401 محمدرضا امیدی هارونی شاهپور اسلام   1366/10/09 زبيدات
402 علی رضا امیرپور اسداله اسلام   1367/00/00 سومار
403 حاج امیرخان سرور اسلام   1358/03/05  
404 سیروس امیرزادگانی محمد اسلام   1367/01/29 فاو
405 عبدالحمید امیرزاده محمد اسلام والفجر2 02/05/1362 حاج عمران
406 سیدجلال امیرسادات سیدعلی اسلام دزفول 1364/04/01 گلستان
407 فرج اله امیرسالاری لهراسب اسلام   1359/06/09 بسیج فیروزآباد
408 محمد امیرمغری عبدالکریم اسلام   1360/11/21 تنگه چزابه
409 ابراهیم امیری گرام اسلام کربلای 5 1365/11/07  
410 ابوالحسن امیری غلام حسین اسلام   1365/06/02  
411 ابوالقاسم امیری محمد اسلام   1365/03/22 جنگل امقر
412 احد امیری محمود اسلام   1366/02/24 نهرعنبر
413 احمد امیری عبدالحسین اسلام   1362/11/18  
414 بشیر امیری اسکندر اسلام کربلای 10 1366/01/27 سردشت
415 بهرام امیری بیژن اسلام   1367/02/10 شلمچه
416 جهانگیر امیری عوض اسلام   1367/03/04 شلمچه
417 حاتم امیری ولی اسلام   1365/02/21 فاو
418 حسن علی امیری مقصود اسلام   1367/04/04 جزيره مجنون
419 حسین امیری رمضان اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
420 خرم امیری فلک ناز اسلام کربلای 5 1365/11/10 شلمچه
421 رضا امیری غلام اسلام   1365/00/00  
422 رضاقلی امیری هوشنگ اسلام بيت المقدس 1361/03/02 خونين شهر
423 رمضان امیری علی یار اسلام قدس 1364/04/20 دهلران
424 شمشاد امیری علی اسلام والفجر8 1364/11/22 اروندرود
425 شیرزاد امیری علی اسلام   1367/05/13 رودخانه گتوند
426 صفدر امیری نشمی اسلام کربلای5 1365/10/13 سه راهی جفیر(شلمچه)
427 عباس امیری عزیز اسلام   1361/01/05 شوش
428 عبدالخالق امیری امراله اسلام کربلای 5 1365/10/11 شلمچه
429 عبدالرزاق امیری کریم اسلام محرم 1361/09/01 موسيان
430 عبدالرسول امیری عباسعلی اسلام خط پدافندی 1366/12/28 مریوان
431 عبدالرضا امیری علی رضا اسلام   1367/01/22 جنوب شلمچه
432 عزیز امیری نعمت اله اسلام والفجر8 06/11/1364 فاو
433 عوض امیری عزیز اسلام رمضان 1361/10/09 شلمچه
434 غلام عباس امیری بهمن اسلام   1361/04/01 پل ذهاب
435 غلام علی امیری حبیب اسلام   1365/03/11 مهران
436 فرهاد امیری امیرثابت اسلام   1366/01/21 شلمچه
437 مجید امیری   اسلام   1369/08/18  
438 محمد امیری قنبرعلی اسلام   1366/12/19 شلمچه
439 محمود امیری عبدالحسین اسلام   1368/01/02  
440 مرادحاصل امیری حیدر اسلام والفجر 2 1362/07/21 مریوان
441 مصطفی امیری محمد اسلام   1376/05/12  
442 مظفر امیری غلامعلی اسلام والفجر2 1362/05/03 حاج عمران
443 مهراب امیری شمس علی اسلام والفجر1 1361/11/18 فكه
444 نامدار امیری اکبر اسلام کربلای 6 1365/10/24 سومار
445 نعمت اله امیری محمد اسلام کربلای 4 1365/10/04 خرمشهر
446 زواره امیری ابنوی درویش اسلام   1360/07/30 اروندرود
447 قربان علی امیری شیری پنج علی اسلام پاکسازی 1363/08/06 سردشت
448 همت امیری طسوجی محمد اسلام   1374/06/27 جزیره مجنون
449 موسی امیری عین الدینی رحیم اسلام   1361/03/04 خرمشهر
450 جمشید امیری فیوج خان علی اسلام   1362/12/12 جزيره مجنون
451 محمود امیری قطب آبادی ابوالحسن اسلام   1361/02/10 فكه
452 حمید امیری نوروزانی احمد اسلام   1361/01/02 کرخه نور
453 سیدصلاح الدین امیریان سیدمحمدحسن اسلام   1363/04/21 قصرشيرين
454 عبدالرضا امین حیدر اسلام فتح المبين 1361/01/06 شوش
455 ابراهیم امین پور جواد اسلام   1358/10/20 جاده زاهدان
456 ابوالقاسم امین پور غلام رضا اسلام کربلای 5 1365/12/11  
457 علی امین پور محمود اسلام کربلای 8 1366/01/19 شلمچه
458 علی امین گرفته بمون اسلام   1362/05/06 خاك عراق
459 علی اصغر امینا یوسف اسلام کربلای 5 1365/10/30 شلمچه
460 ابراهیم امینی احمد اسلام   1362/12/03 جفیر
461 اسماعیل امینی علی ناز اسلام   1365/06/22  
462 باباجان امینی کاکاخان اسلام   1362/05/02 حاج عمران
463 جهانزیر امینی محمد اسلام   1366/06/26 محورسردشت مهاباد
464 جواد امینی عزیزاله اسلام   1378/12/02  
465 حسین امینی مصطفی اسلام   1361/01/05 عين خوش
466 حشمت اله امینی بخش اسلام   1367/09/27 جزيره مجنون
467 حمزه امینی جعفر اسلام   1365/06/16 فاو
468 خدایار امینی اسفندیار اسلام   1362/08/25 مهاباد
469 داراب امینی بمانعلی اسلام کربلای 8 1366/01/19 شلمچه
470 رستم امینی ابراهیم اسلام   1363/07/27 پيرانشهر
471 شاهپور امینی محمدحسین اسلام   1359/07/23 خرمشهر
472 علی اصغر امینی عبدالحسین اسلام بیت المقدس 1361/02/10 فکه
473 علی بابا امینی امان اسلام   1367/04/22 فكه
474 علی داد امینی ابراهیم اسلام بیت المقدس 1361/02/17 خرمشهر
475 علی مراد امینی جبار اسلام   1360/12/08 محوربستان
476 عین اله امینی حسین اسلام   1360/08/12 شوش
477 قربان امینی رمضان اسلام مهران 1364/03/02 مهران
478 قربانعلی امینی بمون اسلام کربلای 8 1366/01/18 شلمچه
479 محمود امینی احمد اسلام کربلای 8 1366/01/28 شلمچه
480 مسیب امینی عباس علی اسلام   1366/12/26  
481 مهراب امینی حجت اله اسلام کربلای 4 1365/10/04 ام الرصاص
482 مهرانگیز امینی خسرو اسلام   1366/05/09 مكه مكرمه
483 نوازاله امینی اله قلی اسلام   1363/08/26 جاده اصفهان -سنندج
484 هدایت امینی ماندنی اسلام   1367/04/04 جزيره مجنون
485 یعقوب امینی هیبت اله اسلام کربلای 5 1365/12/15  
486 رضا امینی آباده باقر اسلام   1360/11/20 چزابه
487 فاضل امینی بلیانی کاکاخان اسلام کربلای 5 1365/10/19 شلمچه
488 مسعود امینی سروستانی ناصر اسلام کربلای 5 1365/10/19 شلمچه
489 محمداسماعیل امینی ششده غلامعباس اسلام   1377/11/08 شیراز
490 غلام حسین امینی فرد بهرام اسلام کربلای 5 1365/10/25 شلمچه
491 جواد اناری یوسف اسلام   1363/12/20 خسروآباد
492 مصطفی انباردار حسین اسلام   1360/07/13  
493 غلامرضا انتظاری زاده شیرازی صمد اسلام کربلای 6 1365/10/25 سومار
494 قاسم انجام عوض اسلام   1367/03/04 شلمچه
495 سیدمحمدحسین انجوی امیری سیدمحمود اسلام کربلای 5 1365/10/20 شلمچه
496 سیدمجتبی انجوی مدار سیدرضا اسلام رمضان 1361/04/23 شلمچه
497 محمد اندام احمد اسلام والفجر10 1366/12/28 خرمال
498 حسین اندرز ابوالحسن اسلام   1365/02/24  
499 علی اندش محمد اسلام کربلای 5 1365/10/29 شلمچه
500 علی رضا اندش حسن اسلام   1367/10/27 خاش
501 عبدالحمید انشایی محمدکاظم اسلام مطلع الفجر 1360/10/15 شیاکو
502 مسعود انشایی محمدکاظم اسلام   1367/01/29 خلیج فارس
503 محسن انشائی نوبندگانی کوچک اسلام   1360/07/07 كرخه نور
504 ابراهیم انصاری   اسلام   1358/00/00  
505 احمد انصاری یحیی     1367/03/23  
506 احمدرضا انصاری علی رضا اسلام کربلای 5 1365/10/25 شلمچه
507 اردشیر انصاری عبدالحسین اسلام   1366/04/01  
508 اسداله انصاری باباجان اسلام   1361/04/23  
509 الخاص انصاری علی محمد     1373/04/22  
510 اله قلی انصاری کهیار اسلام   1360/05/04 ایستگاه 7 آبادان
511 اله مراد انصاری علی محمد اسلام کربلای 5 1365/12/10 شلمچه
512 امیرهوشنگ انصاری علی اسلام   1362/12/12 جزیره مجنون
513 بهادر انصاری امان اله اسلام   1363/02/20 سردشت کردستان
514 بیژن انصاری منصور اسلام   1359/04/12  
515 جمال انصاری کهزاد اسلام   1365/10/24 مهران
516 حشمت اله انصاری عبدال اسلام   1365/10/25  
517 حمزه انصاری قلی اسلام   1362/04/15  
518 سپهدار انصاری هوشیار اسلام والفجر 10 1366/12/28 خرمال
519 سلب علی انصاری سوختی اسلام   1364/11/24  
520 شجاع انصاری محمد     1368/05/02  
521 شهباز انصاری عباس علی اسلام   1366/08/08 سومار
522 شیروان انصاری محمدرضا اسلام   1366/04/07 سد گتوند
523 صدراله انصاری فضل اله اسلام   1365/02/23 شرهاني
524 عبدالحسین انصاری نازعلی اسلام   1365/02/24  
525 عبدالرضا انصاری رحیم اسلام   1365/02/24 شرهاني
526 عزیز انصاری علی داد اسلام   1363/12/26 ام الرصاص
527 عطااله انصاری حیدر اسلام   1366/02/08 شلمچه
528 علی شیر انصاری علی عسکر     1372/11/04  
529 علی میرزا انصاری ترکی اسلام   1366/08/18 جاده سنندج -سقز
530 علی ناز انصاری برات اسلام   1362/08/22  
531 عون اله انصاری علمدار اسلام   1366/01/14 جزیره مجنون
532 غلام رضا انصاری گودرز     1369/04/29  
533 غلام محمد انصاری گودرز اسلام   1365/01/28  
534 فریدون انصاری سلیمان اسلام   1362/04/15  
535 قربان علی انصاری ساتیار اسلام   1364/11/29 اروندرود
536 گودرز انصاری امیر اسلام   1365/01/16 جوانرود
537 محمدحسین انصاری شنبه اسلام   1366/01/20 شلمچه
538 محمدرضا انصاری حسین اسلام   1364/04/20  
539 محمدنبی انصاری مندنی اسلام کربلای 8 1366/01/19 شلمچه
540 محمود انصاری بازعلی     1367/03/23  
541 مسعود انصاری خدارحم اسلام   1363/12/24 شرق دجله
542 مسیح اله انصاری محمد اسلام   1361/03/25  
543 نصراله انصاری محمدحسین     1366/01/19  
544 نورالدین انصاری قاسم علی اسلام   1361/08/17  
545 نورعلی انصاری پنجعلی اسلام بدر 1363/12/18 جزیره مجنون
546 یداله انصاری عبدالله     1366/08/19  
547 جلال انصاری جابری جوادعلی اسلام کربلای5 1365/11/07 شلمچه-پاسگاه زید
548 حسینعلی انصاری جابری مرادعلی اسلام والفجر2 1362/05/06 حاج عمران
549 نورعلی انصاری جابری براتعلی     1361/01/05  
550 محمدصادق انصاری حاجی آبادی محمد اسلام خط پدافندی 1365/02/20 چم هندی
551 نعمت اله انصاری راد عبداله     1361/04/22  
552 شبیر انصاری شیری پنج علی اسلام   1367/03/04 شلمچه
553 عبدالرحیم انصاری شیری برات علی اسلام   1366/05/12 پل اوج آبادان
554 عزیزاله انصاری شیری گداعلی اسلام   1363/03/22 پیرانشهر
555 حسینعلی انصاری فرد محمدحسین     1360/04/14  
556 هدایت اله انصاری فرد کرامت اله     1365/10/11  
557 ابراهیم انصافی حسین     1365/10/20  
558 یعقوب انفرادی قاسم     1365/03/10  
559 غلام رضا انفعالی محمدتقی     1360/12/27  
560 مرتضی انفعالی محمدتقی     1300/00/00  
561 حسین انقلابی فرج اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
562 محمدحسن انوری قلی     1358/04/01  
563 سیدمحمود اوترا سیدمهدی اسلام محرم 1361/10/09 زبیدات
564 ابوالفضل اوجی حسن     1361/11/21  
565 حسنعلی اوجی بمونعلی     1367/06/03  
566 مسعود اوجی منصور     1361/08/11  
567 نادر اوجی شیرو     1365/03/17  
568 هادی اوجی حبیب     1365/01/26  
569 مجید اوجی فرد عوض     1361/01/28  
570 عدالت اورنگی عنایت     1360/10/01  
571 عزیزاله اورنگی نژاد شنبد     1365/04/31  
572 داود اوسطجهرمی قدرت     1361/04/30  
573 علی رضا اولاد علی همت     1367/03/04  
574 علی ضامن اولاد علی همت اسلام تک دشمن 1367/03/04 شلمچه
575 حسین اولادحسین میرزا اسلام محرم 1361/08/11 عین خوش
576 مختار اولادحسین میرزا اسلام   1366/09/06 شلمچه
577 علی رضا اولادحسینی درویش علی     1361/03/03  
578 احمد اولادشنبه محمد اسلام خط پدافندی 1365/06/03 خرمشهر
579 سیاوش اولادی کیامرث اسلام تک دشمن 1367/05/05 شلمچه
580 حمیدرضا اولیائی جهرمی محمد     1364/11/24  
581 جمال اولیائی فرد علی اصغر     1361/05/24  
582 عطاءاله اویسی نصراله اسلام کربلای 8 1366/01/19 شلمچه
583 علی اصغر اهالی آباده حسن     1366/07/09  
584 مرتضی ایازپور فرشید     1365/03/03  
585 بهرام ایازی بهمن     1365/02/24  
586 خسرو ایازی الماس     1366/05/23  
587 اله قلی ایران پوریان علی     1367/02/19  
588 محمدعلی ایران دوست جانقلی اسلام رمضان 1361/04/23 پاسگاه زید- شلمچه
589 سیدهادی ایران محبوب سیدمهدی     1361/02/11  
590 اسداله ایزدپناه محمود     1364/04/20  
591 جهانزیر ایزدپناه کهزاد     1366/01/03  
592 دخیل محمد ایزدپناه محمدرضا     1359/10/12  
593 عبدالعلی ایزدپناه آواز     1365/12/20  
594 حمید ایزدپناهی سیف اله     1362/04/30  
595 علی رضا ایزدپناهی نژاد مهدی     1365/10/23  
596 محمدجعفر ایزدپور حیدر     1365/11/07  
597 محمدحسن ایزدپور عرب     1365/12/12  
598 محمدحسین ایزدپور حسن     1366/09/29  
599 علی اصغر ایزدخواه پرویز     1381/03/29  
600 ابوالقاسم ایزدی احمد     1367/04/04  
601 احمد ایزدی غلامعباس     1366/01/19  
602 اعظم ایزدی لهراسب اسلام در یک درگیری 1366/02/11 نهر جاسم -منطقه شلمچه
603 جلیل ایزدی فرج اله     1362/12/12  
604 جهانگیر ایزدی حبیب     1362/02/21  
605 حسام ایزدی نصراله     1367/04/04  
606 داریوش ایزدی یداله     1359/10/15  
607 رسول ایزدی غلامعلی     1365/10/04  
608 رمضان ایزدی حسنعلی     1362/05/01  
609 سلیم ایزدی محمدخان     1362/07/28  
610 شعبان علی ایزدی چراغ علی     1364/03/20  
611 عباسعلی ایزدی کاوس     1362/02/19  
612 علی ایزدی کرامت اسلام   1364/05/24 چنگوله
613 علی اصغر ایزدی علی     1365/10/19  
614 غلام حسین ایزدی عبدالعلی     1365/06/12  
615 غلام رضا ایزدی خلیل     1362/12/25  
616 فردین ایزدی صفدر     1367/03/23  
617 مجید ایزدی احمد     1372/06/29  
618 محسن ایزدی باباجان     1366/01/20  
619 محمد ایزدی رضا اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
620 محمدحسن ایزدی علی     1360/06/10  
621 محمدرضا ایزدی غلامعلی     1365/12/23  
622 محمدناصر ایزدی وجیه اله     1362/01/17  
623 محمود ایزدی حیدر اسلام   1365/10/20  
624 مختار ایزدی عزیز     1365/10/29  
625 مرتضی ایزدی علی رضا     1365/02/23  
626 ناصر ایزدی فرج اله     1364/12/07  
627 نصراله ایزدی حبیب اسلام   1365/02/24 جبهه شرهانی
628 یوسف ایزدی حاج عباس     1360/06/11  
629 حسین ایزدی بزچلوئی قربان علی     1361/08/22  
630 عزیز ایزدی خرامه صفر     1373/02/10  
631 ابوالقاسم ایزدی منش باباخان     1367/04/07  
632 اصغر ایزن حسین     1359/08/23  
633 قدرت اله ایگدر راه خدا     1363/12/20  
634 محمدابراهیم ایل قاسم     1362/12/05  
635 رحیم ایلات غلامحسین اسلام   1362/05/01 سردشت
636 غلام علی ایلخانی زیاد اسلام   1360/09/08 بستان
637 حسن ایلی رضا     1362/05/31  
638 شهباز ایلیدوست خان باز اسلام متفرقه 1360/07/05 آبادان
639 جعفر ایمان زاده حبیب اله     1362/05/04  
640 حیدرعلی ایمان زاده حبیب اله     1362/05/04  
641 عبداله ایمان زاده علی بابا     1361/04/23  
642 حسین ایمان فر نصراله     1367/04/04  
643 بهمن ایمانی حسن     1362/12/28  
644 حسین ایمانی اصغر     1357/11/22  
645 محمد ایمانی اصغر     1360/05/01  
646 مهدی ایمانی شیرزاد اسلام   1365/10/04 شلمچه
647 نصراله ایمانی محمدصادق     1361/02/20  
648 جواد ایمانی فر حسین     1365/11/11  
649 محمدرضا ایمنی یداله     1360/11/24  
650 یعقوب علی ایوبی فرامرز     1360/07/14  
651 حسین آب روش محمدجعفر     1366/02/04  
652 جلیل آب روشن مصطفی     1365/02/19  
653 علیرضا آب سالان محمد     1365/11/08  
654 ناصر آبچر محمدتقی     1363/12/16  
655 مرتضی آبزن حسن     1367/05/17  
656 خداخواست آبسالان کرامت اله     1361/04/05  
657 محمدرضا آبسواران مراد     1360/09/09  
658 فرج اله آبگون قفس عباس اسلام والفجر2 1362/05/08 حاج عمران
659 علی شیر آبیار غلامحسین     1359/11/28  
660 امیرحسین آتش افروز محمد اسلام نهر عنبر 1364/04/24 جبهه جنوب
661 بهنام آتش افروز اله کرم اسلام   1368/03/05  
662 ناصر آتش بار غلامرضا اسلام   1367/04/04 35کیلومتری اهواز
663 حسین آتش پور درعلی     1361/04/23  
664 مختار آتش زر فضل اله اسلام   1359/09/13 آبادان-ماهشهر
665 ابراهیم آتش سرد عزیز     1362/12/22  
666 ارسلان آتش فراز اسداله     1362/02/17  
667 ابراهیم آتشفشان زینل     1300/00/00  
668 حمید آتشی جهرمی حمزه     1365/10/04  
669 امیرقلی آخوندی محمود     1360/04/10  
670 عباس آخوندی باباعربی صفر     1365/02/17  
671 عبدالناصر آخوندی باباعربی عوض     1361/04/23  
672 حسین آخوندی نیسیانی محمدحسین     1378/06/31  
673 علی رضا آذر خرم     1366/10/29  
674 محمود آذرباد باباجان     1366/04/05  
675 حسین قلی آذرمینا نگهدار     1366/11/01  
676 حسین آذرنیا ابوالقاسم     1365/10/19  
677 علی رضا آذری فتح علی اسلام کربلای8 1366/01/19 پاسگاه زید
678 محمدهادی آذری محمدحسین     1368/01/17  
679 علی رضا آذری جهرمی رجبعلی اسلام   1364/12/11 فاو
680 هدایت اله آذری جهرمی چراغعلی     1362/05/08  
681 داود آذریان محمد     1361/08/07  
682 رضا آذریون عزیز     1366/03/28  
683 ابراهیم آراسته حسن     1358/08/15  
684 هیبت اله آرام اسداله اسلام   1363/12/23 اروند رود
685 عبدالرحیم آرامی عباس     1361/01/07  
686 جعفر آرایش حسین اسلام   1362/02/22 قصر شیرین
687 سلیمان آرایش عبداله     1369/05/04  
688 امین اله آرایش زاخردی امامقلی     1361/02/26  
689 بهرام آربزافغانی سلیم     1362/01/25  
690 غلامحسین آربزافغانی جهان زیر     1363/01/24  
691 ناصر آربزافغانی یارمحمد     1362/06/29  
692 سلمان آردی مراد     1357/11/22  
693 محمدرضا آرسون زین العابدین اسلام   1367/01/23 محور ابادان
694 قربانعلی آرمند عزیزقلی     1367/04/31  
695 محمد آرمون اسلام     1365/10/22  
696 احمد آریا ابوالقاسم اسلام کربلای5 1365/11/18 شلمچه
697 اسماعیل آریان پور محمد     1368/05/05  
698 جلیل آریانژاد غلامعباس اسلام بدر 1363/12/25 هورالهویزه
699 حسین آریانژاد غلام عباس     1364/11/27  
700 بهادر آزاد کاظم اسلام کربلای5 1365/11/07 شلمچه-پاسگاه زید
701 ایمان اله آزادحقیقی بالاشهری علی ناز     1361/04/23  
702 عبدالمجید آزادخواهان عباس     1362/12/25  
703 ابراهیم آزادداور علی اسلام کربلای8 1366/01/26 شلمچه
704 ابوالفتح آزادی محمد     1361/01/03  
705 اسماعیل آزادی خانی     1366/01/19  
706 جمشید آزادی احمد اسلام   1364/06/18 اشنویه
707 حجت اله آزادی عباس قلی     1365/10/12  
708 حسین آزادی آقا اسلام   1361/02/10 خرمشهر -جبهه شوش
709 حمزه آزادی آقابابا     1364/11/27  
710 خسرو آزادی مرتضی     1361/01/02  
711 سیدخلیل آزادی سیدابراهیم     1360/09/09  
712 عباس آزادی اسداله     1362/12/28  
713 عباس قلی آزادی محمد     1361/09/24  
714 غلامرضا آزادی فضل الله     1361/01/02  
715 محمودرضا آزادی علی اکبر اسلام   1373/02/01 سردشت
716 هادی آزادی حسین اسلام   1364/06/29 پایگاه امامزاده قتال
717 مسعود آزادی بوگر فضل اله     1370/06/27  
718 غلامحسین آزادی حقیقی علی حسین     1366/06/26  
719 هادی آزادی خواه محمد اسلام انفجار مین 1369/06/20 بیمارستان412تبریز
720 حسین قلی آزادی شیری صفرعلی اسلام پدافندی 1359/10/06 بندر آبادان - ماهشهر
721 سبزعلی آزادی شیری قندعلی اسلام کربلای5 1365/11/07 شلمچه-پاسگاه زید
722 منصور آزادی شیری محمد اسلام پدافندی 1366/11/10 سومار
723 محمد آزادی نسب گنج علی     1365/10/21  
724 سیدعبدالوهاب آزادی همت سیدصفر     1367/04/04  
725 علی آزادیان خان آقا     1362/12/08  
726 قاسم آزادیان محمدعلی اسلام والفجر 1367/01/04 خرمال عراق
727 محمد آزادیان خرنجانی سهراب اسلام   1362/01/17 شرهانی
728 شیرعلی آزادیان هارمی نیازعلی     1360/07/14  
729 جعفر آزمند علی     1361/01/07  
730 عبدالرسول آزمند شکرالله     1361/04/23  
731 غلام رضا آزموده علی آقا اسلام   1364/01/21  
732 عبدالمحمد آزمون ابوالقاسم     1373/08/24  
733 محمدعلی آزمون تن حسین اسلام کربلای5 1365/11/27 شلمچه
734 حسن آزمون زاده محمد     1359/07/15  
735 جاوید آزور بهزاد     1366/12/26  
736 احمدرضا آژیده علی اسلام شرهانی 1367/04/24 دهلران
737 غلام رضا آستینه غریب     1366/12/25  
738 محمدهادی آسمانی محمد     1361/01/02  
739 ناصر آسمند حسن     1362/01/21  
740 مرتضی آسوده حسین     1361/05/13  
741 صادق آسیابانی ابراهیم     1360/07/05  
742 مسلم آشتاب شکراله اسلام کربلای 5 1365/11/07 شلمچه-کانال ماهی
743 حسین آشنا سعداله   فتح المبین 1361/01/02 دشت عباس
744 افراسیاب آشناگر طاهر     1361/03/02  
745 نادعلی آشوب سلبعلی اسلام کربلای 4 1365/10/04 کربلای 4
746 محرم آشوغ نوازاله     1361/01/02  
747 سیدمحمد آشیان سیدجواد     1365/10/04  
748 علی حسین آشیان پرویز اسلام کربلای 5 1365/10/04 شلمچه
749 داداله آصال رحمن اسلام   1362/12/12 جزیره مجنون
750 محمدرضا آغاز قباد اسلام   1365/10/19 شلمچه
751 رضا آغچغلواینالویی اله وردی اسلام کربلای 5 1365/10/21 شلمچه پاسگاه زید
752 رمضان آفتابی علی     1359/10/20  
753 غلام حسین آفتابی محمد     1365/10/24  
754 حسین آفرینه فتح اله     1359/11/27  
755 ناصر آقابزرگی امام قلی     1367/01/07  
756 جلال آقاجانی جلیل اسلام   1365/05/17 مهران
757 داریوش آقاجانی غلام حسین اسلام کربلا ی 5 1365/10/20 شلمچه
758 نادر آقاجانی بهادر اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه - اروندرود
759 محمد آقاحسینی جمشید     1361/04/23  
760 محمود رضائی میرزاآقا     1362/12/12  
761 قلی آقارضایی مهدی اسلام   1367/04/05 شلمچه
762 محمود آقاشیری قباد اسلام   1366/01/27  
763 جواد آقایاری محمدامین     1367/04/12  
764 امان اله آقایی هیبت اله     1365/04/18  
765 جهانگیر آقایی محمدجواد     1362/05/08  
766 حسن آقایی علی بابا     1365/10/20  
767 علی رضا آقایی رضا     1360/01/05  
768 حسین آقایی بلیانی علی بابا     1361/01/02  
769 عبدالحمید آقایی بومه هرمز اسلام والفجر1 1362/01/22 شرهانی
770 محمدرضا آقایی بهجانی حسین     1365/10/19  
771 حسن آقائی حسین     1366/02/31  
772 مجتبی آقائی مصطفی     1365/10/04  
773 محمدجعفر آقائی غلامرضا     1365/10/04  
774 عزت اله آقائی غیاث آبادی فتح اله     1361/09/21  
775 سهراب آگاه حاجی     1364/11/06  
776 عبداله آگاه حسین علی     1366/01/18  
777 عوض آگاه حیدر اسلام   1359/09/15 دارخین
778 مصطفی آگاه غلام عباس     1365/10/25  
779 احمد آگاهی علی     1361/08/01  
780 سعید آگاهی اله کرم اسلام   1372/03/26 داراب
781 منوچهر آگاهی اله کرم اسلام   1372/03/26 داراب
782 ناصر آگاهی اله کرم اسلام   1372/03/26 داراب
783 جلال آل سعدی جمال     1361/05/07  
784 سیدصدرالدین آل طه سیدمحمدحسین     1360/11/04  
785 سیدمحمدسعید آل طه سیدمحمدباقر     1365/10/24  
786 محمدرضا آل طه حسین     1364/11/21  
787 سیدفرج آل علی هارونی سیدحجی     1367/03/04  
788 سیدعبدالوهاب آل محمدخیرآبادی سیدسلیمان     1365/05/01  
789 محمدرضا آموزگاراربابی اسمی اسلام پدافندی 1360/07/05 آبادان-کرخه نور
790 مرتضی آموزگاراربابی محمدرضا اسلام   1366/09/03 جزیره مجنون
791 محسن آموزنده محمدجواد اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه - پاسگاه زید
792 منصور آواره مراد اسلام   1367/01/04 حلبچه
793 هادی آواره حسین اسلام خط پدافندی 1366/02/02 سردشت
794 احمد آور گرجی     1365/11/01  
795 قربانعلی آونج عزیزقلی     1361/05/05  
796 احمد آهن جان ابوالقاسم     1365/04/01  
797 اسماعیل آهن نورد حسن اسلام کربلای5 1365/10/30 شلمچه
798 فریدون آهنج قاسم     1359/07/01  
799 مرتضی آهنربای جهرمی امان اله     1364/11/21  
800 علیرضا آئین کریم     1360/12/18  
801 علی باباخانی خداویس     1373/02/09  
802 علی رضا باباخانی حسین اسلام   1366/04/10  
803 عزیز بابایی میانده احمد   کربلای 5 1365/10/20 شلمچه
804 عباس بابری حیدرقلی     1363/12/25  
805 رستم بابری واصل آبادی بهادر اسلام مبارزه با قاچاق 1374/12/21 خلیج فارس
806 وحید بادپا شیرمحمد اسلام کربلای 5 1365/12/22 شلمچه-پاسگاه زید
807 احمد بادرام مهدی قلی     1365/07/03  
808 حسن بادرام علی     1361/08/18  
809 محمد بادرام علی     1361/11/10  
810 محمدرضا بادره غلام حسین اسلام درگیری باضدانقلاب 1366/08/25 مهاباد
811 عبدالرسول بادقت محمدکاظم     1366/11/22  
812 حسین بادیانت محمدجعفر اسلام   1367/03/26  
813 محمد باذل حسن     1362/12/03  
814 علمدار بارانی شاه رضا     1362/03/21  
815 محمدعلی بارانی امامعلی اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
816 جعفر بارسالاری احمد اسلام   1361/09/09 خوزستان موسیان
817 شهباز بارسالاری کاکاخان     1362/09/23  
818 حسین باروتی محمدعلی     1363/10/02  
819 ابوالقاسم بارورز علی آقا     1363/01/15  
820 احمد بارورز علی اقا     1363/12/26  
821 فرج اله بارونی بهروز اسلام منطقه عملیات جنوب 1363/04/09 جبهه جنوب کردستان
822 عبدالله لنکری شعبان اسلام کربلای4 1365/10/4 شلمچه
823 بهمن بازایی محمدعلی     1362/05/01  
824 حمزه بازدار محمد اسلام   1361/02/12 خونین شهر
825 ابراهیم بازرگان اصغر     1362/08/19  
826 صمد بازرگان اکبر     1363/02/16  
827 مهدی بازرگان حقیقی جهرمی ابراهیم     1362/12/18  
828 محمدباقر بازرگانی کاظم   نصر 4 1366/04/06 ماووت
829 احمد بازگیرخرم فتح الله     1360/07/05  
830 فریبرز بازو فریدون اسلام   1364/07/11 آبادان
831 مهراب بازوبندی افراسیاب     1363/01/20  
832 غلام رضا بازویی محمدکاظم     1361/02/10  
833 اسلام بازیار سهراب     1380/03/01  
834 اصغر بازیار اکبر     1367/05/06  
835 بهادر بازیار کوچک     1373/06/07  
836 حسین بازیار خداقلی     1372/10/21  
837 زین العابدین بازیار عوض     1361/02/12  
838 عادل بازیار حیدر     1366/08/30  
839 عباس بازیار محمدعلی     1365/10/19  
840 عبدالحمید بازیار محمد     1366/01/19  
841 عبدالرسول بازیار اصغر     1365/10/04  
842 عبدالعلی بازیار قباد     1371/10/16  
843 علی بازیار عوض اسلام   1362/05/01  
844 اسماعیل بازیارحسام آبادی بردعلی     1362/03/21  
845 صمد بازیارحمزه خانی خان میرزا اسلام بیت المقدس 2 1366/12/09 کردستان عراق
846 علی شیر بازیاری شهریار     1363/07/02  
847 غلام رضا بازیاری علی رضا     1357/11/22  
848 ابراهیم باستان حسن     1360/08/20  
849 منصور باستان عالم احمد     1362/01/22  
850 جلیل باستانی زلف علی     1365/08/13  
851 جلیل باستون جواد     1367/04/24  
852 هادی باشدجمرمی نجات اله     1365/11/07  
853 عبدالحسین باشدجهرمی نجات اله     1365/04/02  
854 محمدباقر باشی حسین     1361/01/05  
855 ابوالحسن باصری مرادعلی     1367/04/04  
856 سعید باصری حیدر اسلام فتح5 1366/01/27 ماووت عراق
857 صفدر باصری حیدر اسلام   1366/06/25 کله گاوی
858 قربان باصری عبداله     1300/00/00  
859 محمد باصری اکرم     1367/04/04  
860 ناصر باصری افراسیاب     1359/06/18  
861 ناصر باصری چاه انجیری علی     1364/04/31  
862 عبدالعلی باصفت نجف علی     1361/03/06  
863 محمدعلی باغبان قنبرعلی     1367/03/04  
864 محمدجواد باغبان پور محمد     1361/01/02  
865 فرید باغبان جهرمی حیدر     1367/04/09  
866 رضا باغبانی حسین     1372/01/14  
867 لطف علی باغبانی جهانبخش     1359/07/06  
868 بهمن باغنده عباس اسلام   1364/07/30 نوبران-ارومیه-دره شهدا
869 منصور باغی عبدالخدر     1360/02/16  
870 حسین باقرپور باقر     1366/10/30  
871 رحیم باقرپور ابول اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 شلمچه
872 سالم باقرپور غلام رضا     1359/07/14  
873 محمد باقرپور عبدالرسول     1361/09/05  
874 محمود باقرپور باقر     1365/10/04  
875 ولی باقرپور علی اسلام   1367/03/04 شلمچه
876 مصطفی باقرپوریان احمد     1366/01/19  
877 محمدباقر باقرزاده جلال     1361/08/11  
878 ابراهیم باقری بهادر اسلام کربلای 5 1365/10/20 شلمچه
879 بهمن باقری باشی     1360/09/08  
880 حبیب اله باقری غلام عباس     1365/10/30  
881 حجت اله باقری فریدون اسلام قدس3 1364/04/20 پاسگاه بیات
882 حسین باقری احمد     1366/06/02  
883 خان علی باقری شکراله     1361/03/18  
884 خسرو باقری حیدر     1357/11/22  
885 رحمت اله باقری گودرز     1360/01/18  
886 رضا باقری عطا     1361/02/24  
887 عبدالسلام باقری اسداله     1365/04/10  
888 علی بخش باقری داداله اسلام   1365/04/26 فاو
889 علی مراد باقری سهراب     1365/05/08  
890 غلام حسین باقری محمدباقر     1362/12/15  
891 غلام عباس باقری محمد     1365/12/20  
892 مجید باقری علی اسلام بیت المقدس 17/02/1361 شلمچه
893 محمدابراهیم باقری علی شیر     1365/10/20  
894 محمدتقی باقری عباسقلی اسلام تک دشمن 1367/01/28 جنوب فاو
895 محمدهادی باقری علی اکبر     1360/09/16  
896 مسعود باقری خداداد     1362/03/19  
897 مصطفی باقری قمصور اسلام   1367/06/14 مهاباد
898 منوچهر باقری شکراله     1360/03/03  
899 مهران باقری علی نجات     1362/05/01  
900 مهرزاد باقری مظفر     1365/11/12  
901 ناصر باقری عباس اسلام کربلای5 1365/10/19 شلمچه
902 نبی اله باقری عبدالرسول     1362/05/01  
903 علی باقری خرنجانی ابوطالب اسلام   1361/04/23 شلمچه
904 ابراهیم باقری زاده رضا     1365/10/19  
905 یوسف باقری گودزاغی بابل     1364/09/03  
906 حسین باقری نژاد علی     1365/10/04  
907 محمود باقری نژاد علی     1367/03/06  
908 حسین باقریان حاجی آقا     1361/04/23  
909 بهمن باقریه عباس     1361/02/10  
910 فرجعلی باقریه قاسم     1365/03/10  
911 حسن باقی سامانی حسین اسلام   10/12/1360  
912 حسین باقی سامانی حسن     1359/07/15  
913 صمد بالو عزیز     1367/04/12  
914 محمدهادی بالیده یوسف     1361/06/19  
915 غلام رضا بامداد قربان     1361/01/07  
916 منصور بامداد علی اسلام   1360/02/31 سوسنگرد
917 قاسم بامدادان احمد     1359/11/03  
918 علی رضا بامشاد محمدابراهیم     1365/10/04  
919 رمضان بامیان علی     1359/07/26  
920 ابراهیم بانشی علی حسن     1367/03/04  
921 امراله بانشی نصراله     1361/07/17  
922 امیدعلی بانشی بمونعلی     1362/12/11  
923 ایرج بانشی حبیب     1362/12/08  
924 خورشید بانشی محمدحسین     1361/03/03  
925 ذبیح اله بانشی اله بخش     1361/03/27  
926 رسول بانشی غضنفر     1365/06/12  
927 رضا بانشی عبدالرحیم     1367/04/04  
928 زاهد بانشی خداویس     1360/07/10  
929 سیدنجات بانشی سیدمحمدعلی     1360/10/12  
930 سیف اله بانشی نصراله     1365/12/10  
931 صادق بانشی مسیح اله     1364/11/21  
932 صیاد بانشی فریبرز     1360/09/08  
933 عباس بانشی عوض     1367/03/04  
934 عبدالعلی بانشی حسین علی     1366/07/17  
935 عزیز بانشی روح اله     1365/11/01  
936 عوض بانشی آقابابا     1364/11/21  
937 نجیم بانشی علی     1365/11/05  
938 هاشم بانشی یارمحمد     1365/10/26  
939 ولی اله بانشی خدایار     1365/03/08  
940 اصغر باهوش جانباز اسلام درگیری با اشرار منطقه 1361/05/19 گردنه باباحاجی-حومه کوار
941 محمدجواد بایرفردجهرمی فرج اله     1361/04/24  
942 عبدالرسول بایگان عبداله     1300/00/00  
943 سیدضیاالدین بحرانی سیدعلی اسلام   1366/09/11 شلمچه
944 سیدمحمدحسین بحرانی سیداحمد اسلام   1362/12/11 کوشک-اهواز
945 سید محمد نبی بحرانی سید محمد علی اسلام   57/09/01 قیر
946 سیدمحمدهادی بحرانی سیدحمزه اسلام   1365/12/04 شلمچه
947 سیدنورالدین بحرانی سیداسمعیل اسلام   1362/09/22 بستان
948 سعید بحری محمد     1362/02/05  
949 سیاوش بحری محمد     1300/00/00  
950 حسن بحرینی محمد     1366/05/23  
951 سیدعبداله بحرینی سيدنعمت اله اسلام والفجر 2 10/05/1362 حاج عمران
952 سیدمحمد بحرینی فرج اسلام   1360/07/05 جنوب کشور
953 غلام عباس بحرینی میرزا     1363/12/28  
954 الیاس بختیاری محمدحسین     1363/12/16  
955 سعدی بختیاری محمدرضا     1366/01/20  
956 محمود بختیاری معصوم اسلام   1381/11/30 ارتفاعات سیرجان-کرمان
957 غلام علی بختیاری آزاد خداداد     1363/12/26  
958 فرج اله بختیاری مورجانی عبدالرسول     1365/02/24  
959 ماشاءاله بختیاری نسب قدرت اسلام   1359/09/19 ابادان -ماهشهر
960 محمدحسن بخرد اکبر     1357/10/27  
961 علی رضا بخش پور محمد     1365/10/26  
962 ارژنگ بخشنده حسین     1365/09/30  
963 عبداله بخشنده جبار     1362/05/14  
964 محمود بخشنده عباس     1360/12/29  
965 حبیب اله بخشی سعدی   بعلبك لبنان 27/08/1362 لبنان
966 غلام علی بخشی کریم     1367/04/23  
967 نصراله بخشی علی بخش اسلام رمضان 1361/04/23 شلمچه
968 فرامرز بخشی پور غلامحسین     1361/04/24  
969 محمدرضا بخشی زاده صمد     1360/11/14  
970 داریوش بخشی زاده حقیقی احمد     1367/05/06  
971 ابوالحسن بخشی سجل آبادی حسین     1363/03/30  
972 حجت اله بخشیان بیت اله اسلام کربلای 4 1382/04/20 شلمچه
973 دادرس بداغی الیاس     1365/10/19  
974 سیدفاضل بداغی محمدجعفر     1380/05/26  
975 غلام حسین بدر احمد اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 شلمچه
976 حبیب بدرقه یوسف     1381/11/30  
977 محمدهاشم بدرود صدراله     1360/07/14  
978 سیدمرتضی بدیعی سیدجواد     1375/12/23  
979 محمدرضا بدیهی مرتضی اسلام کربلای5 1365/11/09 شلمچه
980 سلمان بذرافشان حسین علی     1366/01/19  
981 علی حسین بذرافشان حسن     1364/01/01  
982 محمد بذرافشان شمشاد     1361/09/19  
983 محمدصادق بذرافشان ایرج اسلام کربلای 8 1366/01/20 شلمچه
984 مهدی بذرافشان شکراله     1365/10/04  
985 مهرعلی بذرافشان محمد     1361/12/10  
986 نعمت اله بذرافشان محمدشریف     1364/11/21  
987 غلامرضا بذرگر رضا     1361/03/30  
988 مهرداد بذرگردیندارلو مهدی     1365/10/23  
989 اسفندیار بذله جلیل     1365/10/19  
990 جدال برا محمدجواد     1366/01/20  
991 بهروز براتی حسین     1367/03/04  
992 ذوالفقار براتی قربان علی اسلام   1366/07/04 محور-ح-آباد-منطقه غرب
993 صمد براتی مصیب     1360/07/05  
994 عظیم براتی چراغ     1361/05/25  
995 علی جان براتی خیرات اسلام   1364/04/20 منطقه بیات
996 عوض علی براتی غریب     1366/11/21  
997 دادرس براتی فر شنبه اسلام   1366/10/21 شرهانی
998 علی رضا براتی نورغان نجات علی     1367/10/18  
999 مسعود برادران افتخاری محمدمهدی     1361/01/05  
1000 سلیمان برامسی مبرا خضر     1300/00/00  
1001 محمدصادق براهیمی حسنقلی اسلام کربلای 8 1366/01/19 شلمچه
1002 محمدجان برخوردار داود     1367/07/20  
1003 حمید بردان غلام علی     1364/11/28  
1004 بهبود بردبار رمضان اسلام کربلای8 1366/01/19 شلمچه
1005 بهرام بردبار غلام علی اسلام   1365/06/09 پاسگاه زید
1006 جلیل بردبار ثانی اسلام فتح المبین 1361/01/04 عین خوش
1007 حسین بردبار غلامعباس     1359/08/26 سوسنگرد
1008 خدامراد بردبار کاکاجان اسلام طریق القدس 1360/09/09 بستان
1009 سیداسداله بردبار سیدزین العابدین     1361/05/08  
1010 سیدجعفر بردبار سیدمحمد اسلام بدر 1363/12/26 شرق دجله
1011 عباس بردبار نوروز     1361/05/07  
1012 قدرت اله بردبار قیطاس اسلام فتح المبین 1361/01/07 رقابیه
1013 مجید بردبار عبدالکریم اسلام   1367/04/04 جفیر
1014 محمدرضا بردبار حسن اسلام طریق القدس 1360/09/08 بستان
1015 مسعود بردبار محمود اسلام بمباران هوایی 1364/11/24 والف نفتی گناوه
1016 مسلم بردبار عباس اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه - پاسگاه زید
1017 نادعلی بردبار زلفعلی     1361/01/07  
1018 ناصر بردبار رسول     1367/03/23  
1019 جلیل بردباردریمی کریم اسلام طریق القدس 1360/09/08 بستان
1020 غلام حسین بردباری رمضان اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه - پاسگاه زید
1021 غلامحسین بردباری محمد     1361/02/10  
1022 نورعلی بردجی گرام     1365/10/04  
1023 اسماعیل بردجی شیرازی قدرت اله     1365/10/23  
1024 ابوالقاسم برزگر اله قلی اسلام   1365/10/19 شلمچه
1025 احمد برزگر علی     1364/06/18  
1026 اسماعیل برزگر حاجی     1365/10/04  
1027 برات علی برزگر رضا     1361/04/23  
1028 جعفر برزگر محمود     1367/05/22  
1029 رحمت اله برزگر عبدالحسین     1359/07/04  
1030 سلیمان برزگر حسن     1366/06/26  
1031 عبدالحمید برزگر جمعه     1367/01/18  
1032 محمد علی برزگر غلام     1367/03/27  
1033 علی پناه برزگر خان علی     1361/01/04  
1034 غلام رضا برزگر مرتضی     1361/05/08  
1035 مجید برزگر اله قلی     1364/11/28  
1036 محسن برزگر محمد     1365/12/13  
1037 مطلب برزگر امیرعلی اسلام   1367/04/04 جزیره مجنون
1038 مهدی برزگر اله قلی     1364/11/28  
1039 نعمت اله برزگر عباس قلی     1364/08/16  
1040 ابراهیم برزگران کریم     1365/11/02  
1041 موسی برزگران کریم     1360/09/08  
1042 غلام علی برزگرلو اسفندیار     1367/04/04  
1043 عباسعلی برزگرمروستی رمضان     1359/12/26  
1044 محمودعلی برزگرمروستی رمضان     1364/04/07  
1045 سیروس برزگری محمد     1367/03/23  
1046 علی برزنده حسین     1364/11/21  
1047 حسن برزو زین العابدین     1365/10/20  
1048 عبدالهادی برزو غلامعباس     1361/04/22  
1049 هدایت اله برزو امان اله     10/05/1364 پادگان چشمه بیدی شیراز
1050 مهدی برزوفردجهرمی شکراله     1366/08/22  
1051 علی برزویی محمدحسین     1359/09/21  
1052 صحبت اله برسو علی داد اسلام   1366/08/13 پاسگاه زید
1053 حسین برغشی غلام     1361/04/23  
1054 مصطفی برفی عباس     1359/07/30  
1055 یحیی برفی علی اسلام   1366/07/04 شلمچه
1056 منصور برفی زاده قنبر اسلام کربلای 5 1365/10/24 شلمچه
1057 حسام برق پیما حسین     1300/00/00  
1058 سامی برقول ابراهیم     1360/04/25  
1059 عبداله برقیان محمد     1364/01/15  
1060 ناصر برمن حسن اسلام فتح المبین 1361/01/02 شوش
1061 هدایت اله برموز محمد     1361/11/22  
1062 علی رضا برنانی حبیب     1358/12/27  
1063 علی برات برنده علی رضا     1365/10/04  
1064 حسین برومند سیاوش     1366/01/20  
1065 خسرو برومند جهانزیر اسلام کربلای 4 1366/08/16 شلمچه
1066 علی برومند احمد     1361/01/05  
1067 محمد برومند جمعه     1362/05/13  
1068 صفر برومندی عبداله     1361/02/03  
1069 گشتاسب برومندی اسماعیل اسلام درگیری باافرادمسلح 1368/07/11 مرودشت
1070 امراله برهانی محمدنبی اسلام شرهانی 1362/01/22 شرهانی
1071 محمود برهمند نصراله     1361/02/03  
1072 امان اله بزرگ غلام علی     1366/04/28  
1073 درویش بزرگی قاسم     1300/00/00  
1074 صدراله بزرگی یداله     1361/03/02  
1075 محمدباقر بزمی خداخواست     1362/05/06  
1076 جمعه بزونی صالح     1370/05/03  
1077 محسن بساتین قربان     1381/12/27  
1078 حسین بستامی علی اکبر     1300/00/00  
1079 غلام رضا بستان پور عباس     1359/08/28  
1080 جاسم بستانی ابراهیم اسلام والفجر8 1364/11/23 شلمچه-پاسگاه زید
1081 ناصر بسطامی حیدر     1360/10/05  
1082 محمدهادی بسیجی دولت آبادی امیر     1362/12/27  
1083 حجت اله بشارتی صمد     1362/02/15  
1084 محمدمحسن بشر حسین     1361/04/22  
1085 اسماعیل بشرپور حبیب اسلام فتح المبین 1361/01/02 شوش
1086 عباس بشرپور شیرخان     1385/09/03  
1087 عباس بشرپور قدرت اله اسلام کربلای 5 1365/12/15 شلمچه
1088 عبدالمجید بشرپور فتح اله     1366/01/19  
1089 محمدجعفر بشرپور شیرخان اسلام کربلای 8 1366/01/19 شلمچه
1090 ابوالقاسم بشری طسوجی مصطفی     1365/12/13  
1091 محمدعلی بشنام عباس     1367/01/22  
1092 سعید بشیری احمد     1363/09/08  
1093 سیدبهنام بشیری سیدلطفعلی اسلام   1367/11/10 قصر شیرین
1094 سیدنعمت بشیری هدایت اله     1361/01/07  
1095 فریدون بشیری خلف     1300/00/00  
1096 نوروزعلی بشیری محمود     1367/01/21  
1097 احمد بشیری مادوانی غلام حسین     1360/07/10  
1098 حسین بصیرت معصوم علی     1362/05/10  
1099 داود بصیرتی علمدار     1365/10/04  
1100 مصطفی بصیری محمد     1365/10/25  
1101 اسماعیل بقده صفر     1360/05/04  
1102 محمد بقری درویش     1363/05/05  
1103 فرهاد بقولی فرد عبدالعلی اسلام ناب محمدی   1367/02/08 شرهاني
1104 سیدمهدی بلادی سیدطالب اسلام   1366/12/26 خرمال
1105 رحمان بلاغت غلامعباس اسلام   1364/08/16 اروند کنار
1106 اسماعیل بلاغی نصیر اسلام   1361/11/16 عین خوش
1107 سیدمحمدباقر بلاغی میرزاحسین اسلام   1361/06/13 کوشک
1108 پرویز بلاغی اینالو غیب علی     1365/09/06  
1109 جعفر بلاغی اینالو باقر اسلام کربلای 5 1365/10/30 پاسگاه زید
1110 جهانبخش بلاغی اینالو غلامرضا اسلام   1363/05/20 موسیان- ابوغریب
1111 حسینقلی بلاغی اینالو عباس اسلام خیبر 1363/01/22 جزیره مجنون
1112 رضا بلاغی اینالو نجات اسلام   1364/01/07 دهلران
1113 شیرعلی بلاغی اینالو علی ناز اسلام پدافندی   سر پل ذهاب
1114 شیروان بلاغی اینالو شیرخان اسلام کربلای 8 1366/01/19 پاسگاه زید
1115 علی مراد بلاغی اینالو ابوالحسن اسلام بیت المقدس 1367/04/15 مهاباد
1116 محمد بلاغی اینالو خداداد اسلام تصادف 1367/10/12 دیواندره
1117 نبی اله بلاغی اینانلو بختیار     1368/06/04 آبادان
1118 محمدحسین بلاغی قره بلاغی حیدر اسلام کربلای 4 1365/10/04 اروند رود
1119 غلام حسین بلالی سیداکبر     1363/12/25  
1120 فرشاد بلدی علی     1366/09/02  
1121 محمود بلغاری محمدرضا     1358/03/10  
1122 حسین بلنداقبال احمد     1365/02/24  
1123 احمد بلندی حسین     1363/12/27  
1124 جمشید بلوچ اصل محمد     1359/08/01  
1125 ابراهیم بلوچی حسین     1363/06/23  
1126 حسن بلوچی غلام علی اسلام فجر 1367/04/04 جزیره مجنون
1127 غلام حسین بلوردی محمد     1361/04/23  
1128 یحیی بلوری جمشید     1365/10/05  
1129 احمدعلی بلی صمد     1365/10/04  
1130 علی رضا بلی منوچهر     1367/01/08  
1131 یداله بلیانی بلال     1360/09/05  
1132 محمدباقر بنان خورشید عزیز     1366/12/28  
1133 فرود بناوی فریبرز     1366/01/20  
1134 ابراهیم بنائی جلیل     1367/04/21  
1135 محمدزمان بنائی محمدتقی     1361/07/24  
1136 حمید بنائی پور خلیل     1362/01/22  
1137 خسرو بنائی خیرآبادی کاظم اسلام والفجر8 1364/11/28 اروند رود
1138 عباس بنائیون ناصر     1361/06/14  
1139 ابراهیم بنداد هاشم     1366/04/05  
1140 حسن علی بندانی محمد     1365/10/20  
1141 جعفر بندور علی     1365/11/28  
1142 امیدعلی بندی جانی     1367/04/12  
1143 حسن بندی امیدعلی     1367/04/12  
1144 مجید بندی امیدعلی     1367/04/12  
1145 محمد بندی امیدعلی     1367/04/12  
1146 محمود بندی امیدعلی     1367/04/12  
1147 حبیب بنی اسداله مصطفی     1363/01/19  
1148 احمد بنی اسدپور اسداله     1364/11/27  
1149 زین العابدین بنی اسدپور اسداله اسلام فتح المبین 1361/01/04 دزفول
1150 ایرج بنی بشر منصور     1361/04/04  
1151 حسین بنی پری عسکر     1366/12/30  
1152 عباس بنی مسنی نوراله     1365/11/12  
1153 حمید بنی هاشمی محمود     1361/07/09  
1154 سیدشهاب الدین بنی هاشمی سیدیوسف اسلام   1366/07/15 شلمچه
1155 فضل اله بنی هاشمی فتح اله     1381/05/06  
1156 مجید بنی هاشمی سیدعبدالحسین     1363/12/26  
1157 محمدعلی بنی هاشمی سیدعباس اسلام     بانه
1158 حیدر بنیادی غلام رضا     1359/12/26  
1159 عباس بنیانی نعمت اله     1362/05/15  
1160 محمد بنیانی نعمت اله     1361/06/04  
1161 محمدحسین بنیانی علی محمد     1366/04/12  
1162 سیف اله بوپاش عبداله     1364/12/24  
1163 عبدالرزاق بوتیمار رمضان     1367/01/02  
1164 عبدالحمید بوجاری حسین اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه - پاسگاه زید
1165 عبدالنبی بوستانی محمدرضا     1359/06/18  
1166 قاسم بوستانی مهدی     1361/12/23  
1167 محسن بوستانی غلام علی     1362/05/06  
1168 هادی بوستانی عبدالنبی     1365/11/02  
1169 محمد بوستانی نژاد قربان     1362/02/28  
1170 عبدالرضا بوشهریان غلام حسین اسلام   1365/03/05 پل قطور
1171 علی رضا بوگری هدایت     1364/11/21  
1172 سبزعلی بومه ء مختار     1362/05/01  
1173 بهرام بویر احمد اسلام رمضان 1361/05/16 کوشک
1174 علی شیر بویراحمدی جمشید     1364/04/20  
1175 عزت اله به نشین غلام رضا     1367/05/11  
1176 عبدالصاحب بهاءالدینی رضا     1364/11/22  
1177 احمد بهادر تیمور اسلام خیبر 1362/12/12 طلاییه
1178 حجت بهادردارنجانی فیروز     1361/05/02  
1179 ابراهیم بهادری اکبر اسلام کربلای5 1365/10/19 شلمچه
1180 حمداله بهادری یداله     1368/04/31  
1181 سیروس بهادری حشمت اله     1360/10/14  
1182 علی رضا بهادری اسماعیل     1367/03/02  
1183 قاسم بهادری حسین     1365/10/25  
1184 محمدرضا بهادری اکبر اسلام تک دشمن 1367/03/23 شلمچه
1185 مهدی بهادری حسین     1362/04/29  
1186 وحید بهادری مصطفی     1360/09/09  
1187 ایرج بهادری خشتی حاجی بابا     1361/01/02  
1188 مظفر بهادری خشتی بابا     1364/11/15  
1189 احمد بهادریان هادی اسلام کربلای 5 1365/10/24 شلمچه - پاسگاه زید
1190 یوسف بهار محمد اسلام   1361/11/15 زبیدات
1191 فرید بهاران حمید     1361/03/02  
1192 عبداله بهارستانی محمدرضا     1360/04/02  
1193 روح اله بهارلوده شیبی اسمعیل     1381/02/18  
1194 اسماعیل بهاری خدارحم     1367/04/14  
1195 علی بهاری عبداله     1364/12/16  
1196 محمدحسین بهاری خوب جلیل     1360/11/20  
1197 محمدرضا بهاری خوب جلیل     1366/01/27  
1198 امین بهاری سعدی حبیب     1366/07/04  
1199 مسعود بهاری مقدم هدایت     1364/02/29  
1200 حمیدرضا بهبود اسماعیل     1365/10/19  
1201 عباس بهبود غلامحسین     1362/05/06  
1202 قدرت اله بهبود اسماعیل     1360/02/30  
1203 محمدرضا بهبود محمدکاظم     1359/07/09  
1204 عبدالرسول بهبودی شیرمحمد     1361/02/19  
1205 علی رضا بهبهانی نژاد کرامت اله اسلام   1363/12/25  
1206 غلام علی بهبهانی نژاد حبیب     1357/05/12  
1207 عباس بهجت حقیقی یداله اسلام کربلای 5 1365/10/24 شلمچه
1208 ابراهیم بهدادفر علی داد     1359/12/05  
1209 داود بهداروندنژاد صادق     1365/08/18  
1210 عباس بهرام پورشایعی جعفر     1363/10/01  
1211 بهرام بهرام شابهرامی سیدامرالله اسلام   1363/08/16 غرب مهاباد
1212 عزیز بهرام نیا علی اسلام بسیج 1367/03/23 پاسگاه زید
1213 ابوالقاسم بهرامی حسن اسلام   1367/03/04 آباده
1214 امیرحسین بهرامی فرج اله     1366/04/27  
1215 حسینعلی بهرامی رمضان     1365/10/04  
1216 سردار بهرامی نگهدار     1364/11/22  
1217 عبدالرضا بهرامی عبدالحسین اسلام کربلای 4 1365/04/18 شلمچه
1218 عین علی بهرامی امیرحمزه اسلام کربلای5 1365/11/23 شلمچه
1219 محمدحسن بهرامی میرزاعلی آقا     1364/11/27  
1220 محمدرضا بهرامی قدرت اله اسلام   1360/08/24 فرودگاه آبادان
1221 محمدعلی بهرامی فرج اله     1366/12/21  
1222 محمودرضا بهرامی نصراله     1363/12/25  
1223 نوشاد بهرامی خانباز     1365/12/12  
1224 ولی بهرامی گلزارآقا     1363/12/24  
1225 اسماعیل بهرامی پور ملک اسلام کربلای 5 1365/10/29 شلمچه
1226 نادر بهرامی زاده کریم     1365/10/04  
1227 محمدعلی بهروج عبدالکریم     1361/08/11  
1228 اله داد بهروز حسین     1365/05/05  
1229 غلامرضا بهروز نادعلی     1361/05/07  
1230 مسعود بهروز حسین     1367/03/04  
1231 مسلم بهروز حسین     1361/04/29  
1232 علی اصغر بهروزفر علی     1374/01/17  
1233 بهرام بهروزی حسنعلی     1361/02/18  
1234 حمیدرضا بهروزی محمود     1363/12/27  
1235 صدراله بهروزی شیرزاد اسلام کربلای4یا5 1365/10/04 شلمچه
1236 عباس بهروزی شیرزاد اسلام والفجر2 1362/05/01 حاج عمران
1237 غریب بهروزی باباجان     1361/08/12  
1238 فردین بهروزی علی جان     1365/04/03  
1239 محمدحسین بهروزی محمداسماعیل     1367/03/26  
1240 محمدرضا بهروزی حاجی     1358/10/18  
1241 مهرعلی بهروزی امیرقلی اسلام   1361/11/20 دهلران
1242 یوسف بهروزی حسن     1366/01/02  
1243 سیاوش بهروزی حسینخانی امیر     1362/08/14  
1244 داریوش بهروزیان احمد     1361/04/23  
1245 عباداله بهزادپورسدهی عبدالرضا اسلام   1363/10/15 سرو ارومیه
1246 جلال بهزادی محمود اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 شلمچه
1247 جمشید بهزادی رضاقلی اسلام   1367/03/04 شلمچه
1248 جهان زیر بهزادی لطف علی   کربلای4 1365/10/04 شلمچه
1249 حبیب اله بهزادی کیامرث     12/12/1365  
1250 زین العابدین بهزادی باقر     1361/08/03  
1251 شمشاد بهزادی کمال اسلام والفجر2 1362/05/01 حاج عمران
1252 عباس بهزادی کمال اسلام والفجر2 1362/05/01 حاج عمران
1253 غلام عباس بهزادی خداداد     1361/12/14  
1254 محمد بهزادی بهزاد اسلام   1362/07/27 بانه-مریوان
1255 منوچهر بهزادی درویش علی اسلام   1366/11/23 جزیره مجنون
1256 یاورعلی بهزادی نفر خسرو اسلام والفجر 1362/01/22 شرهانی
1257 مجتبی بهزادی هاری عباس قلی اسلام   1367/01/28 فاو
1258 سیدحسام بهشتی سیدعبدالخالق اسلام   1365/10/04 خرم شهر
1259 سیدعلی اصغر بهشتی سیدمحمدحسن     1361/02/15  
1260 ابراهیم بهشتیان احمد     1359/10/20  
1261 بیژن بهلولی مسیح     1361/06/30  
1262 امیدوار بهمدای رحیم     1361/08/14  
1263 همت علی بهمرد حیدر     1367/03/23  
1264 بهمن بهمردی محمدعلی اسلام والفجر8 1365/03/15 فاو
1265 جهان زیر بهمن پور عباس قلی اسلام درگیری 1362/04/12 غرب کشور
1266 محمدجان بهمن پور غلام حسین اسلام   1365/10/22 شلمچه
1267 حسین بهمن پورگله زن محمدحسین     1366/04/29  
1268 بهادر بهمن پوری گله زن سرهنگ     1367/03/26  
1269 غلام حسین بهمن دوست شیرزاد     1364/09/21  
1270 علی اصغر بهمن زادگان سهراب     1360/10/25  
1271 محمدجواد بهمن زادگان بخشی     1361/05/04  
1272 ایرج بهمنی حاصل     1367/03/04  
1273 بهادر بهمنی حاصل     1361/03/02  
1274 جواد بهمنی محمود     1364/11/27  
1275 حمزه بهمنی اسد اسلام ذوالفقار 1363/06/31  
1276 طوفان بهمنی سام     1361/01/02  
1277 عبداله بهمنی حسین     1365/12/23  
1278 علی محمد بهمنی عباس     1362/05/01  
1279 غلام حسین بهمنی درویش علی اسلام   1364/06/18 اشنویه
1280 قدرت اله بهمنی قلی اسلام   1366/08/06  
1281 محسن بهمنی غلامحسین اسلام   1365/02/22 ابوغریب
1282 ناصر بهمنی هادی     1365/07/02  
1283 هدایت بهمنی جهان شاه     1367/06/09  
1284 محمدجواد بهمنی جهرمی محمدکاظم     1360/10/10  
1285 یوسف بهمنی سجل آبادی ذوالفقار     1365/10/28  
1286 گودرز بهمنی فتح آبادی جعفرقلی اسلام   1365/03/19 اروندرود
1287 ناصر بهمنی فتح آبادی علی     1300/00/00  
1288 راهدار بهمنیان صفر     1365/11/05  
1289 علی اصغر بهمنیان غلامحسین     1380/05/26  
1290 محسن بهمنیان علی اصغر     1380/05/26  
1291 مسیح بهمه حمزه     1360/07/10  
1292 نادرعلی بهمه عنایت     1367/04/04  
1293 نوراله بهمه ء نوازاله     1367/01/29  
1294 حسام الدین بهمه ای ساتیار     1365/04/13  
1295 سعید بهنام ناصر اسلام والفجر 8 1364/11/22 اروند رود
1296 فرید بهنام محمدحسین     1365/07/04  
1297 محمد بهنام رضا     1363/11/28  
1298 بهزاد بهنوش فرج اله     1361/08/28  
1299 حسین قلی بهی محمدحسین     1361/08/20  
1300 غلام رضا بی پروا عبداله     1366/12/24  
1301 یارمحمد بی پروا گل محمد     1361/07/18  
1302 علی نقی بی مقدار کهزاد     1361/08/18  
1303 علی اصغر بی نوا غلامحسین     1360/01/26  
1304 محمدرضا بی یار احمد     1359/10/24  
1305 یاسین بیابانی علی محمد     1363/04/21  
1306 ابراهیم بیات اله داد     1365/11/13  
1307 اله یار بیات سالار اسلام   1361/06/10 فکه
1308 جعفر بیات علی یار     1363/10/02  
1309 حسن بیات نوراله     1366/07/07  
1310 ذوالفقار بیات محمد     1364/11/27  
1311 رمضان بیات برات     1365/10/04  
1312 سردار بیات مهراب اسلام   1362/06/27 زبیدات
1313 مرتضی بیات داداله     1365/10/04  
1314 علی رضا بیات پور بهمن     1363/01/07  
1315 علی باز بیات شاه پرست شهباز اسلام تک دشمن 1366/06/26 خط پدافندی سومار
1316 حیدر بیاتی امیر     1365/12/15  
1317 رمضان بیاتی حسین     1364/07/19  
1318 علی ناز بیانی برات علی اسلام   1360/07/05 ماهشهر
1319 فواد بیت غانم حیزانی فاضل     1367/04/21  
1320 بهمن بیتا حسین     1365/11/07  
1321 عبدالرحمان بیتاء حسین     1361/02/03  
1322 قدرت اله بیداد راه خدا اسلام   1367/01/04 خرمال
1323 فریدون بیدارمغز بهروز     1367/03/02  
1324 رمضان بیدبرگ غلام     1366/02/12  
1325 مرتضی بیروتی جهرمی محمدجواد     1366/07/16  
1326 سالار بیژنی علمدار اسلام   1366/01/19  
1327 سیدعبداله بیژنی سیدحسین اسلام   1366/07/23  
1328 محمدشاه بیژنی جمشید     1367/03/12  
1329 جواد بیضاوی ابراهیم     1365/10/26  
1330 غلام رضا بیضاوی اکبر     1300/00/00  
1331 محمدحسن بیضاوی عوض     1365/10/26  
1332 خدایار بیضایی علمدار اسلام   1367/01/22 مریوان
1333 علی بیضائی نژاد عبدالرسول     1361/06/05  
1334 منصور بیضائی نژاد سرمست     1367/03/23  
1335 عبدالمجید بیعان حسین     1364/03/16  
1336 غلام عباس بیگ پور ابراهیم     1365/11/04  
1337 فرج بیگلر حیدر     1367/03/22  
1338 امیرارسلان بیگلری طاهرمیرزا     1300/00/00  
1339 حیدر بیگلری زیاد     1300/00/00  
1340 زیاد بیگلری یوسف     1384/07/11  
1341 علی بیگلری طاهرمیرزا     1300/00/00  
1342 جمعه بیگی رضا     1364/11/21  
1343 حمیدرضا بیگی علی     1367/03/04  
1344 خدایار بیگی میرزارضا     1367/04/04  
1345 ذبیح اله بیگی یداله     1365/10/20  
1346 سعید بیگی اکبر     1362/12/12  
1347 شهباز بیگی رضا     1364/11/27  
1348 علی رضا بیگی سبزعلی     1363/10/02  
1349 عوض بیگی احمدقلی     1366/01/27  
1350 محمدرضا بیگی نجف قلی     1365/10/29  
1351 اسماعیل بیگی باباعربی اسد     1361/01/04  
1352 شهباز بیگی زاده آهناحمد اسلام والفجر 10 1366/12/25 مریوان
1353 محمدرضا بیگی زاده داود     1380/05/26  
1354 حسین بیمار محمد اسلام   1363/03/22 پیرانشهر
1355 جلال بیمون نژاد عباس     1366/01/19  
1356 حمیدرضا بینا ماندنی     1365/10/04  
1357 عباس بینا محمدرضا     1365/10/04  
1358 محمدرضا بینا عزیز اسلام   1360/12/04 مهاباد
1359 علی بینایی ابوطالب     1361/01/25  
1360 حسن بینوا غلام حسین اسلام خیبر 1363/01/18 طلائیه
1361 علی اصغر بینوا دیندار     1366/12/26  
1362 قباد پاباغی محمدرضا اسلام   1367/04/31  
1363 گودرز پات جان علی     1363/12/19  
1364 حسن پادام رضا     1367/03/04  
1365 علی پاردسوئی کریم     1361/12/27  
1366 اسداله پارسا نصراله     1366/05/10  
1367 داراب پارسا امیرتیمور     1361/01/23  
1368 عبدالخالق پارسا اردشیر     1365/10/21  
1369 عبدالرحمان پارسا اسداله     1361/04/23  
1370 غلام رضا پارسا بهزاد     1365/07/07  
1371 هاشم پارسا همت علی     1360/05/31  
1372 اسداله پارسایی عوض اسلام   1360/11/25 چزابه
1373 حسن پارسایی غلام حسین اسلام   1361/08/11 عین خوش
1374 علی پارسایی عوض اله اسلام   1362/05/05 ارتفاعات حمزه
1375 غضنفر پارسایی عبدالمناف اسلام   1361/08/11 عین خوش
1376 جمشید پارسایی قادرآبادی محمدآقا اسلام کربلای5 1365/11/06 پاسگاه زید
1377 اصغر پارسائی آزاد     1366/12/28  
1378 اله رحم پارسائی اله بخش     1363/06/05  
1379 حسن پارسائی عبدالعلی     1359/08/08  
1380 خداخواست پارسائی جهان زیر     1364/11/22  
1381 ذبیح اله پارسائی حداد     1365/10/19  
1382 عباس پارسائی علی میرزا اسلام - 02/12/1362 جفیر
1383 علی پارسائی غلامشاه     1362/02/18  
1384 غلام پارسائی جمشید     1367/04/22  
1385 فرج اله پارسائی نیا امامقلی     1366/12/29  
1386 اسماعیل پاسالار بابایی     1358/06/28  
1387 عبدالعلی پاسالار عوض     1370/01/10  
1388 محمد پاسالار غلام رضا     1364/04/20  
1389 محمدعلی پاسالاری علی اکبر     1365/10/29  
1390 خوبیار پاسالاری بهنجانی بختیار     1382/03/19  
1391 اسماعیل پاسیار ولی     1367/03/24  
1392 نوراله پالاش علی     1362/05/01  
1393 باقر پالاهنگ جلیل     1363/12/25  
1394 احمد پالیزی حاجی     1364/06/18  
1395 محمود پای برجای اسداله     1367/04/22  
1396 عبدالرحمن پای بست زین العابدین     1365/02/19  
1397 رسول پایان عوض     1360/08/20  
1398 اسماعیل پایدار طمراس     1364/07/19  
1399 شهروزرضا پایداری اصغر     1366/06/09  
1400 هدایت اله پایداری بمانعلی     1362/12/20  
1401 خداویس پدرام شهباز     1367/07/17  
1402 سردار پدیدار فتح اله     1361/08/22  
1403 حسین پذیرا شمشاد     1363/05/11  
1404 سیدمرتضی پذیرش سیدابوالحسن     1366/01/27  
1405 محمود پذیرش حسین     1362/07/28  
1406 منصور پذیرش حسین     1362/12/26  
1407 اصغر پذیره علی رضا     1362/01/22  
1408 بهمن پرآور حمزه     1364/11/27  
1409 قاسم پرآور اسماعیل     1359/10/18  
1410 اصغر پرتو قربان اسلام   1366/05/30 سردشت
1411 غریب علی پرتو حسین علی     1365/08/20  
1412 حمیدرضا پرچمی محمد     1367/04/02  
1413 محمد پردلی رحمان     1367/01/02  
1414 حمید پردو رمضان     1366/07/16  
1415 رضا پردو گرگ علی     1366/05/05  
1416 حسین پرستار آزاد اسلام کربلای4 1365/10/04 شلمچه
1417 صمد پرستار آزاد اسلام رمضان 1361/04/29 پاسگاه زید
1418 عبدالخالق پرستار خداداد     1366/05/11  
1419 محمدحسن پرگاله اسماعیل     1362/12/27  
1420 حسن پرمه حیدر اسلام   1362/02/24 قصر شیرین
1421 داریوش پرمه زاده احمد     1359/12/01  
1422 حمیدرضا پرند غلام رضا     1365/03/14  
1423 محمد پرند ناصر     1360/03/13  
1424 گداعلی پرندوار دریابر اسلام کربلای 5 1365/10/30 شلمچه
1425 مرتضی پرندوار مصطفی     1367/03/23  
1426 حسنعلی پرنیان حاجی بابا     1361/01/02  
1427 عبدالحمید پرنیان حاجی اسلام   1365/10/03 خرمشهر
1428 علی اصغر پرنیان عبدالکریم     1361/08/10  
1429 ناصر پرنیان ماشااله     1364/11/22  
1430 بهنام پرنیای خوی کرم     1367/03/23  
1431 ابراهیم پروانه اسماعیل     1361/05/16  
1432 محمدمهدی پروانه شیرازی ابوالقاسم     1361/02/11  
1433 علی داد پرور حسن     1367/01/21  
1434 علیمراد پرور علی قاسم اسلام بدر 1363/12/25 شرق دجله
1435 حسن پرورده غلامرضا     1357/05/28  
1436 هاشم پرورده غلامرضا     1360/07/05  
1437 خلیل پرویزاسماعیل آبادی صفر     1364/11/27  
1438 ابراهیم پرویزی بهرام     1364/05/29  
1439 اسماعیل پرویزی حسین     1367/01/12  
1440 ایرج پرویزی امیرعلی     1367/05/04 آبادان
1441 صمد پرویزی محمود     1364/11/28  
1442 عزت الله پرویزی خان میرزا     1373/03/09  
1443 محرم پرویزی بهمن اسلام   1361/02/10 دارخوئین
1444 محمد پرویزی شکراله     1366/01/19  
1445 محمدعلی پرویزی غلامعلی     1364/11/27  
1446 مرتضی پرویزی گنجی     1362/12/12  
1447 موسی پرویزی علی اصغر     1365/04/06  
1448 نوذر پرویزی بهروز اسلام   1366/06/17 اروند رود
1449 ابراهیم پروین سیف اله     1363/12/25  
1450 سهراب پروین شیرعلی     1360/06/11  
1451 غلام علی پروین احمد     1362/05/03  
1452 محمدرضا پروین حبیب     1361/10/07  
1453 ایرج پروین روح هوشنگ     1365/12/26  
1454 اسماعیل پروینی حسین     1364/06/18  
1455 محمدعلی پرهام وند حسین     1362/02/17  
1456 محسن پرهوده اسداله     1364/11/27  
1457 هدایت پرهی محمد     1360/05/11  
1458 ابراهیم پرهیزگار علی باز     1367/03/04  
1459 همت علی پرهیزگار عباس علی     1362/12/12  
1460 سیدعباس پرهیزگاری سیدعلی     1362/12/12  
1461 حسین پریشان محمد     1362/12/28  
1462 عبدالرحمن پریشان عبدالرحیم     1366/09/30  
1463 سیدموسی پریشی محمد     1360/03/10  
1464 علی جان پریوش محمدجان     1365/11/29  
1465 مهرزاد پریوش محمدجان     1363/12/26  
1466 محمد پژگاله عبداله     1365/12/14  
1467 حسن پژمان محمدرحیم     1361/05/03  
1468 حسین پژمان محمدرحیم     1361/12/18  
1469 محمدحسین پژمان پنج علی     1361/02/11  
1470 گرام پژومان رحمان     1364/11/27  
1471 ناصر پژوه اسماعیل     1365/10/04  
1472 عزیز پژوهی علی     1361/02/17  
1473 دانش علی پسند ابوالحسن     1362/11/18  
1474 اصغر پسندیان مختار اسلام والفجر2 1362/05/02 حاج عمران
1475 جواد پسندیان مختار اسلام کربلای 5 1365/10/22 شلمچه
1476 حمید پسندیده ماشاءاله     1364/12/18  
1477 غلامرضا پسندیده محمدحسین     1365/09/14  
1478 نوروزعلی پسندیده فر کاظم اسلام   1365/06/07 سردشت
1479 زین العابدین پسوده حسین     1365/12/02  
1480 موسی پشنگیان محمدکریم     1360/10/14  
1481 بیژن پشوتن غلام حسین     1365/10/19  
1482 محمدجواد پشوتن پرویز     1361/05/09  
1483 مرادحاصل پگاه علی اسلام تک دشمن 1367/05/01 جاده اهواز-خرمشهر
1484 محمدحسین پناری احمد     1361/08/23  
1485 فرهاد پناه پور فرج اسلام   1365/05/07 شلمچه
1486 خورشید پناهنده کرم     1362/05/10  
1487 عباس پناهنده غلام حسین     1366/02/04  
1488 موسی پناهنده فر علم دار اسلام   1362/01/06 -کامیاران -کردستان
1489 ابراهیم پناهی محمدعلی اسلام منطقه عملیاتی غرب کشور 1361/11/26 رقابیه
1490 اردشیر پناهی کاکاشیر     1373/12/10  
1491 اسفندیار پناهی اسماعیل     1359/03/18  
1492 داراب پناهی مختار     1360/12/12  
1493 رحمان پناهی بهمن     1370/08/21  
1494 عبدالطیف پناهی علی اکبر     1364/11/21  
1495 علی جان پناهی شعبانعلی اسلام   1361/09/03 پاسگاه زید
1496 محمد پناهی عباس اسلام   1362/12/01 دشت عباس
1497 جمشید پناهی میمندی محمد     1359/07/24  
1498 محسن پندشنو صمد     1361/02/23  
1499 احمد پور قربان     1359/08/03  
1500 عبدالرسول پورابراهیم نادعلی     1366/08/20  
1501 عباس پوراحمد محمدحسین     1360/01/14  
1502 محمدحسن پوراسدخیرآبادی حاجی محمد اسلام فتح المبین 1361/01/08 رقابیه
1503 علی محمد پورافشار نعمت اله     1361/11/20  
1504 عبدالعظیم پورانصاری شوریجه محسن     1360/10/12  
1505 محمدباقر پورباقر اکبر     1361/03/05  
1506 محمدحسین پورجعفر مصطفی     1379/08/18  
1507 حمید پورجم فتح آبادی علی     1359/08/05  
1508 صالح پورجمشید درویش علی اسلام نصر 4 1366/04/06 ماووت
1509 علی رضا پورحسینی صفدر     1359/07/04  
1510 سیدعبدالرسول پورحقیقی زاده سیدجعفر     1365/11/20  
1511 سیدمحمد پورحقیقی زاده سیدمهدی     1366/05/09  
1512 سیروس پورخانی تراب اسلام والفجر8 1364/11/21 فاو
1513 عبدالرسول پورداراب آقابابا اسلام بیت المقدس 15/02/1361 فکه
1514 قربان پوردرویش محمد     1359/07/13  
1515 ابوالحسن پوردست فتح علی     1364/02/17  
1516 سیدعمادالدین پوررضا سیدیحیی     1364/07/05  
1517 فتح اله پوررمضانی عوض     1365/10/04  
1518 احمد پورزارعی عوض علی     1361/03/02  
1519 حسین پورزارعی آقارضا اسلام   1365/02/24 شرهانی
1520 حسین پورسعید محمدچراغ     1364/12/11  
1521 سیدنورالدین پورشهیدسعیدآبادی سیدمصطفی     1300/00/00  
1522 عبدالحسین پورشید عبدالعلی     1376/08/21  
1523 غلام حسین پورصفری علی کرم     1363/04/13 مهاباد
1524 یداله پورصنیع فتح اله     1364/11/22  
1525 قاسم پورعابد رجب     1357/11/22  
1526 محسن پورعبداله کاکاخان     1367/04/04  
1527 منوچهر پورعسگری خان باز     1360/11/23  
1528 جهان رضا پورعلی علی رضا اسلام   1360/07/20 دهلاویه
1529 نعمت اله پورعلی خرم آبادی موسی اسلام   1362/12/09 خرمشهر
1530 رضا پورعلی فراشبندی علی رضا اسلام خیبر 1362/12/03 جفیر
1531 عبدالخالق پورغلامی محمدهادی اسلام کربلای 4 1365/10/04  
1532 محمدجواد پورفرهادی محمدحسین     1365/12/13  
1533 غلامحسین پورقصاب غلامعباس اسلام والفجر8 1364/11/29 فاو-بصره
1534 خضر پورمحمدی مختار     1367/04/04  
1535 غلام رضا پورمختار نصراله     1360/03/21  
1536 سیاوش پورمغنیان علی اصغر     1365/10/28  
1537 جلال پورمند قربانعلی     1367/04/04  
1538 محمد پورمند علی     1361/05/13  
1539 نوروز پورمند محمدرضا     1363/12/25  
1540 محمدحسین پورمنش عیدی محمد     1365/11/02  
1541 امراله پورهاشم یداله     1359/06/29  
1542 سعیدرضا پورهاشمی تقی     1367/04/24  
1543 عوض پورهمت اله یار     1366/12/28  
1544 عبدالرضا پوریان محمود     1361/02/10  
1545 سید ابراهیم پوریزدان پرست میرزایوسف اسلام کربلای 5 12/11/1365 شلمچه
1546 ناصر پوریعقوب خیرآبادی شعبان اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
1547 یداله پوریعقوب خیرآبادی نجف اسلام طریق القدس 1360/11/20 تنگه چزابه
1548 محمد پوریوسفی حسین     1359/07/10  
1549 عبدالعلی پوست پسند عنایت اله     1359/10/06  
1550 علیرضا پوست فروش جلال     1364/11/26  
1551 مهدی پوست فروش صمد     1365/10/21  
1552 هاشم پوست فروش احمد     1361/04/23  
1553 حسن پوست گون علی     1365/12/28  
1554 محمد پوشیمن غلام     1367/08/15  
1555 احمدعلی پولادخای قدرت اله اسلام والفجر8 1364/11/27 فاو ام الفجر
1556 محمدجواد پولادخای قدرت اله اسلام   1360/07/07 کرخه نور
1557 سردار پولادی مختار     1365/11/07  
1558 عباس پولادی محمدتقی     1381/12/22  
1559 عبدالصمد پولادی محمدتقی     1366/01/18  
1560 نادر پولادی ذوالفقار     1361/05/17  
1561 اسماعیل پولادیان علــــی     1300/00/00  
1562 قنبر پویان ماشااله     1359/10/15  
1563 جعفر پویش نگهدار     1365/10/04  
1564 خسرو پهلوان یداله     1361/02/20  
1565 عبدالرضا پهلوان عباس     1360/09/12  
1566 غلام رضا پهلوانی محمدتقی     1360/04/01  
1567 صمد پهلوانیان رحمن     1360/09/18  
1568 صفرعلی پی پر طهماسب اسلام   1362/05/11 والفجر2
1569 شیرزاد پیاده علی اصغر اسلام   1365/10/04 شلمچه
1570 نوراله پیام فتح اله     1365/04/28  
1571 علیرضا پیامنی حسن     1362/11/27  
1572 علی پیراحمدیان احمد     1366/07/20  
1573 سپهدار پیراسته سلیمان     1370/10/30  
1574 سیدمحمدباقر پیراسته سیدمحمود اسلام     عملیات رمضان
1575 عباس پیراسته فر رضا     1365/10/04  
1576 عبدالمحمد پیرانی خراجی محمد     1365/02/21  
1577 مراد پیربرناس غلام     1374/08/09  
1578 علی رضا پیرزاد رضا اسلام   1367/04/31 پاسگاه زید
1579 عبدالمجید پیرزادجهرمی مصطفی     1300/00/00  
1580 محمدرضا پیرسلامی کاظم     1361/01/04  
1581 عبدالواحد پیرمرادی حسن     1365/10/19  
1582 عبدالرسول پیروان رمضان     1363/12/25  
1583 محسن پیروان عباس     1362/01/22  
1584 ابراهیم پیروزبخت فریبرز     1367/04/04  
1585 محمد پیروزبخت فریبرز     1367/03/04  
1586 احمد پیروزمنش غلام رضا     1362/05/18  
1587 چنگیز پیروزی صیفور اسلام   1362/12/02 جوانرود قلعه
1588 مهران پیروزی جعفر     1366/02/28  
1589 احمد پیروی محمود     1365/12/12  
1590 حسینعلی پیروی مرادعلی اسلام   1361/08/14 عین خوش
1591 علی پیروی عبدالنبی     1367/04/04  
1592 فضل اله پیروی حاج حسین     1361/08/28  
1593 محمدرضا پیروی علی     1366/12/26  
1594 هادی پیروی رمضان     1365/10/19  
1595 فرشید پیرویان محمدحسین اسلام   1362/01/22  
1596 احمدعلی پیری امیرحاجلو غیب علی اسلام بدر 1363/12/25 شرق دجله
1597 خلیفه پیش آهنگ حمزه     1367/04/06  
1598 حسین پیش برششده اسداله اسلام رمضان 1361/04/23 پاسگاه زید
1599 علی اصغر پیش جنگ مصطفی اسلام پدافندی 1364/10/15 سومار
1600 یداله پیش رو جمشید     1367/03/23  
1601 غلام حسین پیشاهنگ علی اسلام خیبر 1362/12/27 طلائیه
1602 مرتضی پیشرو شاهرضا اسلام   1363/02/30 مهاباد
1603 اصغر پیل بالا علی اسلام   1362/05/08 حاج عمران
1604 جابر پیل بالا اصغر اسلام   1365/07/05 شلمچه
1605 رحمان پیل سوار حاجی اسلام   1366/12/09 جنوب
1606 سیدجمال پیلتن سیدمحمد     1377/03/11  
1607 عبدالرحیم پیله وریان محمدتقی اسلام کربلای 5 1365/10/20 شلمچه
1608 حبیب اله پیمانی احمد     1359/07/09  
1609 ابراهیم تابع اکبرابراهیم     1300/00/00  
1610 حسین تابع اکبرابراهیم     1300/00/00  
1611 جعفرقلی تابع بردبار حسن     1363/03/21  
1612 خدایار تابع بردبار اله یار     1363/02/23  
1613 داریوش تابع بردبار کیامرث     1362/01/22  
1614 عبدالرحمن تابع بردبار حسینعلی     1361/10/10  
1615 عبدالرضا تابع بردبار صفرعلی     1357/10/09  
1616 عبدالقادر تابع بردبار غریب علی     1362/05/08  
1617 داداله تابع خلیلی غلام حسین     1366/08/20  
1618 سیدمحمدمهدی تابعی سیدمحمدحسین     1361/08/10  
1619 محمدوحید تابنده عبدالخالق     1360/07/18  
1620 سیدحسین تاج سیدمحمدباقر     1365/02/24  
1621 حسین تاج بخش عباس     1367/01/21  
1622 علی ناز تاج بخش علی ضامن     1367/02/14  
1623 عبداله تاج دانی اسداله     1361/02/19  
1624 ابوالقاسم تاجداران عبدالحسین     1362/11/19  
1625 محمد تاجی قصیرائی آزاد اسلام   1362/08/04 سردشت بانه
1626 آرش تازش ناصر     1366/12/13  
1627 حسن تاویلی اکبر     1366/11/25  
1628 علی تبری سعدی صمد     1361/04/23  
1629 مجید تبری سعدی صمد     1361/04/23  
1630 بهرام تبسم دوست مراد اسلام   1366/04/02 غرب ماهوت
1631 علی نجات تبعه ایزدی علی باز اسلام بدر 1363/12/26 شرق دجله
1632 عبدالرضا تجربه فضل اله     1365/02/24  
1633 ابوالحسن تجربی محمدعلی     1366/06/25  
1634 عباس تجرد محمدهادی     1361/08/11  
1635 غلام علی تجرد غلام رضا     1361/06/01  
1636 جاسم تجلی محمد     1361/07/13  
1637 حبیب تجلی ناصر     1365/02/01  
1638 عبدالخالق تجلی علی بابا اسلام بدر 1363/12/25 شرق دجله
1639 منصور تجلی محمدجعفر     1364/08/26  
1640 مهدی تجلی محمدجعفر     1366/12/30  
1641 هاشم تجلی فتح علی     1366/11/01  
1642 رامین تحویلدار خلیل     1365/10/04  
1643 محمدرضا تحویلدار محمدحسن اسلام کربلای5 1365/10/25 شلمچه
1644 عبداله تحویلی عبدالرسول     1361/01/29  
1645 محمدرحیم تحویلی محمد     1359/10/21  
1646 احمد تدین جواد     1362/05/24  
1647 احمدعلی تدین حاجی ابراهیم     1361/04/22  
1648 حبیب اله تدین محمدباقر     1363/07/28  
1649 محمدتقی تدین عبدالحسین     1365/10/29  
1650 نجف قلی تدین محمدابراهیم     1367/03/23  
1651 ولی اله تدین خلیل اسلام   1365/11/14  
1652 علی رضا تدینی حسن اسلام پدافندی 1365/10/14 خسرو آباد
1653 منصور تدینی نژاد اسد     1367/03/04  
1654 بهرام تراب پور ابوتراب     1300/00/00  
1655 رحیم تراب پور ابوتراب     1365/11/04  
1656 عبدالرحمن تراب پور ابوتراب     1361/04/20  
1657 مسعود تراب زاده طمراس     1367/04/04  
1658 عبدالرسول تراب فرد هاشم     1365/01/10  
1659 عبدالرضا تراب فرد هاشم     1365/12/13  
1660 عبدالعلی ترابفردجهرمی درویش     1361/01/03  
1661 حسن ترابی حاجی     1365/02/24  
1662 داود ترابی عبدالرسول     1364/04/17  
1663 عبدالعلی ترابی محمدخلیل     1365/10/26  
1664 عبدالمحمد ترابی محمدخلیل     1365/12/03  
1665 علی اصغر ترابی حسین     1361/01/04  
1666 علی همت ترابی حبیب     1364/10/08  
1667 غلام علی ترابی هادی     1366/09/01  
1668 قنبرعلی ترابی علی     1360/07/05  
1669 مصطفی ترابی ابوالقاسم اسلام   1366/12/25  
1670 یوسف ترابی ماشاءاله     1362/01/22  
1671 غلام رضا ترابی پور عبداله     1359/07/19  
1672 مهدی ترابی حیدری حسین     1362/09/01  
1673 بهنام ترابی خرنجانی خانمیرزا     1359/07/30  
1674 رحیم ترابی قلعه قاضی علی     1362/06/03  
1675 علی ترابی مقدم اصغر     1380/05/26  
1676 محمدعلی ترابیان تراب علی     1368/09/13  
1677 محمدحسن ترابیخواه جهرمی محمد     1361/01/05  
1678 عزیزاله تربری امان اله     1365/12/06  
1679 روح اله ترحمی محمدقلی     1363/07/27  
1680 یعقوب ترحمی یداله     1361/02/15  
1681 محمدباقر ترنج حسین     1359/08/23  
1682 مجید ترنج زرد رمضان     1361/01/07  
1683 جعفر تسلیم اصغر اسلام   1365/09/23 پادگان آموزشی اهواز
1684 مجید تسلیم رحمت اله     1361/05/11  
1685 غلام عباس تسلیمی محمدحسن اسلام   1360/04/19 تپه الله اکبر
1686 محمدحسن تسلیمی محمدعلی اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه - پاسگاه زید
1687 محمدهادی تسلیمیان فسایی غلامعباس اسلام فتح المبین 1361/01/05 رقابیه
1688 فتح علی تصدیقی لطف اله     1365/10/20  
1689 قاسم تصدیقی فرامرز     1366/01/19  
1690 محسن تصمیم قطعی علی محمد     1361/08/11  
1691 محمدعلی تعجب خورشید     1364/11/07  
1692 جواد تعصب اصغر     1361/10/22  
1693 حسین تفاح علی اکبر     1365/10/04  
1694 محمدعلی تفرج نوروز محمدمحسن     1367/03/05  
1695 بهنام تفضلی صدراله     1367/04/22  
1696 ایاز تفضلی نیا اسکندر     1367/03/11  
1697 محمد تفوق علی اکبر     1362/12/12  
1698 عبدالغنی تقدیریان فسائی عبدالعظیم اسلام   1360/08/20 دارخوین
1699 اسماعیل تقوا ابوالقاسم     1361/01/20  
1700 سیدمحمد تقوا سیداصغر     1366/05/21  
1701 محمدنبی تقوایی هاشم     1360/09/08  
1702 مجتبی تقوایی زاده ماشااله     1365/10/04  
1703 ابوالقاسم تقوی محمدتقی     1367/03/04  
1704 جواد تقوی حسن     1366/12/24  
1705 رحیم تقوی ستار     1362/04/31  
1706 غلام تقوی محمد     1366/11/03  
1707 محمد تقوی علی نقی     1362/01/22  
1708 محمدعلی تقوی محمدحسین     1361/04/23  
1709 محمدتقی تقوی دهزیری علی نقی اسلام فتح المبین 07/01/1361 غرب رودخانه کرخه.عین خوش
1710 محمدرضا تقوی دهزیری علی نقی     1362/12/27  
1711 غلام رضا تقوی ششده محمدیار     1366/01/19  
1712 احمد تقوی فرد علی اصغر     1363/03/18  
1713 غلام رضا تقوی نژاد حسین     1360/11/19  
1714 عباس تقی علی     1300/00/00  
1715 داریوش تقی پور بهمن     1361/05/02  
1716 سیدحسین تقی پور سیدجلال     1365/10/24  
1717 عزت اله تقی پور عزیزاله اسلام پدافندی 1367/01/10 شلمچه
1718 عوض تقی پور محمدتقی اسلام طریق القدس 1360/11/20 تنگه چزابه
1719 محمدحسین تقی پور علی   کربلای 5 1365/11/27 شلمچه
1720 غلامعباس تقی پورحقیقی تقی     1361/01/07  
1721 رستم تقی پورسروستانی ناصر اسلام خیبر 1362/12/12 طلائیه
1722 جعفر تقی زاده عبداله اسلام   1365/06/10 جزیره مجنون
1723 حسین تقی زاده عبداله     1362/07/27  
1724 سیف اله تقی زاده بهروز اسلام سنندج 1359/02/06 سنندج
1725 صمد تقی زاده اصغر     1365/10/04  
1726 علی رضا تقی زاده امراله     1362/12/11  
1727 غلام حسین تقی زاده احمد اسلام   1361/12/19 جاده بوشهر - آبادان
1728 فریدون تقی زاده عبدالعلی     1362/05/19  
1729 ماشااله تقی زاده خان علی     1365/10/04  
1730 محمد تقی زاده جمشید     1361/01/04  
1731 محمدقاسم تقی زاده سیف اله     1365/10/04  
1732 بخش علی تقی ملایی گودرز     1369/11/16  
1733 ناصر تقی نژاد هادی     1364/11/26  
1734 قاسم تمدن احمد     1365/10/19  
1735 محمدجعفر تمدن علی محمد اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 شلمچه
1736 محمدحسن تمنا حسین     1367/06/17  
1737 علی اصغر تمنادار مصطفی     1366/07/19  
1738 حمید تمنائی اصطهباناتی اکبر     1365/02/24  
1739 جواد تمیس حیدرعلی     1361/11/02  
1740 سعید تن زاده اکبر     1360/06/12  
1741 علی مراد تندر علی شاه     1368/08/09  
1742 مهرزاد تنوری ابوالقاسم     1300/00/00  
1743 جلیل تنها شاه مراد اسلام فتح المبین 1361/01/02 شوش
1744 سیروس تواره نواز     1362/12/27  
1745 محمد تواضع رجب علی     1359/07/16  
1746 محمدحسن تواضع مسیح     1363/09/03  
1747 مهرداد توافقی جهرمی خدارحم     1365/12/02  
1748 اسماعیل توان گر حاجی     1361/08/28  
1749 اصغر توانا عبدالمحمد اسلام   1365/10/30  
1750 حشمت اله توانا عزیز     1361/04/23  
1751 سلیمان توانا اسدالله     1361/08/18  
1752 عبدالخالق توانا امان اله     1361/02/21  
1753 نصراله توانا شکراله     1364/06/18  
1754 ولی اله توانبخشی حسین     1367/01/02  
1755 جهانگیر توانگر حسین اسلام   1363/04/20 پیرانشهر
1756 محمدرضا توانگر محمدحسین     1361/02/03  
1757 منصور توانگر حسین     1361/02/10  
1758 سیداسداله توانگری سیدآقابزرگ اسلام   1366/01/14 شلمچه
1759 اسداله توانی فضل اله     1367/03/04  
1760 حیدر توانی بلیانی ابوالفتح     1360/06/27  
1761 جمال توتونچی حیدر     1365/11/12  
1762 حسین توحیدی محمدعلی     1365/10/26  
1763 نصرت اله توحیدی علی     1366/01/20  
1764 صمد توحیدی دوست حمید     1367/04/06  
1765 زیاد توحیدی راد حبیب اسلام   1362/12/25 طلائیه
1766 منصور تورانیان یوسفعلی     1366/04/04  
1767 جمشید توسل محمد اسلام بیت المقدس 1367/04/04 جزیره مجنون
1768 محسن توسلی محمد     1369/02/01  
1769 محمدرضا توسلی عبدالرسول     1361/09/28  
1770 هادی توسلی اصغر     1360/02/09  
1771 جعفر توسلی اصطهباناتی حسین     1366/02/05  
1772 مجتبی توفیق نواز     1365/10/03  
1773 عبدالرسول توفیقی حیدر     1366/12/30  
1774 محمد تولائی صمد     1365/02/24  
1775 اسمعیل تولائی نژاد اصغر     1363/12/24  
1776 حسن تهمتن علی جان اسلام تک دشمن 1367/04/04 جزیره مجنون
1777 رحیم تهمتن علی اصغر     1364/12/03  
1778 وهاب تهمتن میانده رسول اسلام والفجر 10 1367/01/02 دزلی (جنوب مریوان)
1779 احسان تهمتنی بهروز اسلام والفجر 10 1366/12/24 مریوان
1780 داود تهمتنی بهبود اسلام بدر 1363/12/25 شرق دجله
1781 قاسم تهی دست محمد اسلام   1366/04/06  
1782 شهباز تیرانداز حسن علی     1367/01/02  
1783 امامعلی تیره شنبدی فرد جمعه اسلام   1365/10/19 شلمچه
1784 اسحاق تیزابی عذرا     1359/12/05  
1785 حسین تیشه زن کرم     1361/11/07  
1786 عنایت اله تیموری باقر     1365/10/04  
1787 ابوالقاسم ثابت احمد     1365/10/04  
1788 رحمان ثابت رضاقلی     1361/01/02  
1789 علی رضا ثابت زین العابدین     1364/04/15  
1790 محمد ثابت احمد     1365/10/04  
1791 محمود ثابت احمد     1361/01/07  
1792 عبدالمحمد ثابت اقلیدی درویش علی     1361/01/02  
1793 ناصر ثابت اقلیدی هوشنگ     1365/10/29  
1794 محمدعلی ثابت رای علی اصغر     1357/11/22  
1795 جلیل ثابت قدم عوض اسلام کربلای8 1366/01/20 کربلای8
1796 محمدمحسن ثاقب رای محمدعلی     1366/03/29  
1797 جمال ثالثی محمدجعفر     28/11/1382  
1798 عنایت اله ثانوی حسن اسلام قدس 3 1364/04/20 اشنویه
1799 علی ثبوت ابراهیم اسلام کربلای 5 1365/12/08 شلمچه
1800 محمدحسین ثبوت ابراهیم اسلام کربلای 8 1366/01/19 شلمچه
1801 بهجت اله ثریا اسداله     1363/04/31  
1802 رحیم ثریا علی     1365/10/04  
1803 محمدعلی ثریا نصراله     1365/11/25  
1804 حسنعلی ثریاپور رحیم     1367/05/14  
1805 یوسف ثریامهارلوئی محمدباقر اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
1806 خلیل اله ثقفی عباس     1362/12/04  
1807 عوض ثمربخش فرامرز     1361/03/02  
1808 علی رضا ثمن گوئی بیژن     1365/05/24  
1809 سیدمحمود ثمین سیدفتح اله     1366/04/05  
1810 احمدرضا ثنائی نژاد عبدالخالق     1367/03/23  
1811 محمد ثواب غلام حسین     29/10/1365 جزیره مجنون
1812 عبدالعلی ثور دیدارقلی اسلام   1361/01/26 آبادان
1813 محمد جابرجاسم جابرجاسم     1300/00/00  
1814 اله قلی جابری امام قلی     1368/05/19  
1815 محسن جابری احمد اسلام والفجر 8 1364/11/27 فاو - ام القصر
1816 ظاهر جادری جبر     1300/00/00  
1817 علی جادری جبر     1300/00/00  
1818 مجید جارچی ماشااله     1365/08/30  
1819 حسن جاماسب ناصر     1360/11/29  
1820 غلام حسین جاماسب بالاشهری محمدحسین     1365/10/03  
1821 محمدهادی جاماسب بالاشهری عطاءاله     1365/12/12  
1822 سیداحمد جامع حقیقی سیدکمال     1365/10/20  
1823 مهدی جامعی محمدرضا     1367/04/23  
1824 نصراله جامه برزگی امراله     1365/10/04  
1825 داریوش جامه بزرگی جواد اسلام تک دشمن 1360/11/20 تنگه چزابه
1826 فریدون جامه بزرگی ظفرآبادی محمدعلی     1365/10/19  
1827 فرید جامه دارپور رضا     1366/08/16  
1828 غلامحسین جان باز هوشنگ     1357/11/26  
1829 غلامرضا جان فشان سیف اله     1361/12/21  
1830 محمدرضا جان محمد رضا اسلام نصر4 1366/04/31 سومار
1831 علی عباس جانبازی شهباز اسلام   1366/06/30 گلستان جنوب
1832 قدمعلی جانبازی تفرقه     1365/07/16  
1833 محمدحسین جانبازی ناصرو لهراسب     1365/02/24  
1834 داریوش جانثار محمدعلی     1373/03/04  
1835 ظهراب جانعلی پور عبدالرحیم     1364/11/23  
1836 علی حسین جانی علی     1364/09/19  
1837 شاهپور جانی خرنجانی خانبابا اسلام   1369/01/30 دهلران
1838 محمدهادی جاودانی ابراهیم     1365/10/04  
1839 جمشید جاودانیان علی     1366/04/31  
1840 محمدمجید جاوید باقر     1362/02/07  
1841 نوراله جاوید ابن علی     1367/04/04  
1842 شیرزاد جاویدان سرفراز اسلام   1371/03/05 فیروزآبادپادگان قدس
1843 سیف اله جاویدتزنگی امراله اسلام خیبر 1362/12/12 طلائیه
1844 محمدمحسن جاویدنژاد ابراهیم اسلام پدافندی 1363/11/11 خرمشهر
1845 فاضل جاویدنعمت آبادی حسین قلی     1362/12/13  
1846 اله یار جاویدی هیبت اله اسلام طریق القدس 1360/09/08 بستان
1847 ببراز جاویدی عوض اسلام فتح 5 1366/01/27 ژاژیله
1848 بهرام جاویدی بهروز اسلام   1366/12/24  
1849 حسن جاویدی عوض     1361/02/19  
1850 رشید جاویدی کاکاخان     1365/02/24  
1851 رمضان جاویدی یحیی     1360/11/22  
1852 صمد جاویدی محمود اسلام   1364/02/07 اروند رود
1853 عباس جاویدی داداله     1359/10/05  
1854 علی جاویدی عباس     1365/11/12  
1855 علی مراد جاویدی علی اسلام   1366/12/24  
1856 غلام جاویدی محمدرحیم اسلام کربلای 4 1367/03/04 شلمچه
1857 غلام علی جاویدی سلیمان     1365/03/25  
1858 فریدون جاویدی حبیب اله     1365/10/30  
1859 قربان علی جاویدی امان اله اسلام رمضان 1361/05/07 حوالی بصره
1860 محسن جاویدی عباس اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
1861 مسلم جاویدی حمزه اسلام   1362/03/04 پاسگاه زید
1862 نصرت اله جاویدی آقاجان اسلام کربلای 4 1367/02/04 شلمچه
1863 محمدمهدی جاویدی ال سعدی بهروز اسلام   1363/01/04 سومار
1864 احمد جاویدی آل سعدی رمضان     1362/07/09  
1865 عبدالحسین جاویدی آل سعدی کرم اسلام   1359/07/06 بوشهر
1866 محمود جاویدی آل سعدی مصطفی     1367/03/19  
1867 ابراهیم جاویدی خیرآبادی حاجی اسلام طریق القدس 1360/09/09 بستان
1868 جهانشیر جاویدی قراچه قربان علی     1365/02/24  
1869 عنایت جاویدی قراچه بخشعلی     1365/08/09  
1870 مرتضی جاویدی موردی رضا اسلام کربلای5 07/11/1365 شلمچه
1871 محمدعلی جاهدزاده شکراله     1362/04/28  
1872 غلامحسین جاهدماه ماشااله     1361/07/25  
1873 مسعود جاهدی جعفر     1361/01/05  
1874 خدارحم جاهدیان نشمی     1366/08/14  
1875 عباس جباره رضا     1361/01/06  
1876 تمراس جباری محمد     1359/09/30  
1877 علی رضا جباری یحیی اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 شلمچه
1878 محمد جباری لال احمد اسلام   1366/10/25 ماووت
1879 محمدباقر جباری عبدالقهار اسلام   1366/08/09 شلمچه
1880 محمدعلی جباری محمدرضا     1360/09/20  
1881 نعمت اله جباری کاظم اسلام   1359/10/07 فارسیان
1882 پرویز جباری پیشه اصل رسول     1367/06/17  
1883 غلام علی جباری جزه ناصر     1364/06/18  
1884 غلام علی جباری فرد بختیار     1365/10/20  
1885 جلال جباریان حبیب     1368/03/06  
1886 شیرمحمد جدی دوست جان محمد     1362/07/29  
1887 قاسم جراح زاده محمد     1359/07/10  
1888 سعید جراحی اصغر     1360/07/15  
1889 علیرضا جربزه ماشاءاله     1362/12/25  
1890 مصیب جرقه یداله اسلام کربلای 5 1365/10/19 شلمچه - پاسگاه زید
1891 صابر جرقه قره بلاغی جعفرقلی     1363/12/25  
1892 ناصر جرقه قره بلاغی ساری اسلام محرم 1361/08/22 موسیان
1893 نصرت اله جرقه قره بلاغی عوض اسلام طریق القدس 1360/09/09 بستان
1894 اصغر جرهی سعدآبادی محمدرحیم     1365/06/11  
1895 نورمحمد جری محمدعلی     1361/01/02  
1896 ابوالقاسم جریده حسین اسلام بیت المقدس 1361/02/10 فکه
1897 عباس جریده فرهاد     1365/10/28  
1898 محمدجواد جزایری عبدالرحمن     1361/01/02  
1899 سیدابراهیم جزوه سیدعباس     1367/01/22  
1900 حیدر جشن علی     1365/10/04  
1901 جعفر جعفرپور غلام رضا     1361/01/01  
1902 حجت اله جعفرپور ناصر     1361/02/24  
1903 حمیدرضا جعفرپور محمد     1361/03/15  
1904 سیروس جعفرپور اصغر     1361/03/04  
1905 جمال جعفرزادگان نوازاله     1362/01/22  
1906 احمد جعفرزاده محمد     1360/02/25 حصر ابادان
1907 اسماعیل جعفرزاده ابراهیم اسلام   1367/07/16 داراب
1908 علی اصغر جعفرزاده محمد     1365/10/04  
1909 مرتضی جعفرزاده جهرمی عبدالحسین     1367/04/04  
1910 علی رضا جعفرزاده هارونی حسن اسلام   1362/01/28 سردشت
1911 حسین جعفرنیا جعفر اسلام محرم 1361/08/29 گیلان غرب
1912 ابراهیم جعفری فتح علی     1362/02/22  
1913 احمد جعفری منصور     1372/01/02  
1914 اصغر جعفری گودرز     1365/11/18  
1915 الیاس جعفری کمرخان     1366/12/25  
1916 امراله جعفری جعفر     1365/10/04  
1917 امیر جعفری منوچهر     1361/03/02  
1918 باباحسن جعفری ابوالحسن     1364/11/21  
1919 برزو جعفری سیف علی     1361/03/19  
1920 بهرام جعفری علی عسگر     1361/04/25  
1921 حمداد جعفری بهزاد اسلام   1365/06/05 مهاباد-ک-(جانداران)
1922 خدابخش جعفری سیدمحمود     1367/03/30  
1923 خدامراد جعفری علی کرم     1362/09/30  
1924 خلیل جعفری اکبر اسلام   1367/03/04 شلمچه
1925 رضا جعفری محمدحسین     1379/12/16  
1926 رمضان جعفری شعبان علی     1365/10/19  
1927 رهام جعفری الیاس     1369/11/20  
1928 زین العابدین جعفری کمال     1366/09/05  
1929 سعداله جعفری حبیب اله اسلام   1368/07/27 سقز
1930 سعید جعفری امام قلی     1365/10/24  
1931 سهراب جعفری محمدابراهیم     1359/07/27  
1932 سیداسداله جعفری قادر     1364/02/27  
1933 سیدحسن جعفری عبدالحسین اسلام   1366/01/27  
1934 سیدحمید جعفری سیداسماعیل     1367/03/04  
1935 سیدمحمدجواد جعفری سیدرضا     1365/10/04  
1936 سیدمرتضی جعفری سیدمحمدصادق     1360/11/20  
1937 سیدمنصور جعفری سیدحسین     1365/09/16  
1938 سیدمهدی جعفری سیدمحمد     1362/07/06  
1939 صفر جعفری ابراهیم     1362/05/30  
1940 عباسعلی جعفری پنجعلی     1366/12/30  
1941 عبدالحسین جعفری اصغر اسلام   1362/05/03 حاج عمران
1942 عبدالرحیم جعفری الیاس اسلام   1365/10/07 سومار
1943 غلام جعفری اسفندیار اسلام   1367/06/14 مهاباد
1944 فرج اله جعفری عزیزقلی     1365/03/21  
1945 قاسمعلی جعفری محمدتقی     1366/11/28  
1946 قدرت اله جعفری پرویز     1364/08/06  
1947 قربان علی جعفری بهرام     1366/01/20  
1948 قنبر جعفری جعفر اسلام   1370/03/10 سیستان وبلوچستان
1949 گنجعلی جعفری هیبت اله اسلام والفجر 4 1363/08/05 پنجوین -پیرانشهر
1950 محمدحسن جعفری ثانی     1365/03/25  
1951 محمدرضا جعفری رضا     1359/07/21  
1952 محمود جعفری حسن     1360/11/14  
1953 مهدی جعفری محمد     1366/12/21  
1954 نصراله جعفری عبداله     1361/10/04  
1955 هوشنگ جعفری علی داد اسلام   1360/06/27 جبهه دهلاویه
1956 وحید جعفری علیرضا     1365/10/04  
1957 اصغر جعفری اصطهباناتی عبدالعلی     1361/12/28  
1958 محمدرضا جعفری اصل محمدعلی     1365/10/29  
1959 فرامرز جعفری بهی کیامرز     1365/11/30  
1960 ابراهیم جعفری حقیقی مشهدی نصراله     1363/10/23  
1961 محمدجواد جعفری حقیقی خلیل اسلام   1361/02/21 خرمشهر
1962 عبدالناصر جعفری خرنجانی قدرت اسلام فتح المبین 1361/01/07 عین خوش
1963 سهراب جعفری دارنجانی عزیز     1362/05/01  
1964 ابراهیم جعفری زاده خداخوست     1366/12/30  
1965 سیدباقر جعفری فارسی سیدمحمد اسلام والفجر 2 1362/04/29 پیرانشهر
1966 حجت اله جعفری فرد خیراله اسلام   25/09/1369 بندر سیرک-میناب
1967 سیدرسول جعفری فرد سیداسمعیل     1361/04/14  
1968 شیروان جعفری قصراحمدی عبدالحسین     1365/07/17 جزیره مجنون
1969 منوچهر جعفری نژاد علی محمد     1366/04/08  
1970 مسعود جعفری نژادان رحمت اله     1364/04/24  
1971 ابراهیم جعفریان محمدحسین     1367/04/21  
1972 غلام حسین جعفریان عبدالحسین     1366/06/02 سردشت
1973 محمد جعفریان عبدالعلی     1365/10/30  
1974 محمود جلال آبادی ابراهیم     1365/12/15  
1975 عبدالرحیم جلالت محمدعلی     1360/07/05  
1976 حسین جلالوند مسعود     1362/01/24  
1977 ابراهیم جلالی اسماعیل     1364/02/16  
1978 بهنام جلالی علی حسین     1367/04/31  
1979 جواد جلالی ابوالقاسم     1359/06/18  
1980 عباس جلالی زیاد     1365/10/14  
1981 عبداله جلالی ابوتراب     1361/03/04  
1982 علی جلالی زیاد     1375/05/10  
1983 غلام رضا جلالی مراد     1365/06/11  
1984 مهرداد جلالی محمد     1366/01/19  
1985 هوشنگ جلالی محمد     1362/01/22  
1986 عبدالرحیم جلالی پور مصیب اسلام کربلای 6 1365/10/24 سومار
1987 بیژن جلالی دوراهی جمال     1366/10/26  
1988 ولی جلالی فرد علی محمد اسلام   1366/09/16 پاسگاه زید
1989 عبدالعلی جلالیان محمود     1363/12/25  
1990 مسعود جلایی خداکرم     1365/01/09  
1991 محمدعلی جلائر عباس     1360/04/21  
1992 زمان اله جلوداری نصراله اسلام کربلای5 1365/10/04 شلمچه
1993 منصور جلوداری غلامرضا     1361/04/23  
1994 عبدالحسین جلوه گر غلام     1365/10/21  
1995 حاتم جلیل اسلاملو خداداد     1374/01/14  
1996 محمدعلی جلیل پور صفر     1362/05/01  
1997 ابراهیم جلیل منصور       1300/00/00  
1998 محمدجواد جلیلی عبدالعلی اسلام   23/04/1361  
1999 عباس جلیلی جهرمی نصراله     1362/12/11  
2000 سیدحمید جلیلیان محمد     1367/01/31  
2001 حمید جم منش محمدصادق     1366/05/01  
2002 شهرام جمال الدینی عزیزاله     1361/12/20  
2003 جان بابا جمال آبادی عزیز     1366/12/26  
2004 حسن جمال آبادی ناصر     1366/08/21  
2005 حمید جمال آبادی جهانگیر     1367/04/04  
2006 خداخواست جمال آبادی اله کرم     1365/10/04  
2007 عبداله جمال آبادی علی بخش     1366/01/16  
2008 جابر جمال زاده فضل اله     1367/04/21  
2009 حسن جمال زاده محمدجواد     1364/11/22  
2010 حسین جمال زاده محمدرضا     1364/11/27  
2011 زین العابدین جمال زاده جهرمی ابوطالب اسلام کربلای8 1366/01/19 شلمچه
2012 محمدرضا جمال زاده جهرمی ابوطالب اسلام والفجر8 1364/11/28 فاو-اروند رود
2013 رمضان جمال زاده خیرآبادی کرامت اله اسلام تک عراق 1367/03/04 پاسگاه زید
2014 فرج اله جمال زاده خیرآبادی اسداله اسلام بیت المقدس 1361/03/01 فکه
2015 جلال الدین جمال یوسفی ابراهیم     1365/04/10  
2016 ابراهیم جمالی محمد اسلام بدر 1365/08/28 شرق دجله
2017 بهزاد جمالی ایرج اسلام   1365/10/30  
2018 بهنام جمالی احمدعلی     1375/05/01  
2019 جواد جمالی حسین     1362/12/04  
2020 حسن جمالی عباس     1362/12/12  
2021 شجاعت اله جمالی علی شیر     1363/07/13  
2022 عبدالحمید جمالی عبدالحسین     1365/10/04  
2023 عزیزقلی جمالی رضاقلی     1364/11/21  
2024 علی اصغر جمالی رضاقلی     1365/02/24  
2025 غدیر جمالی غلامحسین     1367/03/23  
2026 فرزاد جمالی مختار     1365/10/19  
2027 مجید جمالی فضلعلی     1365/10/04  
2028 محمدرضا جمالی عباس     1364/03/20  
2029 مسیح جمالی ابراهیم     1359/08/10  
2030 وحید جمالی میرزاجلیل     1367/02/13  
2031 جمشید جمالی خرنجانی فتاح اسلام   1367/01/28  
2032 سجاد جمالی خرنجانی تیمور اسلام   1365/04/02 آبادان
2033 عبدالرزاق جمالی خرنجانی حبیب اله     1365/01/01  
2034 فرامرز جمالی خرنجانی یداله   بدر 1363/12/25 شرق دجله
2035 مسیب جمالی خرنجانی بهمن     1367/03/04  
2036 مطلب جمالی خرنجانی محمدحسین اسلام رمضان 1361/04/23 پاسگاه زید
2037 مظفر جمالی خرنجانی تیمور اسلام والفجر 4 1362/08/13 پنجوین
2038 بهمن جمالی دولت آبادی عباس اسلام والفجر1 1362/01/22 شرهانی
2039 عین اله جمالی طسوجی خودی     1365/10/19  
2040 حمیدرضا جمالی فرد رستم     1366/01/19  
2041 ناصر جمالی فرد رضا     1366/05/15  
2042 منصور جمشیدپور اصغر     1362/07/02  
2043 رحیم جمشیدون رضا     1360/01/05  
2044 اصغر جمشیدی اکبر اسلام   1365/08/08 خرمشهر
2045 ایوب جمشیدی آقابابا اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه پاسگاه زید
2046 بهادر جمشیدی کرامت     1363/12/26  
2047 جمشید جمشیدی یوسف اسلام خیبر 1362/12/12 طلاییه 1
2048 جهانزیر جمشیدی جهانگیر     1363/11/17  
2049 حسن جمشیدی حسین اسلام   1367/03/04 شلمچه
2050 حسین جمشیدی احمد     1365/11/04  
2051 خدابخش جمشیدی عباس     1363/12/25  
2052 خلیل جمشیدی الیاس     1366/05/24  
2053 رحمن جمشیدی کریم     1369/07/03  
2054 زین العابدین جمشیدی حسین     1366/12/28  
2055 صفدر جمشیدی عوض     1365/01/17  
2056 عبدالرسول جمشیدی محمدجعفر     1360/06/02  
2057 عطابخش جمشیدی معصومعلی     1367/05/06  
2058 علی رضا جمشیدی حاتم اسلام والفجر1 1362/02/04 شرهانی
2059 عین اله جمشیدی بابا     1373/04/18  
2060 غلام حسین جمشیدی محمد اسلام کربلای 4 1369/08/26 شلمچه
2061 غلام رضا جمشیدی احمد     1364/11/27  
2062 غلامرضا جمشیدی امامعلی     1381/08/07  
2063 فرخ جمشیدی حاتم     1371/03/05 فیروزابادپادگان قدس
2064 فضل علی جمشیدی لطف علی     1361/05/24  
2065 محمدحسین جمشیدی خداقلی     1364/12/20  
2066 مراد جمشیدی علی مراد     1365/09/09  
2067 هدایت اله جمشیدی نعمت اله اسلام   1360/09/12 بانه
2068 ابراهیم جمشیدی لایزنگانی محمدحسینخان     1363/01/10  
2069 محمدرضا جمشیدی نیا محمود     1362/05/27  
2070 علی رضا جمشیدیان سیف اله     1361/08/12  
2071 صبیح جمعه دخت احمد     1359/08/03  
2072 عبدالرسول جمی حاجی احمد     1359/08/13  
2073 حسین جنت نژادیان عباس     1367/01/18  
2074 حمیدرضا جنتی غلام     1361/02/15  
2075 عباس علی جنتی رستم     1361/04/24  
2076 محمدعلی جنتی فر اکبر     1377/10/17  
2077 احمد جنگ آور صفر     1365/02/24  
2078 محمود جنگجو غضنفر اسلام کربلای4 1365/10/04 شلمچه
2079 ابراهیم جنگری زاده صفر     1372/05/27  
2080 حسین جنگلی طهماسب     1365/11/07  
2081 عبدالمطلب جنگلی محمود     1365/10/19  
2082 ابوالقاسم جوادی باقر     1361/08/15  
2083 علی اصغر جوادی محمدصادق     1359/07/05  
2084 غلام نبی جوادی جمعه خان     1364/06/18  
2085 محمد جوادی محمدربیع     1374/08/13  
2086 منصور جوادی فر عزیزاله     1366/07/16  
2087 جان بابا جوادی فرد محمد اسلام کربلای 5 1365/10/23 شلمچه
2088 محمدموسی جوادی نوبندگانی عباس اسلام تک دشمن 1367/03/04 پاسگاه زید
2089 اسماعیل جوان عبداله     1382/09/06  
2090 حبیب اله جوان ناصر اسلام   1366/10/10 خارک
2091 حسین جوان عباس     1365/10/12  
2092 غلام جوان عباس     1359/07/23  
2093 حسین جوان بخت محمود     1367/03/23  
2094 علی یار جوان دوست طمراس     1366/11/06  
2095 محمد جوان نیا احمد     1357/11/27  
2096 قاسم جوانبخت غلام رضا اسلام پدافندی 1363/05/05 قصرشیرین
2097 نوروز جوانبخت خان محمد اسلام درگیری بادشمن 1362/06/16 غرب کشور
2098 احمد جوانمرد علی ناز     1365/11/14  
2099 مهدی جوانمرد نجف     1360/05/04  
2100 جواد جوانمردی خلیل     1359/08/06  
2101 حسن جوانمردی حسین     1361/01/06  
2102 حمید جوانمردی نمکی     1367/04/19  
2103 سیاه خان جوانمردی محمدعلی     1358/02/15  
2104 علی جوانمردی پنج علی     1360/06/16  
2105 فلامرز جوانمردی اکبر     1365/12/28  
2106 مجید جوانمردی محمدحسین     1361/07/18  
2107 محسن جوانمردی سیاه     1365/11/01  
2108 محمد جوانمردی حسینعلی     1367/03/23  
2109 محمدرضا جوانمردی حسینعلی     1365/10/21  
2110 محمدمهدی جوانمردی حیدر     1360/03/21  
2111 ناصر جوانمردی اسفندیار     1363/08/12  
2112 مرتضی جواهری مصطفی اسلام کربلای 5 1365/10/20 شلمچه
2113 خسرو جولافیان ابراهیم     1364/04/21  
2114 مجید جولائی علی اصغر     1360/07/20  
2115 محمدرضا جوهری محمدعلی     1365/10/29  
2116 حمید جوهری نیا علی     1364/11/22  
2117 حجت جوی احمد     1365/04/16  
2118 عبدالحسین جوینده خلیل     1364/11/28  
2119 هاشم جوینده نمکی     1359/10/02  
2120 خسرو جهاد یداله اسلام   1366/10/09 شرهانی
2121 شیرزاد جهاد چراغعلی اسلام   1358/04/27  
2122 محمدرضا جهان اندیش سهراب     1360/10/05  
2123 عبدالرضا جهان بخش عوض     1365/10/04  
2124 مهدی جهان بخش اسلام     1367/03/04  
2125 رحیم جهان بین ماشااله     1365/07/20  
2126 بهادر جهان پناه محمد     1359/07/13  
2127 غلام رضا جهان پور قربان علی اسلام   1366/06/20 حاج عمران
2128 منصور جهان جو اکبر اسلام      
2129 حیدر جهان خواه محبعلی     1365/05/25  
2130 محسن جهان شاهی فرد خلیل     1361/04/23  
2131 ذوالفقار جهان صفت صفر     1365/02/24  
2132 عبدالعلی جهان صفت علی     1365/10/04  
2133 محمد جهان میری کاظم     1362/07/28  
2134 مسلم جهان میهن حسنعلی     1360/06/27  
2135 اسداله جهانبانی شمس علی     1359/03/17  
2136 عبدالصاحب جهانبخشی مختار اسلام   1363/08/12 شیخان مهاباد
2137 فریدون جهانخواه اسکندر     1372/02/16  
2138 محرم جهانخواه قریب     1364/12/25  
2139 علیرضا جهاندخت مصطفی     1361/06/20  
2140 رضاعلی جهاندیده صفدر     1361/04/11  
2141 مراد جهانگیر محمد اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
2142 ایوب جهانگیری محمود اسلام بیت المقدس 1361/02/11 خرمشهر
2143 بشیر جهانگیری جمشید     1370/03/10  
2144 بهادر جهانگیری خسرو     1373/01/23  
2145 شجاعت جهانگیری رمضان     1364/04/20  
2146 محمدحسن جهانگیری عسکر     1367/01/08  
2147 رحمت اله جهانگیری زرگانی درویش     1362/12/22  
2148 رضا جهانی علی     1366/12/07  
2149 محمدرضا جهانی حسین     1365/02/24  
2150 وحیدرضا جهانی آزاد محمدجواد     1365/10/05  
2151 علی ناز جهانیان غریب اسلام   1362/01/28 طاووسیه
2152 محمود جهرمی بوشهری یحیی     1359/07/13  
2153 حبیب اله جهرمی پور جلیل اسلام کربلای 4 1365/10/04 اروند رود
2154 قاسم جیداد حسینقلی اسلام   1366/12/29 سر پل ذهاب
2155 قاسم جیران زاده اسمعیل     1361/02/20  
2156 جان اله جیرودی حیدر     1365/10/24  
2157 حسین چاپار عزیز     1365/10/11  
2158 عباس چاپاری جان محمد اسلام   1361/01/12 فکه
2159 فرشاد چارستاد نوازاله     1365/11/07  
2160 امراله چاروسه فاضل     1360/03/09  
2161 محمدحسن چاره جوابنوی نگهدار     1367/04/04  
2162 عباس چاشت محمد     1362/05/01  
2163 مهدی چاهی چی شیرازی محمد     1362/09/21  
2164 عبدالرضا چائدی غلامعلی     1365/10/30  
2165 خداداد چترانگون اسفندیار اسلام   1365/11/12  
2166 محمد چترعنبر غلامعلی     1362/05/02  
2167 حمید چترفیروزه اسداله     1366/04/16  
2168 سعید چترفیروزه اسداله     1361/07/21  
2169 حسین چراغ چشم ابراهیم     1363/11/06  
2170 سیدجمال الدین چراغ چشم سیدمحمد اسلام   1362/05/18 زبیدات
2171 عباس چراغ دار رضا اسلام بدر 1363/12/24 سوسنگرد
2172 حسن چراغ علی نجف چراغ علی     1300/00/00  
2173 عباس چراغ علی نجف چراغ علی     1300/00/00  
2174 ابوطالب چراغی حشمت اله     1367/03/04  
2175 حبیب اله چراغی سیف اله     1367/04/31  
2176 حسن چراغی مقصود     1365/06/01  
2177 رضا چراغی امان اله     1363/11/26  
2178 قدرت اله چراغی قاسم     1367/05/02  
2179 محمدعلی چراغی فردوس اسلام کربلای 5 1365/10/19 شلمچه
2180 نجات چراغی بهروز     1364/04/20  
2181 هیبت اله چراغی نعمت اله     1360/03/12  
2182 چراغعلی چراغی قصراحمدی مراد اسلام فتح المبین 1361/01/04 شوش
2183 صدراله چراغی محمودآبادی علی     1364/06/18  
2184 نظرعلی چربدست رمضان     1359/09/29  
2185 غلامحسین چرپانلو ولی اسلام کربلای5 1365/10/29 شلمچه
2186 خیراله چرخ انداز کوچک اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
2187 فرشاد چرخ انداز کرم     1364/05/26  
2188 غلامرضا چرخ دولابی رسول اسلام   1366/01/27 ماووت
2189 عوض چرده قلی اسلام   1361/09/04 عین خوش
2190 علی شیر چریلو سرفراز     1364/07/13  
2191 حسین چشته هوشنگ     1363/10/02  
2192 صمد چشم وهام اسفندیار     1360/12/27  
2193 فرهاد چقماق ساز عباسعلی     1365/10/22  
2194 الیاس چگینی قارداش     1360/03/26  
2195 شاپور چمن یاری     1364/11/22  
2196 محمدعلی چمن پیما فریدون     1362/12/12  
2197 حسین چنگیزی خشتی اقا     1382/09/12  
2198 ناصر چنگیزی علی     1367/04/04  
2199 محمداسماعیل چوبینه غلامعلی     1362/05/05  
2200 محمود چوبینه محمدزمان اسلام کربلای4 1365/10/04 شلمچه
2201 ابوالقاسم چوپان امیر     1362/05/03  
2202 علی چوپان خداخواست     1371/04/03  
2203 احمد چوپانی اله مراد اسلام   1362/05/29 اروندرود
2204 شامیرزا چوپانی برفی     1363/08/09  
2205 محمدحسن چوپانی قباد     1361/02/14  
2206 احمد چوگانی قربانعلی     1365/10/26  
2207 رمضان چوگانی مختار     1363/12/17  
2208 هادی چوگانی ایاز اسلام والفجر 8 1364/11/25 اروند رود
2209 سهراب چویلی عباس علی     1365/10/20  
2210 عبدالمجید چهارباغچه مرتضی     1365/08/12  
2211 اسماعیل چهارراهی خان علی     1363/12/24  
2212 علی رضا حاتم زاده نورمحمد     1359/07/10  
2213 هاشم حاتم زاده حسین     1363/12/26  
2214 حمزه حاتمی کاکاجان اسلام   1361/08/06 عین خوش
2215 سیدرضا حاتمی نوروز اسلام والفجر1 1362/01/21 شرهانی
2216 عبدالرسول حاتمی عبدالرحمان     1365/10/19  
2217 عبدالرسول حاتمی کرامت الله     1385/09/06  
2218 عبدالرضا حاتمی نام دار     1363/07/12  
2219 محمد حاتمی معصوم علی     1365/10/19  
2220 نورمحمد حاتمی علی محمد     1362/02/24  
2221 نادر حاتمی آبادشاپوری حیدر     1361/02/12  
2222 حسین حاتمی بهمن بگلو وطن     1365/11/29  
2223 محمدرضا حاتمی پشت مله علی     1365/11/01  
2224 غفار حاتمی طیبلو ذوالفقار     1365/10/25  
2225 برزو حاتمی نژاد حسین اسلام   1360/11/23 تنگ چذابه
2226 عباس حاج زمانی حسین     1366/01/19  
2227 محمود حاج نصیری محمد     1365/09/02  
2228 محمد حاجی باقری علی اکبر     1365/10/04  
2229 مختار حاجی باقری فرد ابراهیم     1365/10/24  
2230 ابراهیم حاجی پور محمد اسلام   1363/06/10 مهاباد
2231 اسماعیل حاجی پور حسن     1365/08/29  
2232 امیر حاجی پور اسماعیل     1365/01/28  
2233 خلیل حاجی پور مرتضی     1365/10/04  
2234 عادل حاجی پور عبدالرعوف     1364/04/25  
2235 محمد حاجی پورمادوانی علی میرزا     1366/08/19  
2236 علمدار حاجی دولو درویشعلی     1367/01/05  
2237 محمد حاجی دولو مراد     1361/02/17  
2238 اصغر حاجی زاده اکبر اسلام کربلای8 1366/01/21 پاسگاه
2239 خلیفه حاجی زاده حسن     1361/02/19  
2240 روزبه حاجی زاده ابراهیم     1359/07/02  
2241 سیدمحمدصادق حاجی زاده سیدحسن اسلام   1363/12/25  
2242 عبدالحسین حاجی زاده ابراهیم     1359/07/02  
2243 عبداله حاجی زاده ابراهیم     1359/07/02  
2244 علی رضا حاجی زاده مصطفی     1360/10/28  
2245 غلام حسین حاجی زاده ابراهیم     1367/02/01  
2246 غلام رضا حاجی زاده حسن     1366/02/24  
2247 گل محمد حاجی زاده علی محمد     1368/09/03  
2248 محبعلی حاجی زاده خداداد اسلام کربلای 5 1365/10/29 شلمچه
2249 محمد حاجی زاده فتح علی اسلام رمضان 1361/04/23 شلمچه
2250 اسمعیل حاجی زمانی جلیل     1361/04/23  
2251 محمدجعفر حاجی ستاره زاده خیراله     1365/01/26  
2252 زین العابدین حاجیان اصغر اسلام پدافندی 1365/03/07 فاو
2253 سعید حاجیان علی     1367/03/23  
2254 یحیی حاجیان دهزیری الماس اسلام خیبر 1362/12/22 هورالهویزه ـجزایرمجنون
2255 بهادر حاصل نیا حاصل اسلام درگیری با اشرار 1361/05/19 گردنه باباحاجی-کوار
2256 جعفر حاصلی حاصل     1359/12/04  
2257 واحد حاصلی قلاتی امیر     1362/02/08  
2258 جلال حاضری حیدر     1369/07/30  
2259 وحید حافظی پور یداله     1365/10/04  
2260 سعید حامدی محمدرضا اسلام فتح المبین 1361/01/02 رقابییه
2261 عبدالحمید حامدی محمدرضا اسلام بیت المقدس 1367/03/23 شلمچه
2262 محمدحسین حامدی میرزامحمدعلی     1367/03/23  
2263 محمدمحسن حامدی احمد     1365/10/29  
2264 جان محمد حاملی آقابابا اسلام   1362/06/17 غرب
2265 قباد حامی آقایار     1370/05/08  
2266 محمدرضا حامی علی بابا     1364/11/22  
2267 علی رضا حائم اکبر     1363/12/25  
2268 غلامحسین حائم محمود     1361/01/03  
2269 رحیم حبیب پور جعفر     1365/10/04  
2270 علی حبیب پور قره ویس     1381/10/15  
2271 رجبعلی حبیب زاده شیرازی اسداله اسلام   20/09/1360 شیراز
2272 امان اله حبیبی عبداله     1363/08/30  
2273 بهزاد حبیبی شیرزاد     1360/12/29  
2274 بهمن حبیبی فضل اله     1366/11/26  
2275 سیدرحمت اله حبیبی سیدنعمت اله     1363/07/12  
2276 عبدالنبی حبیبی رمضان     1364/11/21  
2277 علی حبیبی حسن     02/11/1362  
2278 علیرضا حبیبی حسین     1364/08/09  
2279 فرهاد حبیبی فرج اله     1368/10/21  
2280 مجید حبیبی منوچهر     1361/02/19  
2281 محمدطاهر حبیبی شاه مراد     1364/11/21  
2282 نصراله حبیبی بالا اسلام خیبر 1362/12/22 کوشک
2283 غلامرضا حبیبی قلاتی نوروز مسلمان والفجر2 21/04/1362 پیرانشهر
2284 میثم حجابی کاکاجان اسلام   1370/02/23 اروند
2285 محمدهادی حجاری علی محمد اسلام   1362/07/27 بانه-مریوان
2286 ایرج حجازی قدرت     1361/01/02  
2287 سیدصادق حجازی سیدعباس     1361/01/02  
2288 سیدنصراله حجازی ابراهیم     1366/01/27  
2289 احمد حجتی عوض     1365/02/05  
2290 سیدمحمدحسین حجتی سیدمجتبی     1365/10/04  
2291 سیداحمد حجتی بادنجانی حجتی     1364/11/21  
2292 یداله حجتی فرد کمر     1367/04/19  
2293 محمدحسن حجری محمدابراهیم     1383/03/31  
2294 محمدعلی حداد غلامحسین     1362/01/22  
2295 اسمعیل حدادی محمود     1361/02/12  
2296 عزت اله حدادی جان علی اسلام کربلای4 1365/10/04 شلمچه
2297 غلام علی حدادی علی اسلام شرهانی 1362/07/07 شرهانی
2298 محمد حدادی غلام رضا     1361/09/27  
2299 محمدرضا حدادی بدیع اله     1360/09/20  
2300 مرتضی حدادی زینل     1366/05/09  
2301 محمدحسن حدادی تزنگی عباسعلی   خیبر 1362/12/12 طلائیه
2302 اسمعیل حدادی علم دارلو عوض     1365/10/11  
2303 فضل اله حدادی فرد امراله اسلام بدر 1363/12/22 جزیره مجنون
2304 ابراهیم حدادیان حسین اسلام آزادسازی خرمشهر 03/03/1361 خرمشهر
2305 محسن حدادیان ابوطالب     1365/10/26  
2306 احسان حدائق علاءالدین     1361/08/02  
2307 علی رضا حراف محمد     1361/02/10  
2308 رسول حریت فرد رضا     1366/08/14  
2309 مهدی حسامی اسداله     1365/10/20  
2310 سیدناصر حسانیان عبدالحسین     1365/09/06  
2311 حسن حسن بیگی فرج اله     1361/01/02  
2312 سیف اله حسن بیگی قباد     1366/12/25  
2313 عبدالعلی حسن بیگی محمود     1361/02/16  
2314 ابوالحسن حسن پور غلام رضا     1365/10/24  
2315 امیدعلی حسن پور محمدعلی     1364/12/26  
2316 امیر حسن پور عباس قلی     1364/11/30  
2317 جمشید حسن پور علیجان اسلام   1366/09/20 ماووت
2318 حسین حسن پور حاجی     1361/05/02  
2319 عبدالعلی حسن پور محمدحسین     1357/11/21  
2320 علی حسن پور محمد     1364/11/21  
2321 عنایت اله حسن پور عزیز     1361/12/12  
2322 فرهاد حسن پور مراد     1366/05/16  
2323 قاسم حسن پور محمدعلی اسلام کربلای 5 1365/11/07 شلمچه
2324 محمدحسین حسن پور عباس اسلام   1365/05/05 جزیره مجنون
2325 نورمحمد حسن پور اصغر     1361/01/07  
2326 اله داد حسن پورحسین آبادی حسین     1362/12/27  
2327 علی داد حسن پورحسین آبادی حسین     1367/01/03  
2328 علی محمد حسن حسینی غلامعلی     1361/08/19  
2329 عباس حسن خانی عبدالعلی     1361/03/02  
2330 بهمن حسن زاده احمد     1359/07/10  
2331 حاجی حسن زاده حسن     1363/10/23  
2332 حسین حسن زاده ابوالقاسم     1362/01/22  
2333 شمس الدین حسن زاده حسن اسلام   1360/07/02 نوسود
2334 صفر حسن زاده حسین     1361/01/02  
2335 مجید حسن زاده حمزه     1361/05/02  
2336 محمد حسن زاده حسن     1362/05/01  
2337 محمود حسن زاده محمد     1365/12/04  
2338 غلامرضا حسن زاده احمدی محمد     1367/07/24  
2339 اصغر حسن زاده رستمی حسین     1367/03/23  
2340 مجید حسن زاده رستمی حسین اسلام   1365/10/30 ترور دراستهبان
2341 احمد حسن زاده موروثی حسین     1365/02/24  
2342 رجب حسن زاده مهرآبادی حسن     1365/10/25  
2343 عبدالحسین حسن زاده واصل آبادی محمدحسن اسلام والفجر8 1364/11/21 اروندرود
2344 ابراهیم حسن شاهی اسماعیل     1372/05/13  
2345 اصغر حسن شاهی نورعلی اسلام   1364/05/05 کلانشینی
2346 جعفر حسن شاهی علی اسلام بیت المقدس 1361/03/03 خرمشهر
2347 عبدالرضا حسن شاهی اسماعیل اسلام والفجر1 1362/01/18 شیار ربوط
2348 غلام رضا حسن شاهی محمدعلی اسلام بیت المقدس 1361/03/02 خرمشهر
2349 مرتضی حسن شاهی عنایت اله اسلام اعزام نیرو 1364/10/16 جاده شیرازبندرعباس
2350 مصطفی حسن شاهی یداله اسلام منطقه عملیاتی نصر 4 1366/04/12 ژاژیله
2351 محمد حسن لی خورشید اسلام   1369/05/07  
2352 ابراهیم حسن نژاد حسن     1361/02/20  
2353 حسن حسن نژاد       1368/02/28  
2354 سلیمان حسن نژاد اسمعیل اسلام   1363/07/28 مهاباد
2355 محمدحسن حسن نسب زاده حسین     1365/10/04  
2356 ابوالقاسم حسن نیا شعبانعلی اسلام   1360/10/03 گیلان غرب
2357 غلام حسین حسن نیا غریب اسلام   1362/05/05 حاج عمران
2358 اصغر حسنی احمد     1367/04/22  
2359 جهرم حسنی بمان اسلام والفجر 8 1364/11/21 اروند رود
2360 حبیب حسنی احمد     1361/08/18  
2361 حبیب اله حسنی اسکندر اسلام   1367/01/28 اروندرود
2362 حسین حسنی قمصور     1366/11/01  
2363 ذوالفقار حسنی جعفر     1360/10/14  
2364 شعبان حسنی ابراهیم     1360/12/06  
2365 صفدر حسنی علی سینا اسلام   1364/12/18 اوند -خرمشهر
2366 عبدالحمید حسنی محمد     1359/08/23  
2367 عزیز حسنی صیف اله     1361/07/26  
2368 علی حسنی اله قلی     1364/11/28  
2369 علی محمد حسنی کاظم     1361/07/16  
2370 عنایت اله حسنی مصطفی     1363/01/03  
2371 غلام حسین حسنی حسین     1361/05/07  
2372 فضل اله حسنی بوشهر اسلام کربلای 5 1365/10/27 شلمچه
2373 ماشااله حسنی امراله     1363/08/10  
2374 علی رضا حسنی آزاد غلام رضا اسلام   1362/01/22 پاسگاه شرهانی
2375 فرج اله حسنی زاده علمدار اسلام كربلاي 10 1366/01/18 شلمچه
2376 احمد حسین آبادی راه خدا     1367/01/04  
2377 محمود حسین آبادی نجف علی     1359/07/02  
2378 علی محمد حسین بیگی محمدحسن     1360/09/08  
2379 آیت اله حسین پور هیبت اله اسلام کربلای 8 1366/01/20 شلمچه
2380 جلال حسین پور نوروز اسلام والفجر 10 1366/12/28 خرمال
2381 سیف اله حسین پور حاجی     1360/07/05  
2382 صمداله حسین پور اسداله     1366/05/03  
2383 عباس حسین پور حسین     1365/02/24  
2384 مجید حسین پور محمد اسلام   1362/10/11 مهاباد
2385 محسن حسین پور محمدرحیم اسلام   1365/11/06  
2386 محمد حسین پور حسین     1366/12/30  
2387 محمدحسین حسین پور فرامرز     1366/05/25  
2388 مسعود حسین پور محمد اسلام   1359/07/25 خرمشهر
2389 منصور حسین پور امراله     1367/04/04  
2390 منوچهر حسین پور محمد     1360/07/05  
2391 نصراله حسین پور فرج اله     1365/12/13  
2392 بهیار حسین پورخرنجانی علی اسلام   1362/02/15 موسیان
2393 علی رضا حسین پورخرنجانی غلام حسین اسلام   1358/04/04 آبادان
2394 جلیل حسین پورفرد حسن     1357/11/22  
2395 محمدرضا حسین پورفردی حسن     1365/10/20  
2396 احمد حسین خانی قباد     1365/03/30  
2397 اسداله حسین زاده غلام     1365/10/04  
2398 جلیل حسین زاده حسین اسلام   1363/08/06  
2399 جواد حسین زاده نیاز اسلام والفجر8 20/11/1364 اروند
2400 حسین علی حسین زاده رمضان     1365/11/08  
2401 سعید حسین زاده حسین     1364/11/21  
2402 سیروس حسین زاده امراله اسلام کربلای5 1365/10/21 شلمچه
2403 عبدالمحمد حسین زاده شعبان     1365/11/08  
2404 فرج اله حسین زاده علی آقا     1359/06/18  
2405 محمد حسین زاده حسن اسلام   1364/02/30 بیمارستان خاتم منطقه جنوب
2406 محمدحسین حسین زاده حسین     1367/04/21  
2407 علی حسین صفر حسین     1300/00/00  
2408 بهلول حسین نژاد حسین     1362/02/17  
2409 سیروس حسین نژاد علی     1367/03/23  
2410 غلام رضا حسین یار عبدالحسین اسلام   1360/02/02 بازيداز
2411 ابراهیم حسینی محب علی     1367/01/01  
2412 اسداله حسینی نصراله اسلام   1362/12/22 خاک عراق
2413 امیر حسینی یعقوب     1364/03/28  
2414 بهرام حسینی حسن اسلام   1366/01/02 شلمچه
2415 بهمن حسینی حسینعلی     1364/05/29  
2416 جعفر حسینی صفر     1361/09/06  
2417 حبیب حسینی حسین قلی     1361/12/12  
2418 حجت اله حسینی فتح اله     1363/12/25  
2419 حمداله حسینی حیدر     1361/08/12  
2420 حمیدرضا حسینی گشتاسب     1300/00/00  
2421 داراب حسینی نصراله اسلام   1364/03/25 آبادان
2422 رحمان حسینی جلیل اسلام کربلای 5 1365/11/16 شلمچه
2423 رحمت اله حسینی محمدقاسم     1366/11/01  
2424 رستم حسینی عبداله اسلام   1367/01/28 فاو
2425 رضا حسینی احمد     1365/02/24  
2426 سیدابراهیم حسینی سیدمرتضی     1367/04/04  
2427 سیدابوالفضل حسینی سیدمحمود     1365/10/04  
2428 سیداصغر حسینی سیدحسین     1365/01/18  
2429 سیدامراله حسینی سیداحمد     1366/05/03  
2430 سیدامین حسینی سیدآقا     1364/05/30  
2431 سیدجبار حسینی سیدقربان اسلام والفجر8 1364/11/21 اروندکنار
2432 سیدجمال حسینی سیدابوتراب اسلام   1359/08/12 سوسنگرد
2433 سیدحبیب اله حسینی سیدابوالحسن اسلام   1359/12/01 جاده گچساران-نورآباد
2434 سیدحجت اله حسینی سیدفضل اله     1361/02/15  
2435 سیدحسن حسینی علی     1361/08/24  
2436 سیدحمید حسینی سیدمحمود اسلام بیت المقدس 3 1366/12/24 کوهجار
2437 سیدخلیل حسینی سیدصادق اسلام   1383/04/24 بیمارستان چمران
2438 سیدذبیح حسینی سیدعلی محمد     1365/10/28  
2439 سیدذبیح اله حسینی سیدمجید     1362/12/13  
2440 سیدروح اله حسینی سیداسماعیل     1366/11/01  
2441 سیدشاهرضا حسینی سیدعلی آقا اسلام   1363/12/07 محور مهران دهلران
2442 سیدعبدالمحمد حسینی سیدعلی     1366/05/30  
2443 سیدعبدالنبی حسینی یحیی اسلام کربلای 5 1365/10/25 شلمچه
2444 سیدعبداله حسینی عبدالحسین اسلام   1365/10/25 شلمچه
2445 سیدعلی حسینی سیدابراهیم اسلام کربلی 5 1365/10/23 شلمچه
2446 سیدعلی اصغر حسینی سیدمحمدآقا اسلام   1367/04/04 کوشکک
2447 سیدعلی حسین حسینی سیداسد     1300/00/00  
2448 سیدغلام حسینی سیدآقاحسین اسلام   1359/10/23 میمک (ایلام )
2449 سیدغلامحسین حسینی سیدجلیل     1362/01/10  
2450 سیدقاسم حسینی سلطان علی     1365/02/02  
2451 سیدلطیف حسینی سیدتریاک اسلام   1360/05/08 پل خرمشهر
2452 سیدمحسن حسینی سیدجلال اسلام   1365/10/14  
2453 سیدمحمدحسن حسینی سیدعباس     1359/07/12  
2454 سیدمحمدحسن حسینی سیدمحمدعلی     1361/02/10  
2455 سیدمحمدحسین حسینی سیدتریاک اسلام والفجر8 1364/12/07 اروندرودآبادان
2456 سیدمحمدشفیع حسینی سیدجعفر     1362/12/03  
2457 سیدمحمدعلی حسینی سیدعلی رضا     1371/12/10  
2458 سیدمحمود حسینی سیدمحمدرضا اسلام   1361/06/03 کوشک
2459 سیدمسلم حسینی سیدجواد     1362/12/12  
2460 سیدمسیح اله حسینی سیدعباس     1365/10/02  
2461 سیدمنصور حسینی سیدعلی اصغر اسلام   1365/01/31 خرمشهر
2462 سیدمومن حسینی سیدصفدر     1367/04/04  
2463 سیدناصر حسینی سیدهادی اسلام   1367/09/29 جاده قائمیه-شیراز
2464 سیدنصراله حسینی سیدحسین     1367/04/21  
2465 سیدنصیر حسینی سیدعباس     1359/07/19  
2466 سیدنعمت اله حسینی سیداکبر     1360/06/27  
2467 سیدنورالدین حسینی سیدولی     1365/10/20  
2468 صفرقلی حسینی احمدقلی     1362/06/13  
2469 ضیاالدین حسینی اسمعیل     1360/07/05  
2470 طمراس حسینی فرج اله     1361/11/28  
2471 عبدالمناف حسینی سیداحمد اسلام کربلای5 1365/10/26 شلمچه
2472 عبدالناصر حسینی میرمحمد     1360/10/12  
2473 عبدعلی حسینی حمزه     1365/11/05  
2474 علی حسینی مصطفی     1382/10/07  
2475 غلام حسین حسینی شکراله اسلام   1367/04/04 طلائیه
2476 فرهاد حسینی ابراهیم     1364/12/12  
2477 قدرت اله حسینی محمد اسلام   1363/03/21 روستای چاوه کردستان
2478 قربانعلی حسینی محمد     1300/00/00  
2479 قیصر حسینی محمدشریف اسلام   1365/05/30 جزیره مجنون
2480 محمد حسینی حسین     1361/01/11  
2481 محمدتقی حسینی محمد     1362/05/10  
2482 محمدجواد حسینی منصور     1366/03/07  
2483 محمدحسن حسینی عبدالحسین     1361/12/20  
2484 محمدحسین حسینی لدل بیک     1300/00/00  
2485 محمود حسینی اسداله     1367/04/28  
2486 مرادقلی حسینی حسین     1364/12/03  
2487 مهدی رضا حسینی محمد     1361/11/17  
2488 میراحمد حسینی اسداله     1362/12/30  
2489 هادی حسینی یعقوب اسلام   1363/02/30 کردستان
2490 یداله حسینی نوراله     1365/10/04  
2491 سیدمحمدحسین حسینی اژدری سیدمحمد     1364/03/21  
2492 سیدعبداله حسینی المدنی سیداحمد اسلام   1362/12/17 جزیره مجنون
2493 سیدجواد حسینی آبادشاپوری سیدجلال     1362/12/13  
2494 محمود حسینی باب اناری محمد     1359/07/18  
2495 محمدرضا حسینی بادنجانی محمدجعفر     1363/03/22  
2496 سیدحسن حسینی بالاشهری سیدآقا     1361/02/10  
2497 سیدمحمدرضا حسینی بهجانی حسام الدین     1363/05/19  
2498 براتعلی حسینی پور محمد اسلام کربلای 5 1365/11/10 شلمچه
2499 یداله حسینی پور فتحعلی     1365/10/20  
2500 سیدعلاالدین حسینی جهرمی سیدعبدالنبی     1364/11/15  
2501 سیدصفر حسینی حسام آبادی سیدرمضان     1364/12/20  
2502 سیدمحمدباقر حسینی حقیقی سیدرضا     1362/01/22  
2503 سیداحسان حسینی دوست سیدابراهیم اسلام متفرقه 1365/02/25 فکه
2504 سیدعلی حسینی ده شیخی سیدمصطفی     1366/12/28  
2505 سیدحجت اله حسینی رباط سیدحسن     1361/01/08  
2506 سیدمحمدرضا حسینی رچی عین اله     1367/01/28  
2507 اسمعیل حسینی سعادت آبادی حسینعلی     1365/10/26  
2508 سیدابراهیم حسینی سعدی سیدمسلم     1357/09/23  
2509 سیدجلال حسینی شهرخفری سیدمهدی     1367/04/04  
2510 سیدحبیب حسینی شهرخفری سیدمهدی     1360/12/29  
2511 سیدیونس حسینی شهرخفری سیدحسین     1365/10/03  
2512 سیدعبدالمجید حسینی سیدمحمد اسلام   1373/12/12 دهلران
2513 سیدحسین حسینی مزیدی سیدمحسن     1365/11/07  
2514 سیدعباس حسینی مزیدی سیدمحسن     1365/04/10  
2515 سیدشعبان حسینی مظفری سیدرجب اسلام والفجر 8 1364/11/21 آبادان
2516 سیدابراهیم حسینی مهجن آبادی سیداکبر     1366/04/11  
2517 احمد حسینی میانده محمد اسلام   1367/04/04 جفیر
2518 اسماعیل حسینی نژاد عبدل اسلام   1361/02/22 خونین شهر
2519 سیدمحمدحسن حسینی نژاد سیدعباس     1363/12/25  
2520 ایرج حسینیاب محمود     1359/08/14  
2521 صمد حسینیان اکبر     1363/12/25  
2522 محمدباقر حسینیان علی اکبر     1361/02/10  
2523 محمدعلی حسینیان قدرت اله     1360/09/14  
2524 امام قلی حضرتی چوپان علی     1365/06/05  
2525 حبیب اله حضرتی خلیل     1367/02/14  
2526 رسول حفار اسداله     1367/01/03  
2527 جمال حفارسروستانی غلامرضا اسلام   1364/01/07 خسرو اباد-ابادان
2528 قدرت اله حفاری دولت آبادی علی اسلام   1365/10/04 شلمچه
2529 رحمان حفاریان شیرزاد اسلام خیبر 1362/12/12 طلاییه
2530 مجید حفیظ محمد     1366/05/04  
2531 رحیم حق بین حسین     1367/01/29  
2532 حبیب اله حق پرست قلی     1365/09/10  
2533 عباس حق پرست گرگ علی     1365/10/04  
2534 عبدالعلی حق پرست رحیم علی     1364/05/06  
2535 محسن حق پرست علی بابا     1362/01/22  
2536 محمدعلی حق پرست سالم     1367/04/04  
2537 منصور حق پرست حبیب     1367/03/23  
2538 رجب حق پرست قطب آبادی بهادر     1365/05/12  
2539 مصطفی حق جودارنجانی محمد     1366/09/08  
2540 حمیدرضا حق خواه یونس     1367/01/17  
2541 سیدمجید حق خواه سیدمرحمت     1366/07/19  
2542 منصور حق دوست ابوالحسن     1381/07/27  
2543 محمود حق دوست ابنوی ناصر     1364/11/15  
2544 احمد حق شناس محمد اسلام تک عراق 1360/11/21 تنگه چذابه
2545 الیاس حق شناس ابراهیم اسلام پدافندی 1369/03/10 مهاباد
2546 جواد حق شناس علی اسلام   1360/12/02 جزابه
2547 خسرو حق شناس باقر     1361/05/20  
2548 صدراله حق شناس اله وردی اسلام مردمی   مرکز فیروزاباد
2549 عباس حق شناس ولی اسلام   1362/01/22 شهرک زبیدان
2550 علی حق شناس محمدعلی     1366/04/04 ماهوت
2551 محمدرحیم حق شناس محمدکریم     1365/10/04  
2552 مصطفی حق شناس غلام رضا     1362/01/22  
2553 منوچهر حق شناس امان اله اسلام مردمی   فیروز آباد
2554 هدایت اله حق شناس غلام     1362/07/28  
2555 امین اله حق شناس جلیل آبادی عوض علی     1361/05/02  
2556 غلام علی حق گو محمد     1367/04/04  
2557 ابوالحسن حق نگهدار رحیم     1367/03/04  
2558 حسام حق نگهدار عبدالطیف     1367/01/03  
2559 علیرضا حق نگهدار عبدالخالق     1361/01/07  
2560 محمدعلی حق نگهدار عبدالمجید     1360/04/09  
2561 شاهرخ حق نویس حسین     1365/11/22  
2562 محمدهادی حق نیا مصطفی     1367/04/22  
2563 حسین حق وردی علی اسلام کربلای 5 1365/01/07 شلمچه
2564 محمدحسن حقانی محمود     1363/07/20  
2565 سیدحسن حقیرالسادات سیدحبیب     1366/07/15  
2566 ابوالفضل حقیری غلام عباس اسلام سومار 1365/11/18 کربلای6
2567 قاسم حقیری علی اکبر اسلام   1366/07/15 شلمچه
2568 بیژن حقیقت محمدعلی اسلام کربلای 4 1365/10/04 اروند رود
2569 رحمت اله حقیقت غلام رضا     1379/06/17  
2570 رمضان حقیقت اااا     1380/05/26  
2571 غلام حسین حقیقت مراد     1372/08/26  
2572 محمدهاشم حقیقت ابوطالب     1362/05/10  
2573 حبیب اله حقیقت جو حسن     1363/12/25  
2574 محمود حقیقت جو حسن     1365/10/20  
2575 رسول حقیقت جهرمی نجات اله     1367/05/01  
2576 مجیدرضا حقیقت جهرمی محمد     1361/04/23  
2577 صادق علی حقیقت زیجردی صفر اسلام فتح المبین سایت5 1361/01/07 جنوب
2578 سیدحسین حقیقت مصباح محمدکاظم     1366/12/23  
2579 حبیب اله حقیقی مرتضی اسلام   1361/03/01 خرمشهر
2580 ذبیح اله حقیقی کوچک علی     1363/08/05  
2581 راهب حقیقی میرزاحیات     1366/05/26  
2582 غلام علی حقیقی حیدر     1361/08/11  
2583 محمدجعفر حقیقی مهدی اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 شلمچه
2584 محمدرضا حقیقی احمدعلی     1380/05/26  
2585 محمدرضا حقیقی بهادرانی حسین اسلام والفجر 8 1364/11/27 فاو ام القصر
2586 علی حقیقی پور اسداله     1365/11/14  
2587 منصور حقیقی حقیقی فضل اله     1364/10/23  
2588 علی حقیقی فرد حاجی خان اسلام   1360/10/14 گیلان غرب
2589 نعمت اله حلاجی رضا     1360/03/25  
2590 محمدرضا حلالی نصراله     1366/02/05  
2591 ابراهیم حلفی جبار     1372/01/01  
2592 سعید حلفی شهاب     1371/04/11  
2593 طاهر حلفی عبید     1368/06/15  
2594 عبدالمجید حلوائی بغلانی نژاد شمیخی     1359/07/26  
2595 جمعه خان حلیمی ملحم     1300/00/00  
2596 ابراهیم حمامی نعمت اله     1360/09/18  
2597 جلیل حمامی کاکاجان اسلام   1364/11/21 اروند رود
2598 اسمعیل حمامی ده عرب قاسم     1366/07/10  
2599 داریوش حمایتی اسداله     1373/12/04  
2600 غلامرضا حمزوی حسین     1366/05/03  
2601 محمدحسن حمزوی حاج بابا     1300/00/00  
2602 منصور حمزوی حاجی آقا اسلام   1367/03/23 شلمچه
2603 سیدمرتضی حمزوی جهرمی سیدرضا     1361/04/23  
2604 سهراب حمزوی عمله خدابخش     1366/04/08  
2605 علی قلی حمزه احمدقلی     1365/10/04  
2606 امان اله حمزه زرقانی اسداله     1373/02/05  
2607 مهرداد حمزه ئیان عبدالنبی     1361/05/06  
2608 ابراهیم حمودحسن حمود     1367/02/02  
2609 قاسم حمیداوی سعید     1381/11/11  
2610 علی مراد حمیدپور قربان علی     1361/08/22  
2611 عبدالرضا حمیده غلام رضا     1363/12/25  
2612 حجت اله حمیدی سیف اله اسلام کربلای 5 1365/11/08 شلمچه
2613 حسین حمیدی اااا     1380/05/26  
2614 خداداد حمیدی قنبرعلی اسلام بیت المقدس 1367/04/04 جزیره مجنون
2615 ذبیح اله حمیدی محمدصادق اسلام   1362/12/13 سر پل ذهاب
2616 رضا حمیدی اصغر     1361/03/07  
2617 سیدحیدر حمیدی سیدعلی     1360/09/07  
2618 صدراله حمیدی ابوالقاسم اسلام   1361/04/26 شلمچه
2619 فرزاد حمیدی محمود     1361/10/24  
2620 مسعود حمیدی موسی     1366/09/23 شلمچه
2621 نجیم حمیدی کاظم اسلام   1362/05/01 حاج عمران
2622 منصور حمیدی جهرمی امراله     1360/03/26  
2623 رستم حمیدی دهزیری محمود     1365/10/04  
2624 ضیاءالدین حمیدی میمندی حسین     1361/03/02  
2625 حیدر حوا غلامعلی اسلام   1365/10/19 شلمچه
2626 علی حوا احمدعلی اسلام قادر2 1364/06/18 اشنویه
2627 عبداله حورپرور داداله اسلام   1362/04/23 شرهانی تپه 175
2628 محمود حیات فضل اله     1362/12/17  
2629 غلام حسین حیات داودی قربانعلی     1365/10/27  
2630 عباس حیاتی حسین     1364/11/22  
2631 فضل اله حیاتی آقایار     1367/04/11  
2632 نادعلی حیاتی درویش اسلام رمضان 1361/04/23 کوشک
2633 مسعود حیاتی جامه بزرگی محمود اسلام   1359/11/14 سوسنگرد
2634 مجید حیدراصل محمد     1359/08/30  
2635 مظفر حیدرپناه اکبر     1359/02/12  
2636 سعید حیدرپور حبیب اله     1367/09/22  
2637 صفدر حیدرپور علی محمد اسلام والفجر مقدماتی 1361/12/22 قصر شیرین
2638 صمد حیدرپور حیدر     1358/11/14  
2639 محمدمهدی حیدرپورسروستانی ذبیح اله اسلام سروستان 1367/04/11 کنگان
2640 محمدحسین حیدرنیا غلام رضا     1361/08/18  
2641 محمدمهدی حیدرنیا خان بابا     1359/10/26  
2642 ارسلان حیدری طوفان اسلام پاتک دشمن 1367/05/05 اسلام آباد غرب
2643 افلاطون حیدری اسکندر     1365/11/21  
2644 ایرج حیدری امام قلی اسلام مهاباد 1369/09/16 مهاباد
2645 تراب حیدری ایمان اسلام شیخان 1368/04/12 کردستان(مهاباد)
2646 جعفر حیدری صفدر     1362/05/08  
2647 حسن حیدری حیدر     1366/11/01  
2648 حمداله حیدری امراله اسلام   1367/07/12 جاده اهواز -خرمشهر
2649 حمیدرضا حیدری قربان علی     1364/04/20  
2650 خسرو حیدری مرتضی     1363/01/03  
2651 خشیار حیدری حیدر     1366/10/25  
2652 ذوالفقار حیدری حسین     1359/10/10  
2653 رحمت اله حیدری نصراله اسلام حمله مهاجمین ض انفلاب 1362/03/17 جوانرود
2654 رسول حیدری جابر اسلام   1366/02/03 منطقه غرب(بانه)
2655 روح اله حیدری ظهراب     1381/12/03  
2656 زین العابدین حیدری علی اسلام کربلای 5 1365/10/20 شلمچه
2657 سبزعلی حیدری قربانعلی     1300/00/00  
2658 سعیدالدین حیدری امراله اسلام   1365/10/19 شلمچه
2659 سیروس حیدری خسرو اسلام   1362/05/25 حاج عمران
2660 شاهین حیدری محمد اسلام والفجر8 1364/11/28 فاو
2661 شیرجنگ حیدری منوچهر     18/02/1361 خرمشهر
2662 صولت حیدری جان بابا اسلام   1364/11/22 فاو
2663 عبدالرضا حیدری اله کرم اسلام کربلای5 1365/12/04  
2664 عبداله حیدری غلام عباس     1366/11/10  
2665 عسگر حیدری محمدمیرزا اسلام   1359/10/20 گیلان غرب
2666 علی رضا حیدری بابا اسلام خیبر 1362/12/03 خیبر
2667 مجتبی حیدری علی     1362/05/01  
2668 محسن حیدری کاکاخان اسلام خیبر 1362/12/12 طلائیه
2669 مختار حیدری عبدالحسین اسلام   1361/01/18 جبهه آبادان
2670 مراد حیدری علی بیگ اسلام بیت المقدسص 1361/02/10 آبادان
2671 مرتضی حیدری مصطفی     1366/07/25  
2672 مسعود حیدری محمد     1359/11/15  
2673 مظفر حیدری آقامراد اسلام   1367/04/04 جزیره مجنون
2674 موسی حیدری حیدر     1371/02/03  
2675 نصرالدین حیدری خورشید اسلام   1363/08/17 مهاباد
2676 هیبت اله حیدری فضل اله     1365/11/12  
2677 ولی حیدری رضا اسلام فتح المبین 1361/01/07 عین خوش
2678 اله قلی حیدری ارجلو نصراله     1363/01/22  
2679 جوانشیر حیدری ارجلو علی جان     1363/02/23  
2680 محمدرضا حیدری پورشیرازی غلام     1364/11/21  
2681 رضا حیدری چاه باغی قنبر     1365/10/22  
2682 جابر حیدری خرنجانی خیراله اسلام خیبر 1363/02/16 هورالعظیم
2683 هدایت اله حیدری خرنجانی حیدر اسلام   1364/11/29 فاو
2684 اسفندیار حیدری علمدارلو کرم علی     1365/10/25  
2685 فرج اله حیدری فرد داداله     1362/07/28  
2686 علی اصغر حیدریان محمدحسین     1359/08/02  
2687 سیروس حیدریان جهرمی اکبر     1300/00/00  
2688 عبدالحسین حیران محمد اسلام کربلای 8 1366/01/19 پاسگاه زید
2689 علیرضا حیران مختار اسلام والفجر8 1364/11/22 اروندرود
2690 علی اصغر حیوی حقیقی رضا     1363/12/25  
2691 عوض خاتمه صفر     1366/12/26  
2692 سیدمحمدجمال خاتمی سیدمصطفی     1372/11/11  
2693 صفرقلی خاتونیان جعفرقلی     1361/01/02  
2694 سیدعنایت اله خادم سیدهدایت اله     1362/02/15  
2695 قاسم خادم عزیز اسلام   1365/12/12 حاجی عمران
2696 احمد خادم الحسینی مختار     1361/02/22  
2697 حسین خادم الحسینی اصغر     1364/06/26  
2698 منصور خادم الحسینی مختار     1365/02/24  
2699 خلیل خادم بیت اسمعیل     1362/12/12  
2700 محمد خادم پیر نعمت اله     1363/12/16  
2701 الیاس خادم حسینی حسین     1363/12/16  
2702 غلام رضا خادم حمزه محمدکریم     1367/01/28  
2703 محمد خادم شیرازی مهدی     1377/05/29  
2704 منصور خادم صادق ابراهیم اسلام   1372/08/01  
2705 احمد خادمی غلام حسن اسلام کربلای 4 1365/11/14 شلمچه
2706 جاسم خادمی عبداله     1366/03/28  
2707 حیدرقلی خادمی عبدالصمد اسلام   1363/10/22 عین خوش
2708 خدابخش خادمی اسداله     1364/11/13  
2709 سیدعباس خادمی سیدابراهیم     1361/02/26  
2710 سیدمحمد خادمی سیدحسین     1363/07/14  
2711 عباس علی خادمی افراسیاب اسلام والفجر 25/10/1365  
2712 عبدالحسین خادمی سلیمان اسلام والفجر 2 1362/05/01 حاج عمران
2713 عبدالحمید خادمی علی حسین اسلام پدافندی 1367/03/02 سومار
2714 عبدالرزاق خادمی امان اله اسلام   1381/11/30 سیر جان کرمان
2715 عوض علی خادمی حسین     1363/12/24  
2716 عیسی خادمی یوسف     1363/12/28  
2717 غلامحسین خادمی بابا     1364/09/04  
2718 غلامحسین خادمی مصطفی     1360/08/19  
2719 فرج اله خادمی رضا     1365/10/04  
2720 فریبرز خادمی فرامرز     1364/11/23  
2721 محمدحسین خادمی یحیی     1367/06/14  
2722 یداله خادمی حمداله     1367/01/08  
2723 محمدجعفر خادمیان پور حسین اسلام فتح المبین 1361/01/07 شوش - سایت 5
2724 اسفندیار خارستانی احمد     1377/07/25  
2725 رضاقلی خارستانی محمدعلی     1383/01/14  
2726 غلام حسین خارستانی مهدی     1360/02/23  
2727 محمدرضا خارستانی علی رضا     1373/11/09  
2728 محمدرضا خازن غلام رضا     1361/01/02  
2729 فرامرز خاش حاجی     1362/12/22  
2730 منصور خاطری رازی     1359/08/02  
2731 محمدرضا خاقانی قربان     1360/07/20  
2732 محمدعلی خاقانی علی اکبر     1364/08/07  
2733 مرتضی خاقانی       1300/00/00  
2734 محمدرضا خاقانی نژاد سهراب اسلام   1367/04/21 موسیان
2735 حسین خالدی علی     1300/00/00  
2736 قزلباش خالدی عزیزقلی     1363/03/05  
2737 مسعود خالدی عزیزقلی     1365/10/04  
2738 محمد خالص حقیقی عباس     1365/02/08  
2739 محمدعلی خالص حقیقی محمدرضا     1366/01/24  
2740 حسن علی خالقی سلطان علی     1361/02/17  
2741 عباس خالقی کریم داد اسلام کربلای5 1365/10/20 شلمچه
2742 فتح اله خالقی محمد اسلام کربلای4 1365/10/04 شتمچه
2743 ابراهیم خالقی پور جعفرقلی     1362/12/25  
2744 روح اله خالقی پور مصطفی     1362/05/02  
2745 مرتضی خالقی پور جعفرقلی     1366/10/25  
2746 لهراسب خالقی خرنجانی کاکاجان اسلام   1366/08/19  
2747 وحید خالقی زاده محمد     1366/12/02  
2748 عبدالحسین خالوعسگری مصطفی     1367/05/05  
2749 سعید خالویی حداد اسلام   1362/12/25 خیبر طلائیه
2750 عبدالرضا خاموشی قاسم     1362/12/25  
2751 مرتضی خان احمدی       1362/02/24  
2752 عبدالرضا خان دشتی الماس     1363/03/21  
2753 موسی خان زاده کراقلی اسلام   1361/11/22 عین خوش
2754 نظام خان زاده حسین اسلام پدافندی 1367/03/06 شلمچه
2755 اسلام خان وردی خلیفه اسلام   1361/01/02 شوش
2756 قدرت اله خانبازی مهدی     1366/05/23  
2757 نیاز خانبازی نگهدار اسلام   1368/12/14 جزیره مینو
2758 محمد خانبازی جیحونی مرتضی اسلام آزادی خرمشهر 1361/02/20 خرمشهر
2759 اسمعیل خانلری محمد     1359/07/09  
2760 مرتضی خانلری حبیب اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه - پاسگاه زید
2761 داریوش خانی قربانعلی     1367/03/04  
2762 شعبان خانی رجبعلی     1363/09/23  
2763 صادق خانی علی اسلام کربلای5 1365/10/19 شلمچه
2764 قاسم خانی حسن     1365/10/04  
2765 یوسف خانی محمد     1365/01/13  
2766 علی خانی ابنوی حسین     1361/02/15  
2767 سیف اله خانی تقی آبادی غلامحسین     1365/11/03  
2768 شعبانعلی خانی دهنوی گل علی اسلام   1360/03/27  
2769 ایرج خانی رزاتی عباس     1376/01/11  
2770 سهراب خانی زاده فرد مهراب     1362/11/04  
2771 محمدعلی خانی شهرستانی بهمن     1364/07/10  
2772 محمد خانی والی زاده محمدرضا     1366/02/05  
2773 اسمعیل خاوری اصطهباناتی علی     1359/07/22  
2774 عبدالرضا خائف ازخالق عبدالحسین اسلام فتح المبین 1361/01/04 عین خوش
2775 غلام مهدی خائفی غلامحسین اسلام   1361/10/05 تودار ملاء مریوان
2776 ابراهیم خبازخرامه مسلم     1362/06/06  
2777 احمد خباززاده اسماعیل     1365/01/30  
2778 امیرحمزه خبازی رمضان اسلام   1363/06/10 کردستان
2779 اسماعیل خجسته مراد     1364/11/30  
2780 امین خجسته عبدالحسین     1374/04/20  
2781 یحیی خجسته رحمت اله     1375/05/10  
2782 علی رضا خدابخشی طالجونچه حسن     1361/10/28  
2783 لیاقت اله خدابنده عنایت اله     1368/06/21  
2784 سعید خداپرست محمدرضا     1364/01/30  
2785 عبداله خداپرست غلام حسین اسلام   1365/01/30 فاو
2786 علیرضا خداپرست حاجی بابا اسلام   1380/11/01 فسا
2787 ابراهیم خداداد قنبرعلی     1360/07/05  
2788 امان اله خدادادپور امیر     1366/02/12  
2789 اسماعیل خدادادزاده ابراهیم     1361/02/30  
2790 احمد خدادادی عبدل     1364/11/24  
2791 احمدعلی خدادادی قربان علی     1366/01/22  
2792 علی خدادادی فضل اله     1367/04/12  
2793 زیاد خدارحیمی       1362/10/09  
2794 محمود خدارحیمی بوگر زیادخان     1365/10/06  
2795 شعبان خداشناس حسین     1367/04/04  
2796 قاسم خداشناس محمدصادق     1365/10/25  
2797 هاشم خداشناس محمود     1361/01/02  
2798 عبدالاحد خدامی رضا     1362/05/01  
2799 سید علی خدامی سیدعبدالخالق اسلام قدس4 21/04/1364 دهلران
2800 محمد خدامی حیدر     1366/04/25  
2801 محمدتقی خدامی نصراله     1363/12/26  
2802 محمدرضا خدامی عبدالمحمد     1365/10/29  
2803 منصور خدامی فرج اله اسلام   1365/10/04  
2804 عزیز خداهمتی حمید     1361/04/23  
2805 غلامعلی خداهمتی مرحوم غلامعلی     1365/02/27  
2806 هاشم خداهمتی احمد     1361/04/22  
2807 حسین خدیو هادی     1366/03/17  
2808 عبدالحسین خدیو جانی بیگ     1357/10/09  
2809 علیرضا خدیوی علی اکبر     1364/08/03  
2810 محمدهادی خراجی هاشم اسلام   1363/03/22 پسو كردستان
2811 مهدی خراجی ابراهیم     1361/03/07  
2812 محمدخلیل خرازی علیرضا     1358/03/09  
2813 مجتبی خرازی جهرمی محمدحسن     1362/01/26  
2814 علی اصغر خراس موسی     1366/01/08  
2815 علی خراسانی حسین اسلام والفجر 04/10/1365 شلمچه
2816 قاسم خرد علی اکبر     1367/03/04  
2817 مجید خرد علی اکبر     1361/09/05  
2818 محمدحسن خرد جهانگیر     1363/12/26  
2819 محمدحسین خردل حسن     1359/07/29  
2820 حبیب اله خردمند محمدعلی     1359/10/02  
2821 حسین خردمند حسن البیک اسلام فتح المبین 1361/01/08 رقابیه
2822 ایاز خردمندان سعدی جلیل     1361/08/12  
2823 حمزه خرده محمد اسلام   1362/05/04 حاج عمران
2824 حمزه خرسند محمد     1362/01/22  
2825 حمیدرضا خرسند علی محمد     1366/01/19  
2826 عبدالمحمد خرسند غلامعباس اسلام عملیات بدر 1364/01/05  
2827 محمود خرسند محمد     1367/08/11  
2828 آقامرتضی خرم حسین اسلام والفجر8 1364/11/21 اروند رود
2829 حسین خرم سبزعلی     1367/04/25  
2830 علی خرم محمد     1365/10/19  
2831 محمد خرم عبدل اسلام والفجر4 1362/07/28 مریوان
2832 مسعود خرم اکبر     1366/10/16  
2833 هوشنگ خرم محمد     1365/10/26  
2834 خلیل خرم دل مصیب     1362/11/02  
2835 ساتیار خرم مهارلوئی عزیز     1357/11/22  
2836 قاسم خرمایی فیروزعلی     1361/02/27  
2837 عبدالرحیم خرمدل شرفویی نژاد عباس علی     1300/00/00  
2838 عبدالمهدی خرمدل شرفوئی نژاد ابراهیم     1360/10/01  
2839 محمداسماعیل خرمدل شرفوئی نژاد ابراهیم     1362/12/22  
2840 محمدجلیل خرمدل شرفوئی نژاد محمدعلی     1361/02/10  
2841 هدایت اله خرمدل شرفوئی نژاد عباسعلی     1361/02/10  
2842 عبدالحمید خرمزی مصطفی     1364/06/16  
2843 سیدعباس خرمگاه سیدعبداله     1359/07/16  
2844 فریبرز خرمن دار میرزاخان     1364/11/21  
2845 حاج آقا خرمی ابوالقاسم     1365/06/18  
2846 روح اله خرمی عبدالقلی اسلام   1364/01/30 پایگاه خور مهاباد
2847 عبدالرسول خرمی حسن     1365/02/28  
2848 علیرضا خرمی محمدحسین     1366/12/08  
2849 فرج اله خرمی عین اله     1363/01/27  
2850 نوروز خرمی جان علی اسلام خیبر 1362/12/11  
2851 حجت خرمی سروستانی محمود اسلام خیبر 1362/12/12 طلائیه
2852 رضا خرمی سروستانی احمد اسلام بیت المقدس 1367/03/05 شلمچه
2853 علی خرمی سروستانی غلامرضا     1366/12/22  
2854 محمدجواد خریدار رضا     1362/01/22  
2855 جعفر خزایی محمود     1361/03/06  
2856 حبیب اله خزایی نصراله     1363/12/24  
2857 علی رضا خزایی محمدخلیل     1364/11/04  
2858 سهراب خسروانی لطف علی اسلام   1367/03/23 شلمچه
2859 محمدباقر خسروانی رسول     1362/01/30  
2860 یزدان بخش خسروانی فتح علی     1365/10/04  
2861 آقارضا خسروانی شیری علی رضا اسلام پدافندی 1365/03/04 فاو
2862 عبدالرسول خسروانی شیری عباس اسلام   1360/04/03 فاو
2863 علی خسروانی شیری علی عسکر اسلام   1366/09/30 پاسگاه زید
2864 علی محمد خسروانی شیری محمدشفیع اسلام   1362/01/22 شرهانی
2865 غضنفر خسروانی شیری قدمعلی اسلام کربلای5 1365/10/20 شلمچه
2866 گل محمد خسروانی شیری محمد اسلام کربلای5 1365/10/19 شلمچه
2867 محمود خسروانی شیری علی محمد اسلام رمضان 1361/04/23 پاسگاه زید
2868 نادر خسروانی شیری محمد اسلام کربلای5 1365/10/20 شلمچه
2869 نعمت اله خسروانی شیری زنده علی     1365/10/19  
2870 هادی خسروانی شیری امیر اسلام خیبر 1362/12/11 جفیر
2871 حسین خسروانیان بیگی اسلام   1364/12/01 فاو
2872 رحمن خسروانیان همت علی اسلام   1367/03/04 شلمچه
2873 رضا خسروانیان همت علی اسلام متفرقه 1365/05/31 قرچلاق مهاباد
2874 علی خسروانیان فریدون اسلام متفرقه 1360/07/05 آبادان
2875 محمدحسین خسروانیان عوض اسلام   1365/11/12 شلمچه
2876 محمدعلی خسروانیان محمود اسلام   1361/02/20 شلمچه
2877 نظرعلی خسروانیان صمد اسلام متفرقه 1360/06/21 دزفول
2878 خلیل خسروپور بختیار اسلام بدر 1363/12/20 هویزه
2879 موسی رضا خسروپور غلامحسین اسلام بدر 1363/12/20 هویزه
2880 اسماعیل خسروزاده الیاس     1360/02/21  
2881 بهزاد خسروزاده الیاس     1361/02/15  
2882 جلال خسروزاده حسینعلی     1361/04/22  
2883 سعید خسروزاده جلال     1361/12/07  
2884 ایرج خسروی عباس قلی اسلام   1363/08/08 جزیره مجنون
2885 بهزاد خسروی غلام حسین اسلام   1362/05/15 حاج عمران
2886 حسن خسروی رمضان اسلام   1366/08/21 حاجی عمران
2887 حسین خسروی عباس     1366/02/18  
2888 رضاقلی خسروی دیدارقلی اسلام   1366/05/12 مهاباد
2889 سیاوش خسروی خان میرزا     1363/11/07  
2890 صابر خسروی بهمن اسلام   1374/07/28 سردشت
2891 عباس خسروی قنبر     1361/03/03  
2892 عبدالحمید خسروی باقر     1359/08/28  
2893 عزت اله خسروی کبوتر اسلام   1366/02/06 بانه
2894 علی خسروی موسی اسلام   1363/09/11 پ یکم شکاری-م-تیر
2895 علی باز خسروی علی     1361/09/02  
2896 علیرضا خسروی محمود     1367/04/04  
2897 عیسی خسروی حبیب     1361/08/03  
2898 فرج اله خسروی محمد اسلام کربلای 4 1365/10/20 شلمچه
2899 فرشید خسروی خان میرزا     1364/11/28  
2900 مجید خسروی عبدالخالق     1364/11/23  
2901 محمدحسین خسروی محمدباقر اسلام کربلای5 1365/10/30 شلمچه
2902 محمدهاشم خسروی هرمز     1366/08/04  
2903 مسعود خسروی محمود     1365/11/10  
2904 منوچهر خسروی فرامرز     1365/05/29  
2905 مهرداد خسروی پرویز     1367/02/04  
2906 ولی خسروی علی اسلام   1366/01/02 شلمچه
2907 یوسف خسروی غلامعلی اسلام کربلای8 1366/01/19 شلمچه
2908 صمد خسروی حقیقی قاسم     1365/10/29  
2909 عباس خسروی حقیقی قاسم     1359/09/03  
2910 شمشاد خسروی شیری سروعلی اسلام   1366/08/06 پالایشگاه شیراز
2911 گل محمد خسروی عابدآبادی جانعلی     1361/02/17  
2912 بهرام خسروی عبدالیوسفی رضاقلی خان     1367/04/21  
2913 نادر خسروی عبدالیوسفی قاسم     1367/03/06  
2914 غلام خسروی مزیدی فتح اله اسلام   1365/02/06 طلائیه
2915 محمد خسروی مزیدی اله یار اسلام   1365/09/30 مقرتیپ بر اثر بمباران
2916 سیاوش خشنود خداخواست اسلام   1366/03/29 بانه
2917 غلامحسین خشنود صفر     1365/11/09  
2918 محمد خشنود علی اسلام   1366/12/14 شلمچه
2919 مسعود خشنود جهانگیر     1365/10/04  
2920 حسین علی خشنودمیشوانی صفر اسلام والفجر 8 1364/11/22 فاو
2921 احمد خضری حسین     1366/06/02  
2922 اسداله خضری عباس     1361/12/18  
2923 شیرعلی خضری حمزه     1360/07/05  
2924 محمد خضری قاسم     1365/02/29  
2925 محمدیوسف خضری محمدرسول اسلام     فسا
2926 ناصر خضری محمدرسول     1362/07/03  
2927 ابوالقاسم خضری نوبندگانی احمد اسلام فتح المبین 1361/01/02 دشت عباس
2928 محسن خطابخش محمود     1363/02/27  
2929 حسین خطاوی محمود     1300/00/00  
2930 عبد خطاوی خماس     1300/00/00  
2931 ایوب خطبایی زادان     1361/07/29  
2932 سیدابراهیم خفری سیدجبار     1367/04/31  
2933 اسمعیل خلاف ابراهیم     1364/12/15  
2934 محمود خلفیان عبداله     1359/07/02  
2935 حمید خلقی نجفعلی     1362/05/01  
2936 مرتضی خلقی محمود     1361/06/22  
2937 مسعود خلقی محمد     1360/02/07  
2938 یوسف خلقی غلام عباس     1364/09/12  
2939 حمید خلقی حقیقی مصطفی     1366/03/09  
2940 هادی خلوصی محمد     1357/11/22  
2941 حشمت اله خلیفه یداله     1361/04/31  
2942 عبدالخالق خلیفه خان کاکا     1366/04/04  
2943 عبدالرضا خلیفه عزیز     1360/11/10  
2944 علی مومن خلیفه حمزه     1360/11/22  
2945 مجید خلیفه پنج علی     1365/10/04  
2946 مهدی خلیفه حسین     1360/05/16  
2947 ناصر خلیفه محمدعلی     1363/08/05  
2948 نبی اله خلیفه گودرز     1361/02/17  
2949 بهزاد خلیلی غلام     1361/09/04  
2950 حاج بابا خلیلی محمدحسن     1363/12/17  
2951 حجت اله خلیلی عزیز اسلام بیت المقدس 1361/03/02 خونین شهر
2952 خلیل خلیلی حسین اسلام کربلای8 1366/01/21 شلمچه
2953 علی محمد خلیلی عیدی     1363/02/19  
2954 علی ناز خلیلی صفرقلی اسلام دستگیری سارقین مسلح 1359/05/27 گردنه بابا حاجی
2955 غدیر خلیلی حبیب     1364/11/21  
2956 قیطاس خلیلی دادخدا     1366/07/15  
2957 محمد خلیلی خلیل     1367/04/21  
2958 محمدرضا خلیلی حسین     1359/01/21  
2959 محمدعلی خلیلی حسن اسلام کربلای5 1365/10/30 شلمچه
2960 مصطفی خلیلی حاتم اسلام کربلای 2 1366/06/19 حاج عمران
2961 ناصر خلیلی زاده بابا     1357/10/14  
2962 محمدتقی خلیلی فرد امیدعلی     1357/11/13  
2963 سیدعبدالحمید خلیلی نژاد سیدمحمود     1361/10/16  
2964 هاشم خلیلیان مهدی     1382/07/20  
2965 عبدالصمد خماخسروی کرامت اله     1363/12/25  
2966 صفدر خنجری جونانی عرجعلی     1366/01/27  
2967 احمد خندان غلام رضا اسلام   1366/06/25  
2968 صادق خنفری خلف     1367/04/21  
2969 احمدرضا خنور حسین     1365/05/16  
2970 محمدعلی خنیا جمشید     1360/07/01  
2971 جعفر خوابستان عباس علی     1362/05/09  
2972 حمید خواج زاده جهرمی علی محمد     1365/01/15  
2973 اسمعیل خواجه علی     1365/10/04  
2974 عباس خواجه علی     1361/08/20  
2975 علی خواجه برفی اسلام مسلم بن عقیل 1361/07/14 جبهه سومار
2976 محمدعلی خواجه میرزاقلی     1365/11/11  
2977 نصراله خواجه محمد     1368/12/19  
2978 ابراهیم خواجه ای حسین     1300/00/00  
2979 غلام خواجه ای عوض     1366/05/02  
2980 خراسانی خواجه پور نوروز     1364/07/08  
2981 ضرغام خواجه پور حسن     1374/07/12  
2982 مسعود خواجه پور عوض     1365/10/20  
2983 عبدالنبی خواجه پورتادوانی عبدالغنی     1364/04/09  
2984 ولی اله خواجه دهاقانی محمدتقی اسلام   20/04/1365  
2985 باقر خواجه زاده رجب     1359/10/10  
2986 حمیدرضا خواجه زاده زین العابدین     1366/01/19  
2987 عباس قلی خواجه میمندی محمدقلی     1361/01/09  
2988 محمدحسن خواجه نژادجهرمی خلیل     1365/10/09  
2989 محمدرضا خواجه ئیان حسین     1365/05/06  
2990 صفرعلی خوازه حسنعلی     1364/05/14  
2991 اردشیر خواست خدایی محمد اسلام   1365/07/11  
2992 محمد خواستگار حسین     1359/07/02  
2993 حسین خوانین مسیح     1361/12/03  
2994 حسین خواهش اسد اسلام تصادف خودرو با خودرو 1364/01/18 دارخونین
2995 بهمن خوبیاری عبدل اسلام   1361/12/15 شرهانی
2996 صادق خوبیاری ابول اسلام بیت المقدس 7 1367/03/24 شلمچه
2997 عبدالرضا خوبیاری عباداله     1362/05/05  
2998 یوسف خوبیاری عباداله     1365/11/04  
2999 محمدرضا خودستان غریب     1365/07/15  
3000 صمد خودشناس صفر     1363/11/26  
3001 ابراهیم خورسند محمود     1361/04/23  
3002 جلیل خورسند محمود     1361/01/08  
3003 محسن خورسندی اسداله     1365/02/06  
3004 غلام حسین خورشا محمدرضا     1363/01/03  
3005 بهمن خورشیدپور امیر اسلام   1361/01/02 شوش
3006 عبداله خورشیدپورنوبندگانی حبیب اله     1362/05/19  
3007 محمدحسین خورشیدگون حسن     1361/02/17  
3008 جلیل خورشیدی خلیل     1383/03/14  
3009 حمد خورشیدی غلام رضا اسلام والفجر 8 1364/11/21 فاو
3010 رمضان خورشیدی حسن     1364/11/21  
3011 صدراله خورشیدی لطف اله     1364/09/19  
3012 علی اصغر خورشیدی جمشید     1366/03/10  
3013 فرهاد خورشیدی علی بابا     1365/10/04  
3014 لطف اله خورشیدی ابراهیم     1361/02/22  
3015 محمدرضا خورشیدی حسن اسلام خفگی در آب 1365/05/19 گود فند اهواز
3016 نادر خورشیدی غنجعلی اسلام   1365/11/27 خرمشهر
3017 سردار خورشیدی اربابی علم اسلام تک دشمن 1367/04/06 جزیره مجنون
3018 معصومعلی خورشیدی علی آبادی بمانعلی     1360/09/01  
3019 حسین خورگویی محمدغلام     1364/12/25  
3020 رحیم خورگویی محمد اسلام کربلای 2 1365/11/11 حاج عمران
3021 علیرضا خوش اندام ناصر     1365/10/29  
3022 فرزاد خوش خلق جانی خان اسلام پدافندی 1363/01/13 قصر شیرین
3023 اصغر خوش خو عوض     1372/04/17  
3024 رمضان خوش رو امیر اسلام والفجر 8 1364/11/21 اروند رود
3025 عبدالرضا خوش رو سعداله     1361/07/13  
3026 هرمز خوش رو سهراب     1366/11/22  
3027 ابراهیم خوش سیرت محمد جواد اسلام کربلای8 1366/01/19 شلمچه
3028 نوروز خوش ضمیر نوراله     1364/01/10  
3029 علی اصغر خوش قدم محمد اسلام   1366/06/25  
3030 ببراز خوش گفتار رمضان اسلام کربلای 5 1365/10/20 شلمچه
3031 داراب خوش نواز قربان     1362/05/30  
3032 رحیم خوش نیت رضا     1367/04/21  
3033 سیدعبدالحمید خوش نیت سیدبها اسلام   1367/04/21 شلمچه
3034 مجتبی خوش نیت خلیل     1361/04/23  
3035 ناصر خوش نیت کاکاجان اسلام   1359/09/08 خلیج فارس
3036 محمدهادی خوش نیت جهرمی عطاءاله     1365/10/19  
3037 احمد خوشبخت خانی اسلام امام علی (ع) 1360/03/07 کرخه نور
3038 حسین خوشبخت حسن اسلام   1364/11/29 اروند کنار
3039 احمد خوشبین حمداله اسلام   1365/02/27 مهران
3040 احمد خوشخو محمود     1366/08/16  
3041 جهانگیر خوشخواه حاجی خان     1360/07/01  
3042 برات خوشرو امیر اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 شلمچه
3043 حسن خوشرو کرمعلی اسلام کربلای 8 1366/01/19 شلمچه
3044 غلام رضا خوشرو محمد اسلام   1365/01/18 اروند رود
3045 یداله خوشرو عبداله اسلام کربلای 5 1365/10/29 شلمچه
3046 رضا خوشنودمادوانی شامراد اسلام   1365/02/20 لولان اشنویه
3047 محمد خوشوقتی علی اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 شلمچه
3048 رحیم خوشه چین حاجی     1365/11/03  
3049 عبدالرضا خوشه چین قاسم     1379/11/30  
3050 مجید خولیا محمد     1361/12/19  
3051 محمدفرید خیاط ابراهیم اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه - پاسگاه زید
3052 جواد خیرات غلام رضا     1363/12/25  
3053 طهماسب خیراتی عیدعلی اسلام   1359/10/20 آبادان
3054 منصور خیراتی حسن     1366/12/30  
3055 منوچهر خیراله پور اروج علی     1375/02/13  
3056 بهرام خیراندیش محمدقلی     1364/10/21  
3057 حسن خیراندیش ابوتراب     1366/01/27  
3058 حسین خیراندیش اصغر     1362/07/03  
3059 علی اصغر خیراندیش جواد     1300/00/00  
3060 غلام حسین خیراندیش حسن اسلام   1367/04/21 بیات - دهلران
3061 محمدعلی خیراندیش شکراله     1359/01/28  
3062 محمود خیراندیش مصطفی     1366/06/06  
3063 جواد خیرخیز ماشاءاله     1364/10/27  
3064 سعید خیری صدراله     1300/00/00  
3065 صمد خیری محمد     1364/08/19  
3066 مسعودرضا خیری قاسم     1365/02/19  
3067 مصطفی خیری حسین اسلام   1367/01/29 فاو
3068 محمد خیری جلیانی شاه حسین     1360/07/07  
3069 محمد خیری جنت آبادی خیرمحمد     1362/02/19  
3070 حمید خیمه دوزشیرازی غلام حسین     1367/04/18  
3071 اسماعیل دادبین فتح اله     1362/05/02  
3072 ناصر دادبین محمدکاظم     1363/07/08  
3073 حیدر دادجو عوض علی اسلام کربلای5 1365/11/25 پاسگاه زید
3074 مصطفی دادگر محمد اسلام بدر 1363/12/24 شرق دجله
3075 حسن قلی دادمهر بمانعلی     1381/02/21  
3076 غلام حسین دادنام حسن     1367/03/04  
3077 علیرضا دادور عزیزاله     1366/01/19  
3078 علی اصغر دادی فرج اله اسلام   1361/04/27 شلمچه
3079 امام قلی دادی پور رمضان اسلام   1367/03/29 مهران
3080 جواد دادیار ساری اسلام درگیری بااشرار و قاچاقچیان 1382/11/05 شهرستان بوانات
3081 علی محمد داراب پور عباس اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه ام الرصاص
3082 محمد داراب پور شاداله اسلام بیت المقدس 1361/02/15  
3083 ایازمحمد دارابی علی باز اسلام   1361/02/10 دارخوین
3084 حسن دارابی درویش     1365/12/12  
3085 حسین دارابی نوروز اسلام فتح المبین 1361/01/07 رقابیه
3086 عبدالخالق دارابی حسین     1362/04/06  
3087 مرتضی دارابی مصطفی     1359/07/11  
3088 محمد دارایی اکبر     1361/01/01  
3089 رحیم دارائی داراب     1366/05/08  
3090 عیسی دارم یاسین     1359/07/27  
3091 محمدرضا دارم محمود     1360/06/28  
3092 بهروز دارنگ زاده امیرقلی     1367/11/15  
3093 غضنفر داریوش نوراله     1370/05/07  
3094 سیدمحمدحسن داستان سیدحبیب     1363/07/12  
3095 خلیل داستانی رستم     1365/10/04  
3096 عبدالرسول داستانی جان محمد     1362/12/03  
3097 احمد داسمه محمد اسلام درگیری با اشرار 1382/06/20 بیمارستان نمازی
3098 محمدرضا دالوند غلام     1361/08/25  
3099 حسین دالونداصطهباناتی خلیل آقا     1366/12/26  
3100 مهران دامغانی محمدعلی     1359/08/04  
3101 محمدرضا دامن افشان ابوطالب     1361/02/10  
3102 محمدرضا داموغ کریم اسلام رمضان 1361/04/23 پاسگاه زید
3103 حبیب اله دانا نصراله     1365/07/20  
3104 غلام رضا دانا رضا     1365/10/04  
3105 مسعود دانا بهرام     1367/04/18  
3106 احمد دانش محمد اسلام کربلای 5 1366/01/25 شلمچه
3107 رحیم دانش عوض     1365/12/13  
3108 مجید دانش حیدرعلی     1359/06/18  
3109 صمد دانش پور علی محمد     1369/12/25  
3110 محمدحسن دانش پور صادق     1361/01/01  
3111 حمیدرضا دانش زاده علی نقی اسلام   25/12/1363 شرق دجله
3112 عباس دانشمندی برات     1361/02/17  
3113 غلامحسین دانشمندی چراغعلی     1366/01/18  
3114 اصغر دانشور وجیه اله     1365/04/14  
3115 علی دانشور اسمعیل     1375/12/29  
3116 محمد دانشور نمکی     1366/12/28  
3117 عبداله دانشیار محمد     1361/04/23  
3118 یاسین دانیانیان       1369/08/18  
3119 اسداله داودی اسماعیل     1366/06/08  
3120 جلیل داودی حبیب     1366/06/08  
3121 خداداد داودی نازلین     1365/12/19  
3122 ذبیح اله داودی حبیب اله     1359/08/29  
3123 سیدعلاالدین داودی سیدمحمدحسین     1364/11/21  
3124 عبدالحمید داودی غلامعلی     1361/04/23  
3125 عبدالمجید داودی رجب     1366/06/08  
3126 مجید داودی غلامعلی     1361/04/22  
3127 محمد داودی عباس     1359/07/03  
3128 محمدرحیم داودی رجب     1367/03/04  
3129 مظفر داودی صفر اسلام قادر 1364/04/18 غرب
3130 احمد داودی نژاد محمدرضا     1359/08/27  
3131 قاسم داوران عباس     1367/03/23  
3132 امراله داورپناه عبداله     1365/02/24  
3133 رضا داورپناه علی     1366/05/01  
3134 زیاد داورپناه سهراب     1365/10/04  
3135 علی اصغر داورپناه امیر     1367/02/04  
3136 مجید داورپناه قربان علی     1364/03/31  
3137 مختار داورپناه علی همت     1367/01/02  
3138 مسلم داورپناه سهراب     1366/08/14  
3139 رضا داوری باب اناری ببری     1365/10/22  
3140 عبدالرحیم داوری جویانی حسن     1367/05/04  
3141 غلام حسن داوطلب اکبر     1365/10/21  
3142 منصور داهم اکبر     1364/11/27  
3143 سیدصمد دائمی سیدرحمت     1365/10/29  
3144 نادر دبستانی عباس     1361/01/02  
3145 شهرام دبیر اسماعیل     26/05/1366  
3146 غلام رضا دبیری علی     1363/09/10  
3147 محمدحسین دبیری محمد     1360/09/23  
3148 محمدعلی دبیری حسین     1361/04/23  
3149 مرتضی دراندیس محمود     1366/12/25  
3150 محراب درائی محمد     1366/04/31  
3151 ناصر دربندانی محمد     1364/11/21  
3152 اسفندیار درخشان اسکندر     1363/07/27  
3153 حسین درخشان اسمعیل اسلام   1361/06/11 شرهانی
3154 سعید درخشان امراله اسلام نصر4 1366/04/04 ماهوت
3155 عوض درخشان اکبر     1362/01/30  
3156 محمدعلی درخشان محمود     1366/04/09  
3157 مرتضی درخشان علی شیر     1367/06/02  
3158 فرود درخشان علمدارلو خونکار     1365/10/04  
3159 رحیم درخواه کریم     1361/02/03  
3160 محمدحسین دردهن فضل اله     1361/03/16  
3161 جواد درعلی نبی محمود اسلم   23/10/1363  
3162 علی مراد درقه علی اسلام قادر2 1364/06/18 اشنویه
3163 ابراهیم درگوش فرد محمدعلی     1361/01/02  
3164 محمود درندیس فرج اله اسلام   1362/12/16 جزیره مجنون
3165 حمید درنیانی یداله     1360/11/23  
3166 ایاز درودخواه نامدار اسلام متفرقه 1361/05/30 محور سقز
3167 داریوش درودی حشمت اله     1364/07/22  
3168 محمدرضا درودی غلام حسین     1359/07/15  
3169 احسان دروگرجهرمی عبدالرسول     1361/07/30  
3170 اسماعیل دروگرجهرمی غلامرضا     1362/05/08  
3171 مهدی دروگرجهرمی عبدالرسول     1361/02/10  
3172 بیژن درویش پور حیدر     1366/05/23  
3173 داریوش درویش پورقرقانی رضاعلی     1368/09/27  
3174 عبدالرضا درویش حقیقی حسین     1365/11/08  
3175 اسماعیل درویشی ذالی     1364/06/30  
3176 بهادر درویشی محمود اسلام بیت المقدس 1367/07/20 شلمچه
3177 عبدالعلی درویشی درویش علی اسلام والفجر8 1366/01/20 شلمچه
3178 علی اصغر درویشی محمدعلی     1375/05/10  
3179 مسعود درویشی سعدی     1366/04/07  
3180 منصور درویشی مهدی     1366/01/26  
3181 مهدی درویشی اصغر     1363/12/25  
3182 نوراله درویشی مشکی     1366/09/30  
3183 سیروس درویشی جابری نوروزعلی     1362/09/15  
3184 ولی دره پیما علی کرم     1367/01/28  
3185 رضا دره شوری کیامرز     1365/08/18  
3186 مظفر دری محمدابراهیم     1372/06/09  
3187 محمد دری جمالی دهنوی جلال     1361/03/03  
3188 هدایت اله دری دهریزی عطااله     1367/09/28  
3189 حسین دریابار سهراب     1365/11/07  
3190 محمدتقی دریامی رضا     1361/01/07  
3191 باقر دریس کرم     1359/07/03  
3192 عبدالامیر دریس هانی     1365/04/15  
3193 قاسم دریس ادریس     1361/11/21  
3194 عبدالحسن دژم ابول اسلام   1367/04/29 حاج عمران
3195 ابوالحسن دست آویز علی محمد     1362/12/21  
3196 حبیب اله دست باز محمد اسلام   1364/03/28 هلاله ایلام
3197 غلامعلی دست بالا کرامت اله     1362/01/21  
3198 اسماعیل دست بسته غلام علی     1365/10/19  
3199 ماندنی دست داده محمد     1357/02/20  
3200 احمد دست رس مرتضی     1300/00/00  
3201 عبدالحسین دست غیب میرزامحمدتقی اسلام   1360/09/20 شیراز
3202 محمد دست نشان ابراهیم     1369/09/25  
3203 سیدرسول دستاران سیدامراله     1364/05/09  
3204 محمد دستال فرج اله     1357/09/25  
3205 ایرج دستان احمد اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه پاسگاه زید
3206 شعبان دستجردی محمود     1363/12/25  
3207 سیداحمد دستغیب سیدفضل اله     1361/03/03  
3208 سیدمحمدباقر دستغیب سیدابوالحسن اسلام   1365/10/04 شلمچه
3209 سیدمحمدتقی دستغیب سیدمحمدهاشم اسلام   1360/09/20 شیراز
3210 سیدمحمدجواد دستغیب سیدابوالحسن     1360/09/09  
3211 ذوالفقار دستمزد زمان     1364/11/02  
3212 عباس دستمزد حسین     1360/07/05  
3213 سیدحسن دستواره سیدعلی اکبر     1364/11/29  
3214 فرزاد دستور احمد     1359/12/22  
3215 محمدحسین دستوری سلیمان     1359/08/12  
3216 مجید دشت پور فرج اله     1381/11/10  
3217 حجت اله دشت پیما مختار     1364/02/22  
3218 حبیب دشتبالی علی     1361/07/24  
3219 صمد دشتبان اسداله     1361/04/23  
3220 بهرام دشتبانی تقی اسلام   1361/04/23 حوالی بصره
3221 حسن دشتبانی زیاد     1365/04/10  
3222 حسین دشتبانی خانی     1359/06/30  
3223 حمید دشتبانی خلیل     1366/07/06  
3224 زین العابدین دشتبانی احمدقلی     1361/01/01  
3225 قاسم دشتبانی اکبر     1367/04/05  
3226 محمد دشتبانی غضنفر     1361/04/10  
3227 محمدعلی دشتبانی علی     1367/04/09  
3228 جلال دشتستانی علی اسلام   1368/08/30 داراب
3229 محمود دشتستانی احمد     1359/07/25  
3230 سیدمحمدصادق دشتی قاسم علی اسلام   1364/07/23 اروند کنار
3231 ماشاءاله دشتی محمد     1367/05/05  
3232 خلیل دشتی پور غلامرضا     1359/07/03  
3233 عبداله دشتی ده شیبی عبدی     1365/06/12  
3234 محمدمهدی دشتی نیا جمال     1364/11/24  
3235 حیدرقلی دشتیان علی ضامن     1365/07/05  
3236 درویش علی دشتیان سوخته     1373/05/13  
3237 فریدون دشتیان کبوتر     1365/02/24  
3238 یوسف دشتیان فرامرز     1366/10/30  
3239 خسرو دشمه غلامعباس     1361/04/26  
3240 حسین دعایی علی اصغر اسلام کربلای 5 1365/11/07 شلمچه
3241 محمدعلی دعائی رحیم     1360/06/07  
3242 حسین دقت جواد     1361/05/07  
3243 منصور دقیق رشید     1367/05/07  
3244 نعمت اله دگلی احمد     1362/05/07  
3245 محمدرضا دل آرام قدم علی اسلام پدافندی 1367/04/22 فکه
3246 فرهاد دل جو غلام علی     1361/09/05  
3247 حمید دل خوش محمد     1361/01/31  
3248 بهروز دل طلب قلی     1365/10/23  
3249 احمدعلی دلاور جهانزیر     1367/04/21  
3250 محمداسماعیل دلاور حسن قلی     1373/05/24  
3251 حمیدرضا دلاوری قاسم     1365/10/26  
3252 حمید دلاویز علی اسلام والفجر یک 1362/01/22 شرهانی
3253 حمیدرضا دلبر رمضان     1382/11/07  
3254 منوچهر دلبرپور شیروان     1362/05/10  
3255 حجت دلپذیر رجب علی     1366/02/05  
3256 محمدباقر دلپسند عوض اسلام   1362/12/11  
3257 فرزاد دلجو مراد اسلام کربلای 4 1365/10/04 پاسگاه زید
3258 امان دلخوش محمد     1367/01/03  
3259 حمزه دلداده رجب     1364/11/22  
3260 عباس دلدار علی     1361/09/04  
3261 زین العابدین دلداری محمود     1360/09/09  
3262 علی دلداری خلیل     1367/03/04  
3263 احمد دلشاد غلام علی     1374/09/07  
3264 قیطاس دلشاد قربان     1360/06/27  
3265 حمیدرضا دلگرم حسن     1367/04/31  
3266 حسن دلگشا سیاوش     1366/09/01  
3267 حسین دلوی علی     1300/00/00  
3268 لطف اله دلیاسری عباس     1364/11/27  
3269 حسین دلیر محمود     1364/11/27  
3270 عبدالحسین دلیر یوسف اسلام کربلای 5 1365/10/30 شلمچه
3271 خسرو دلیرپور غلام رضا     1359/08/01  
3272 منوچهر دلیرپور غلام رضا     1365/11/07  
3273 حیدرعلی دلیری علی     1362/05/27  
3274 حاج حسین دمیری میرزامحمد     1366/02/04  
3275 حسین دمیری هدایت     1365/11/05  
3276 خلیل دمیری عباس     1362/09/23  
3277 عبدالحسین دمیری نجف     1366/07/14  
3278 علی حسین دمیری خانمیرزا     1362/12/04  
3279 قاسم دمیری محمدعلی     1364/11/27  
3280 نظام دمیری زیادقلی اسلام متفرقه 1364/06/07 آبادان
3281 هادی دمیری محمد     1366/05/05  
3282 مجید دنیانورد حیدر     1361/03/03  
3283 مهدی دوانی زاده عبدالرسول     1359/07/24  
3284 نصراله دواید فرامرز     1366/02/28  
3285 ابراهیم دوخ عبداله     1364/11/30  
3286 رضا دودمان غلام رضا     1361/08/23  
3287 احمد دوران حسین     1361/02/16  
3288 عباس دوران محمدابراهیم اسلام هوايي 02/04/1361 اسلام
3289 محسن دوراندیش میرزاخلیل     1360/09/09  
3290 عارف دوزنده محمد     1367/04/12  
3291 محمد دوزنده فتح علی     1367/04/12  
3292 محمود دوست اللهی باباجان     1362/04/19  
3293 حسام دوست فاطمه علی اکبر     1367/01/14  
3294 اسماعیل دوستداری خداداد     1365/02/24  
3295 ابوالقاسم دوستی حسن     1360/04/15  
3296 حیدر دوستی محمدعلی     1367/04/04  
3297 حمزه دوسری عباس     1300/00/00  
3298 حمید دوگانی آغ چقلو عوض اسلام کربلای8 1366/01/19 پاسگاه زید
3299 عباس دولت آبادی رمضان     1365/10/29  
3300 عزیزاله دولت خواه نعمت اله اسلام طریق القدس 1360/09/09 بستان
3301 ببراز دولتخواه حبیب     1374/06/16 سردشت
3302 حیدرقلی دولتخواه نجف اسلام   1362/11/17 کوشک
3303 عباس دولتخواه علی اصغر اسلام کربلای5 1365/12/04 شلمچه
3304 علی اصغر دولتخواه عبدالکریم     1362/12/12  
3305 اسداله ده بزرگی مرحوم حیدر     1361/08/11  
3306 جلال ده بزرگی رجب     1357/10/04  
3307 رحمان ده بزرگی محمد     1361/04/23  
3308 رحمن ده بزرگی اسماعیل     1366/09/29  
3309 رحیم ده بزرگی عباس     1362/03/10  
3310 سیدخلیل ده بزرگی سیدهاشم     1368/12/02  
3311 شهرام ده بزرگی عباس     1365/10/19  
3312 غلام رضا ده بزرگی احمد     1364/11/23  
3313 محمدعلی ده بزرگی یداله     1362/04/27  
3314 مرتضی ده بزرگی معصومعلی     1367/03/24  
3315 اسمعیل ده بزرگیان ابراهیم     1381/04/27  
3316 محمد ده بیدیان حسین     1359/07/25  
3317 حسین ده پاگانی علیجان     1365/02/24 ابوقريب
3318 مختار ده یادگاری سلیمان اسلام   1364/02/13 شلمچه
3319 خدایار دهبود خدارحم اسلام فتح المبین 1361/01/02 شوش
3320 علی دهخدا محمد     1361/11/21  
3321 داریوش دهداری علی     1365/01/31  
3322 علی دهداری خداخواست اسلام   1365/10/22  
3323 مجتبی دهداری اسمعیل     1366/05/03  
3324 نعیم دهدشتی فاضل     1300/00/00  
3325 پرویز دهدشتی عطارزاده سیدمحمد     1360/01/01  
3326 عبدالمجید دهستانی عبدالعظیم     1365/02/27  
3327 محمود دهستانی کاکاجان     1363/03/22  
3328 احمدرضا دهقان عباس     1359/07/27  
3329 اردشیر دهقان امیر     1360/10/22  
3330 امیرحمزه دهقان عبداله     1366/09/12  
3331 ایرج دهقان یداله     1365/10/04  
3332 بابا دهقان برات     1365/06/24  
3333 بهرام دهقان بابا     1364/04/20  
3334 جلال دهقان یداله اسلام پدافندی 1362/05/30 زبیدات
3335 جلیل دهقان ابراهیم     1365/10/24  
3336 جهان زیر دهقان جهان شاه     1359/08/02  
3337 جهانشاه دهقان قاسمعلی اسلام   1363/12/25 دجله
3338 حاتم دهقان ظهراب     1361/08/18  
3339 حاج آقا دهقان رمضان     1362/05/02  
3340 حسین دهقان جهان زیر     1373/12/16  
3341 حسین علی دهقان عباس     1365/11/07  
3342 خدابخش دهقان محمدصادق     1362/01/22  
3343 رستم دهقان آرزو     1360/07/01  
3344 رضا دهقان مرتضی اسلام   1362/08/24 آذربایجان غربی
3345 سیاوش دهقان رجب علی اسلام کربلای4 1365/10/04 شلمچه
3346 سیدقاسم دهقان اسداله اسلام   1360/02/07 بازی دراز
3347 سیف اله دهقان مسلم     07/07/1362  
3348 شاهپور دهقان خلیل     1362/07/29  
3349 ظاهر دهقان رضاقلی اسلام   1360/10/14 کردستان-گیلان غرب
3350 عباس دهقان رمضان   والفجر 8 1364/11/22 فاو-اروندرود
3351 عبدالنبی دهقان نظر     1365/10/04  
3352 عزت اله دهقان حسن اسلام کربلای4 1365/10/04 شلمچه
3353 علی رضا دهقان حسین قلی     1360/05/04  
3354 علی محمد دهقان حسین     1362/02/19  
3355 علی ناز دهقان حبیب اله     1369/04/11  
3356 غلام حسن دهقان علی اکبر     1362/08/01  
3357 محسن دهقان عوض     1363/12/25  
3358 محمد دهقان احمد     1364/06/18  
3359 محمدحسین دهقان امراله     1367/04/22  
3360 محمدقاسم دهقان احمد     1367/01/20  
3361 مصیب دهقان اله کرم     1361/12/27  
3362 منوچهر دهقان خداکرم     1362/01/24  
3363 مهدی دهقان ثانی     1367/02/14  
3364 نجف دهقان علی اکبر     1359/08/02  
3365 نصراله دهقان عیدی     1366/12/26  
3366 نوذر دهقان ملک     1365/10/04  
3367 نورمحمد دهقان عبدالحسین     1361/01/12  
3368 یزدان بخش دهقان خداقلی اسلام   1361/01/20 جاده قرمزاری
3369 حسین دهقان ابنوی حسینقلی     1359/07/01  
3370 خداخواست دهقان بلیانی آقاجان     1361/08/11  
3371 علی دهقان پور پنج علی     1362/12/03  
3372 علی رضا دهقان پور غلام حسین     1366/01/29  
3373 محسن دهقان پور اسماعیل     1360/05/06  
3374 محمدحسن دهقان پور اسماعیل     1365/10/04  
3375 محمدرضا دهقان پور علی     1364/04/11  
3376 محمود دهقان پور محمد     1366/02/07  
3377 اسماعیل دهقان حسام پور محمود     1364/05/06  
3378 رضا دهقان حسام پور حسین کوچک     1370/12/07  
3379 یونس دهقان حسام پور ابوالحسن     1362/12/12  
3380 احمد دهقان حسامپور غلامعباس     1366/05/12  
3381 ابراهیم دهقان خلیلی عوض اسلام کربلای 5 1365/10/22 پاسگاه زید
3382 رسول دهقان خلیلی علی محمد   نصر 4 1366/04/06 ماووت
3383 علی ضامن دهقان ده نو حسن اسلام درگیری با اشرار 1359/09/13 شیراز-اسماعیل آباد
3384 فتح علی دهقان زادهفرد لطف علی     1362/05/05  
3385 حسین دهقان فارسی امیرعلی     1366/02/27  
3386 عباداله دهقان فارسی خان احمد     1360/06/27  
3387 مسعود دهقان قصراحمدی مسیح اسلام رمضان 1361/04/25 شلمچه
3388 مسلم دهقان محمدآباد ماندنی     1366/01/17  
3389 محمد دهقان مشتانی نوروز     1359/12/22  
3390 عبدالرضا دهقان نجم آبادی علی     1359/10/20  
3391 ابراهیم دهقانی خیراله     1364/04/20  
3392 ابوالقاسم دهقانی حسین اسلام   1367/07/22  
3393 اسداله دهقانی محمد     1367/04/04  
3394 اسماعیل دهقانی مرتضی     1363/12/26  
3395 اصغر دهقانی عباس     1360/07/24  
3396 امیر دهقانی عطاء اسلام فتح المبین 1361/01/04 جبهه جنوب
3397 جبار دهقانی سرتیپ     1367/04/04  
3398 حافظ دهقانی خدارحم اسلام   1367/01/01 کهنویه خنج
3399 حسن دهقانی حسین     1364/01/29  
3400 حسین قلی دهقانی مصطفی     1367/03/31  
3401 حسینعلی دهقانی قاسمعلی اسلام   1362/12/03 جفیر
3402 حشمت اله دهقانی علی حسین     1365/10/04  
3403 خدامراد دهقانی حیدر     1369/07/15  
3404 خلیل دهقانی قاسم اسلام کربلای 5 1365/10/20 شلمچه
3405 داریوش دهقانی محمدابراهیم اسلام نصر2 1366/03/13 میمک
3406 رضا دهقانی عزیز     1361/08/15  
3407 زلفعلی دهقانی عبدالحسین     1365/10/04  
3408 سعید دهقانی اله کرم     1361/11/11  
3409 عباس دهقانی حسین اسلام   1366/01/27  
3410 عباس علی دهقانی حاجی     1365/02/14  
3411 عبدالرسول دهقانی باباجان     1368/05/07  
3412 عبدالرضا دهقانی غلامرضا     1358/05/31  
3413 علی دهقانی جعفر     1369/02/24  
3414 علی دهقانی فضلعلی     1366/01/18  
3415 علی بخش دهقانی خدابخش     1361/12/27  
3416 علی جان دهقانی علی محمد     1366/10/12  
3417 علی عسگر دهقانی حسن علی     1366/01/20  
3418 علی ناز دهقانی محمد اسلام والفجر2 05/05/1362 حاج عمران
3419 علی نظر دهقانی عوض     1365/10/04  
3420 عنایت دهقانی حیدر     1362/05/17  
3421 غفار دهقانی محمدعلی     1364/04/10  
3422 غلام حسین دهقانی ابوالقاسم     17/01/1366  
3423 غلام رضا دهقانی علی محمد     1367/02/30  
3424 غلام علی دهقانی       1369/11/28  
3425 مجید دهقانی جلیل     1359/12/23  
3426 محمدابراهیم دهقانی غلام علی     1366/06/31  
3427 محمدحسن دهقانی حیدر     1363/02/03  
3428 محمدحسین دهقانی کاکاجان     1369/03/19  
3429 محمدرضا دهقانی قباد     1365/11/14  
3430 محمدرضا دهقانی محمدعلی     1385/10/23  
3431 محمدقلی دهقانی کرم     1364/11/21  
3432 محمدهاشم دهقانی احمد     1366/01/18  
3433 منصور دهقانی مسلم     1359/10/24  
3434 مهدی قلی دهقانی ذبیح اله     1366/09/25  
3435 نادر دهقانی عباس اسلام بیت المقدس 1367/03/23 شلمچه
3436 نگهدار دهقانی عزیزاله اسلام   1362/04/29 حاج عمران
3437 نورعلی دهقانی اله قلی اسلام   1367/03/02 سومار
3438 نیاز دهقانی الیاس     1365/08/16  
3439 هادی دهقانی بهزاد اسلام والفجر 1 1365/01/09 فاو
3440 هدایت اله دهقانی اله داد     1362/12/23  
3441 هرمز دهقانی راه خدا اسلام کربلای5 26/10/1365 شلمچه
3442 هوشنگ دهقانی خدانظر     1361/04/23  
3443 ولی دهقانی علی     1365/02/24  
3444 ولی اله دهقانی محمدحسین اسلام خیبر 1363/02/10 طلائیه
3445 عباس دهقانی پور محمد     1361/03/02  
3446 ابوالحسن دهقانیان محمدباقر     1362/02/28  
3447 اسماعیل دهقانیان ابوالقاسم     1300/00/00  
3448 حجت اله دهقانیان علی میرزا     1360/09/20  
3449 حیدر دهقانیان داراب     1367/01/02  
3450 رجب علی دهقانیان غلام حسین اسلام پدافندی 1359/12/08 کارخانه نورد اهواز
3451 سیدبهادر دهقانیان سیدغدیر     1365/10/21  
3452 سیدمحمود دهقانیان سیدعباس     1360/11/20  
3453 سیدنصراله دهقانیان سیدمحمد     1360/11/19  
3454 عبدالرضا دهقانیان حسین     1366/01/20  
3455 محمد دهقانیان ایاز     1369/07/30  
3456 محمدرضا دهقانیان قنبرعلی     1366/05/25  
3457 علی رضا دهقانیان واصل آبادی غلام رضا اسلام کربلای 4 1365/10/04 اروندرود
3458 علی جان دهی هرچگانی مندعلی     1300/00/00  
3459 اصغر دیانت عباس     1367/04/03  
3460 محمد دیانت عباس     1361/01/02  
3461 مصطفی دیانتی نسب غلام رضا     1365/10/30  
3462 رمضان دیدار اکبر اسلام کربلای8 1366/01/19 شلمچه
3463 غلامرضا دیدار حسین     1376/05/24  
3464 گنجعلی دیدار اکبر اسلام بیت المقدس7 1367/03/23 شلمچه
3465 محمد دیدار اکبر اسلام کربلای8 1366/01/19 شلمچه
3466 عزیزاله دیده بون مظفری دیدار     1365/01/03  
3467 محمدرضا دیده جهان غلام حسین     1359/07/02  
3468 ابوالقاسم دیده دار چراغ علی     1365/10/29  
3469 سیدفتح اله دیده دار سیدیداله     1357/08/03  
3470 سیدمحمدجواد دیده ور سیدمحمود     1359/12/26  
3471 مرتضی دیرمجال رحمن     1364/11/27  
3472 محمدامین دیلمی کرامت اله     1364/11/21  
3473 محمدحسن دیلمی عباس اسلام   1363/02/11 سومار (بیمارستان)
3474 هاشم دین پژوه غلام     1365/10/19  
3475 منصور دیندار محرم     1357/11/22  
3476 محمدصادق دیندارلو اصلان اسلام   1364/12/20 فاو
3477 ابنعلی دیندارلواینالو علیرضا اسلام   1361/08/30 سومار
3478 جلال دینی محمدعلی     1369/02/07  
3479 یداله دیوجامه محمد     1359/07/03  
3480 براتعلی دیوجان هاشم     1365/09/22  
3481 محمدصادق دیور نعمت اله     1361/05/24  
3482 مصطفی دیور محمد     1359/07/15  
3483 حمیدرضا دیهیم ابراهیم     1366/01/12  
3484 سجاد دیهیمی علی اکبر     1359/07/10  
3485 عبدالرضا دیهیمی محمد     1360/01/02  
3486 حبیب اله ذبیحی عوض اسلام کربلای 5 1366/01/18 شلمچه
3487 حسن ذبیحی فتح علی     1364/06/18  
3488 ذبیح اله ذبیحی فضل اله اسلام پدافندی 1365/12/25 پاسگاه سوته
3489 علی نقی ذبیحی علی     1365/11/08  
3490 نصراله ذبیحی عوض اسلام کربلای5 1365/11/08 شلمچه
3491 محمدعلی ذبیحی دان ناصر     1367/04/04  
3492 محمدرضا ذنوبی میرزامحمد     1368/02/28  
3493 محمود ذنوبی حبیب اله     1362/01/13  
3494 ناصر ذنوبی حبیب اله     1362/01/12  
3495 عبدالرسول ذوالفقارپور محمد اسلام   1364/06/13 سیدکان
3496 حجت اله ذوالفقاری فتح اله     1359/08/03  
3497 علی مراد ذوالفقاری مجید     1300/00/00  
3498 ابراهیم ذوالفقاری باقرآبادی قمر اسلام پدافندی 1360/05/20 سقز
3499 حجت اله ذوالفقاری باقرآبادی رحمان اسلام والفجر1 1362/01/21 شرهانی
3500 احمدعلی ذوالقدر ابوالحسن اسلام شرهانی 24/02/1365 شرهانی
3501 حمیدرضا ذوالقدر احمد اسلام کربلای 4 1365/10/04 ام الرصاص
3502 محمدرضا ذوالقدر محمدحسین     1362/01/22  
3503 سعید ذوالقدرزاده جهرمی محمدصادق     1365/11/07  
3504 امیر ذوالقدری محمدابراهیم     1367/04/04  
3505 مهدی ذوالقدری محمد     1367/03/04  
3506 غلامحسین راتق علی     1357/12/20  
3507 علی باز راحت حبیب اله اسلام طفر1 1366/01/27 تنگ پل الحسن
3508 حسین راحتی محمدعلی     1365/10/30  
3509 محمود راحتی هاشم     1365/03/03  
3510 علی رضا راحمی صمد     1357/11/12  
3511 حمداله راد نیاز     1365/10/22  
3512 غلامحسن راد ابوالحسن اسلام   22/12/1362  
3513 محمد رادفر رستم     1375/12/23  
3514 مهدی رادمرد نیازعلی     1365/11/02  
3515 قباد رادمنش محمدعلی اسلام خیبر 1362/12/04 جفیر
3516 محمدرضا رادمنش جواد اسلام بیت المقدس7 1367/03/23 پاسگاه زید
3517 عبدالحسین رازقی حاجی آقا     1361/03/02  
3518 رحمت اله رازقیان جهرمی علی اصغر     1361/06/03  
3519 حسین راست روش محمدحسین اسلام کربلای5 1365/11/28 شلمچه
3520 حسین راستگو داداله     1363/02/28  
3521 خدارحم راستگو اله مراد     1365/10/25  
3522 شجاع الدین راستگو محمد اسلام   1367/03/04 شلمچه
3523 علی رضا راستگویان عوض اسلام   1381/11/30 سیرج کرمان
3524 احمد راسته یداله     1365/10/04  
3525 ابوالقاسم راستی علی     1367/04/04  
3526 حسن راستی حسین     1361/12/16  
3527 حسین راستی محمدحسین اسلام   1361/12/19 جاده بوشهر -اهواز
3528 رستم راستی قنبر اسلام قدس3 1364/04/20 غرب رودخانه میمه
3529 عباس راستی حسین     1362/02/08  
3530 عبدالحمید راستی حسن     1366/11/27  
3531 محمدرضا راستی اله یار اسلام   1363/06/17 شرهانی
3532 محمود راستی صلاح     1363/12/24  
3533 پنجعلی راستی دولت آبادی رضاقلی     1365/06/27 جزیره مجنون
3534 وحید راستیان علی اکبر اسلام پدافندی 1367/02/24 شلمچه
3535 اسداله راسخ حاجی     1365/11/28  
3536 حمیدرضا راسخ رضا     1363/12/15  
3537 سیدعلی راسخ سیدحبیب     1361/04/31  
3538 محمدتقی راسخ ثانی     1366/02/18  
3539 یوسف راسخ تل خداش محمدرضا     1364/04/20  
3540 محمد راسخی حسن علی     1361/02/19  
3541 عبدالمجید راشد مصطفی     1359/11/06  
3542 محسن راشدی محمد     1364/10/06  
3543 عبدالرضا راضی اکبر     1364/11/17  
3544 عباس علی راغب محمد     1367/03/04  
3545 مسعود رافت غلام عباس اسلام   1361/04/31 خسروآباد
3546 خرم رامی علی     1365/06/13  
3547 خلیل رامیارپور محمد     1366/04/02  
3548 عبدالرحمن راوش عباس     1362/12/12  
3549 ناصر راه پیما غلام عباس     1361/04/23  
3550 حمید راه پیمای فردحقیقی اکبر     1361/03/09  
3551 نبی اله راه پیمای فردحقیقی احمدعلی     1362/05/08  
3552 حسین راه شبدیز عباس     1365/06/30  
3553 جعفر راه وار محمد     1361/04/27  
3554 حمید راهنورد خلف     1362/05/11  
3555 ابراهیم راهی اله مراد     1365/10/23  
3556 حبیب اله رایگان نعمت اله اسلام   19/01/1366 شلمچه
3557 ناصر رایگان نجف     1367/04/04  
3558 مهدی ربی رمضان     1371/08/03  
3559 احمد ربیع عدنان     1300/00/00  
3560 باسم ربیع محمدسعید     1300/00/00  
3561 حازم ربیع محمدسعید     1300/00/00  
3562 سیدعلی ربیع سیدمحمدحسین     1300/00/00  
3563 عدنان ربیع محمدحسین     1300/00/00  
3564 جلال ربیعی حاجی     1358/06/22  
3565 جواد ربیعی خضیر     1365/11/03  
3566 غلامرضا ربیعی صدراله     1366/12/30  
3567 معصومعلی ربیعی سلطانعلی اسلام تک دشمن 1367/04/04 جزیرهمجنون
3568 مهدی ربیعی نوروزعلی     1360/09/19  
3569 باقر رجایی اکرم اسلام کربلای 8 1366/01/18 پاسگاه زید
3570 عبدالحسین رجایی بابا     1363/12/25  
3571 محمدتقی رجایی اصغر     1367/03/23  
3572 رضا رجائی عبدالعلی     1367/03/09  
3573 محمود رجائی شیرخان     1367/04/21  
3574 محمد رجائی آزرخوارانی محمدحسین     1366/11/01  
3575 مهرداد رجائیان علی قلی     1367/03/04  
3576 سیدمنصور رجبعلی نژادیان سیدناصر     1366/03/24  
3577 ابراهیم رجبی کاکاجان     1367/08/23  
3578 اله قلی رجبی محمدهاشم اسلام طریق القدس 1360/12/29 شوش
3579 آیت اله رجبی هدایت     1363/11/06  
3580 حاتم رجبی رستم     1366/01/20  
3581 حبیب اله رجبی خیراله اسلام   16/06/1365  
3582 خسرو رجبی حشمت اله     1359/09/13  
3583 عبدالرحمن رجبی صمد     1366/04/03  
3584 محسن رجبی هادی     1364/04/21  
3585 محمدتقی رجبی علی     1360/07/05  
3586 موهبت اله رجبی عبدالبهار     1362/11/15  
3587 نشمی رجبی برفی     1360/05/08  
3588 جعفر رجبی امیری محمد     1364/12/11  
3589 داریوش رجبی پرشگفتی کهیار اسلام خیبر 1362/12/12 پل طلاییه
3590 غلامعلی رجبی تزنگی فرج اله اسلام   1361/02/20 خرمشهر
3591 عبدالرحمن رجبی جلیانی عزیز اسلام پدافندی 1359/12/18 محور آبادان-ماهشهر
3592 رضا رجبی قطب آبادی شیرزاد     1367/05/02  
3593 مهران رجبی مهارلوئی رجبعلی     1367/01/29  
3594 محمود رجبی نژاد امیر     1365/12/22  
3595 عبدالرحمن رحمان پور غلام اسلام والفجر2 1362/05/01 حاج عمران
3596 علی رحمان پور ملک     1366/08/03  
3597 نوذر رحمان پور قدرت اله اسلام کربلای 8 1366/01/18 پاسگاه زید
3598 سلیمان رحمان زاده علی اسلام کربلا5 1365/10/20 شلمچه
3599 مجتبی رحمان ستایش لطف اله اسلام   1366/03/14 حاج عمران
3600 ارج علی رحمانی محمدعلی     1365/10/20  
3601 جعفر رحمانی عبداله اسلام   1367/06/15 شلمچه
3602 جهانگیر رحمانی حسن اسلام فتح المبین 1361/01/07 شوش
3603 حسین رحمانی سلیمان     1378/08/12  
3604 حمایت رحمانی رحیم     1366/12/08  
3605 داریوش رحمانی عبدالکریم اسلام   1362/01/05 شرهانی
3606 سیدمحمد رحمانی سیدحمزه     1363/03/05  
3607 صیف اله رحمانی غلامحسین     1361/02/10  
3608 عبدالرضا رحمانی غلامعلی     1359/12/22  
3609 عبدالعلی رحمانی محمدحسین اسلام   1366/01/22 منطقه بوالحسن
3610 علی رضا رحمانی محمدعلی     1369/03/02  
3611 علی محمد رحمانی سهراب اسلام   1365/11/09 شلمچه
3612 محمد رحمانی سردار اسلام تک دشمن 1367/04/04 جزیره مجنون
3613 محمدخلیل رحمانی فتح علی     1359/10/24  
3614 محمود رحمانی شکراله     1366/12/28  
3615 مصطفی رحمانی غلام علی     1367/04/31  
3616 نوازاله رحمانی عبداله اسلام   1362/01/22 عین خوش
3617 عباس رحمانی منفرد محمد     1358/05/18  
3618 حجت اله رحمانیان امراله     1368/08/12  
3619 حسن رحمانیان غلام رضا     1362/12/27  
3620 سیاوش رحمانیان عبدالطیف     1362/12/26  
3621 عبداله رحمانیان غلام علی     1367/03/23  
3622 محمدصادق رحمانیان باشی     1360/07/05  
3623 ابراهیم رحمتی مراد     1362/02/12  
3624 سیدمحمد رحمتی سیدغلام     1364/07/11  
3625 علی رضا رحمتی غلام     1366/09/01  
3626 عنایت اله رحمتی کرامت     1366/12/28  
3627 مهدی رحمتی ایرج     1365/10/04  
3628 محمدحسین رحمتی نیا رضا     1364/10/16  
3629 رحیم رحمدار عزیزقلی اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه پاسگاه زید
3630 عباس رضا رحیم رحیم     1367/01/30  
3631 احمد رحیم پور مرتضی     1359/10/16  
3632 جانقلی رحیم پور محمدرحیم اسلام   1362/04/09 مهاباد
3633 حبیب اله رحیم پور عباس     1363/08/16  
3634 حبیب رحیم خانلی رفیع     1367/01/04  
3635 رحیم رحیم خانلی کاظم     1366/06/07  
3636 نادر رحیم خانلی محمد     1367/04/03  
3637 صمد رحیم دل جعفر     1362/02/20  
3638 مجید رحیم دل پیرعلی اسلام   1357/11/22 پشت ارگ کریم خانی
3639 بازیار رحیم زادگان سرفراز اسلام کربلای 5 1365/10/30 پاسگاه زید
3640 هوشنگ رحیم زادگان سرفراز اسلام محرم 1361/08/19 عین خوش
3641 ابراهیم رحیم نژاد منصور اسلام بیت المقدس7 1367/05/02 پاسگاه زید
3642 ابوالقاسم رحیمی شکراله     1365/06/12  
3643 اله قلی رحیمی حسینقلی اسلام فتح المبین 1361/01/07 عین خوش
3644 جلیل رحیمی       1300/00/00  
3645 ذبیح اله رحیمی امین     1365/04/27  
3646 رمضان رحیمی قربانعلی اسلام محرم 1361/11/20 زبیدات
3647 روح اله رحیمی رضاقلی     1381/08/25  
3648 سعید رحیمی یداله     1363/07/18  
3649 سهراب رحیمی شمشیر     1366/07/13  
3650 صفر رحیمی میرزایوسف     1361/08/13  
3651 طمراس رحیمی سهراب     1362/02/28  
3652 علی رضا رحیمی جواد     1365/11/14  
3653 علی محمد رحیمی محمد اسلام والفجر8 1364/11/27 فاو ام القصر
3654 علیرضا رحیمی علی اکبر     1362/12/25  
3655 عنایت اله رحیمی محمد اسلام   1360/09/29 گیلان غرب-تنگ حاجیان
3656 غضنفر رحیمی احمد اسلام   1366/10/26 گردشیلات
3657 غلام رضا رحیمی یداله     1366/01/19  
3658 قدم علی رحیمی زلف علی     1366/12/26  
3659 گرگعلی رحیمی محمدکریم     1366/02/15  
3660 گودرز رحیمی سرتیپ     1365/08/23  
3661 محمدجعفر رحیمی امام قلی     1361/04/25  
3662 محمدعلی رحیمی قربانعلی     1370/05/29  
3663 مسعود رحیمی حسین     1366/11/15  
3664 مصطفی رحیمی محمد     1367/04/04  
3665 منصور رحیمی قادر اسلام بیت المقدس 1361/02/12 فکه
3666 نادر رحیمی بهار اسلام   1364/09/11 جبهه جنوب
3667 نادعلی رحیمی ابراهیم     1365/10/29  
3668 هوشنگ رحیمی لهراسب     1365/01/01  
3669 یعقوب رحیمی قربان علی     1365/04/03  
3670 نامدار رحیمی ابراهیم آبادی نگهدار اسلام   1365/10/26 شلمچه
3671 ذوالفقار رحیمی اصل غضنفر     1380/01/03  
3672 جلال رحیمی بانیانی کهزاد اسلام پدافندی 1361/06/15 ام الرضا
3673 سعید رحیمی بانیانی شکراله اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 پاسگاه زید
3674 نصراله رحیمی بوگر امراله     1365/01/27  
3675 حاجعلی رحیمی جابری خداداد     1362/12/23  
3676 محمدرضا رحیمی جوانمردی کریم     1360/01/20  
3677 اسماعیل رحیمی جهرمی مرتضی     1361/02/10  
3678 محمدعلی رحیمی دارنجانی اصغر     1363/04/02  
3679 محمدمیرزا رحیمی دارنجانی شارضا     1361/03/01  
3680 مراد رحیمی رحقانی قربانعلی     1364/11/11  
3681 فرود رحیمی رضایی سرمست     1360/09/09  
3682 تیمور رحیمی رمقانی کریم     1366/10/25  
3683 جاوید رحیمی زاده یداله اسلام والفجر 8 1364/12/19 آبادان
3684 عوض قلی رحیمی سقلمچی سروعلی     1300/00/00  
3685 گودرز رحیمی ششده محمدزمان اسلام   1366/06/25 محورآبادان
3686 مصطفی رحیمی لنجی مرتضی     1359/12/09  
3687 محمدحسن رحیمی موردی خان علی اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
3688 عیدی محمد رحیمی مهجن آبادی حسن     1364/06/18  
3689 محمد رحیمی نژاد هادی     1365/11/01  
3690 بهروز رحیمی نژادیان باباخان     1364/11/20  
3691 عابدین رخ فروز مرادعلی اسلام   1360/05/21 دارخوئین
3692 محسن ردگاه رجبعلی     1362/02/11  
3693 محمدعلی رزازان خلیل     1363/06/11  
3694 نادر رزازان محمدحسین     1364/03/30  
3695 مسعود رزازنیان غلامعباس اسلام   1361/11/13 دهلران
3696 غلام رضا رزاق محمدرضا     1365/10/04  
3697 مهدی رزاق زادگان عوض     1360/01/03  
3698 جلیل رزاق منش اصغر اسلام   1367/04/04 جزیره مجنون
3699 خلیل رزاقی قدیر     1366/04/28  
3700 محمدرحیم رزاقی عبدل     1360/11/20  
3701 محمد رزم آیین رستم     1366/01/27  
3702 فضل اله رزم جو فتح اله     1361/04/23  
3703 فتح اله رزم خواه جهانبخش     1366/09/29  
3704 اسداله رزم دیده یحیی     1362/07/25  
3705 جمشید رزمجو کاکاجان     1362/05/01  
3706 پولاد رزمجوقلایی یداله     1365/10/04  
3707 بیت اله رزمجویی نعمت اله اسلام   1361/05/14 اردوگاه آموزش پیاده
3708 بیژن رزمجویی غیبعلی     1364/11/28  
3709 شهباز رزمجویی خلف     1367/04/21  
3710 سیروس رزمجوئی عبدالرسول     1372/06/19  
3711 محمدتقی رزمجوئی شمشیر     1366/05/10  
3712 جعفر رزمخواه محمدحسین     1300/00/00  
3713 عین اله رزمی خیراله     1364/09/08  
3714 محمد رزمی محمدباقر     1365/10/04  
3715 نامدار رزمی حبیب     1360/04/18  
3716 راه علی رسایه هاشم علی     1360/09/08  
3717 حسن رسایی قربان     1367/01/15  
3718 علی اصغر رسائی نژاد محمد     1360/06/27  
3719 عبدالحسین رستاخیز عبدالمحمد     1360/03/23  
3720 علی رستاقی کاکاخان اسلام   1364/02/06 میمک
3721 ابراهیم رستگار عزت اله     1362/02/19  
3722 احمد رستگار علی اسلام   1365/12/08 جزیره مجنون
3723 امین اله رستگار عوض     1365/10/29  
3724 جعفر رستگار فرج اسلام   1366/12/28 سومار
3725 جلال رستگار ابوالقاسم اسلام   1367/04/21 شرهانی
3726 حبیب اله رستگار مصطفی     1364/11/22  
3727 حمید رستگار نعمت اله اسلام   1366/08/16 شلمچه
3728 خسرو رستگار حسین اسلام والفجر 8 02/12/1364 بیمارستان
3729 سپهدار رستگار عباس قلی     1367/03/23  
3730 عباس رستگار شمس الدین اسلام   14/10/1360 شیا کوه
3731 عبدالحمید رستگار جان محمد     1361/01/05  
3732 عمار رستگار جمشید اسلام   1364/11/25 اروند کنار
3733 فرج اله رستگار عوض اسلام   1367/03/04  
3734 مجید رستگار نعمت اله اسلام   1362/05/01 والفجر4
3735 محمدرضا رستگار حیدر     1363/12/16  
3736 مختار رستگار نامدار     1359/12/26  
3737 بیژن رستگارده بیدی ملک آقا     1366/03/28  
3738 ستار رستگارده بیدی ملک     1365/05/27  
3739 سیروس رستگار سعدی علی برز اسلام خیبر 12/12/1362 جزیره مجنون طلاییه
3740 مجتبی رستگارقالینی احمد     1362/12/26  
3741 مهدی رستگارلاری غلامعباس     1357/10/14  
3742 جلیل رستم پور رستم اسلام   1364/05/30 پاسگاه زید
3743 مصطفی رستم پور محمود     1359/08/07  
3744 فتح اله رستم زاده غلام حسین     1360/05/05  
3745 مسلم رستم زاده خیرآبادی رضا اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
3746 غلام علی رستم نژاد محمد     1365/05/16  
3747 اباصلت رستمی حسین     1364/11/22  
3748 آتش رستمی تیمور     1361/02/12  
3749 چوپان رستمی علی بگ     1362/01/21  
3750 حمید رستمی محمدآقا اسلام   1362/12/15 منطقه غرب
3751 حیدر رستمی علی     1362/05/01  
3752 خداخواست رستمی فلامرز     1365/09/22  
3753 خدارحم رستمی ابوالقاسم     1363/12/26  
3754 رحیم رستمی درویش     1362/01/22  
3755 رمضان رستمی کرم اله     1366/08/26  
3756 رهام رستمی رحیم     1366/09/29  
3757 سهراب رستمی هادی     1367/04/31  
3758 سیدمحمود رستمی سیدحسن     1366/01/18  
3759 صحبت اله رستمی علی آقا اسلام   1360/06/22 دزفول
3760 عبداله رستمی مهراب اسلام   1365/10/26 شلمچه
3761 عزیزاله رستمی محمدکریم     1362/06/18  
3762 علی رضا رستمی علی اکبر     1383/01/05  
3763 مجید رستمی محمدکریم     1300/00/00  
3764 محمود رستمی احمد     1372/03/27  
3765 مسعود رستمی مجید     1366/04/20  
3766 مصطفی رستمی مرتضی اسلام خط پدافندی 1365/04/03 فاو
3767 موسی رستمی مصطفی     1365/10/13  
3768 نوراله رستمی فتح اله اسلام   1365/12/13  
3769 جعفر رستمی بهمنی محمدحسن اسلام بدر 1363/12/25 شرق دجله
3770 رمضان رستمی راوری حسن     1365/09/26  
3771 ولی رستمی فرد کاکابیک     1367/08/26  
3772 اسداله رستمی قصرالدشتی محمد     1361/08/01  
3773 مصطفی رستمی نژاد حسن     1360/03/26  
3774 مهدی رستمیان رسول     1363/12/25  
3775 مجید رسته محمد     1365/02/10  
3776 حسن رسته من محمدحسین     1381/07/27  
3777 ابراهیم رسولی علی اصغر     1376/02/21 آبادان
3778 الماس رسولی کاظم     1362/12/12  
3779 جواد رسولی حاجی خان اسلام   19/03/1367 شلمچه
3780 حسینعلی رسولی پرویز اسلام تک دشمن 1367/04/31 قصر شیرین
3781 رحمت اله رسولی امان اله     1366/12/28  
3782 رضا رسولی غلام رضا اسلام کربلای5 1365/10/20 شلمچه
3783 شهباز رسولی کاظم     1383/11/04  
3784 عبدالرحمن رسولی خان میرزا     1300/00/00  
3785 عبدالعزیز رسولی محمود     1367/04/25  
3786 محمدرضا رسولی عبدالعزیز     1362/12/08  
3787 منوچهر رسولی زیاد     1364/01/08  
3788 عبدالرزاق رسولی امیرحاجلو علی اکبر اسلام طریق القدس 1360/09/09 بستان
3789 مرتضی رسولی امیرحاجلو غلامحسین اسلام   1362/02/22 جزیره مینو
3790 داود رسولی امیرحاجیلو غلام رضا اسلام   1366/01/08 جزیره مجنون
3791 علی رسولی زاده عبدالرضا     1374/06/24  
3792 رامین رسولی نتاج قاسم     1365/07/07  
3793 باباجان رشته احمد     1365/05/16 خرمشهر
3794 منصور رشیدپور علی     1366/05/08  
3795 حشمت اله رشیدمرد کهزاد     1363/08/24  
3796 اردشیر رشیدی کرامت اسلام   1362/01/22 شرهانی
3797 باقر رشیدی منوچهر     1372/08/21  
3798 پرویز رشیدی حسین     1364/02/31  
3799 سیداحمد رشیدی سیدکریم     1383/04/24  
3800 شهریار رشیدی امیرقلی اسلام خیبر 1362/12/03  
3801 شیرزاد رشیدی جعفر اسلام تک دشمن 1367/04/04 جزایر مجنون
3802 عباس رشیدی محمدباقر     1365/10/20  
3803 علی رشیدی خانمیرزا     1361/08/14  
3804 قاسم رشیدی محمدعلی     1367/04/21  
3805 مجید رشیدی شنبه علی     1364/04/20  
3806 مرتضی رشیدی رشید     1365/11/07  
3807 مظفر رشیدی اسفندیار     1368/05/17  
3808 محمد رشیدی پور عبدالحسین     1367/03/12  
3809 علی اصغر رصاف احمد     1360/07/27  
3810 عبدالرحمن رضاخانی احمد     1367/03/23  
3811 ابراهیم رضازاده محمد اسلام والفجر2 1362/05/02 حاج عمران
3812 احمد رضازاده محمدعلی     1363/12/25  
3813 حسین رضازاده نوازاله اسلام نصر8 1366/09/05 شلمچه
3814 خداداد رضازاده حبیب اله     1365/12/12  
3815 رحمن رضازاده منصور     1360/07/05  
3816 شیرعسگر رضازاده جان علی اسلام کربلای5 1365/12/16 شلمچه
3817 عادل رضازاده احمد اسلام   1365/06/05 مهاباد(جانداران)
3818 فرهاد رضازاده جعفر     1366/02/05  
3819 محمدامین رضازاده محمداسمعیل     1361/04/28  
3820 محمدحسین رضازاده محمدعلی     1366/12/28  
3821 موسی رضازاده محمد اسلام والفجر 10 28/12/1366 خورمال - عراق
3822 ناصر رضازاده رضا     1357/09/04  
3823 غلامعلی رضاعلی خرنجانی علی همت اسلام بدر 1363/12/25 شرق دجله
3824 قربان رضاقلی نژاد علی محمد اسلام   1361/09/04 اله اکبر
3825 ایوب رضامندلاوی رضا     1300/00/00  
3826 ایرج رضانژاد رضا     1367/01/19  
3827 صدراله رضانژاد علی میرزا     1361/04/23  
3828 نوراله رضانژاد شکراله     1361/02/14  
3829 علمدار رضانیا حاجی اسلام   1361/10/04 شلمچه
3830 محمدعلی رضانیا حسین     1360/12/17  
3831 ابراهیم رضایی اله رحم اسلام   1367/01/08 خرمال
3832 ابوالحسن رضایی عبدالحسین     1361/03/02  
3833 احسان اله رضایی فتح اله     1359/12/02  
3834 احمدعلی رضایی علی     1365/10/23  
3835 اردشیر رضایی غلام حسین     1361/04/23  
3836 اسداله رضایی عبداله     1361/02/17 خونین شهر
3837 الیاس رضایی غلام رضا     1366/12/28  
3838 امان اله رضایی میرزاآقا     1363/02/31  
3839 ایرج رضایی یوسف قلی     1362/12/12  
3840 برات علی رضایی یداله   درگیری با اشرار 1368/06/29 زابل پاسگاه نونک
3841 جعفر رضایی حسین     1364/07/30  
3842 جلیل رضایی حسین     1359/07/15  
3843 جواد رضایی کیومرث اسلام   1366/12/24  
3844 حاج علی رضایی ذوالفقار     1365/10/04  
3845 حاجی رضایی عوض     1300/00/00  
3846 حبیب رضایی مهرعلی اسلام   1359/06/29 فکه
3847 حبیب اله رضایی یداله     1365/07/25  
3848 حسن قلی رضایی حسین علی     1364/05/04  
3849 حسین رضایی ظهراب     1367/03/23  
3850 حسین علی رضایی برف علی     1360/09/09  
3851 حمزه رضایی محمد     1300/00/00  
3852 حمید رضایی چوپان     1365/12/12  
3853 خان بابا رضایی عزیز اسلام والفجر8 1368/12/13 بیمارستان بقیه الله تهران
3854 خدارحم رضایی غلام حسین     1365/10/10  
3855 خدامراد رضایی علی مراد     1371/03/12  
3856 خرم رضایی علی مدد اسلام پدافندی 1367/03/18 ماهوت
3857 خورشید رضایی علی شیر اسلام حمله خیبر 08/12/1362 جزیره مجنون
3858 رشید رضایی بهادر     1365/11/10  
3859 سالم رضایی صادق     1367/04/04  
3860 سلطان علی رضایی باباخان     1364/06/20  
3861 سیدفضل اله رضایی سیدشکراله     1368/06/08  
3862 سیروس رضایی محمود     1362/08/13  
3863 صفدر رضایی صفر     1360/10/14  
3864 صمد رضایی محمد     1365/11/27  
3865 عبدالرضا رضایی غلام رضا     1365/02/24  
3866 علی رحم رضایی شاه قلی اسلام والفجر 1364/12/09 فاو
3867 غریب علی رضایی صفر اسلام والفجر8 1364/12/07 اروندآبادان
3868 غلام رضایی احمد     1366/01/19  
3869 فتاح رضایی حسین اسلام خیبر 1362/12/22 کوشک
3870 فرزاد رضایی علی عباس اسلام   1365/10/26 شلمچه
3871 فرهاد رضایی محمدهاشم     1364/11/27  
3872 قربان علی رضایی عطا     1367/01/03  
3873 محسن رضایی بارانی     1363/12/24  
3874 محمدحسن رضایی خداخواست     1362/02/01  
3875 محمدحسین رضایی محسن     1360/09/09  
3876 محمدعلی رضایی محمد اسلام مردمی   فیروزاباد
3877 مختار رضایی غلام علی     1362/05/05  
3878 مرتضی رضایی غلام حسین     1361/04/23  
3879 منصور رضایی محمود     1380/11/12  
3880 مهراب رضایی زیاد     1360/05/04  
3881 مهران رضایی حشمت اله اسلام   1365/10/04 شلمچه
3882 نصراله رضایی رمضان اسلام   1367/05/05  
3883 هادی رضایی غلام حسین اسلام   1375/11/22 جاده نرمان
3884 خداخواست رضایی چرگی عباس اسلام کربلای4 1365/10/04 شلمچه پاسگاه زید
3885 فرامرز رضایی خانیمنی اسماعیل     1362/12/12  
3886 علی اصغر رضایی زاهدانی قاسم اسلام پدافندی 1365/10/30 فاو
3887 غلامرضا رضایی قصراحمدی پرویز اسلام فتح المبین 1361/01/02 شوش
3888 جواد رضایی مزخانی بهزاد     1365/12/13  
3889 ابوالقاسم رضایی نژادفرد حسین اسلام   1366/01/20 شلمچه
3890 جواد رضایی نژادفرد حسین     1362/12/11  
3891 احمدرضا رضاییان امیر     1362/08/04  
3892 حسن رضاییان حسین     1364/11/25  
3893 غلام علی رضاییان احمد     1364/11/21  
3894 محمد رضاییان عباس     1365/08/08  
3895 حمیدرضا رضاییان زاده محمدحسین     1365/10/04  
3896 ابراهیم رضائی خلیل     1359/08/05  
3897 احمد رضائی شکراله     1365/08/17  
3898 اسداله رضائی شعبان اسلام   1366/09/11 شلمچه
3899 پرویز رضائی عطاء     1367/07/14  
3900 جاسب رضائی علمدار     1360/07/08  
3901 جعفر رضائی حیاتعلی     1365/04/11  
3902 جمشید رضائی محمد     1360/02/04  
3903 جهان بخش رضائی علی بخش     1362/01/22  
3904 حسن رضائی کرامت     1360/11/20  
3905 حسنعلی رضائی صفرعلی اسلام   1366/04/26 سومار
3906 حمید رضائی حبیب اله     1362/04/06  
3907 رضا رضائی محمد     1365/11/07  
3908 رضا رضائی محمدرضا     1364/11/21  
3909 سلیمان رضائی احمد     1361/02/10  
3910 شهرام رضائی عباس     1375/05/10  
3911 صفدر رضائی قربانعلی اسلام   1361/07/14 جبهه سومار
3912 عباس رضائی محمدرضا     1364/10/17  
3913 عباس رضائی محمدعلی     1362/05/08  
3914 عبدالخالق رضائی خدامراد     1361/08/15  
3915 عبدالخالق رضائی علی     1365/11/09  
3916 عبدالرسول رضائی عبدالحسن اسلام والفجر8 1366/12/26 خرمال
3917 عبدالعظیم رضائی محمد     1374/05/11  
3918 علی رضائی محمدجعفر     1361/01/03  
3919 علی حسین رضائی امان     1360/04/01  
3920 علیرضا رضائی درویش     1365/02/27  
3921 علیرضا رضائی غلامرضا     1365/03/27  
3922 عیسی رضائی زیاد     1366/07/06  
3923 غلام حسن رضائی رضا     1365/10/28  
3924 قلی رضائی محمدرضا     1359/08/12  
3925 محسن رضائی محمدعلی     1363/06/17  
3926 مهران رضائی احمد     1364/08/25  
3927 ناصر رضائی عبداله     1362/11/23  
3928 حمید رضائی برزانی عبداله     1300/00/00  
3929 جعفر رضائی تزنگی منوچهر     1360/11/23  
3930 خسرو رضائی تزنگی کاکاجان اسلام   1359/08/03  
3931 داریوش رضائی تزنگی سیف اله     1365/11/18  
3932 بشیر رضائی دشت ارژنه ابول     1364/05/22  
3933 مختار رضائی ده بالی راه اله     1365/10/19  
3934 امان اله رضائی ده شیبی خداخواست     1364/10/17  
3935 رحیم رضائی زاده خلیل     1359/02/20  
3936 رحیم رضائی سروستانی مصطفی     1363/04/16  
3937 رضا رضائی شورجه بشیر     1366/09/18  
3938 محمدعلی رضائی شورجه امیرعلی     1360/08/30  
3939 جمیل رضائی طسوجی جانقلی اسلام   1365/10/29 باختران
3940 سپهدار رضائی ظفرآبادی علی حسین اسلام   1365/12/17 شلمچه
3941 ابراهیم رضائی عرب ایاز     1365/01/03  
3942 حسین رضائیان حسام     1367/03/23  
3943 بهادر رضوان طلب حسین علی     1365/11/04  
3944 احمد رضوانی غلام حسین     1363/12/24  
3945 هاشم رضوانی قربان     1364/11/22  
3946 حبیب اله رضوانی نژاد عزیزمحمد     1364/07/05  
3947 ابراهیم رضوی جلال     1364/08/11  
3948 اسماعیل رضوی حسن     1300/00/00  
3949 سیداشرف الدین رضوی سیداکبر اسلام   1364/11/28  
3950 عبدالرسول رضوی عباس علی     1360/08/19  
3951 عبدالنبی رضوی عباس علی     1361/03/19  
3952 علی رضا رضوی علی قلی     1367/03/28  
3953 سیدحسین رضوی اسفلی سیدحسن     1362/12/27  
3954 سیدشجاع الدین رضوی سروستانی سیدمعزالدین     1359/10/15  
3955 سیدعلاالدین رضوی سروستانی سیدمعزالدین     1367/05/29  
3956 سعید رضوی فرد رضا     1365/10/04  
3957 محمدرضا رضوی فرد احمد     1361/09/01  
3958 سیدمسعود رضوی نوبندگانی سیدحسین اسلام محرم 1361/10/09 زبیدات
3959 علی رضوی هرموجی فضل اله     1365/03/07  
3960 رسول رضویان ابراهیم اسلام والفجر8 1364/11/27 فاوام القصر
3961 محمدجواد رعنا فتح اله     1360/11/19  
3962 سیروس رعیت ماندنی     1369/03/11  
3963 ابراهیم رعیت پیشه صمد     1362/07/28  
3964 اصغر رعیت پیشه کرم اسلام   1366/06/06 هور الهویزه
3965 حبیب اله رعیت پیشه محمد اسلام خیبر 1362/12/11 جفیر
3966 حسن رعیت پیشه خان باز   پدافندی 1360/11/29 عین خوش
3967 خلیل رعیت پیشه عوض     1367/04/30  
3968 ذبیح اله رعیت پیشه باشی اسلام   1362/12/11 جفیر
3969 عبداله رعیت پیشه سعداله اسلام فتح المبین 1361/01/04 رقابیه
3970 محمدجعفر رعیت پیشه خدارحم     1364/11/22  
3971 محمدهاشم رعیت پیشه شهیدقلی     1365/01/08  
3972 نعمت اله رعیت پیشه باشی اسلام کربلای 8 1366/01/20 شلمچه
3973 حمید رعیتی ابوالقاسم اسلام فتح المبین 1361/01/07 شوش
3974 عوض علی رعیتی یداله     1363/01/03  
3975 محمدصادق رعیتی فتح اله     1365/10/20  
3976 محمدعلی رعیتی حسین     1381/11/05  
3977 امیر رعیتی فرد محمدطاهر اسلام   1366/12/24 ماووت عراق
3978 عبداله رعیتی نژاد سیف اله     1363/02/15  
3979 حمید رفاهیت محمدحسین     1362/04/12  
3980 حسن رفعت پناه نگهدار     1364/06/18  
3981 عوض رفعت پناه نگهدار     1365/04/03  
3982 احمد رفیعی محمد     1361/11/05  
3983 اسداله رفیعی عزیزآقا اسلام   1368/02/23 اطراف مهاباد
3984 اسماعیل رفیعی کاکاجان     1380/12/09 مهاباد
3985 حسین رفیعی حسین     1367/03/04  
3986 حسین رفیعی محمدرفیع     1370/01/21  
3987 رستم رفیعی وزیر     1373/12/26  
3988 علی رفیعی اسکندر     1365/10/25  
3989 فرج اله رفیعی ماندنی     1365/11/07  
3990 محمد رفیعی عبدالخالق     1362/12/03  
3991 محمدرضا رفیعی نوازاله     1363/03/22  
3992 محمدصدیق رفیعی محمدحسین     1366/04/05  
3993 محمود رفیعی محمدرضا     1361/11/18  
3994 مهدی رفیعی اسدالله     1361/04/23  
3995 مهرزاد رفیعی عطاء     1367/07/06  
3996 نجف قلی رفیعی امام قلی     1362/12/03  
3997 نادر رفیعی بلداجی علی     1361/01/04  
3998 سعید رفیعی بهجانی محمدباقر     1366/07/15  
3999 قاسم رفیعی پور حسن     1367/04/04  
4000 عبداله رفیعی طسوجی کریم اسلام آزادی خرمشهر 1361/02/10 خونین شهر
4001 علی رفیعی قصراحمدی امیر اسلام   1366/12/04 شلمچه
4002 عبدسعید رم یاز علی اصغر     1363/07/19  
4003 عبدالرحیم رمزی حسین     1359/07/02  
4004 عبدالحسین رمزی جهرمی لطف اله     1363/09/12  
4005 حسن رمضان پور عباس     1362/04/28  
4006 شعبانعلی رمضان پور عبدالحسین     1359/06/18  
4007 محمدرضا رمضان پور حاجی آقا     1361/04/24  
4008 غلامعباس رمضان پورهارمی احمد اسلام مانور 1362/10/08 گیلان غرب
4009 برفعلی رمضانلی جهان زیر اسلام   1364/05/11 آبادان
4010 احد رمضانی احمد     1362/02/17  
4011 احمد رمضانی رمضان     1366/09/01  
4012 باران رمضانی قاسم اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 شلمچه
4013 حسین رمضانی همت     1366/06/06  
4014 درویشعلی رمضانی رمضان     1366/06/26  
4015 رضا رمضانی اکبر     1365/10/04  
4016 عبدالرضا رمضانی حاجی رضا     1365/10/19  
4017 علی رمضانی حسین علی     1364/11/28  
4018 فرهاد رمضانی ابراهیم     1381/01/16  
4019 مهدی رمضانی محمد     1364/06/18  
4020 عبدالرضا رمضانی دوبانی شهریار اسلام   1370/05/29 محورخلیفان مهاباد
4021 عبدالرضا رمضانی زاهدانی خانباز اسلام فتح المبین 1361/01/07 شوش
4022 مهراب رمضانی ظهرشیری حسن اسلام طریق القدس 1360/11/20 تنگه چزابه
4023 سیدعلی رمضانی قصرالدشتی سیدعبدالرحمن     1365/03/01  
4024 محمد رمضانی محمودآبادی جانباز اسلام   1360/09/08 بازی دراز
4025 رمضان رمضانی نژاد جعفر     1361/01/02  
4026 عزت اله رمضانیان دشتابی عزیز     1361/04/23  
4027 سعید رمیار علی     1367/04/31  
4028 ابوالفتح رنجبر قدمعلی     1365/10/12  
4029 احمدعلی رنجبر حسین     1363/12/26  
4030 ارج علی رنجبر گودرز     1367/04/31  
4031 اسماعیل رنجبر علی جان اسلام قادر 1364/07/17 اشنویه
4032 اسمعیل رنجبر حسین     1364/07/08  
4033 امین رنجبر عوض     1365/10/25  
4034 آقانظر رنجبر عباسعلی   متفرقه 1359/07/27 خرمشهر
4035 بهرام رنجبر عزیز     1366/01/07  
4036 بهزاد رنجبر عوض     1363/12/22  
4037 جانقلی رنجبر امیر     1361/02/01  
4038 جلیل رنجبر چراغ     1365/10/20  
4039 جواد رنجبر عبداله اسلام طریق القدس 1360/11/20 تنگه چزابه
4040 حضرت قلی رنجبر عزیزقلی   رمضان 1361/04/23 شلمچه
4041 حمید رنجبر خداداد اسلام کربلای 5   شلمچه
4042 خداداد رنجبر محمد     1361/02/17  
4043 خدارحم رنجبر مسلم اسلام کربلای5 1365/10/25 شلمچه
4044 خدانظر رنجبر رضا اسلام   1366/06/26 سومار
4045 داریوش رنجبر محمد     1365/10/29  
4046 رحمت اله رنجبر همت     1367/04/04  
4047 رسول رنجبر هادی اسلام   1365/06/08 حاج عمران
4048 رمضان رنجبر قریب     1365/08/18  
4049 زین العابدین رنجبر میرزاعلی     1364/04/17  
4050 سردار رنجبر عباس     1365/12/08  
4051 عبدالحمید رنجبر کاکاجان اسلام فتح 7 1366/04/17 قلاویزان مهران
4052 عبدالرحیم رنجبر علی اسلام قدس 3 1364/04/20  
4053 عبدالمجید رنجبر موسی     1382/06/26  
4054 علی رنجبر مصطفی اسلام   1364/04/18 میمک
4055 علی اصغر رنجبر محمدحسین     1365/02/24  
4056 علی حسین رنجبر محمدرضا     1361/02/14  
4057 علی حسین رنجبر نادعلی     1366/10/26  
4058 علی شیر رنجبر جمشید اسلام   1365/02/04 سرپل ذهاب
4059 غلام رضا رنجبر رجب     1361/03/02  
4060 غلام عباس رنجبر جواد اسلام   1361/02/20 محل چشمه مریوان
4061 فرامرز رنجبر علی     1365/02/24  
4062 فرج اله رنجبر رحمت     1366/12/28  
4063 فیروز رنجبر تقی اسلام فتح المبین 1361/01/06 شوش
4064 محمدجواد رنجبر خدایار   کربلای4 1365/10/04 شلمچه
4065 مختار رنجبر صادق اسلام   1362/05/02 حاج عمران
4066 مسلم رنجبر غلامعباس     1379/08/21  
4067 مهدی رنجبر معصوم اسلام پدافندی 1364/06/19 محورآبادان -ماهشهر
4068 نادعلی رنجبر صفر     1364/09/04  
4069 ناصر رنجبر لطفعلی     1362/05/02  
4070 نظام رنجبر غلامرضا     1361/04/23  
4071 هادی رنجبر حاجی رضا     1367/01/22  
4072 همتعلی رنجبر اسماعیل     1367/01/02  
4073 هوشنگ رنجبر یداله     1365/10/19  
4074 هاشم رنجبراسلام پور مختار     1366/08/15  
4075 حسین رنجبراسلاملو علی     1361/08/10  
4076 خالق رنجبراسلاملو صفدر     1366/10/06  
4077 عزیز رنجبراسلاملو هرمز     1367/01/02  
4078 جعفر رنجبران محمدحسین اسلام   1365/02/12 جنوب
4079 عبدالعلی رنجبران شنبه اسلام کربلای 4 1365/10/04 اروندرود
4080 عبداله رنجبران اکبر     1365/06/27  
4081 مسعود رنجبران اسداله اسلام   1374/06/16  
4082 علی اصغر رنجبرباصری علی کرم     1365/10/22  
4083 قاسم رنجبرجعفرآبادی محمدحسن     1363/01/04  
4084 محمدحسن رنجبرجهرمی عباسعلی     1363/12/23  
4085 اسداله رنجبرزاده حسن     1366/01/18  
4086 علی شیر رنجبرفتح آبادی سیف اله اسلام کربلای 5 1365/12/11 شلمچه
4087 ناصر رنجبرمیانده کاکاخان اسلام فتح المبین 1361/01/05 رقابیه
4088 اسداله رنجبری خانجان     1365/02/15  
4089 امین رنجبری علی آقا     1300/00/00  
4090 حسین رنجبری خان جان     1362/12/12  
4091 مجید رنجبری حسین     1366/01/27  
4092 غضنفر رنجور محمد     1360/12/13  
4093 زین العابدین روابندی علی     1361/10/09  
4094 خسرو روان       1357/11/22  
4095 عبدالحسین روان رضا     1360/07/14  
4096 غلامرضا روان خواه اکبر     1367/05/05  
4097 غضنفر روانخواه اکبر اسلام   1361/01/07 شوش
4098 هوشنگ روانشاد امیر اسلام   1361/03/19 شلمچه
4099 یارمحمد روانشاد محمدحسین     1357/11/23  
4100 غلام عباس روانفرحقیقی علی اکبر     1361/03/26  
4101 پرویز روحانی محمدابراهیم     1359/07/06  
4102 سعید روحانی عبدالرحیم     1364/01/30  
4103 محمدرضا روحانی پور عباس     1366/01/18  
4104 جهانپور روحانی تزنگی علی مراد اسلام   1365/08/07 سومار
4105 علی پناه روحانی تزنگی حسین اسلام کربلای5 1365/10/25 شلمچه
4106 علی یار روحانی تزنگی حسین اسلام والفجر 8 1364/11/27 اروند رود
4107 محمود روحانی تزنگی نظام اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
4108 عبدالرحیم روحانیان فردجهرمی نصراله     1363/01/26  
4109 روانبخش رود صفر     1362/05/03  
4110 عبدالحسین رودباری چراغ     1359/07/14  
4111 موسی رودباری چراغ     1359/09/20  
4112 غلامرضا رودبالی محمدرضا     1367/04/04  
4113 مجید روزبه عباس قلی     1366/11/28  
4114 مسیح اله روزبه درویش     1366/12/24  
4115 سهراب روزگار رشید     1367/04/04  
4116 سیدباقر روزگار سیدعبداله     1362/12/04  
4117 سیدمحمد روزگار سیدنعمت     1365/03/16  
4118 عبدالمحمد روزگار میرزا     1365/10/19  
4119 غلام حسین روزگار عباس قلی     1362/12/12  
4120 فرج اله روزگار باران     1366/01/20  
4121 قلی روزگار حسن     1366/08/16  
4122 جلیل روزی طلب سیاه     1363/01/05  
4123 حبیب روزی طلب محمدباقر     1361/08/19  
4124 عبدالرحمن روزی طلب علی اصغر     1364/12/27  
4125 مجتبی روزی طلب محمد     1365/02/04  
4126 محمد روزی طلب احمد     1360/11/25  
4127 محمدحسن روزی طلب محمود     1361/01/04  
4128 محمدحسین روزی طلب عبدالخالق     1359/07/11  
4129 محمدمحسن روزی طلب محمود     1362/02/22  
4130 مصطفی روزی طلب مهدی     1365/10/24  
4131 وحید روزی طلب مجید     1367/04/04  
4132 عبدالرضا روزی طلب مطلق صمدآقا     1367/03/23  
4133 محمد روزیطلب حمید     1367/04/04  
4134 ابراهیم روستا غلام حسین اسلام تک دشمن 1367/03/04 شلمچه
4135 اسماعیل روستا کریم اسلام متفرقه 1364/02/28 قصرشیرین
4136 بهرام روستا اسد     1363/02/31  
4137 بهروزعلی روستا غلامحسین     1358/05/31  
4138 حشمت اله روستا محمدکریم اسلام والفجر8 1364/11/21 اروند
4139 خداداد روستا شیرزاد اسلام بدر 1363/12/24 خاک عراق
4140 رضاقلی روستا عزیز اسلام كربلاي 5 1365/10/04 منطقه عملياتي كربلاي 4
4141 صیاد روستا صیدال     1365/04/04  
4142 عبداله روستا کاکاشیر اسلام جبهه کردستان 1362/08/20 پنچوین مریوان
4143 علی روستا عزیز     1361/01/02  
4144 علی رضا روستا نوروزعلی اسلام   1365/07/30 قلاویزان
4145 محمدرضا روستا غلام رضا اسلام فتح المبین 1361/01/02 شوش
4146 محمدعلی روستا سلیمان اسلام   1366/12/24  
4147 محمدهادی روستا الهیار اسلام   1372/05/16 خسرو آباد
4148 بهمن روستاپور محمد     1361/09/05  
4149 شاهین روستاپور محمد     1365/09/05  
4150 عبدالرحیم روستازاده میانده رمضان اسلام   1367/04/21 فکه
4151 اصغر روستامیانده کاکاجان اسلام   1366/02/24 پاسگاه زید
4152 عبداله روستامیانده قیطاس اسلام بیت المقدس7 1367/03/23 شلمچه
4153 محمدعلی روستانژاد حسن     1365/10/22  
4154 ابراهیم روستایی قربان علی     1361/01/07  
4155 بخش علی روستایی امیدعلی     1364/03/20  
4156 سیروس روستایی حسین     1361/07/07  
4157 علی روستایی عباس اسلام بمباران مقرگردان 1362/12/03 جفیر
4158 علی بخش روستایی امیدعلی     1360/09/20  
4159 عنایت روستایی قربان علی     1361/04/23  
4160 محمود روستایی اسکندر     1362/01/22  
4161 مرادعلی روستایی امراله     1364/05/26  
4162 یوسف روستایی محمداسماعیل اسلام   1367/01/28 فاو
4163 جمشید روستائی خلیل     1300/00/00  
4164 محمد روستائی حبیب اله     1367/03/23  
4165 مرادعلی روستائی پرویز     1362/12/27  
4166 هاشم روستائی ناصر     1365/12/10  
4167 حمید روستائی قلعه خلیلی آقاجان     1300/00/00  
4168 رضاعلی روشن مهدی اسلام   1364/07/14 جبهه جنوب
4169 ظهراب روشن پرویز     1366/10/09  
4170 عبدالعظیم روشن سپهدار اسلام   1363/07/26 جبهه
4171 علی اصغر روشن جعفر     1367/03/23  
4172 محمد روشن حسین     1367/03/07  
4173 علی روشن زاده محمدجان     1364/11/21  
4174 مرتضی روشن ضمیر محمدحسین اسلام پدافندی 1363/11/29 محور آبادان ماهشهر
4175 صاحب روشن علی محمدعلی     1363/05/26  
4176 حسین روشندل مسیح اله اسلام پدافندی 1364/10/20 جزیره مجنون
4177 ذوالفقار روشنی عزیاله اسلام   1365/08/28 عین خوش
4178 یوسف علی روشنی بروت     1366/09/01  
4179 علی روشی حسن     1362/12/06  
4180 حسین روغنی میرزاعلی     1366/02/04  
4181 علی اصغر روغنی جهرمی عباسعلی     1361/11/13  
4182 علی رضا روغنیان نعمت اله     1365/11/07  
4183 عنایت اله روغنیان حسین     1364/01/06  
4184 محمد روغنیان نواز     1367/03/23  
4185 عباس روفی علی محمد     1362/06/10  
4186 ظهراب رونده قاسمعلی     1364/07/16  
4187 عباداله رونق قطب آبادی مومن     1365/10/19  
4188 سلب علی روهنده ارج علی     1365/10/04  
4189 عباس رویان محمد     1363/06/29  
4190 رحیم رویین تن غریب     1370/07/20  
4191 عباس رویین تن اسفندیار     1361/01/01  
4192 عبدالرضا روئین نصراله     1366/11/21  
4193 جلیل ره نورد امیرقلی اسلام   1364/11/22 فاو
4194 فاضل رهایی خیبر اسلام   1366/07/01 شلمچه
4195 مصطفی رهایی قطب آبادی بهروز     1362/07/25  
4196 خداخواست رهبر علی     1376/09/26  
4197 عوض رهبر محمدحسین اسلام   1365/04/04  
4198 فرج اله رهبر فتح اله اسلام   1359/09/03 سردشت
4199 محمدرضا رهبر شاهین اسلام کربلای 5 1365/10/20 شلمچه
4200 ناصر رهبر حسینقلی اسلام   1364/10/19 اروندرود
4201 اسفندیار رهبردولت آبادی علی     1365/03/26  
4202 هاشم رهبرماه حسین     1360/05/05  
4203 غلامعلی رهسپار محمدعلی اسلام بدر 1363/12/25 اتوبان بصره
4204 محمدحسن رهسپار عوض     1360/07/05  
4205 منصور رهسپار عبدالرحمن     1361/01/01  
4206 محمد رهسپارچرگی شارضا     1361/08/18  
4207 نصراله رهسپاری اکبر     1367/04/17  
4208 جهانگیر رهنما غلامشا     1359/08/09  
4209 حسین رهنما احمد     1361/04/23  
4210 شهسوار رهنما اسکندر     1363/12/23  
4211 عبدالحمید رهنما علی یار     1362/06/14  
4212 محمد رهنما علی مراد     1365/02/24  
4213 مسعود رهنما جواد     1360/07/05  
4214 مصطفی رهنما ابوالقاسم اسلام   1361/01/02 شوش
4215 عبدالمجید رهنمایی حبیب     1361/03/24  
4216 سعید رهنورد امیرقلی اسلام والفجر8 1364/11/28 فاو
4217 محمد رهنورد ابول     1362/12/30  
4218 محمدحسین رهنورد محمود     1361/01/05  
4219 محمدعلی رهنورد محمود     1367/03/04  
4220 عبدالرضا رهوار اله داد اسلام کربلای 10 1366/02/04 بانه
4221 علیرضا رهوار اله داد اسلام محرم 1361/09/05 شرهانی
4222 عباس ریاحی محمدرضا     1382/09/19  
4223 غلام حسین ریاحی حسین     1359/07/27  
4224 برفی ریاستی رضا اسلام پدافندی 1367/01/28 فاو
4225 فتاح ریاستی هارمی عطااله اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه اروندرود
4226 شهریار ریاضی افراسیاب     1360/09/07  
4227 برات ریحانی ریحان اسلام   1363/01/14 پسوه ایرانشهر
4228 سعید ریحانی احمد     1367/05/02  
4229 سیدحسن ریحانی سیدکرامت اله     1361/01/02  
4230 مصطفی ریحانی برخوردار اسلام جنوب کشور 1362/09/12 طلاییه
4231 نظرعلی ریحانی قربان     1366/12/30  
4232 امام قلی ریز دیدار     1360/03/04  
4233 محسن ریش سفیدگله دار یوسف     1369/08/20  
4234 اله نظر رییسی علی اصغر     1363/12/24  
4235 سهراب رییسی رضاقلی     1364/11/28  
4236 عبدالواحد رییسی عبدالرحیم     1361/08/29  
4237 فیروز رییسی کیومرث     1372/01/08  
4238 محمدصادق رییسی علی اکبر     1361/01/14  
4239 احمد رئوفی رضا     1361/09/04  
4240 اسماعیل رئوفی فرج اله     1365/11/07  
4241 علیرضا رئوفی محمد     1364/11/27  
4242 منصور رئوفی کریم     1362/05/05  
4243 نبی رئیس زاده اکرم     1362/05/01  
4244 حسن رئیسی چنگیز     1365/10/04  
4245 حسنقلی رئیسی رضاقلی     1377/10/05  
4246 داریوش رئیسی هرمز     1365/10/12  
4247 صدراله رئیسی نصراله     1374/08/27  
4248 ظهراب رئیسی مهراب     1366/06/17  
4249 عبدالحمید رئیسی قاسم     1365/10/26  
4250 عسگر رئیسی جبار     1362/06/06  
4251 غلام رضا رئیسی حفاظت اله اسلام کربلای8 1366/01/24 شلمچه
4252 قنبر رئیسی محمد     1365/02/27  
4253 نادر رئیسی صفر     1365/02/20  
4254 یوسف رئیسی مقدم محمدعلی     1367/04/21  
4255 علی زادسیرجان محمد     1363/12/25  
4256 ناصر زادسیرجان محمود     1365/11/10  
4257 ابن علی زارع رضاعلی     1361/04/23  
4258 احمد زارع محمدعلی     1363/04/24  
4259 احمدعلی زارع غلام     1363/12/23  
4260 اسداله زارع عطاء     1361/04/24  
4261 اسماعیل زارع قاسم علی     1365/12/23  
4262 اصغر زارع کرم     1363/12/24  
4263 الماس زارع دیدار     1362/08/04  
4264 الیاس زارع کهزاد     1365/02/24  
4265 امیرحمزه زارع حاجی     1364/06/18  
4266 ایازعلی زارع زیاد     1362/12/14  
4267 آرمان زارع اسفندیار     1364/11/22  
4268 باقر زارع نظر     1365/11/05  
4269 بهزاد زارع غلامرضا     1361/10/03  
4270 بیت اله زارع رجب     1366/01/20  
4271 تقی زارع علی کرم     1365/10/20  
4272 جان بابا زارع محمدقلی     1362/05/02  
4273 جاوید زارع اسداله     1362/06/19  
4274 جعفر زارع خدابخش     1361/02/25  
4275 جواد زارع محمدحسین اسلام   1364/04/20  
4276 حمید زارع حسین     1362/07/24  
4277 خداداد زارع ولی     1367/04/31  
4278 خلیل زارع محمد     1363/04/17  
4279 خیراله زارع محمد     1366/05/03  
4280 داراب زارع محمد اسلام   1362/01/23 پاسگاه شرهانی
4281 درویش زارع علیرضا     1365/06/27  
4282 ذبیح اله زارع امراله     1365/03/21  
4283 رامین زارع محمد اسلام   1367/04/04  
4284 راه علی زارع جانمحمد     1365/07/12  
4285 رجب علی زارع محمد     1367/04/04  
4286 رجبعلی زارع حبیب اسلام   1365/03/06 فاو
4287 رحمان زارع ابوالقاسم     1365/07/19  
4288 رحمت اله زارع محمد     1365/10/04  
4289 رحیم زارع قنبرعلی     1364/11/28  
4290 رمضان زارع حسین     1367/05/06  
4291 روانبخش زارع کرامت     1364/12/26  
4292 روح اله زارع هیبت اله     1366/09/26  
4293 زال محمد زارع حاتم اسلام   1367/03/03 شلمچه
4294 ساسان زارع اسفندیار     1362/05/06  
4295 سپهدار زارع ابوطالب     1361/08/19  
4296 سعید زارع محمود     1362/08/02  
4297 سلیمان زارع عبدالحسین     1367/03/23  
4298 سیف اله زارع حاجی اقا     1366/06/26  
4299 شعبان علی زارع عزیز     1360/10/14  
4300 صادق زارع یداله   متفرقه 1362/12/21 کوشک
4301 صدراله زارع شادی     1361/12/17  
4302 صمد زارع حبیب     1367/03/06  
4303 عابد زارع خانوردی اسلام   1364/11/21 آبادان
4304 عبدالرسول زارع قلی     1369/10/07  
4305 عبدالعظیم زارع بمان علی     1367/02/18  
4306 عبدالمحمد زارع علی محمد اسلام کربلای 5 1365/10/22 شلمچه
4307 عزت اله زارع احمد     1361/09/09  
4308 عزیز زارع کرامت     1359/08/03  
4309 علی باقر زارع علی گدا     1364/06/02  
4310 علی حسین زارع احمد     1362/12/08  
4311 علی رضا زارع نجف قلی     1364/11/28  
4312 علی رمضان زارع حاجی     1364/04/20  
4313 علی محمد زارع علی ناز     1361/10/21  
4314 علی ناز زارع حسین     1364/11/28  
4315 عوض زارع کاکاجان     1367/01/23  
4316 غلامعلی زارع حاجی     1360/07/23  
4317 فرامرز زارع قربان     1361/08/11  
4318 فریدون زارع عبدالحسین     1367/04/04  
4319 فغانعلی زارع راه خدا     1363/07/10  
4320 قنبرعلی زارع شنبعلی     1365/10/19  
4321 گنج علی زارع علی     1362/01/20  
4322 لطف اله زارع امراله     1361/04/22  
4323 لطفعلی زارع راه خدا اسلام   1364/11/25 اروند رود
4324 مجید زارع علی حسین     1364/11/22  
4325 محسن زارع زیادقلی     1374/06/23  
4326 محمدابراهیم زارع آقاخان     1361/02/16  
4327 محمدباقر زارع احمد     1365/11/07  
4328 محمدجواد زارع دلاور     1365/09/19  
4329 محمدحسن زارع معصومعلی     1361/08/17  
4330 محمدزمان زارع عسگر     1367/05/01  
4331 محمدصادق زارع رضا اسلام   1364/11/18 آبادان-(اروند کنار)
4332 محمود زارع فرامرز     1363/12/24  
4333 مختار زارع نگهدار     1363/02/04  
4334 مراد زارع احمد     1364/11/22  
4335 مصطفی زارع علی محمد     1362/05/01  
4336 مظفر زارع امام قلی     1365/10/04  
4337 منهاج زارع منصور     1367/02/24  
4338 منوچهر زارع عزیز     1361/07/18  
4339 مهدی زارع نعمت اله     1300/00/00  
4340 مهرداد زارع علی ضامن     1361/04/23  
4341 مهرعلی زارع فضل اله     1374/02/09  
4342 نبی اله زارع علی ابراهیم     1366/09/01  
4343 نجف علی زارع علی محمد     1361/10/10  
4344 نصرت اله زارع قدرت اله اسلام   1365/10/27  
4345 هادی زارع احمد اسلام عملیات پدافندی 06/05/1361 شلمچه
4346 همت اله زارع هاشم     1364/09/28  
4347 ولی زارع محمدنبی     1366/04/28  
4348 یوسف زارع اسماعیل     1366/07/23  
4349 یوسف علی زارع حسین     1360/06/27  
4350 ذبیح اله زارع اسدآبادی عزیز     1360/09/16  
4351 مجید زارع اسدآبادی پنجه علی     1372/06/24  
4352 یوسف زارع بنه علی محمد     1360/12/17  
4353 اصلان زارع پور نجف قلی     1360/09/18  
4354 حاجی زارع پورنصیرآبادی کریم اسلام فتح المبین 1361/01/01 رقابیه
4355 خدارحم زارع چهارراهی عزیز     1363/12/16  
4356 اسماعیل زارع خفری اله ویس اسلام   1362/03/03 مهاباد
4357 حبیب ستوده عزیز اسلام فتح المبین 4/1/1361  
4358 خدامراد زارع خفری حسن اسلام   1363/12/24 حورالعین
4359 خسرو زارع خفری کرم اله اسلام   1367/01/02 خرمال
4360 محمدرضا زارع خفری امیر اسلام   1362/04/15 مهاباد
4361 سیدعلی زارع خلیلی سیدحسن     1367/04/22  
4362 نصیب اله زارع خلیلی اسماعیل     1366/12/19  
4363 علی حسین زارع درنیانی غلام علی     1365/10/25  
4364 مسعود زارع دوبانی غلامعباس اسلام کربلای 5 1365/11/10 شلمچه
4365 غلامرضا زارع دودجی یداله     1367/04/21  
4366 حسین زارع دهقانانی محمد     1367/04/04  
4367 فضل اله زارع دهقانانی عین اله     1367/04/04  
4368 غیب اله زارع زاده محمدرضا اسلام   1366/07/03 شلمچه
4369 حسین زارع سجل آبادی قربانعلی     1360/11/19  
4370 نادعلی زارع سجل آبادی علی اکبر     1369/06/27  
4371 عبدالمحمد زارع سنگری برفی     1365/12/21  
4372 نادعلی زارع شیبانی فتح اله     1367/04/04  
4373 صمد زارع طسوجی محمدحسن اسلام کربلای5 1365/11/02 شلمچه
4374 ایرج زارع قشلاقی حسین     1366/12/25  
4375 علی زارع قشلاقی بهمن     1363/06/30  
4376 ناصر زارع قشلاقی محمدعلی     1366/05/12  
4377 هاشم زارع قلعه سیدی قربان علی     1361/02/03  
4378 محمود زارع منفرد احمد     1365/04/21  
4379 اله یار زارع مویدی منصور     1367/03/04  
4380 انوشیروان زارع مویدی درویش     1372/08/04  
4381 حسن زارع مویدی عبدالرضا     1363/12/26  
4382 خسرو زارع مویدی مسیح     1367/03/20  
4383 سیف اله زارع مویدی عوض     1363/12/26  
4384 علی یار زارع مویدی خدابخش     1359/08/10  
4385 عباس زارع مهذبیه حسین     1359/08/25  
4386 سیدعلی زارع مهرآبادی سیدمصطفی     1367/04/04  
4387 عبداله زارع نجف آبادی عزیزاله اسلام ثامن الائمه 1360/07/05 آبادان
4388 ابوالحسن زارعی محمد اسلام والفجر 8 1364/11/21 اروندکنار
4389 احد زارعی ذالفقار     1381/03/28  
4390 احسان زارعی مهدی     1367/03/23  
4391 احمد زارعی عزت اله     1375/11/17  
4392 احمدقلی زارعی محمدصادق     1365/10/22  
4393 ارسلان زارعی علی اکبر     1365/12/04  
4394 اسداله زارعی محمود اسلام   1361/08/16 فکه
4395 اسفندیار زارعی احمد     1364/04/08  
4396 اسمعیل زارعی غلامحسین     1369/12/23  
4397 افضل زارعی ارزن     1365/11/07  
4398 بابابیگ زارعی قلی اسلام طریق القدس 1360/09/08 بستان
4399 بهمن زارعی حسین     1365/02/24  
4400 بهمن علی زارعی غلام رضا     1361/01/07  
4401 بیژن زارعی کهندل     1366/05/23  
4402 پرویز زارعی گودرز اسلام   1365/02/24 پیچ انگیزه
4403 جابر زارعی عبدالعلی اسلام کربلای 4 1365/10/04 کوت سواری شلمچه
4404 جابر زارعی عبدالعلی اسلام کربلای 4 1365/10/04 کوت سواری شلمچه
4405 جمشید زارعی هادی اسلام   04/04/1367  
4406 حبیب زارعی علی اسلام والفجر8 1364/11/24 فاو
4407 حبیب اله زارعی سیدخدابخش     1364/11/23  
4408 حجت اله زارعی صفر     1361/01/12  
4409 حسن زارعی محمود اسلام   1362/12/25 طلائیه
4410 حمید زارعی رضا     1365/10/19  
4411 حیدر زارعی محمد     1366/05/16  
4412 خلیل زارعی عباس     1363/04/17  
4413 دلاور زارعی وارث اسلام خیبر 1362/12/12 جزیره مجنون
4414 ذبیح اله زارعی نعمت اله     1362/06/16  
4415 ذوالفقار زارعی ناصر     1361/03/29  
4416 رجبعلی زارعی خدر     1365/11/06  
4417 رحمان زارعی محمدباقر     1361/04/23  
4418 رحیم زارعی صفرعلی     1361/02/19  
4419 رضاعلی زارعی محمدعلی     1369/10/26  
4420 رمضان زارعی عوض     1364/03/19  
4421 سبزعلی زارعی کرمعلی     1365/10/20  
4422 سلیمان زارعی خلیل     1365/01/15  
4423 سهراب زارعی مراد اسلام کربلای 5 1365/11/04 شلمچه
4424 سیداسداله زارعی سیدحسین     1367/04/04  
4425 سیدرحیم زارعی هادی     1360/11/19  
4426 سیف اله زارعی علی     1361/01/02 شوش
4427 شریف زارعی کراقلی اسلام والفجر 8 1364/11/21 اروند کنار
4428 صفرعلی زارعی لطف اله     1362/03/22  
4429 صمد زارعی محمد     1366/11/26  
4430 عباس علی زارعی علی مراد     1363/12/27  
4431 عبدالحسین زارعی شعبان     1363/08/12  
4432 عبدالرضا زارعی اصغر     1365/10/21  
4433 عبدالمجید زارعی عبدالرحمن     1359/02/14  
4434 علمدار زارعی اسفندیار اسلام بیت المقدس 1361/02/10 خرمشهر
4435 علی محمد زارعی غلام عباس     1364/04/20  
4436 علی مدد زارعی غلام علی اسلام پدافندی 1366/01/20 سردشت -ارتفاعات بلفت
4437 عین اله زارعی اسداله     1362/08/18  
4438 غلام زارعی تیمور اسلام   1361/04/23 شلمچه
4439 غلام حسین زارعی باقر     1361/09/06  
4440 غلام عباس زارعی حسن اسلام انقلاب   ارسنجان
4441 غلام علی زارعی قربان علی     1362/06/14  
4442 غلامحسین زارعی عباس     1362/02/10  
4443 غلامرضا زارعی عبدالحمید     1363/05/04  
4444 غلامرضا زارعی علی     1365/10/22  
4445 فتح اله زارعی جمشید اسلام بیت المقدس 1361/02/11 فکه-(رقابیه)
4446 فرهاد زارعی گرام     1364/03/14  
4447 فریبرز زارعی عطااله     1361/04/27  
4448 قاسم زارعی محمد     1374/12/14  
4449 ماشاءاله زارعی عباسعلی     1362/05/03  
4450 محمدباقر زارعی غلامعلی     1365/10/20  
4451 محمدتقی زارعی مهدی     1381/03/28  
4452 محمدجواد زارعی سبزعلی     1362/06/06  
4453 محمدرحیم زارعی محمدعلی     1359/10/08  
4454 محمدرضا زارعی مهدی     1359/07/17  
4455 محمدصادق زارعی خلیل     1365/04/10  
4456 محمدهادی زارعی محمدرضا اسلام بیت المقدس 1368/03/23 شلمچه
4457 محمود زارعی غضنفر     1361/11/22  
4458 مصطفی زارعی غلام عباس اسلام   1366/01/27  
4459 مصیب زارعی رجب علی     1362/12/26  
4460 نجف زارعی خلیل     1360/11/22  
4461 نجیم زارعی رضا     1366/12/28  
4462 نصیر زارعی قلی     1366/08/22  
4463 نعمت زارعی شعبانعلی     1367/04/21  
4464 هادی زارعی محمد     1366/01/20  
4465 هدایت زارعی علی رضا     1367/03/04  
4466 هدایت اله زارعی شیرعلی     1367/05/05  
4467 هیبت اله زارعی حجت اله     1365/10/23  
4468 یوسف زارعی جهانگیر اسلام   1365/10/24 شلمچه
4469 داریوش زارعی باباعربی صفر     1365/10/03  
4470 علی رضا زارعی بهجانی حسین     1365/10/03  
4471 محمدرضا زارعی بهجانی چراغ     1365/11/07  
4472 رضا زارعی بیدزردسفلی محمد     1362/01/08  
4473 صابر زارعی جلیانی بهادر اسلام   1360/08/06 بستان
4474 مصطفی زارعی جلیانی حسین     1365/02/03  
4475 ولی زارعی جلیانی ابراهیم اسلام پدافندی 1364/03/15 اروند کنار
4476 قدرت زارعی حیدرآبادی حاجی     1367/04/12  
4477 محمدرضا زارعی خرنجانی خان جان اسلام والفجر8 1364/11/22 اروند رود
4478 علی زارعی دارنجانی غلام     1363/01/08  
4479 نگهدار زارعی دارنجانی علی     1365/10/19  
4480 بقااله زارعی دودجی علی     1361/11/29  
4481 حسین زارعی دودجی نوراله     1361/05/22  
4482 سیدحسن زارعی دودجی سیدعلی     1364/12/13  
4483 اسفندیار زارعی دوست خدارحم اسلام   1360/08/08 ارتفاعات اله اکبر
4484 منصور زارعی رونیزی خورشید اسلام   1363/12/25 شرق دجله
4485 فضل اله زارعی عادل آبادی عطا     1361/04/23  
4486 حسین زارعی فرد محمدعلی     1362/01/22  
4487 علی محمد زارعی قطب آبادی محمدعلی     1365/03/07  
4488 غلام رضا زارعی لایزنگانی محمد اسلام قادر 1364/04/24 اشنویه
4489 ابراهیم زارعی مدوئیه محمدعلی     1365/10/04  
4490 هاشم زارعی نژاد شیرخان     1364/12/29  
4491 ابراهیم زارعیان اسداله     1361/07/08  
4492 احمد زارعیان عیسی اسلام   1366/12/24  
4493 نوروزعلی زارعیان علی محمد     1364/12/28  
4494 ابراهیم زارعیان جهرمی نجات اله     1360/06/01  
4495 جواد زارعیان جهرمی عباسعلی     1361/02/10  
4496 عبدالصالح زارعیان جهرمی جعفر     1365/11/07  
4497 علی زارعیان جهرمی فرج اله     1367/02/14  
4498 محمود زارعیان جهرمی علی     1362/07/25  
4499 منصور زارعیان جهرمی محمد     1365/10/04  
4500 مهدی زارعیان جهرمی محمد     1367/03/23  
4501 نجف زارعیان جهرمی شعبان اسلام   1365/12/17  
4502 نعمت اله زارعیان جهرمی قاسم     1361/08/09  
4503 حبیب زال حمزه     1362/02/13  
4504 واحد زال شعبان علی اسلام   1365/11/12 اروند رود
4505 علی ناز زال ایگدر امیرعلی     1366/06/27  
4506 محمد زال زاده بشیر     1360/06/27  
4507 محمدجواد زال زاده حسین     1361/11/17  
4508 عبدالرحمن زالی حبیب     1365/07/25  
4509 رسول زاهد محمدعلی     1366/06/26  
4510 خلیل زاهدپور ماندنی اسلام   1379/08/25 کرمان
4511 امام بخش زاهدی خدابخش     1363/05/16  
4512 رجب علی زاهدی کرم اله     1300/00/00  
4513 سیدنعیم زاهدی سیدحبیب اله     1367/03/04  
4514 علی اصغر زاهدی محمدصادق اسلام فتح المبین 1361/01/07 شوش
4515 غلام حسین زاهدی قاسم     1361/01/01  
4516 غلام رضا زاهدی هوشنگ     1364/06/27  
4517 محمدمهدی زاهدی امراله     1366/12/28  
4518 یعقوب زاهدی حمداله     1367/01/01  
4519 حسین زاهدی اصل احمد     1367/04/04  
4520 عباس زاهدی پور راه خدا     1363/03/31  
4521 جواد زاهدی فرد محمدحسن     1357/08/28  
4522 بهزاد زاهدی نژاد مرحوم آزاد اسلام کربلای5 1365/10/28 شلمچه
4523 داراب زاهدیان پور عباس اسلام کربلای5 1365/10/28 شلمچه
4524 سبزعلی زاهدیان پور باباجان اسلام والفجر8 1365/01/27 فاو
4525 امامقلی زاهدیان پوری محمود اسلام بیت المقدس7 1367/03/23 شلمچه
4526 احمد زاهدیان نژاد محمدعلی اسلام   1362/03/06 زبیدات
4527 غلامرضا زاهدیان نژاد مندنی     1364/11/21  
4528 اردشیر زاهدیان نژادی عبدالمجید     1365/10/04  
4529 حسن زایر مندنی     1362/07/28  
4530 حسین زایری کمال     1361/04/23  
4531 محمد زایری غلام حسین     1362/08/01  
4532 ابوالقاسم زائری حسن     1365/10/25  
4533 حسین زائری ماندنی     1367/04/04  
4534 عبدالرسول زبرجد غلامعباس     1360/09/09  
4535 عبدالرضا زبرجد غلامعباس     1362/01/22  
4536 محمد زبرجدقلاتی میرزا     1359/07/27  
4537 حسام زبردستان بمانعلی     1365/05/12  
4538 سلام زبیدی محمدعلی     1300/00/00  
4539 اسماعیل زجاجی رضا     1365/11/07  
4540 محمدجواد زجاجی قمی حسین     1363/01/08  
4541 محمد زحل علی     1364/11/27  
4542 محمدناصر زحلی نژاد صمد     1360/07/11  
4543 حسین زحمت بر نصراله     1361/10/04  
4544 غلام رضا زر محمدحسن     1361/07/30  
4545 اسماعیل زراعت پیشه پنجعلی اسلام   1359/07/01 دوبیرج
4546 چنگیز زراعت پیشه حیدر     1362/12/22  
4547 خان میرزا زراعت پیشه صفر     1361/08/21  
4548 خدامراد زراعت پیشه علیمراد اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 شلمچه
4549 سیدعلیرضا زراعت پیشه سیدصفر اسلام   04/04/1367 جزیره مجنون
4550 شهباز زراعت پیشه بیگ میرزا     1359/09/25  
4551 محمدجعفر زراعت پیشه رستم     1362/05/15  
4552 محمدصادق زراعت پیشه علی     1364/08/09  
4553 جهانبخش زراعتی حسینعلی اسلام   1364/07/08 آبادان-خسروآباد
4554 ابوالقاسم زرافشان حسین     1361/09/20  
4555 بهرام زردشت امان اله     1360/07/05  
4556 جمشید زردشت امان اله     1361/08/19  
4557 حسن زردشت دران     1367/05/16  
4558 صفرعلی زردشت حسین     1367/03/06  
4559 فرهنگ زردشت محمدحسن     1365/10/20  
4560 قاسم زردشت جانباز     1364/11/15  
4561 محمدجعفر زردشت محمدحسین     1367/03/04  
4562 محمدرضا زردشت عرب علی     1360/07/05  
4563 محمود زردشت حاجی محمد     1364/04/31  
4564 محمدجعفر زرگری طالب     1360/07/06  
4565 باسم زرگوشی محمدعلی     1300/00/00  
4566 جاسم زرگوشی محمدعلی     1300/00/00  
4567 خالد زرگوشی محمدعلی     1300/00/00  
4568 منصور زرنقاش علی نقی     1368/04/18  
4569 مهدی زروان عوض     1365/10/04  
4570 بهادر زروانی مصطفی     1366/12/30  
4571 حمید زره پوش علی     1360/07/05  
4572 صالح زریجاوی عبادی     1300/00/00  
4573 محمد زرین تاج سنگری فلامرز     1362/08/27  
4574 حسین زرین دست جلیل     1360/09/15  
4575 محمود زرینی کریم     1365/11/14  
4576 غلام زلالی پور حسین     1366/06/26  
4577 رمضان زمان محمد     1362/05/03  
4578 نوروز زمان لو ابول     1372/02/01  
4579 احمدرضا زمانی سپهدار     1367/04/04  
4580 اسفندیار زمانی احمد     1365/12/13  
4581 اصغر زمانی حسین     1359/10/20  
4582 جعفر زمانی مختار     1359/10/21  
4583 حسن زمانی اکبر     1364/08/25  
4584 رحیم زمانی اشرف     1366/12/26  
4585 شیرعلی زمانی خوبیار اسلام   1360/09/08 بستان
4586 عباس علی زمانی کاکاجان     1366/03/11  
4587 علی رضا زمانی سهپدار     1362/01/22  
4588 غلام حسین زمانی عباداله     1365/10/23  
4589 محسن زمانی شکراله     1366/06/16  
4590 محمد زمانی قدم علی     1365/10/04  
4591 محمدحسن زمانی عباس     1365/04/21  
4592 محمدرضا زمانی سپه دار     1361/04/24  
4593 هاشم زمانی قاسم اسلام خیبر 1362/12/12 طلائیه
4594 هدایت اله زمانی فتح اله     1367/04/14  
4595 هدایت اله زمانی       1385/08/07  
4596 حمیدرضا زمانی سودرجانی احمد     1365/12/08  
4597 علیرضا زمانی سودرجانی احمد     1361/02/12  
4598 حمیدرضا زمانی فتح آبادی عزت اله     1361/08/18  
4599 ابوالقاسم زمانی فرددارابی حسین اسلام   1361/09/03 عین خوش
4600 رسول زمانی میمندی قنبر     1370/10/27  
4601 مجید زمانیان جهرمی نجات اله     1365/11/01  
4602 عبداله زمردیان علی اکبر     1366/01/18  
4603 هادی زمستونی حسن     1359/09/03  
4604 غلامحسین زندپور مرتضی     1360/07/18  
4605 عبدالرضا زنده دل مصطفی     1371/02/23  
4606 غلامعلی زندی پور بهادر     1366/01/21  
4607 ناصر زنگنه مراد اسلام   1365/08/09 محوراهواز-خرمشهر
4608 شاهرضا زنگنه اینالو سهراب اسلام والفجر 8 1364/11/21 فاو-بصره
4609 قلی زنگنه اینالو صفر اسلام   1367/04/12 بندرعباس
4610 یعقوب زنگنه اینالو یحیی اسلام پدافندی 1367/01/30 پاسگاه زید
4611 اسداله زنگنه اینانلو مهدی اسلام کربلای8 1366/01/29 پاسگاه زید
4612 اسماعیل زنگنه عینالو نادر     10/11/66  
4613 محمدمهدی زنگنه مدار حسن     1365/10/27  
4614 محمود زنگنه مدار ایرج     1362/12/03  
4615 جلیل زنگوئی ابراهیم     1362/12/12  
4616 حجت اله زنگی حشمت اله     1365/10/21  
4617 محسن زنهاری محمد     1365/10/21  
4618 داراب زورمندسنگری علی برز     1366/06/20  
4619 رحیم زه تاب ماشاءاله     1364/06/20  
4620 محمدرضا زه تاب ماشاءاله     1364/04/20  
4621 امام علی زهدطلب قدرت     1369/03/01  
4622 حسین زهدی فسائی حبیب اله اسلام فتح المبین 1361/01/07 رقابیه
4623 علی محمد زهرایان کریم     1382/12/06  
4624 سیدحمید زهرایی سیدجواد     1362/05/03  
4625 سیدهادی زهرایی علی     1365/10/04  
4626 عباس علی زهری زاده علي اصغر     1360/5/17  
4627 حبیب زیاد فتح اله     1365/10/04  
4628 ماشاءاله زیاری یداله     1363/12/25  
4629 جواد زیانی رسول     1366/12/30  
4630 محمدحسن زیانی عبدالرضا     1361/01/26  
4631 محمدعلی زیانی رسول     1366/01/18  
4632 مهدی زیانی محمد اسلام   1364/11/23 فاو
4633 حبیب زیبای عالم حمید     1364/11/21  
4634 محمدمهدی زیبائی نژاد حبیب     1366/01/18  
4635 مجید زیخانی دودجی حاجی بابا     1362/12/24  
4636 مختار زیدآبادی نژاد حسین     1367/07/29  
4637 جواد زیمران غلامحسن     1361/10/03  
4638 رضا زینل پور حسین     1361/11/05  
4639 محمدرضا زینل پورابرقوئی محمد اسلام رمضان 1361/04/23 خرمشهر
4640 محمد زینل زاده شاکر     1357/05/28  
4641 اسفندیار زینلی همت     1362/12/22  
4642 عبدالحسین زینلی باقر     65/11/18  
4643 عبداله زینلی خانباز     1365/10/02  
4644 عزیز زینلی علی اسلام   1364/10/19 اروندرود
4645 مهرداد زینلی ابوالقاسم     1365/10/22  
4646 حسین زینلی مهرآباد ابوالقاسم     1365/10/24  
4647 رضا ژاله زاده هاشم     1366/01/22  
4648 محمدجواد ژولیده پور محمد     1361/01/01  
4649 فرهاد ژولیده سیرت حسن     1360/07/10  
4650 مجتبی ژیانی سیرت اصغر     1364/06/19  
4651 ابراهیم ساجدی غلام حسین     1361/01/01  
4652 حمید ساجدی محمدصادق     1357/10/19  
4653 سیدعبدالرحیم ساجدی سیدغلام رضا     1365/10/04  
4654 سیدمجتبی ساجدی سیداسماعیل     1361/04/22  
4655 سیدمحمد ساجدی سیدمهدی     1365/10/04  
4656 سیدمحمدصادق ساجدی سیدابراهیم     1365/10/04  
4657 سیدمحمدمسیح ساجدی سیدمحمدجعفر     1361/09/09  
4658 عبدالصمد ساجدی علی     1366/09/18  
4659 محسن ساجدی غلام حسین     1363/12/25  
4660 هادی ساجدی میرزاحبیب     1361/02/16  
4661 محمدتقی ساجدی اصطهباناتی سلمان     1359/10/20  
4662 سیدحسن ساجدی منش هدایت     1364/04/20  
4663 مجید ساحلی محمداسمعیل     1365/04/01  
4664 سیداحمد سادات سیدجعفر     1361/08/20  
4665 سیدسالار سادات سیدخیراله     1366/12/04  
4666 عبدالرسول سادات موسی     1360/09/20  
4667 عبدالصالح سادات جمال الدین     1366/01/18  
4668 قدرت سادات اکبر اسلام   1359/07/19  
4669 سیداسماعیل ساداتی سیدمیراحمد اسلام کربلای 5 1365/10/20 شلمچه پاسگاه زید
4670 سیدجلال ساداتی سیدحسین اسلام کربلای 5 1365/10/29 شلمچه
4671 سیدجواد ساداتی سیدحسین اسلام پدافندی 1360/12/06 پل خرمشهر
4672 غلام علی ساروی رضا     1362/01/22  
4673 حسین ساری ریحان     1364/06/27  
4674 علی محمد ساری خانی محمدهاشم     1376/03/26  
4675 جلال ساریخانی حیدر اسلام   1365/10/20 شلمچه
4676 رضا ساریخانی حاجی   رمضان 1361/05/19 کوشک
4677 شهباز ساریخانی لطف اله اسلام   1365/10/03 خرمشهر
4678 علی ساریخانی صمدآقا     1379/06/21  
4679 محمدهاشم ساریخانی بهرام اسلام   1366/10/26 ماووت
4680 محمود ساریخانی روح اله اسلام   1367/04/21 فکه
4681 علی ساریخانی خرمی محمد   بیت المقدس 1367/03/23 شلمچه
4682 علی مردان ساریخانی خرمی رضا   متفرقه 1366/11/20 جزیره مجنون
4683 محمدعلی ساریخانی فرد داداله اسلام   1365/12/04 شلمچه
4684 علی سازنده غلامحسین     1362/01/22  
4685 عبدالعلی ساسان زاده خدر     1367/03/23  
4686 حسین ساسان فر غلامرضا اسلام   1366/02/29 سومار
4687 حمداله ساسانی عبداله     1365/06/30  
4688 سهراب ساسانی علی اکبر اسلام   1362/06/11 شرهانی
4689 لطف اله ساسانی شیرخان     1364/01/30  
4690 حسین ساسانی سروستانی اکبر     1361/06/20  
4691 سالم ساعدی فضاله     1300/00/00  
4692 سلطان ساعدی عاشور     1300/00/00  
4693 مردان ساعدی سلطان     1300/00/00  
4694 احمد سالاری حسن     1365/11/07  
4695 اردوان سالاری جهانگیر اسلام   1361/11/25 کردستان
4696 خداداد سالاری علی اسلام   1360/10/07 گیلان غرب
4697 رحیم سالاری چراغ     1365/11/03  
4698 رسول سالاری حبیب اله     1362/04/20  
4699 سلیمان سالاری محمد     1367/02/16  
4700 فرهاد سالاری قادر اسلام   1368/03/25 رودخانه کارون
4701 فریبرز سالاری فرج اله اسلام کربلای 5 1365/10/19 شلمچه
4702 محمد سالاری صدرالله     1361/04/23  
4703 محمدعلی سالاری غلام رضا     1366/02/03  
4704 مهرداد سالاری درویش     1361/04/23  
4705 نجیم علی سالخورده قدمعلی     1365/10/03  
4706 سیدجواد سالم عبدالرسول     1358/05/31  
4707 ابراهیم سالمی اسماعیل     1366/01/18  
4708 محمد سالمی خدامراد     1367/01/17  
4709 خلیل سامان احمد     1366/07/20  
4710 محمدرضا سامانی جعفر     1360/07/20  
4711 علی رضا سامانی قطب آبادی اسداله     1361/04/23  
4712 داود سامانیان سلیمان اسلام کربلای 1 1365/04/18 فاو
4713 فریدون سامی مصرمی محمدقلی     1367/03/06  
4714 درویش سائلی محمد اسلام   1362/03/03 سردشت
4715 جهانگیر سبحانی حسین علی اسلام     خرمشهر
4716 سیداحمد سبحانی منصور     1300/00/00  
4717 سیدعبدالخالق سبحانی سیدعبدالقهار اسلام بیت المقدس 7 1367/02/05 شلمچه
4718 عبدالرسول سبحانی مصطفی     1366/11/22  
4719 غلام حسین سبحانی منصور     1362/12/25  
4720 محمداسمعیل سبحانی علی اصغر     1366/01/27  
4721 محمدعلی سبحانی اکبر اسلام   1365/10/04 شلمچه
4722 محمدهاشم سبحانی مصطفی     1363/07/23  
4723 علی صفر سبحانی نسب عبدالحسین اسلام   1367/03/04 شلمچه
4724 احمدرضا سبحانیان غلام     1368/12/13  
4725 عبدالصمد سبحانیان عباسعلی     1359/09/19  
4726 غلامرضا سبحانیان عبدالرحمن     1366/01/21  
4727 محمودرضا سبحانیان غلام     1363/06/30  
4728 سیدمحمدحسین سبزپوش جهرمی سیدکریم     1361/03/04  
4729 رضاعلی سبزچهره کرامت     1365/10/04  
4730 حمید سبزعلیان عزیزاله     1366/04/25  
4731 علی اصغر سبزعلیان وهب     1365/10/28  
4732 محمد سبزعلیان محمدرضا     1366/01/28  
4733 حسین علی سبزواری فرد کریم     1365/01/09  
4734 نصراله سبزواریان لطف اله     1365/10/04  
4735 عبدالرسول سبزوی محمدحسین     1364/11/23  
4736 محمدرضا سبزوی شکراله     1363/12/25  
4737 جواد سبزی ناصر     1363/12/25  
4738 رحیم سبزی عطا     1365/10/25  
4739 رسول سبزی حبیب اله     1364/12/21  
4740 نصراله سبزی اسماعیل     1359/08/28  
4741 فرهاد سبزی سروستانی جعفر     1362/12/11  
4742 علی اصغر سبزیان جواد     1367/01/09  
4743 اسداله سبقت قاسم     1364/11/21  
4744 اسماعیل سبویی جهرمی حیدر     1365/02/21  
4745 محمد سپاسدار حسین     1367/01/22  
4746 عبدالمجید سپاسی جعفر اسلام والفجر 10 1366/12/29  
4747 امیرمختار سپردار حیدر     1365/02/24  
4748 عبدالعلی سپندار علی محمد     1370/08/18  
4749 نصراله سپندآسا لطف اله     1361/08/23  
4750 محسن سپهرپور رضا     1365/09/11  
4751 سیدنعمت اله سپهرتاج سیدابراهیم     1364/11/22  
4752 محمدعلی سپهرنیا محمد مسلمان کربلای4 30/05/1365 شلمچه
4753 قاسم سپهری محمد     1362/05/01  
4754 نصراله سپهری همت اله     1364/12/03  
4755 ابوالحسن سپهری نژاد علی اسلام کربلای 4 1361/01/04 شلمچه
4756 عبدالطیف سپیدنامه علی     1360/07/14  
4757 حسن ستاره جمعه     1364/06/17  
4758 خداداد ستاری نامدار اسلام 206امداد 1368/03/05 مولان آباد غرب
4759 علی اصغر ستاری میانده محمد اسلام رمضان 1361/04/23 پاسگاه زید
4760 محمود ستاوند کریم اسلام   1361/03/24 کوشک
4761 حسینعلی ستایش محمدمهدی     1363/04/07  
4762 مسلم ستایشگر مجید     1366/12/13  
4763 احمد ستاینده قباد     1359/10/21  
4764 محمد ستمدیده فرض علی     1362/09/29  
4765 جهان شیر ستوده حسن     1363/12/26  
4766 حاتم ستوده علی کرم     1366/12/24  
4767 حبیب ستوده عزیز     1361/01/04  
4768 سیدمحمود ستوده سیدماشااله اسلام کربلای4 1365/10/04 شلمچه
4769 عبدالرسول ستوده عبدالرحیم     1365/03/14  
4770 محمدرضا ستوده عبدالرحمان     1365/07/13  
4771 محمدشریف ستوده نجیم     1365/01/14  
4772 محمدمهدی ستوده علی اکبر اسلام فتح المبین 1361/01/06 شوش
4773 اصغر ستوده اربابی حسین     1364/11/21  
4774 نعمت اله ستوده اربابی حبیب اله اسلام والفجر 10 1366/12/28 خرمال
4775 غلام عباس ستوده خیرآبادی محمد     1365/06/11 جزیره مجنون
4776 محمود ستوده خیرآبادی امیرقلی اسلام بدر 1363/12/25 شرق دجله
4777 خلیل ستودیان حبیب اله     1365/10/19  
4778 الیاس ستونی خلیل     1361/02/17  
4779 صفدر ستونی حیدر     1365/10/28  
4780 محمدباقر ستونی جعفر     1366/12/26  
4781 حاجی سجادی غلام حسین     1367/03/04  
4782 سیدصدرالدین سجادی سیدحسین     1364/12/27  
4783 سیدعظیم سجادی فریدون اسلام   1364/12/20 فاو
4784 سیدمجتبی سجادی سیدمحمد     1362/02/18  
4785 مسعود سجادی صمدآقا     1365/06/14  
4786 یوسف سجادی سیدمحمدجعفر     1365/10/19  
4787 سیدمحسن سجادی محمدآبادی ابوالفتح     1363/05/06  
4788 سیداحمد سجادی مهری سیدکاظم اسلام   1365/11/30 شلمچه
4789 سیدمحمود سجادی مهری سیدکاظم     1362/11/20  
4790 احمد سجادیان عسکر     1367/06/30  
4791 اصغر سجادیان ابراهیم     1369/09/24  
4792 جعفر سجادیان فتح اله     1367/03/23  
4793 رسول سجادیان جعفر     1362/12/11  
4794 سیدعبدالرسول سجادیان سیدآقابزرگ     1367/05/06  
4795 سیدعبدالرضا سجادیان سیدآقابزرگ     1360/07/05  
4796 سیدعبدالنبی سجادیان سیدمهدی     1367/04/04  
4797 سیدمحمدحسین سجادیان سیدموسی     1367/03/04  
4798 سیدمهدی سجادیان محمدعلی     1364/06/27  
4799 سیدهاشم سجادیان سیدجلال     1363/03/05  
4800 علی قربان سجادیان صمداقا     1367/03/23  
4801 محمدتقی سجادیان حمزه علی     1364/06/30  
4802 مهدی سجادیان محمدحسین     1367/03/04  
4803 مجتبی سجودی محمد     1365/12/13  
4804 مصطفی سحرخیز عباس     1360/05/26  
4805 مرتضی سخاوت کوچک علی     1366/04/24  
4806 حمیدرضا سخاوتیان سلطان علی     1373/04/16  
4807 علی اصغر سخایی خدامراد اسلام   1360/02/29 جبهه اله اکبر
4808 احمد سخن ور حشمت اله     1366/01/02  
4809 الیاس سخنگو غلام اسلام   1366/01/19 شلمچه
4810 عباس سخنوری اصغر     1360/01/16  
4811 سیدمحمدحسین سراج سیدعلی اسلام کربلای 8 1366/01/18 شلمچه
4812 جلال سراجی حسین     1365/10/03  
4813 علی اصغر سرافراز مصطفی     1364/11/21  
4814 موسی سرافرازی فاضل اسلام   1360/06/26 دار خوین
4815 جعفر سرانجام علی اصغر   کربلای5 26/12/1365 شلمچه
4816 حسن سرانجام علی اصغر   کربلای5 19/12/1365 شلمچه
4817 حبیب سرائی غلامرضا     1361/12/28  
4818 مهدی سرائی خلیل     1360/07/19  
4819 رحیم سربی جلیل     1363/08/08  
4820 محمدحسین سرپرست جمشید     1361/04/23  
4821 سیدحسن سرپوش سیدمحمد     1367/03/04  
4822 صمد سرپوش محمدعلی     1363/12/25  
4823 محمدتقی سرپوش محمدعلی     1360/07/04  
4824 ناصر سرچهانی حسین     1361/01/05  
4825 ولی سرحدی محمد اسلام کربلای 5 1365/10/30 شلمچه - پاسگاه زید
4826 جعفر سرداری زلفعلی     1361/01/01  
4827 محمد سرداری شمس علی     1361/01/01  
4828 علی سردسیری غلامحسین     1359/09/22  
4829 محمدحسین سرشاری حسن علی     1367/04/22  
4830 محمدعلی سرشاری غلامحسین     1366/01/19  
4831 علی ویس سرطاوی عباس     1371/03/27  
4832 حمیدرضا سرفراز محمدرضا     1367/03/04  
4833 فتحعلی سرفراز منوچهر     1300/00/00  
4834 محمدرضا سرقناتی زاده محمدحسین     1365/12/06  
4835 احمد سرمایه محمد اسلام   1361/01/11 شوش
4836 محمدصادق سرنوبه ابراهیم     1363/09/06  
4837 غلام علی سروآزاد عبدالله     1366/12/28  
4838 مهران سرور اصغر     1367/03/07  
4839 سیدجلال سرورزاده سیدابراهیم     1365/01/08  
4840 محمدرضا سروری جلیل آبادی محسن     1367/05/05  
4841 حسین سروریان ابراهیم     1365/10/04  
4842 احمد سروستانی نگهدار اسلام کربلای10 1366/02/05 سپیدار -بانه
4843 اسداله سروستانی نصراله     1365/10/20  
4844 بهروز سروستانی نژاد نوازاله     18/09/1371  
4845 محمدرضا سروش فرج اله اسلام تک دشمن 1367/03/04 شلمچه
4846 فرزین سروشی فرامرز     1361/12/20  
4847 حسن سروندی نورعلی     1361/03/24  
4848 سیاوش سروی فریدون اسلام بیت المقدس 1361/02/10 فکه
4849 فرزاد سری باقر اسلام والفجر 10 1366/12/24 مریوان
4850 ابراهیم سعادت علی برز اسلام تک دشمن 1367/04/04 جزیره مجنون
4851 سعید سعادت علی اکبر     1365/10/22  
4852 سیدضیاءالدین سعادت سیداصغر     1365/12/29  
4853 سیدضیاالدین سعادت حجت اله     1363/12/27  
4854 محسن سعادت اسداله     1368/02/17  
4855 صدراله سعادت پور عبدالحسین     1366/01/20  
4856 عبدالصمد سعادت پور کاوس اسلام کربلای 5 1365/10/30 شلمچه
4857 مسعود سعادت پور محمد اسلام بیت المقدس 1361/02/14 خرمشهر
4858 حسن سعادت پیشه اکبر     1365/04/19  
4859 محمدعلی سعادت پیشه احمد     1362/06/04  
4860 عبدالمحمد سعادت فرد نجات اله     1365/10/19  
4861 سیف اله سعادتخواه کریم     1366/02/03  
4862 حسین سعادتمند ایاز     1365/10/19  
4863 رضا سعادتمند لطف اله     1367/01/22  
4864 احمد سعودی عزیز     1362/07/11  
4865 سیدمحمدحسن سعید سیدباقر     1362/05/01  
4866 سیدحسن سعیدالسادات سیدنعمت اله اسلام متفرقه 1367/02/16 شلمچه
4867 پرویز سعیدزاده سعید     1359/07/08  
4868 ابوالقاسم سعیدفیروزآبادی قنبر اسلام   1359/10/20  
4869 فرهاد سعیدنژاد فرخ     1367/01/29  
4870 سیاوش سعیدنیا امراله     1367/04/21  
4871 احمد سعیدی       1300/00/00  
4872 خداداد سعیدی راه خدا     1370/09/13  
4873 سیدعبدالصمد سعیدی سیدعلی     1361/02/10  
4874 نصراله سعیدی اصغر اسلام متفرقه 1362/05/01 حاج عمران
4875 عبدالمجید سعیدی دهزیری آزاد     1362/05/01  
4876 سبزعلی سعیدی عمادی شاه حسین     1367/04/04  
4877 سیداحمد سعیدیان سیدماشااله     1361/01/06  
4878 مسعود سعیدیان محمد     1362/01/23  
4879 ماشاءاله سفیدگر احمد     1361/07/14  
4880 عبدالصاحب سقازاده علی نظر     1366/05/09  
4881 عباس سقرلات محمود اسلام فتح المبین 1361/01/07 ساپت 5- شوش
4882 سیدمحمد سلامی سیداکبر     1361/06/20  
4883 علی سلامی عبداله     1367/03/03  
4884 لهراسب سلامی آب پرده محمدیار     1361/01/14  
4885 فرخ زاد سلحشور ناصر اسلام   1359/10/16 هویزه
4886 محمد سلطان آبادی عابدین     1362/02/12  
4887 رضا سلطان آبادی رامهرمزی شری     1361/05/15  
4888 جاوید سلطان زاده نادعلی     1367/04/04  
4889 اسماعیل سلطانی محمدحسین     1361/08/18  
4890 حسین سلطانی محمد اسلام   1362/12/25  
4891 خلیل سلطانی علی     1366/02/25  
4892 رمضان سلطانی عوض اسلام   04/10/1365 شلمچه
4893 شیرعلی سلطانی امیر     1361/01/02  
4894 صفدر سلطانی امیر     1359/08/24  
4895 عبدالمحسن سلطانی ناصر     1359/07/24  
4896 علی رضا سلطانی محمدحسین     1300/00/00  
4897 غلامرضا سلطانی محمدحسین     1361/01/02  
4898 فتحعلی سلطانی براتعلی اسلام   1363/03/03 جزیره مجنون
4899 فضل اله سلطانی خان باز     1364/11/23  
4900 فیض اله سلطانی فرض اله اسلام   1365/10/19 شلمچه
4901 قربان سلطانی عوض     1363/09/12  
4902 لال محمد سلطانی علی احمد     1300/00/00  
4903 محمدجواد سلطانی محمدحسین     1362/12/12  
4904 منوچهر سلطانی عوض     1366/12/20  
4905 ولی اله سلطانی سپهدار     1367/03/06  
4906 حسین سلطانی خواه عبدالصمد     1361/01/09  
4907 عباس سلطانی سروستانی کرامت اله     1365/10/13  
4908 علیرضا سلطانی سروستانی اسداله اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
4909 محمد سلطانی سروستانی داریوش اسلام کربلای 8 1366/01/20 شلمچه
4910 سیاوش سلطانی شورجه نوازاله     1366/11/13  
4911 محمدخلیل سلطانی نژاد علی رضا     1361/08/20  
4912 محمدرضا سلطانی نژاد منصور اسلام   1365/02/24 فاو
4913 علی رضا سلمان محمدحسین اسلام کربلای 5 1365/10/29 شلمچه
4914 عباس سلمان پور اسماعیل     1367/09/01  
4915 علی نجات سلمان پور علی ویس     1360/11/23  
4916 محمدجعفر سلمان پور مرتضی     1370/10/02  
4917 ارسلان سلمانی امام قلی     1367/03/04  
4918 جمشید سلمانی امام قلی     1360/10/05  
4919 حسین سلمانی سلمان     1361/01/02  
4920 حیدر سلمانی محمدعلی     1363/04/18  
4921 عبداله سلمانی عباس اسلام   1361/06/29 کوشک
4922 عطااله سلمانی غلام رضا     1360/11/25  
4923 علی سلمانی جهان برزکیامرث     1365/10/20  
4924 غلام حسین سلمانی کاکاجان     1367/05/05  
4925 نگهدار سلمانی وفادار     1361/04/23  
4926 یوسف سلمانی غلام رضا     1366/07/28  
4927 محمد سلمانی خو قاسم علی اسلام   1366/01/18 شلمچه
4928 ولی سلمانی نژاد علی محمد اسلام کربلای8 1366/01/20 شلمچه
4929 حمیدرضا سلمانیان نوبندگانی امام قلی     1360/05/27  
4930 محمود سلمانیان نوبندگانی امامقلی اسلام بدر 1363/12/25 شرق دجله
4931 روح اله سلیم حقیقی اکبر     1365/10/04  
4932 جعفر سلیم شیرازی نژاد آقاماشاءاله     1362/12/21  
4933 سیداسمعیل سلیمان پور سیدخلیل     1365/10/10  
4934 غریب سلیمان پور خدارحم     1365/07/24  
4935 جواد سلیمان زاده امامقلی اسلام بیت المقدس 1361/02/10 رقابیه
4936 عبدالحسین سلیمان زاده جمعه اسلام   1361/09/05 شرهانی
4937 نادر سلیمان زاده حسن اسلام تک عراق 1367/03/04 شلمچه
4938 اصغر سلیمانی غلام حسین     1361/02/12  
4939 امیرناصر سلیمانی زین العابدین     1367/04/04  
4940 باقر سلیمانی غلام حسین     1364/11/22  
4941 بهزاد سلیمانی محمد     1362/12/26  
4942 جابر سلیمانی حمزه     1365/02/24  
4943 جمشید سلیمانی محمد     1366/01/20  
4944 حجت سلیمانی غلامعلی     1364/12/14  
4945 روان بخش سلیمانی شکراله اسلام . 1365/10/04 ام الرصاص
4946 سردار سلیمانی       1363/01/26  
4947 سیدداود سلیمانی سیدسلیمان     1360/02/02  
4948 سیدمحمود سلیمانی سیدمحمد     1361/10/21  
4949 صلاح سلیمانی نورالدین     1300/00/00  
4950 عبدالحسین سلیمانی برزو     1364/06/19  
4951 عبدالعظیم سلیمانی عین اله اسلام   1364/06/18 اشنویه
4952 عبدالقادر سلیمانی سیامک اسلام   1365/10/20  
4953 عزت اله سلیمانی اسداله     1362/09/05  
4954 علی سلیمانی محمد     1362/12/25  
4955 علی مراد سلیمانی محمد     1370/11/19  
4956 غلام حسین سلیمانی محمد     1363/12/23  
4957 غلام علی سلیمانی خانجان     1365/10/10  
4958 فرامرز سلیمانی جانی خان     1367/04/21  
4959 مجتبی سلیمانی ابوالحسن اسلام   1364/04/08  
4960 مجید سلیمانی غلامعلی     1364/12/14  
4961 محمدحسن سلیمانی حسین     1364/11/25  
4962 منوچهر سلیمانی بهرام     1362/05/19  
4963 مهراب سلیمانی الیاس     1364/06/18  
4964 نصراله سلیمانی سلمان     1364/03/04  
4965 همت علی سلیمانی قلی     1366/11/26  
4966 محمود سلیمانی بیدزردسفلی رحیم اسلام   1366/05/03 سومار
4967 حسن سلیمانی شیری غلامحسین اسلام   1366/07/04 شلمچه
4968 حمزه سلیمانی شیری عطا     1365/10/04  
4969 مراد سلیمانی شیری عطا اسلام   1364/02/06 خلف آباد جنوب
4970 ابراهیم سلیمانی نقرحی حیدر     1366/01/21  
4971 علی نظر سلیمانی نیا قنبر اسلام کوشک-طلاییه 1371/11/26 بیمارستان 501ارتش تهران
4972 جواد سلیمانیان علی اسلام والفجر 8 1366/01/20 پاسگاه زید
4973 سیدعباس سلیمانیان سیدعلی     1361/02/12  
4974 احمد سلیمی زکی خان اسلام   1372/03/26 حسین آباد سبزویه
4975 حاتم سلیمی حسن اسلام کربلای 4 1365/10/20 شلمچه
4976 عبداله سلیمی کرم     1367/03/25  
4977 محمدحسن سلیمی ابراهیم     1363/12/21  
4978 یحیی سلیمی احمدعلی اسلام فتح المبین 1361/01/06 شلمچه
4979 یداله سلیمی رضا اسلام   1366/12/25  
4980 یونس علی سلیمی علی اکبر     1364/05/04  
4981 علیرضا سلیمی نبی نصراله اسلام   15/02/1361  
4982 احمدرضا سماجت عبدالوهاب     1365/02/24  
4983 قدرت اله سمائی حسین قلی اسلام کربلای5 1365/11/10 شلمچه
4984 حسین سمغانی غلام     1367/04/04  
4985 حمید سملیان غلام علی     1369/03/05  
4986 منصور سمیعانی فرد سیدحسن     1361/07/28  
4987 سعید سمیعی نژاد عبدالرضا     1364/11/21  
4988 محمد سنایی واصل آبادی محمدابراهیم اسلام درگیری با دشمن 1358/06/19 سردشت
4989 ابراهیم سنبله کاکاجان     1361/04/21  
4990 محمد سوانج قاسم     1360/07/06  
4991 علی محمد سورچی محمدعلی     1359/08/29  
4992 عبدالمجید سورغالی حسین     1364/11/21  
4993 سعید سوری رحمت اله     1361/04/23  
4994 سیدحسن سوزنده پور سیدباقر     1361/06/04  
4995 علیرضا سهام پور عسکر     1365/10/04  
4996 حسین سهامی فرد براتعلی     1367/03/26  
4997 امیرحسین سهرابی قربان     1364/06/16  
4998 غلام علی سهرابی منوچهر اسلام   1362/12/03 جفیر
4999 فریدون سهرابی محمد     1362/08/01  
5000 قاسم سهرابی حسین اسلام   1368/01/15 ارسنجان
5001 مهراب سهرابی سهراب     1362/01/22  
5002 حیدر سهرابی قطب آبادی رمضان     1366/01/19  
5003 محمدصادق سهل البیع محمدباقر اسلام   1380/11/05 فاو
5004 حمید سهلیان غلام علی     1369/03/15  
5005 ابوالقاسم سهیلی عبدالکریم اسلام محرم 1361/09/04 ابوقریب
5006 حمید سهیلی محمداسمعیل     1367/02/03  
5007 عباس سهیلی خداخواست اسلام کربلای4 1365/10/04 شلمچه
5008 عبدالرسول سهیلی محمد     1361/05/22  
5009 جابر سهیلی نیریزی ماشااله اسلام والفجر 1 1362/02/22 شرهانی
5010 امراله سی سختی اسماعیل     1300/00/00  
5011 حبیب اله سی سختی قدرت اله     1364/06/13  
5012 حسین علی سی سختی کرم علی     1362/12/11  
5013 علی رضا سیاحت گر محمد     1365/10/04  
5014 سیدمحمدرضا سیاحی زاده فرد سیدعباس     1364/11/22  
5015 سیدمحمود سیاحی زاده فرد سیدعباس     1361/02/10  
5016 سیدسجاد سیادت نژاد سیدفرج     1366/12/25  
5017 منصور سیادی ظفرآبادی علی میرزا     1367/04/21  
5018 ناصر سیار قلندر اسلام کربلای 8 1366/01/18 پاسگاه زید
5019 اسماعیل سیارسامانی ابراهیم     1363/12/26  
5020 محمدعلی سیاره محمود اسلام   04/04/1367 جزیره مجنون
5021 نصرت اله سیاری مصطفی اسلام بیت المقدس 1361/02/15 فکه
5022 حبیب سیاوش غلام علی     1366/12/24  
5023 امیدعلی سیاه خیراله     1364/03/18  
5024 رمضان سیاه خیراله     1359/03/18  
5025 مسیح اله سیاهزاری اسمعیل     1374/07/12  
5026 سردار سیاهمرد یداله     1365/01/23  
5027 سیروس سیدانی علی     1362/12/03  
5028 جعفر سیدجمالی کوچکعلی     1359/08/07  
5029 فضل اله سیدجمالی رجب علی     1361/05/15  
5030 سیدامید سیدموسوی سیدمحمود     1364/11/27  
5031 سیدموسی سیدنعمتیان سیدمطیر     1359/07/05  
5032 مسلم سیروس سهراب     1361/12/10  
5033 محمدمهدی سیروسی حیدر     1367/02/12  
5034 منوچهر سیف منصور     1361/04/23  
5035 علی اصغر سیف الاسلامی محمد     1360/06/11  
5036 غلامحسین سیف الاسلامی محمد     1364/11/22  
5037 داراب سیف آبادی عبدالمهدی     1361/04/26  
5038 ارسلان سیفی عزیزقلی     1376/04/10  
5039 علی سیفی جهانگیر     1361/01/03  
5040 علی برات سیفی احمد     1363/08/29  
5041 علی رضا سیفی ابراهیم     1367/03/04  
5042 علی محمد سیفی شیرزاد     1363/06/17  
5043 محمد سیفی علی     1361/02/17  
5044 خسرو سیفی زرقانی طاوس     1360/05/08  
5045 محمود سیمین غلام     1361/01/02  
5046 حمیدرضا سیوندزاده سیف اله     1367/03/04  
5047 ابراهیم شابوتیان موسی     1362/01/22  
5048 باقر شاپورجانی امامقلی اسلام   1367/04/04 جزیره مجنون
5049 نوازاله شاپورجانی امامقلی     1365/11/03  
5050 غلام حسین شاپوریان نعمت اسلام   1362/12/27 طلائیه
5051 داریوش شاداب غلام رضا     1359/07/15  
5052 خدر شادرام مصطفی     1365/12/26  
5053 خدامراد شادمانی عیسی اسلام والفجر8 1364/11/27 فاو
5054 سیاوش شادمانی قدرت اله اسلام بیت المقدس 1361/02/20 محور اهواز
5055 شاهپور شادمانی قاسم اسلام کربلای 5 1365/12/25 شرق دجله
5056 نوذر شادمانی کهزاد     1364/11/06  
5057 محمدباقر شادمند محمدرضا     1362/12/09  
5058 احمد شادی علی     1362/01/22  
5059 غلام حسین شارعی علی محمد اسلام کربلای5 1365/11/05 پاسگاه زید
5060 محمود شاسی بوشهری حمید     1365/10/01  
5061 عبدالعزیز شاطری اکبر اسلام والفجر 8 1364/11/21 اروند رود
5062 مرتضی شافع حسن علی     1366/02/04  
5063 عزیزاله شاملی سیاوش     1366/01/19  
5064 شهریار شانی منش هرمز     1363/03/14  
5065 سیدعبدالهادی شاه امیری سیدمحمدتقی     1365/11/21  
5066 فرهاد شاه چراغی محمد     1360/01/03  
5067 مسعود شاه حسینی جهرمی عباس     1365/10/24  
5068 منصور شاه حسینی جهرمی عباس     1362/04/29  
5069 حسن شاه حسینی فارسی خدامراد     1367/07/11  
5070 نصرت اله شاه حسینی فارسی حبیب اله اسلام   1365/01/06 اروندرود
5071 خیراله شاه علی شعبان     1362/05/01  
5072 امیرحمزه شاه علیان رحمت اله     1366/09/24  
5073 بندعلی شاه علیان فتحعلی     1362/05/09  
5074 علی شاه محمدی شمشاد     1371/01/18  
5075 عزیزاله شاهدوست خرنجانی قلی اسلام محرم 1361/09/05 شرهانی
5076 سردار شاهدی سهپدار اسلام بدر 1363/12/26 شرق دجله
5077 سعید شاهدی محمدحسن     1365/10/30  
5078 محمدرضا شاهرخی اسکندر اسلام کربلای 5 1365/10/20 شلمچه
5079 جلیل شاهسوندی عبدالخالق     1365/05/31  
5080 الهیار شاهسونی یاراحمد     1362/12/25  
5081 جهانگیر شاهسونی درویش     1364/11/23  
5082 حمزه شاهسونی بهمن اسلام   1367/03/04 شلمچه
5083 رمضان شاهسونی زین العابدین     1365/06/10  
5084 مسعود شاهسونی معصوم علی     1364/07/08  
5085 ولی شاهسونی علی مردان     1364/11/23  
5086 غلام رضا شاهمرادی اسحق     1360/12/20  
5087 بهرام شاهوران یداله     1359/07/07  
5088 علی اصغر شاهوران علی نقی     1364/05/10  
5089 محسن شاهوران تیمور     1365/10/21  
5090 عبدالرضا شاهولی علی     1359/07/07  
5091 محمدحسین شاهی بهرام اسلام کربلای 4 1365/10/04 پاسگاه زید
5092 علی اصغر شاهی سوندی محمدکریم     1365/03/12  
5093 صفرقلی شاهیجانی خان قلی     1361/04/16  
5094 حسین شاهین معصومعلی     1378/05/28  
5095 زمان اله شاهین آقا     1365/11/09  
5096 فرزاد شاهین سردار     1360/07/05  
5097 علی شایان حبیب اله     1364/02/15  
5098 محمدابراهیم شایان غلام     1367/04/12  
5099 محمد شایانی مرتضی قلی اسلام   1363/12/25 شرق دجله
5100 عبدالرحمان شایسته نیا علی اصغر     1360/07/05  
5101 جهانگیر شایگان محمدجواد     1367/07/01  
5102 محمدجعفر شایگان امراله اسلام   1363/12/25 شرق دجله
5103 حمیدرضا شب بویی نصراله اسلام کربلای 4 1365/10/04 ام الرصاص
5104 غلامحسین شب خیزسعدی رحمت اله     1361/09/04  
5105 حسین شباب محمدعلی     1367/01/18  
5106 محمد شبان جعفر     1365/10/04  
5107 بهمن شبان پور علی     1360/05/27  
5108 جمال شبان پور علی اسلام   1360/09/16 محور بستان
5109 حمید شبان پور علی     1363/12/09  
5110 احمد شبان سنگری علی اسلام   1366/12/11 چزابه
5111 محمود شبانه بوشهری حسین     1377/10/05  
5112 حمزه شبانی غلام عباس اسلام   1360/11/29 شوش
5113 سعید شبانی غلام رضا اسلام   1366/01/27  
5114 علی شبانی حسن اسلام خیبر 1362/12/03 جفیر
5115 علی رضا شبانی سهراب     1360/02/08  
5116 محمود شبانی محمدعلی     1367/04/07  
5117 منصور شبانی محمد     1362/04/05  
5118 هدایت شبانی صفر     1365/12/25  
5119 علی شبانی نژاد هادی مسلمان   28/01/1367 فاو
5120 سیدابراهیم شبیری سیدحمزه     1362/12/25  
5121 سیدخلیل شبیری سیدعباس     1367/04/04  
5122 محمدحسن شبیری عباس     1360/09/09  
5123 بهرام شتابی حسن اسلام   02/01/1361 دشت عباس
5124 حسن شتالی محمد     1361/12/11  
5125 هادی شجاع آقاخان اسلام پدافندی 1362/11/22 پنجوین
5126 احمد شجاع الدین اسماعیل     1363/12/27  
5127 جلال شجاعت حسین اسلام   1362/02/16 سومار
5128 اسداله شجاعی نصراله اسلام   1362/07/12 بیرانشهر
5129 اسماعیل شجاعی احمدآقا اسلام کربلای 5 1365/11/07 شلمچه
5130 پرویز شجاعی حسین     1361/10/04  
5131 حسن شجاعی عبداله اسلام   1364/01/30 جفیر
5132 حمیدرضا شجاعی ثانی     1365/07/03  
5133 رحیم شجاعی محمود     1362/12/12  
5134 غلام رضا شجاعی محمد اسلام   1359/10/23 سوسنگرد
5135 غلامرضا شجاعی رضا     1361/02/07  
5136 مجتبی شجاعی هوشنگ     1361/12/03  
5137 مجید شجاعی محمدعلی     1362/07/23  
5138 محمد شجاعی علی     1367/04/20  
5139 محمدعلی شجاعی غلام حسن     1362/12/11  
5140 مصطفی شجاعی احمد     1361/08/21  
5141 نیما شجاعی ابراهیم     1374/08/02  
5142 یوسف شجاعی محمدهادی     1367/04/04  
5143 مرادقلی شجاعی شیری عزیزقلی اسلام کربلای5 1365/11/02 پاسگاه زید
5144 احمد شجاعی فرد رمضانعلی     1364/11/21  
5145 داریوش شجاعیان علی رضا     1369/07/04  
5146 ستار شجاعیان علی آقا اسلام   1360/12/29 شوش
5147 علی جان شجاعیان دریا اسلام   1365/10/26 شلمچه
5148 معراج شجاعیان محمدحسن اسلام   1365/05/30 فاو
5149 علی اصغر شجعان احمد     1367/04/04  
5150 محمد شجیعی اسمعیل     1367/04/12  
5151 سیدعلی شرافت سیدمحمد     1360/10/10  
5152 ابراهیم شرافتی اسماعیل     1366/12/28  
5153 ابراهیم شرافتیان جهرمی محمدباقر     1360/07/12  
5154 صمد شرایین محمد     1363/09/21  
5155 علی اصغر شربتی مصیب اسلام والفجر8 1364/11/27 فاو-بصره
5156 علی شرطی عبدالرحیم     1365/05/26  
5157 محمدحسین شرف زاده محمدصادق     1365/07/04  
5158 اردشیر شرفی گرگ علی     1361/02/02  
5159 بختیار شرفی قدرت اله     1367/04/04  
5160 بهادر شرفی اکبر اسلام   1367/03/23  
5161 پیرعلی شرفی نورعلی     1364/11/28  
5162 جلیل شرفی درویشعلی اسلام والفجر2 1362/05/14 قلاویزان- مهران
5163 چنگیز شرفی گرگ علی     1364/11/28  
5164 حسنقلی شرفی جان ولد     1361/10/21  
5165 حمیدرضا شرفی علیرضا     1377/01/17  
5166 خداداد شرفی صفرعلی     1365/11/18  
5167 غلام رضا شرفی اکبر     1366/12/22  
5168 محمدجواد شرفی حسین     1365/10/26  
5169 محمود شرفی مختار اسلام   1372/04/20 میرجاوه
5170 اله قلی شرفی فرد حسن بیگ اسلام برائت از مشرکین 1366/05/09 مکه معظمه
5171 ابوالقاسم شرفیان اسداله اسلام   1363/04/05 کوشک
5172 شهرام شرقی محمدجواد     1367/03/04  
5173 عباس شرنگ محمد اسلام   1366/07/04 شلمچه
5174 حبیب اله شریعت علی رضا     1361/04/23  
5175 حسین شریعت اسماعیل     1364/11/27  
5176 مسلم شریعت محمد اسلام   1361/05/07 پاسگاه زید
5177 نعمت شریعت خواه مراد     1380/05/26  
5178 حیدر شریعتی شیری علی محمد اسلام   1367/03/02 سومار
5179 علی ناز شریعتی شیری محمدعلی اسلام   1362/05/01 خاک عراق
5180 غضنفر شریعتی شیری نصراله اسلام   1361/04/23 شلمچه
5181 محمد شریعتی شیری علی محمد     1367/04/24  
5182 محمدرضا شریعتی شیری سیدعلی آقا     1360/10/02  
5183 ستار شریعتی فر نصراله اسلام   1361/10/24 سومار
5184 علی اصغر شریف امان اله     1370/05/03  
5185 ناصر شریف پرویز     1363/07/27  
5186 حسین شریف آبادی داراب     1361/04/24  
5187 آیت اله شریف بلو فتح اله     1364/11/23  
5188 عباس شریف پور حسین     1380/05/26  
5189 علی رضا شریف زادگان جهرمی میرزاآقاجان     1361/01/04  
5190 عبداله شریف زاده یداله     1365/09/16  
5191 ابراهیم شریفی ولی     1359/09/07  
5192 اسداله شریفی اکبر     1364/11/27  
5193 ایرج شریفی سردار     1365/04/11  
5194 بهادر شریفی عوض آقا     1362/04/13  
5195 بهبود شریفی محمود اسلام   1362/05/08 حاج عمران
5196 بهمن شریفی عبدالحسین     1365/10/07  
5197 پرویز شریفی رمضان اسلام   1379/12/25 زابل
5198 جهانگیر شریفی طمراس     1377/11/21  
5199 حمیدرضا شریفی علی     1374/03/05  
5200 ذبیح اله شریفی هادی اسلام والفجر 1364/11/21 اروند
5201 رضا شریفی اله قلی اسلام   1367/03/19 شلمچه
5202 سرمست شریفی رمضان اسلام   1362/05/04 مریوان
5203 سهراب شریفی علی اسلام والفجر 1361/11/18 موسیان
5204 سیاوش شریفی جلیل     1366/01/20  
5205 سیدعلاالدین شریفی سیدمرتضی     1361/12/27  
5206 شیرزاد شریفی یوسف     1365/10/28  
5207 طمراس شریفی صفر     1363/04/16  
5208 عباس شریفی علی     1365/11/03  
5209 عبدالرحمن شریفی عبداله     1367/03/23  
5210 علی شریفی جمشید     1365/10/21  
5211 عین اله شریفی یداله     1365/10/29  
5212 غلامحسین شریفی ابراهیم     1366/03/28  
5213 فرهاد شریفی اسماعیل اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
5214 فضل اله شریفی فریبرز     1365/10/20  
5215 لهراسب شریفی قیطاس     1365/10/20  
5216 محمدحسن شریفی ابوالقاسم اسلام کربلای 5 1365/10/20 شلمچه
5217 محمدحسن شریفی محمدعلی     1362/05/01  
5218 محمدرفیع شریفی محمدرحیم     1364/04/20  
5219 محمدعلی شریفی فرامرز     1364/11/21  
5220 محمدقاسم شریفی محمدکریم     1360/09/18  
5221 منصور شریفی عبداله اسلام والفجر 1 1362/01/21 شرهانی
5222 مهدی شریفی بابایی     1365/10/04  
5223 هدایت شریفی خیراله اسلام شرهانی 1365/02/24 شرهانی
5224 وجیه اله شریفی عبداله     1369/10/27  
5225 یوسف شریفی علی     1367/03/09  
5226 نورمحمد شریفی تنها سیاه بخش     1362/05/08  
5227 ابوالفضل شریفی حسینی کریم     1366/01/18  
5228 سیدعلیرضا شریفی حسینی ابراهیم     1360/09/13  
5229 یعقوب علی شریفی روبادلی سلیمان     1300/00/00  
5230 بهادر شریفی سقلمه چی حسن قلی     1361/09/15  
5231 محمدرضا شریفی شهرخفری غلام رضا     1365/11/01  
5232 ولی محمد شریفی شهرخفری غلام رضا     1365/01/17  
5233 مسعود شریفی قطب آبادی کاکاجان     1365/05/08  
5234 قاسم شریفی مظفری اکبر اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 شلمچه
5235 سیدحسن شریفی مهارلوئی بابا     1364/04/14  
5236 حبیب شطی عوض     1361/11/20  
5237 حمید شطی مختار     1365/01/18  
5238 داود شعاع حسین آبادی حمزه اسلام طریق القدس 1360/09/28 بستان
5239 سیدمحمد شعاعی دپاگائی سیدابوالقاسم     1365/02/11  
5240 حسین شعبان پور جعفر     1361/03/03  
5241 حمید شعبان پور محمد     1364/11/27  
5242 یعقوب شعبان پور نظرعلی     1364/11/22  
5243 خداداد شعبان زاده محمدعلی     1366/02/06  
5244 خسرو شعبانی شنبه     1361/02/22  
5245 عبدالحمید شعبانی اسماعیل     1363/10/19  
5246 عزیز شعبانی عوض     1360/09/08  
5247 علی رضا شعبانی شعبان     1361/09/16  
5248 محمد شعبانی حسین     1361/04/23  
5249 محمود شعبانی مصطفی     1366/09/12  
5250 هاشم شعبانی پنجعلی     1365/07/09  
5251 رشید شعبانی اصل جعفر     1363/12/26  
5252 رحیم شعبانی مهارلوئی شعبان اسلام کربلای 4 1365/10/06 شلمچه
5253 جواد شعبانی نژاد علی اکبر     1363/12/15  
5254 عباس شعبانی نژاد علی اکبر     1364/11/21  
5255 عبدالحمید شعبانی نژاد عبدالعباس     1364/05/10  
5256 عبدالخالق شعرا جلیل     1361/02/10  
5257 محمدرضا شعله اکبر     1362/06/21  
5258 محمدرضا شعله اصطهباناتی میرزامحمدعلی     1361/01/17  
5259 اصغر شعله سعدی جابر     1361/01/02  
5260 رحیم شغانبی فضاله     1371/02/11  
5261 سعید شغانبی چلوپ     1371/03/01  
5262 علی شفاف رحیم     1359/08/17  
5263 ایرج شفیعی باباخان     5/10/66  
5264 قباد شفیع پور غلام حسین اسلام   1361/05/20 هفت تپه
5265 عبدالرضا شفیع نیاپسوندی نژاد رضا     1364/10/10  
5266 ابوالفتح شفیعی خان جان     1364/11/28  
5267 امراله شفیعی علی رضا اسلام   1366/09/03 منطقه ماروت
5268 بزرگ شفیعی علی جان     1361/09/03  
5269 حسن شفیعی غلامحسین اسلام   1372/03/26 حسین آبادسبزویه
5270 حسین شفیعی بهرام     1381/06/08  
5271 حمید شفیعی عبدالعلی اسلام   1364/04/08 اروند کنار -ابادان
5272 خداخواست شفیعی سیاه مرد اسلام کربلای 8 1366/01/19 شلنچه
5273 داریوش شفیعی ماندنی     1365/10/17  
5274 رضا شفیعی خانجان     1365/10/04  
5275 رمضان شفیعی بهمن اسلام   1365/01/31 جهبه فاو
5276 عزت اله شفیعی کهیار اسلام   1369/12/19 علی آباد قم
5277 علی اصغر شفیعی حسین     1360/07/05  
5278 علی رضا شفیعی حشمت اله     1365/10/26  
5279 علی شیر شفیعی بازعلی اسلام والفجر 10 1366/12/29 شهر خرمال عراق
5280 عوض شفیعی حسین     1365/02/24  
5281 قربانعلی شفیعی عبدالعلی     1368/06/17  
5282 مجید شفیعی قلی     1365/11/08  
5283 محمدرضا شفیعی حسین اسلام   1365/10/07 جزیره مجنون
5284 محمدعلی شفیعی حسین     1360/05/10  
5285 محمدنبی شفیعی تقی     1361/12/28  
5286 محمود شفیعی امان اله مسلمان فتح المبین 1361/02/12 شوش
5287 هاشم شفیعی غلام رضا اسلام رمضان 1362/12/23 طلائیه
5288 واحد شفیعی کرامت     1362/12/12  
5289 علیرضا شفیعی دستگردی عبداله     1363/12/26  
5290 حسین شفیعی رونیزی مختار     1364/11/30  
5291 علیرضا شفیعی رونیزی طهمورث     1367/05/02  
5292 علی محمد شفیعی سروستانی امراله اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
5293 فرزاد شفیعی سروستانی عبدالرسول اسلام والفجر10 1366/12/30 خرمال
5294 قاسم شفیعی سروستانی اکبر     1361/04/16  
5295 رمضان شفیعی سیف آبادی نامدار     1365/10/19  
5296 سیدمحسن شفیعی قصراحمدی سیدمرتضی اسلام   1366/12/13 ماووت
5297 علی نظر شفیعی مشتانی آقاجان     1365/10/04  
5298 اله قلی شفیعیان قاسم     1360/07/06  
5299 محمد شفیعیان عباس     1362/05/01  
5300 طهمورث شقاقی طهماسب اسلام   1365/10/04 شلمچه
5301 مهدی شقاقیان محمدعلی     1360/06/19  
5302 هاشم شماسی میرزامحمد     1365/10/20  
5303 اسماعیل شمالی ابراهیم     1361/11/17  
5304 محسن شمائلی عبدالنبی     1365/01/31  
5305 صالح شمری جابر     1300/00/00  
5306 مهدی شمری جابر     1300/00/00  
5307 غلام رضا شمس نوروزعلی     1360/07/05  
5308 محسن شمس مرتضی     1361/01/07  
5309 عزت اله شمس الدینی عبدالرحمان     1367/04/22  
5310 علی شمس الدینی شهیدقلی     1367/03/04  
5311 مهرزاد شمس تزنگی علی اسلام کربلای 8 1366/01/20 شلمچه
5312 عبدالعظیم شمس خیرآبادی غلام رضا اسلام کربلای 4 1365/10/04 اروندرود
5313 محمدمهدی شمس خیرآبادی فریدون اسلام   1367/04/04 پاسگاه زید
5314 محمد شمس شولی حسینقلی     1366/12/26  
5315 منصور شمس شولی حسین علی     1361/07/18  
5316 قلی شمس طسوجی نوروز اسلام درگیری با ضد انقلاب 1370/05/29 مهاباد-محور کلیخان
5317 ابراهیم شمس عزت علی اکبر     1363/12/25  
5318 محمدحسن شمس عزت محمد اسلام طریق القدس 10/09/1360 بستان
5319 مهدی شمس میمندی عبداله اسلام کربلای5 1365/10/19 شلمچه
5320 امیرحسین شمسی اسکندر     1364/06/16  
5321 بهرام شمس ریحان اسلام بدر 1363/12/22 شرق دجله
5322 بهروز شمسی قاسمعلی اسلام   1362/03/19 پایگاههای گیدان
5323 حسین شمسی علی اکبر     1367/09/21  
5324 حسین شمسی قاسم اسلام کربلای 5 1365/12/06 شلمچه
5325 غلام حسن شمسی عبدالحسین     1367/03/04  
5326 احمد شمسی پور علی اسلام فتح المبین 1361/01/02 شوش
5327 محمدنبی شمسی جهرمی غلام علی     1365/10/04  
5328 حسین شمشادی محمود     1361/04/23  
5329 باقر شمشیری حسین     1369/05/23  
5330 جواد شمشیری قدم علی     1362/12/19  
5331 عبدالصمد شمشیری حبیب اله     1360/03/04  
5332 محسن شمشیری عبدالخضیر     1359/07/09  
5333 مسعود شناری حاجی     1367/03/17  
5334 جلال شناور شعبان     1362/04/17  
5335 علی رضا شناور عباس     1367/03/04  
5336 خلیل شناوری حبیب     1367/10/28  
5337 عبدالرئوف شنبدی برات اسلام   1365/10/30 شلمچه
5338 مراد شنبدی محمدحسین     1365/02/19  
5339 احمد شور جعفر     1366/07/05  
5340 بهرام شولی جانعلی     1366/10/30  
5341 حسین شوهانی عبدالرضا     1300/00/00  
5342 داود شوهانی صیفی     1300/00/00  
5343 فرهاد شهاب محمود     1362/06/03  
5344 ابوالفتح شهاب الدینی مختار     1362/12/12  
5345 اصغر شهاب پور عزیز     1362/05/03  
5346 ایرج شهابی رضا     1361/01/11  
5347 حسن شهابی محمد     1361/02/10 فکه
5348 سیدمصطفی شهابی سیدعلی اکبر     1300/00/00  
5349 غلام شهابی آقارضا اسلام کربلای 5 1365/10/20 شلمچه
5350 قدم علی شهابی حسین     1361/02/17  
5351 نادر شهابی صدراله     1362/12/12  
5352 فرید شهابی نژاد داود     1361/02/24  
5353 جهانبخش شهادت عباس اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 شلمچه
5354 علی بخش شهادت عباس اسلام   1365/11/14 شلمچه(بیمارستان تهران)
5355 عبدالحمید شهامت علی     1364/11/21  
5356 محمدهادی شهامتی عبدالرضا     1365/10/03  
5357 شاهین شهبازنیا پرویز     1368/11/16  
5358 حسین شهبازی اصغر     1367/04/22  
5359 حمید شهبازی عبدالرضا     1367/03/01  
5360 رضا شهبازی پاشا     1362/01/22  
5361 عبدالحسین شهبازی محمد     1364/11/28  
5362 علی اصغر شهبازی ابوالقاسم اسلام بیت المقدس 1361/02/18 خرمشهر
5363 محمدهاشم شهبازی علی ناز     1372/06/23  
5364 ولی شهبازی جانی خان اسلام محرم 1361/09/03 عین خوش
5365 صفدر شهبازی فرد اسداله     1365/10/04  
5366 داریوش شهپری محمدتقی     1359/10/20  
5367 عبدالمجید شهردار محمد اسلام پدافندی 1366/11/13 شلمچه
5368 محمدرضا شهرستانی مرتضی     1357/11/22  
5369 محمدحسن شهرمیانی علی     1360/07/05  
5370 محمد شهریار حسن     1361/08/24  
5371 محمدعلی شهریارپناه حسین     1378/12/11  
5372 منصور شهریارزاده غلامحسین     1361/04/23  
5373 امیرثابت شهریاری علی     1365/10/19  
5374 حجت اله شهریاری حاجی     1363/12/11  
5375 حمیدرضا شهریاری نوشاد اسلام   1365/10/23  
5376 رضاقلی شهریاری قلندر     1360/12/29  
5377 زین العابدین شهریاری عزیز     1362/12/09  
5378 محمد شهریاری سلطان     1365/10/04  
5379 مظفر شهریاری احمد     1369/06/22  
5380 سراج الدین شهریاری غلامی آزاد     1367/01/29  
5381 ظفر شهریور مشتری آقا اسلام   1367/01/31 نهر عنبر
5382 اسماعیل شهزه ابوالحسن اسلام   1360/06/17  
5383 منصور شهسوار حبیب     1365/10/20  
5384 محمدرضا شهسواری شیرزاد اسلام   1381/11/30 کرمان ارتفاعات سیرج
5385 محمود شهسواری پور علی     1364/02/01  
5386 نصراله شهمرادی محمدکریم     1367/03/18  
5387 تورج شهوند عزیز اسلام   1361/03/02 خرمشهر
5388 مختار شهوند علی جان اسلام   1367/04/25 سومار
5389 علی شهوندی محمدحسین     1365/11/12  
5390 الیاس شهیدپور نادر     1365/09/17  
5391 شاه رضا شهیدپور دادرس     1365/01/30  
5392 علی یار شهیدپور بهروز اسلام فتح المبین 03/01/1361 دشت عباس
5393 حیدر شهیدی عبدالعلی     1365/02/24  
5394 بهادر شهینه کاکاجان     1367/01/12  
5395 عزت اله شیبانی قربان     1366/12/26  
5396 قهرمان شیبانی هیبت الله     1366/11/16  
5397 محمود شیبانی حسین     1365/10/20  
5398 مصطفی شیبانی عباس     1361/05/07  
5399 نعمت اله شیبانی ابوالفتح اسلام   1368/05/11 ابوقریب
5400 سبزعلی شیبانیان علی ناز     1362/05/02  
5401 رضا شیخ پورشیرازی ماشاءاله     1367/03/24  
5402 علی جان شیخ علی محمد     1364/08/21  
5403 علی رضا شیخ علی نبی     1365/10/19  
5404 فرامرز شیخ علی نبی     1363/05/02  
5405 ماشااله شیخ علی عباس     1366/01/19  
5406 سعید شیخ ممو احمد     1368/05/24  
5407 امین اله شیخی عبداله اسلام   1373/07/03 کردستان
5408 بهمن شیخی رحمت اله     1359/10/21  
5409 جعفر شیخی غلامحسین     1361/07/18  
5410 حبیب شیخی مراد     1300/00/00  
5411 رحمان شیخی اصغر     1364/11/22  
5412 سیاوش شیخی غلام حسین     1362/12/23  
5413 ماشااله شیخی محمدرضا     1366/07/03  
5414 مجتبی شیخی شهباز     1371/12/19  
5415 محمدجعفر شیخی منصور     1367/06/15  
5416 محمدجواد شیخی حسن     1300/00/00  
5417 محمود شیخی عبدالعلی     1379/04/24  
5418 هاشم شیخی شهباز     1366/01/08  
5419 حسین شیخی مظفری صدراله اسلام کربلای10 1366/02/03 بانه
5420 صدراله شیخیان محمد     1357/10/09  
5421 علی رضا شیخیان محمدحسین     1360/12/29  
5422 اسداله شیدا حسین اسلام بیت المقدس 1361/02/18 فکه
5423 محمدتقی شیدا محمود     1366/05/25  
5424 هادی شیدایی کرامت اله   نصر 4 1366/04/03 ماووت
5425 محمدجواد شیرازی خیراله     1367/05/02  
5426 عباس شیرازی نژاد غلام رضا اسلام بیت المقدس 1361/03/02 خرم شهر
5427 جهانبخش شیردل حسنعلی     1362/06/17  
5428 داود شیردل فلک ناز اسلام قادر 1364/06/18 اشنویه
5429 ولی شیردل غلام     1364/03/06  
5430 جهانگیر شیردم محمد     1362/12/12  
5431 اسفندیار شیرزاد محمد     1362/01/17  
5432 رمضان علی شیرزاد شیرعلی     1362/05/03  
5433 بهمن شیرزادگان جهرمی حاجی بابا     1367/03/31  
5434 رضا شیرمحمدی علی داد     1361/01/13  
5435 امان اله شیروانی صمد اسلام   1367/03/04 شلمچه
5436 امراله شیروانی نجات     1371/10/02  
5437 امیر شیروانی رضا     1365/10/19  
5438 حسین قلی شیروانی حسین   متفرقه 1361/04/23 شلمچه
5439 سلیم شیروانی قربان علی اسلام   1360/01/18 دزفول
5440 عبداله شیروانی علی محمد     1366/04/27  
5441 لطف علی شیروانی ابن علی     1365/10/03  
5442 محمد شیروانی خداکرم اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
5443 نوازاله شیروانی عباس اسلام   1360/09/08 بستان
5444 حسین شیروانی شیری علی محمد اسلام بدر 1363/12/25 شرق دجله
5445 علی رضا شیروانی شیری محمدحسین اسلام محرم 1361/08/20 موسیان
5446 غضنفر شیروانی شیری امیرآقا اسلام   1364/06/01 اروند رود-آبادان
5447 محمدحسین شیروانی شیری احمدعلی اسلام   1366/02/16 پاسگاه زید
5448 بهرام شیروانی مقدم حجت اله     1363/02/06  
5449 حیدر شیرویس زاده اسماعیل     1365/01/28  
5450 احمد شیری اسماعیل     1365/10/25  
5451 مصطفی شیری عبداله     1364/11/22  
5452 هدایت اله شیری جلال اسلام فتح المبین 1361/01/02 دشت عباس
5453 مسلم شیری صادق آبادی فرامرث     1360/07/14  
5454 سعید شیعه محمدتقی     1362/12/11  
5455 عباس شیعه محمدعلی     1363/12/25  
5456 محمدحسین شیعه محمدرضا     1365/10/04  
5457 ناصر صابر محمد     1367/04/04  
5458 داراب صابرداریونی فرامرز     1367/01/04  
5459 عبدالحسین صابرلاری براتعلی     1361/02/18  
5460 علی اصغر صابرمطلق رسول     1363/10/19  
5461 بهمن صابری محمدعلی     1360/02/22  
5462 صفدر صابری حیدر     1362/12/25  
5463 صمد صابری حیدر     1364/11/27  
5464 فریدون صابری جعفرقلی اسلام   1360/12/29 دشت عباس
5465 محمدتقی صابری عبدالحسین     1357/08/09  
5466 محمدرضا صابری محمدعلی     1367/04/22  
5467 ساسان صابری جهرمی عبدالرسول     1366/12/23  
5468 محمدرضا صابری جهرمی جعفر     1361/05/05  
5469 مجید صابریان مصطفی     1373/12/10  
5470 محسن صابریان محمد اسلام جیبر 1362/12/22 طلا ئیه
5471 علی رضا صاحب جمعیان اسماعیل     1365/11/04  
5472 حبیب صاحبی عبدالحسین     1362/12/03  
5473 سیدحسن صاحبی سیدمحمد     1362/12/12  
5474 حمزه صادق الوعد تیمور اسلام کربلای 5 1365/10/30 شلمچه پاسگاه زید
5475 باران صادق پور مندنی     1360/07/05  
5476 اسماعیل صادق زاده محمدرضا     1364/01/01  
5477 عوض صادق زاده محمدرضا     1366/06/08  
5478 محمدتقی صادق زاده محمدرضا     1360/07/05  
5479 رحیم صادق زاده اصطهباناتی محمد     1359/01/31  
5480 منوچهر صادق نژاد حسین     1361/04/23  
5481 ابراهیم صادقی محمد اسلام     جاده مرودشت
5482 احمد صادقی حاجی اسلام   1362/04/15 یوکان
5483 اصغر صادقی مصطفی     1367/01/05  
5484 بهرام صادقی اسداله اسلام   1367/01/03 خرمال
5485 جبار صادقی جعفر اسلام   1364/05/25 جزیره مجنون
5486 حجت اله صادقی ابوالحسن     1300/00/00  
5487 حسن صادقی محمد     1367/09/15  
5488 درویش صادقی نعمت اله اسلام   1363/12/19 مریوان
5489 رضا صادقی فتح علی     1364/11/22  
5490 سروش صادقی عنایت اله     1363/04/18  
5491 سعید صادقی علی     1385/06/04  
5492 سعید صادقی محمود اسلام   1366/12/28  
5493 سیدجلال صادقی سیدمحمدحسین     1364/11/21  
5494 سیدحبیب صادقی سیدمحمود     1360/11/22  
5495 سیدمحمدحسن صادقی سیدکرامت     1364/06/02  
5496 صادق صادقی جمعه     1367/07/18  
5497 صالح صادقی محمدصادق     1362/12/27  
5498 صفر صادقی محمد     1362/12/27  
5499 صمد صادقی حسین اسلام   1382/12/19 سمنان
5500 عبداله صادقی امراله     1365/12/29  
5501 عزیزاله صادقی حسن علی     1367/04/04  
5502 علی اصغر صادقی ابوالقاسم     1365/10/06  
5503 علی بخش صادقی الیاس     1361/02/18  
5504 عنایت اله صادقی       1372/05/04  
5505 عوض صادقی محمدحسین اسلام   1360/05/03 آبادان
5506 غلامعلی صادقی علی اکبر     1366/04/01  
5507 فرج صادقی حسن     1364/11/22  
5508 قربان صادقی محمدحسین اسلام کربلای 5 1365/10/19 شلمچه
5509 محسن صادقی امان اله     1361/04/16  
5510 محمدجعفر صادقی علی اسلام   24/05/1364 چنگوله
5511 محمدجواد صادقی میرزاعلی آقا اسلام کربلاي 5 04/10/1365  
5512 محمدحسن صادقی اقاکوچک     1366/01/19  
5513 محمدرضا صادقی ابراهیم     1360/03/07  
5514 محمدعلی صادقی حبیب اله     1362/04/18  
5515 محمود صادقی محمدصادق     1357/11/22  
5516 مصیب صادقی اسکندر اسلام   1367/03/23 شلمچه
5517 وفادار صادقی پرویز اسلام فاو 1364/12/09 فاو-بیمارستان طالقانی آبادان
5518 مطلب صادقی پور نجات اسلام کربلای 8 1366/01/27 کربلای 8 شلمچه
5519 نعمت اله صادقی دودجی فضل اله     1366/05/27  
5520 محمدرضا صادقی دودمانی جعفر     1365/10/24  
5521 عبدالرسول صادقی دهزیری عباسعلی اسلام خیبر 1363/12/24 هورالهویزه ـجزایرمجنون
5522 مجتبی صادقی دهزیری ایاز اسلام نصر4 03/04/1366 ماهوت عراق
5523 نبی اله صادقی دهزیری حبیب اسلام   16/12/1365  
5524 عباس صادقی رونیزی ابوالحسن     1362/08/03  
5525 حجت اله صادقی زاده قدرت اله     1363/12/26  
5526 عبدالحی صادقی زاده خدارحم     1362/07/28  
5527 محمود صادقی ششده جان بابا اسلام فتح المبین 1361/01/02 دشت عباس
5528 صحبت اله صادقی فارسی شکراله     1368/05/13  
5529 جلیل صادقی فرد غلام رضا     1365/07/01  
5530 مهدی صادقی فرودی عیدی     1362/01/24  
5531 حسین صادقی لاری صادق     1361/08/15  
5532 راهدار صادقی مزیدی خرم اسلام پدافندی 1360/10/11 سردشت
5533 علی یار صادقی مزیدی نگهدار     1366/05/02  
5534 عوض صادقی مزیدی پنجعلی اسلام   1362/01/05 مهاباد
5535 یعقوب صادقی مزیدی قلندر   والفجر 2 1362/04/29 تمرچین
5536 خدایار صادقی مهارلوئی کاظم اسلام   1361/02/22 خرمشهر
5537 محمدعلی صادقی نقدعلی خسرو     1362/05/01  
5538 حسن صادقی نقدعلی علیا درویش حسین     1365/10/23  
5539 حمید صادقیان رحیم     1365/11/29  
5540 مهرداد صادقیان محمود     1361/02/08  
5541 محمدرضا صاف نیت ابوالفتح     1366/09/01  
5542 قاسم صالح عبدالعلی     1361/04/23  
5543 ابراهیم صالح اصطهباناتی خلیل     1365/10/04  
5544 محمد صالح اصطهبانانی خلیل     1366/12/25  
5545 مهدی صالح پورگویمی مرتضی     1367/03/07  
5546 شهرام صالح جهرمی عزت اله     1368/05/25  
5547 نظر صالح فرد شعبان     1375/12/23  
5548 حسین علی صالح نژاد ولی     1368/12/03  
5549 اصغر صالحی عباس     1365/04/14  
5550 بهروز صالحی قلی     1361/11/15  
5551 چنگیز صالحی بهرام     1363/03/15  
5552 حسین صالحی صالح     1365/10/25  
5553 حمید صالحی عربعلی اسلام   1362/06/17 سر دشت
5554 حمیدرضا صالحی منوچهر اسلام   1365/10/20  
5555 رمضان صالحی رضا     1361/07/09  
5556 زمان آقا صالحی عوض     1360/06/29  
5557 سیدمهدی صالحی سیداحمد     1300/00/00  
5558 شهباز صالحی علی     1367/05/08  
5559 صالح صالحی عباس     1380/05/26  
5560 صمد صالحی حبیب اله     1359/07/03  
5561 عباس صالحی فرج اله     1361/02/24  
5562 عبدالنبی صالحی علی نظر     1361/01/02  
5563 محمدرضا صالحی کاکاخان     1366/12/26  
5564 محمدمهدی صالحی اقابزرگ     1365/07/22  
5565 مختار صالحی احمد اسلام   1367/04/04 جزیره مجنون
5566 مرتضی صالحی مصطفی     1366/01/18  
5567 مقصود صالحی محمدعلی     1364/08/24  
5568 مهدی صالحی علی نظر     1364/06/16  
5569 موسی صالحی رسول     1361/09/11  
5570 ایمان علی صالحی ابرقویی ابراهیم     1367/05/01  
5571 محمود صالحی ابرقوئی محمد     1361/10/30  
5572 علی صالح صالحی آب پرده عزیزاله     1365/04/26  
5573 حمیدرضا صالحی جوان گرامی اسلام   1361/03/02 خرمشهر
5574 محمدجواد صالحی جوان گرامی اسلام   1365/05/21 حاج عمران
5575 انور صالحی زاده محمد     1362/07/22  
5576 هدایت صالحی زاده رحمت اله اسلام پدافندی 1367/04/22 فکه
5577 محمد صالحی سروستانی مسیح اله اسلام   1364/03/28 قصر شیرین
5578 عبداله صالحی طسوجی هاشم اسلام کربلای5 1365/12/13 شلمچه
5579 فضل اله صالحی طسوجی هاشم اسلام فتح المبن 1361/01/02 شوش
5580 علی صالحیان عبدالامیر     1370/03/29  
5581 سیدمجتبی صانعیان سیدمحمد     1363/10/26  
5582 بهزاد صائب مصطفی     1365/03/15  
5583 مصطفی صبری رمضان اسلام طریق القدس 1360/09/08 بستان
5584 بهمن صبور حیدر اسلام طریق القدس 1360/11/19 تنگه چزابه
5585 حسین صبور محمد     1367/01/03  
5586 روح اله صبور فضل اله     1362/12/03  
5587 تیمور صبوری غلامحسین     1366/03/07  
5588 عبدالهادی صبوری رحمت اله     1366/07/05  
5589 علی رضا صبوری محمود     1367/03/03  
5590 مجید صبوری اسفندیار     1367/04/06  
5591 محمدرضا صبوری سلیمان     1366/10/05  
5592 منوچهر صبوری محمدحسین     1367/04/31  
5593 حیدرعلی صبوری شیرازی محمدجواد     1365/10/25  
5594 امیرقادر صحابی مسلم     1366/02/04  
5595 رضا صحافی جلیل     1367/04/04  
5596 اصغر صحراگرد محمد     1364/12/09  
5597 نادعلی صحراگرد علی محمد اسلام کربلای 4 1365/10/04 ام الرصاص خرمشهر
5598 امیرحسین صحرانورد حبیب     1366/07/15  
5599 علیرضا صحرانورد اسداله     1363/12/25  
5600 حسن صحرایی علی اسلام بیت المقدس 7 1367/03/23 شلمچه
5601 محمدرحیم صحرایی یداله     1364/10/06  
5602 جواد صحرایی فرد محمدکریم     1366/06/27  
5603 حسین صحراییان هدایت اله     1361/04/23  
5604 سیدمهدی صحراییان سیدمصطفی     1362/07/25  
5605 عبدالرحیم صحراییان کریم     1363/12/25  
5606 مهدی صحراییان غلامحسین     1361/02/12  
5607 عبدالحمید صحرائیان احمد     1364/11/22  
5608 محمدصادق صحرائیان ابراهیم     1362/01/22  
5609 محمدصادق صحرائیان ابراهیم     1362/01/22  
5610 محمدصادق صحرائیان ابراهیم     1362/01/22  
5611 اسماعیل صحرائیان جهرمی اصغر     1366/08/16  
5612 سهراب صداقت سرافراز     1361/04/02  
5613 عبدالحمید صداقت عبدالرحمان     1368/02/17  
5614 علی نظر صداقت محمدکرم     1359/07/06  
5615 سید اشرف الدین رضوی سید علی اکبر مسلمان والفجر 8 1364/11/21 فاو
5616 قنبر صداقت ابوالقاسم اسلام فتح المبین 1361/01/02 دشت عباس
5617 محمد صداقت بمان علی اسلام کربلای 5 1365/10/19 شلمچه
5618 محمدصادق صداقت علی     1365/10/04  
5619 محمدعلی صداقت حسین     1364/11/28  
5620 مختار صداقت دارنجانی یداله     1378/11/03  
5621 علی قربان صدر کاکاجان     1367/04/22  
5622 مهدی صدرائی صدرالدین     1365/05/23  
5623 اسماعیل صدری ابوالقاسم     1361/02/16  
5624 سیدحسن صدریان سیدباقر اسلام کربلای 5 1365/10/29 شلمچه
5625 قاسم صدق آمیز حبیب اله     1361/10/03  
5626 جلیل صدق گو ابوالقاسم     1360/09/13  
5627 عبدالعلی صدوق علی رضا     1365/10/03  
5628 محمد صدوق علی رضا     1359/09/13  
5629 حسین صدیق رضا     1361/08/09  
5630 داود صدیق یدالله     1361/04/24  
5631 علیرضا صدیق احمد اسلام   1364/09/20  
5632 غلامرضا صدیق هاشم     1363/12/24  
5633 محمدجعفر صدیق محمدعلی     1361/04/23  
5634 محمدصادق صدیق میرزامحمد     1366/06/26  
5635 حمیدرضا صدیقی محمدحسن     1360/11/22  
5636 غلام حسین صدیقی محمد اسلام   1362/07/09 غرب زبیدات
5637 محمدصادق صدیقی سیف اله     1365/02/19  
5638 محمدهادی صدیقی محمدحسن     1361/08/11  
5639 علی رضا صدیقی شیری علی اصغر اسلام والفجر مقدماتی 1361/12/15 سرپل ذهاب
5640 محمد صغیر رمضان     1362/01/11  
5641 غلامعلی صفا حسن     1366/01/18  
5642 محمدجواد صفا اکبر     1366/12/28  
5643 ابراهیم صفاحیان حسین     1365/10/04  
5644 غلام علی صفاری حسین     1363/01/03  
5645 ماشااله صفاری عباس قلی     1365/10/04  
5646 حمید صفاری شیرازی پور قنبرعلی     1360/06/11  
5647 حسین صفاریان مروستی غلامرضا     1366/04/27  
5648 خیراله صفاقصراحمدی سلطانعلی     1360/11/22  
5649 جعفر صفایی علی     1364/11/22  
5650 حمزه صفایی اسداله     1359/07/15  
5651 رسول صفایی درویش     1365/11/08  
5652 عباس صفایی اسداله     1361/12/16  
5653 عبدالزهرا صفایی حسین     1359/07/15  
5654 علی رضا صفایی ابوالقاسم     1360/10/17  
5655 مجیدرضا صفایی اسداله     1361/03/03  
5656 محمد صفایی علی اکبر اسلام کربلای 4 1365/10/04 شلمچه
5657 محمدجواد صفایی محمدابراهیم     1359/07/24  
5658 مصطفی صفایی غلام رضا     1361/01/02  
5659 علی شیر صفایی پویا علی     1365/05/16  
5660 رضا صفاییان محمدحسین     1361/02/12  
5661 علی رضا صفاییان میرزاعلی اسلام   1366/12/25  
5662 فرج اله صفائی حشمت اله     1363/03/21  
5663 محمد صفائی اسداله     1364/11/22  
5664 مهدی صفائی یوسف     1360/03/20  
5665 عباس صفائی قصرالدشتی عبدالرضا     1361/01/07  
5666 محمود صفائیان رضا     1365/10/19  
5667 چنگیز صفدرنژاد ناصر اسلام نصر 4 1366/04/08 ماووت
5668 حاجی صفدری فلک ناز اسلام بمباران هوایی 1366/06/18 کرند غرب
5669 شهریار صفر اروج علی     1367/01/24  
5670 غلامرضا صفرپور حسین     1300/00/00  
5671 محمود صفرپور محمد     1361/01/02  
5672 یوسف صفرپور حسن   تک دشمن 1367/03/16 میمه
5673 سعید صفرپوردالینی حسن     1367/01/21  
5674 احمد صفرپورقلاتی جهانشاه     1362/02/17  
5675 اسداله صفرزاده محمد     1360/07/07  
5676 حسن صفرزاده حسین     1363/12/26  
5677 حسین صفرعلی صفرعلی     1300/00/00  
5678 اسداله صفری اقاجان     1361/08/24  
5679 اسماعیل صفری سلمان     1366/07/01  
5680 بهرام صفری محمدعلی اسلام   1367/04/22 موسیان-شرهانی
5681 بهروز صفری بمان علی     1361/01/04  
5682 پولاد صفری غلام علی اسلام   1361/04/23 جنوب فکه
5683 جابر صفری ابراهیم     1362/02/15  
5684 جعفر صفری صفر     1362/12/18  
5685 حسن صفری عبدالحسین     1361/01/02  
5686 سلیمان صفری محمد اسلام   1362/08/01 مهران
5687 سیدمحمد صفری علی اکبر     1366/11/01  
5688 عبدالحسین صفری عبدالکریم     1365/05/05  
5689 عبدالرسول صفری قدم اسلام کربلای 4 1365/10/04 ام الرصاص
5690 علی صفری حسن اسلام بیت المقدس 3 1366/12/26 ارتفاعات کوجار
5691 علی رضا صفری بهمن     1361/09/21  
5692 غلامعلی صفری صفر     1361/04/23  
5693 ماشااله صفری عبدالحسین     1361/08/22  
5694 محمد صفری غلام علی اسلام شکستن محاصره پاسگاه مرزی 11/05/1366 سر دشت
5695 مسلم صفری برات     1379/03/04  
5696 نوراله صفری نظام     1357/11/17  
5697 مسعود صفری امیری رضا     1365/07/27  
5698 احمد صفری حسن آبادی محمد اسلام   1366/09/11 شلمچه
5699 جواد صفری حیدرآبادی لطف اله     1361/08/23  
5700 مجید صفری خو علی جان اسلام   1366/03/27 شلمچه
5701 نصیر صفری دارنجانی داراب     1365/06/29  
5702 داود صفری سروستانی محمد     1366/01/10  
5703 محمد صفری طسوجی کرم اسلام فتح المبین 1361/01/04 دشت عباس
5704 حمید صفری فرودی خدارحم اسلام کربلای5 1365/11/04 شلمچه
5705 قاسم صفری نژادفرد ناصر     1380/05/18  
5706 عبدالرسول صفریان قطب آبادی امیدعلی     1361/08/11  
5707 یعقوب صفوی محمدحسین     1360/06/27  
5708 صمد صفی الهی صدراله     1362/01/22  
5709 علی رضا صفی خانی غلام حسین     1360/07/09  
5710 علیرضا صفی خانی غلامعلی اسلام رمضان 31/04/1361  
5711 غریب صفی خانی فرخ     1365/10/20  
5712 معصومعلی صفی قلی محمد     1361/08/10  
5713 محمدحسین صلاح رضا     1361/02/10  
5714 اسماعیل صلاح مطلق محمد     1367/04/21  
5715 جعفر صلاحی غلامرضا     1359/07/06  
5716 علی ضامن صلاحی صفرعلی     1365/10/04  
5717 فتح اله صلاحی محمد اسلام   1366/06/25 محور ابادان -ماهشهر
5718 یحیی صلح جو یوسف     1361/06/05  
5719 باقر صمدی علی محمد     1366/12/30  
5720 حبیب اله صمدی حمزه     1363/10/15  
5721 مسعود صمدی میرزاجان     1361/08/22  
5722 سبزعلی صمصامیان سرافراز     1367/04/04  
5723 علی صمیمی زین العابدین     1365/10/20  
5724 غلام رضا صمیمی محمد     1361/08/22  
5725 مهران صمیمی ناصر     1364/12/20  
5726 نادر صمیمی ناصر     1362/05/01  
5727 احمد صنعتی غلام حسین اسلام والفجر8 1364/11/21  
5728 مسعود صنعتی عبدالرضا     1363/12/26  
5729 محمدهادی صنیع جهرمی ابوالقاسم     1365/10/04  
5730 محمدمهدی صولتی اکبر     1366/08/08  
5731 بهروز صیادجمشیدی یوسف     1365/09/19  
5732 علی صیادفتوت عباس     1365/08/01  
5733 غلام علی صیادنژاد بهزاد     1361/05/08  
5734 جمیل صیادی شیخ علی     1300/00/00  
5735 سعداله صیادی درویش علی اسلام محرم 1361/09/05 شرهانی
5736 علی محمد صیافان ابوالقاسم     1364/04/20  
5737 قاسم صیفی عبدعون     1300/00/00  
5738 علی ضامن دهقان حسن     1359/09/13  
5739 حاج احمد ضامنی اکبر     1361/05/11  
5740 عبدالرسول ضربی شکراله     1367/03/15  
5741 حجت اله ضرغامی دشتی اسلام درگیری با دشمن 1364/03/31 چارگاه مهاباد
5742 ابوالقاسم ضعیف تن اسداله     1367/01/30  
5743 اسداله ضعیف تن شیرزاد     1367/01/30  
5744 عبدالطاهر ضیایی محمدرضا اسلام کربلای 5 1365/11/07 شلمچه
5745 قاسم ضیایی عباس     1365/11/07  
5746 غلام رضا ضیایی پور حسن     1365/04/01  
5747 ابراهیم ضیایی قطب آبادی اسماعیل     1367/02/18  
5748 پژمان ضیاییان حسین     1372/12/06  
5749 سیدمحی الدین ضیائی سیدعبدالحسین     1361/09/04  
5750 چنگیز ضیغم عوض     1367/02/15  
5751 پرویز ضیغمی عوض     1366/07/16  
5752 مسیح ضیغمی حیدر     1361/01/05  
5753 احمد طارمی گرجی     1364/03/02  
5754 محمدمهدی طارمی اسداله     1360/07/27  
5755 علی طالب پور سعدی     1365/10/04  
5756 عین اله طالب زاده غلام علی     1359/12/16  
5757 احمد طالبی محمد اسلام   1365/04/10 مهران
5758 سیدصدراله طالبی سیدنصراله اسلام   1361/01/21 فکه
5759 غلام رضا طالبی رمضان     1365/10/29  
5760 محمود طالبی محمد     1300/00/00  
5761 منصور طالبی اصغر     1367/03/04  
5762 خوبیار طالبی پل آبگینه مختار     1365/06/17  
5763 خسرو طالبی زاده خداکرم     1360/09/08  
5764 علی رضا طالبی گنجه گرگ علی     1366/01/22  
5765 حمیدرضا طالعی عزیز     1365/10/29  
5766 عبدالمحمد طالعی حبیب اله     1360/09/08  
5767 صفرعلی طاهربد هیبت اله     1367/03/04  
5768 محمد طاهرخانی غلام رضا     1374/09/26  
5769 عبداله طاهرزاده میرزا اسلام شرهانی 1363/07/16 شرهانی
5770 ابوالحسن طاهری مرتضی     1362/01/21  
5771 احد طاهری حمداله     1365/10/22  
5772 اصغر طاهری علی حسین     1365/11/03  
5773 آیت اله طاهری کرامت     1365/10/25  
5774 بهرام طاهری محمد     1359/10/20  
5775 حبیب طاهری علی     1365/10/04  
5776 حسن طاهری درویش     1365/03/11  
5777 حسن علی طاهری علمباز اسلام   1366/04/12 پاسگاه زید
5778 حسین طاهری محمد     1365/10/04  
5779 حیدر طاهری محمد     1362/01/15  
5780 داراب طاهری حاجی آقا   محرم 1361/09/02 فکه
5781 رامین طاهری غلامرضا     1357/05/28  
5782 سجاد طاهری بهروز     1382/11/07  
5783 صفرعلی طاهری حسینعلی اسلام والفجر 2 /حاج عمران 1362/05/10 حاج عمران
5784 صمد طاهری محمد اسلام   1365/10/04 شلمچه
5785 عباس طاهری غلام علی     1365/12/13  
5786 علی طاهری صفدر     1365/06/05  
5787 غلامرضا طاهری سردار     1357/05/28  
5788 فرزاد طاهری غلام رضا     1357/05/28  
5789 فرشاد طاهری غلام رضا     1357/05/28  
5790 محمدرحیم طاهری محسن اسلام کربلای8 1366/01/20 شلمچه
5791 محمود طاهری نصیر     1360/07/05  
5792 مسعود طاهری محمدحسن     1365/10/04  
5793 مظفر طاهری مراد     1364/03/26  
5794 منصور طاهری غریب     1362/12/27  
5795 موسی طاهری محمدباقر     1366/01/27  
5796 هدایت اله طاهری رمضان اسلام     تهران
5797 یوسف طاهری اصغر اسلام   1367/04/22 فکه
5798 احد طاهری پور محمدنبی     1364/01/12  
5799 سهراب طاهری علیائی طاهر     1361/11/13  
5800 مرتضی طاهریان جهرمی حاجی     11/06/1360 جبهه سر پل ذهاب
5801 فرید طایی عبد     1361/02/21  
5802 سیداسماعیل طباطبایی سیدحسن     1361/01/02  
5803 سیدحسین طباطبایی سیدمحمود اسلام خیبر 1362/12/14 طلائیه
5804 سیدمحسن طباطبایی سیدمصطفی     1365/10/20  
5805 سیدمحمد طباطبایی سیدجعفر اسلام   1360/07/05 آبادان
5806 سیدمحمود طباطبایی سیدجلیل     1361/09/18  
5807 مهرداد طباطبائی شوریجه زنده علی     1363/11/21  
5808 سیدحبیب طبائی محمدکریم     1366/12/28  
5809 محمدرضا طبائی علی اصغر     1361/04/04  
5810 سیدمحمدرضا طبائی زاده سیدمحمود     1363/12/21  
5811 بیژن طبیبی میرزایوسف     1361/12/10  
5812 عبدالحسین طبیبی محمد اسلام   1366/02/11 میمک
5813 رضا طحان حسین اسلام کربلای 5 1365/10/19 شلمچه
5814 نظرعلی طرف دار شاه نواز     1361/08/26  
5815 بهروز طریقت محمد اسلام سومار 1367/02/09 سومار
5816 اسماعیل طشت بلند کاظم     1361/06/20  
5817 منصور طفیونی محبعلی     1365/10/06  
5818 قدم علی طلایی قربان     1361/02/11  
5819 ماشااله طلایی ماندنی     1365/11/09  
5820 ولی طلایی رضا     1365/11/02  
5821 علی طلعتی محمد     1367/03/06  
5822 عیسی طلعتی غلام رضا     1365/05/30  
5823 محمدعلی طلوع معصومعلی اسلام   1360/09/24 تنگ چزابه
5824 ساسان طوبائی علی     1365/08/22  
5825 محمد طوفانی اکرم     1365/09/30  
5826 ابراهیم طهماسبی علی رضا     1367/04/04  
5827 اسماعیل طهماسبی اسفندیار اسلام   1366/01/27  
5828 افراسیاب طهماسبی سیاه     1363/01/07  
5829 امیرهوشنگ طهماسبی خسرو     1364/11/23  
5830 امین اله طهماسبی مهدی     1363/12/13  
5831 جمال طهماسبی سمیع     1362/11/27  
5832 حسین قلی طهماسبی زکی     1365/06/06  
5833 حمیدرضا طهماسبی طمراث     1365/10/20  
5834 شهباز طهماسبی امیرمختار اسلام کربلاي 2 11/06/1365 اشنويه
5835 صابر طهماسبی یونسعلی اسلام   1367/04/22 فکه
5836 ضرغام طهماسبی لهراسب اسلام بدر 1363/12/26 شرق دجله جزیره مجنون
5837 علی طهماسبی عباس     1366/01/20  
5838 علی مدد طهماسبی امیر     1360/10/12  
5839 غلام رضا طهماسبی حسن اسلام   1367/04/21 فکه
5840 فیض اله طهماسبی بهرام     1364/04/24  
5841 قدرت اله طهماسبی عزیز اسلام   1361/02/19 خرمشهر
5842 قربان علی طهماسبی مهدی     1365/10/19  
5843 مسلم طهماسبی طمراث     1366/09/03  
5844 فرشاد طهماسبی مرادی حسین     1366/01/14  
5845 هوشنگ طهماسبی نگهداری کریم     1365/11/01  
5846 عباس طهمورثی محمدرضا     1366/12/25  
5847 محمدعلی طهمورثی محمدرضا     1363/12/25  
5848 بهزاد طهمورس حسینقلی     1361/04/23  
5849 افراسیاب طیبی علی ناز اسلام   1366/04/11 جزیره مجنون
5850 درویش علی طیبی یوسف اسلام   1362/05/02 حاج عمران
5851 صمد طیبی قربان قلی اسلام کربلای 5 1365/10/19 شلمچه
5852 قدرت اله طیبی یوسف اسلام   1361/01/07 شوش-
5853 لطیف طیبی عبدالعظیم اسلام   1365/10/20 شلمچه
5854 مازیار طیبی محمدحسین     1373/05/31  
5855 منصور طیبی