close
دانلود آهنگ جدید
تدوین سند چشم انداز بخش افزر در افق1415هجری شمسی
تاريخ انتشار: 11 / 02 / 1395 - زمان : 0:28

گزارش اختصاصی افزر نیوز/چشم انداز بخش افزر در افق 1415 هجري شمسی  از زبان مهران منصوری کارشناس سیاسی بخشداری افزر

 

چشم انداز بخش افزر در افق 1415 هجري شمسی  از زبان مهران منصوری کارشناس سیاسی بخشداری افزر

 افزر نیوز/در ابتدای بحث لازم می دانم تعریفی مختصر از توسعه ارائه نمایم. توسعه  به معنای؛ پیشرفت، بسط، ترقی، تسریع رشد اقتصادی و اشتغال، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق می‌باشد. من در مصاحبه ای که با نشریه شما در چاپ قبل داشتم برخی از اصول زیر بنایی که در ابتدای امر توسعه  ضرورت دارد به آن پرداخته شود را بیان نمودم که مختصر آن را به جهت اهمیت، یاد آوری می نمایم: 1-  بافت و توانایی های فکری و سازماندهی هیات حاکمه(مسئولین)  2 - توجه به علم و آموزش و نظام آموزشی 3- نظم  4- شایسته سالاری 5- فرهنگ اقتصادی ( کار کردن و فعالیت و مقدم شمردن اهداف توسعه ای بر منافع شخصی). از آنجا که در ابتدای امر توسعه باید به شناخت و ارزیابی پتانسیل های منطقه پرداخت و با برنامه ریزی  و بهره برداری اصولی از آن، می توان مقدمات حرکت به سوی توسعه را فراهم آورد . برنامه ریزی توسعه به معنای تدبیر برای اتخاذ بهترین تصمیمات برای تامین رفاه و ایجاد ترقی می باشد و هیچ اقدامی برای رسیدن به هدف به نتیجه نمی رسد مگر آنکه شامل برنامه ریزی باشد. برنامه ریزی برای توسعه به عنوان یک فرایند بلند مدت زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که دارای اهداف برنامه ریزی بلند مدت و برنامه خاص کوتاه مدت و هماهنگ با یکدیگر بوده است. در این چند سطر نوشته سعی خواهد شد به صورت خلاصه به برنامه ریزی های صورت گرفته توسط بخشداری افزر که در سالیان آینده، به عنوان نقشه راه که کلیه فعالیت های انجام یافته در بخش افزر به سوی آن جهت گیری خواهد نمود اشاره نمایم.
با بررسی های صورت گرفته عمده ترین پتانسیل های بخش افزر شامل : 1- وسعت جغرافیایی؛ 1500 کیلومتر مربع که به تنهایی حدود نیمی از مساحت شهرستان قیروکارزین را تشکیل می دهد 2- خاک بسیار مرغوب که قابلیت کاشت انواع درختان مرکبات، نخل و کشت انواع محصولات کشاورزی را فراهم می آورد 3- قابلیت پرورش دام و طیور به صورت سنتی و صنعتی با اتکا به مراتع طبیعی فراوان و علوفه های مزارع کشاورزی  4-  دارای 29 نقطه روستایی و یک شهر که با جذب و رشد میزان جمعیت می توان تعداد نقاط شهری را افزایش داد 5- دارای منابع عظیم زیر زمینی گاز 6- نیروی انسانی مستعد و تحصیل کرده 7- دارای موقعیت جغرافیایی عالی که با راهبرد خروج از بن بست و اتصال به شاه راه فیروز آباد - عسلویه  از مزایای این جاده برخوردار خواهد شد.
با توجه به  پتانسیل ها و  قابلیت های بخش افزر، برنامه بلند مدت توسعه در افق سند چشم انداز که به عنوان نقشه راه و هدف که کلیه فعالیت ها در قالب برنامه های میان مدت باید در جهت نیل به آن تنظیم شود و برنامه های میان مدت توسعه کشاورزی و جاده ارتباطی و منابع زیر زمینی به شرح زیر تدوین گردیده است:
برنامه بلند مدت توسعه برای بخش افزر:
    با توکل به خدا و در پرتو عزم همه جانبه مسئولین و همه اقشار مردم افزر و اتحاد و کوشش برنامه ریزي شده و مدبرانه در مسیر خروج بخش افزر از رکود و نیل به توسعه یافتگی همه جانبه، این بخش در افق چشم انداز سال 1415هجری شمسی، چنین ویژگی هایی خواهد داشت:    توسعه یافته، با رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل با بهره گیری از پتانسیل های موجود، دارای جمعیت  40000 نفر، دارای حداقل سه نقطه شهری با مرکزیت مادر شهر افزر، افزایش تعداد بانک های موجود در شهر افزر به واسطه اقتصادی شدن منطقه و جلوگیری از خروج سرمایه و بکارگیری آن در جهت عمران و آبادی بخش افزر، افزایش قابل توجه کارگاههای صنعتی و تعداد مراکز تجاری و رفاهی و خدماتی به دلیل بازار مصرف 40000 نفره .
برنامه های میان مدت توسعه:
بخش کشاورزی :   با توجه به پتانسیل های ذکر شده، بخش کشاورزی نقش تعیین کننده و موتور محرکه در توسعه اقتصادی بخش افزر را داراست و در آینده نیز نقش اصلی را ایفا خواهد نمود. با توجه به تعداد 30 روستای بخش افزر و اشتغال حدود 80 درصد از مردم افزر در بخش کشاورزی و نقش بالای آن در معیشت مردم، رشد آن تاثیر مهمی در کاهش فقر و تاثیر مستقیمی در رشد سریع اشتغال دارد. از این رو توسعه اقتصادی بخش افزر ارتباط نزدیکی با توسعه اقتصاد کشاورزی دارد، زیرا درآمدهای حاصل از این بخش موجبات رونق گرفتن بخش های تجاری، خدماتی و صنعتی را فراهم خواهد نمود. از آنجا که خشکسالی در سالیان اخیر و افت شدید آبهای زیر زمینی صدمات شدیدی به کشاورزی و باغداری منطقه وارد نموده است و به جهت اهمیت احیای دوباره آن، با تلاش های صورت گرفته بخش افزر جزو شش دشت بحرانی در نظر گرفته در استان فارس برای اجرای طرح پایلوت احیای مجدد آبهای زیر زمینی قرار گرفت و اعتباراتی که از جانب وزارت نیرو برای اجرای پروژه های تغذیه مصنوعی تعلق خواهد گرفت و با بهره گیری از آب سد سلمان فارسی که  از طریق فاینانس کشور چین و با مطالعات جدید و از طریق لوله ، مساحت 6500 هکتار از اراضی کشاورزی را تحت پوشش آبیاری قرار خواهد داد. امید است که در آینده نزدیک با پیگیری هایی که جهت تسریع در  بهره برداری از این پروژه ها صورت خواهدگرفت، بخش کشاورزی بتواند با استفاده از تمام توان و ظرفیت خویش نقش اصلی موتور محرکه توسعه مد نظر در افزر سال 1415هجری شمسی را به پیش ببرد.
راه ارتباطی:   پس از بخش کشاورزی، راه ارتباطی نقش دوم را در جهت هدایت بخش افزر به سمت افق سند چشم انداز1415 هدایت خواهد نمود، زیرا راه به عنوان زیر ساخت اصلی نقشی مهم در توسعه و آبادانی مناطق دارد و موفقیت برنامه های توسعه کشاورزی و اقتصادی بستگی به وجود یا فقدان راه ارتباطی دارد. از جمله مهمترین مزایای راه ارتباطی: 1-  امنیت و کاهش زمان و هزینه مسافرت  2-  رونق اقتصادی منطقه با منتقل کردن محصولات کشاورزی و باغی از طریق جاده به شهر برای فروش  3-  موجبات ارتباط بیشتر اقتصادی و اجتماعی مردم در منطقه و با مناطق همجوار 4-  رونق داد و ستد میان روستا و شهر و موتور محرکه تولید به دلیل وجود بازار فروش گسترده در شهرهای بزرگ 5-  رشد سریع شهرها به دلیل قرار گرفتن در مسیر راه پر رفت و آمد.  
اگر می خواهیم بخش افزر از رونق برخوردار شود و به توسعه مد نظر افق سند چشم انداز 1415 نائل شود نباید از توسعه جغرافیایی به سمت جاده های ارتباطی اصلی غافل شد و از آن به سادگی گذشت، چون به دلیل مزایای ذکر شده و با متصل شدن بخش افزر به شاهراه فیروزآباد-عسلویه و خروج از بن بست، در اسرع وقت سبب تسریع در شکوفایی و رشد بخش افزر خواهد شد. ارتباط بخش افزر به این شاهراه سبب کوتاه شدن مسیر ارتباطی شهرهای فسا، استهبان، نی ریز ، جهرم و استان کرمان جهت دسترسی به قطب انرژی ایران یعنی عسلویه و کنگان خواهد شد و مزایای این ارتباط با عبور و مرور مسافر و بارهای ترانزیتی، نقش موثری در رشد بخش افزر ایفا خواهد نمود. هم اکنون مطالعات اولیه این راه که شهر افزر را با طی 27 کیلومتر به دهستان هنگام متصل خواهد نمود انجام یافته که این مسیر ارتباطی مورد بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی نیز قرار گرفته است و امید است که در سالیان آینده با درنظر گرفتن اعتبارت برای شروع عملیات راهسازی بتوان بخش افزر را از بن بست تاریخی اش نجات داد.
منابع زیر زمینی:  بخش افزر به دلیل قرار گیری بر روی مخازن عظیم زیر زمینی که بهره برداری از آن می توان میتواند نقشی عظیم در تحول شهرستان قیرو کارزین و بخش افزر ایفا نماید زیرا این بخش دارای پتانسیل های زیادی برای اشتغال زایی مستقیم و به صورت غیر مستقیم نیز موجبات رونق گرفتن کلیه فعالیت های اقتصادی در بخش افزر را فراهم خواهد نمود. هم اکنون پیگیری هایی برای جذب سرمایه گذار و بهره برداری از این منابع در جریان می باشد که با به نتیجه رسیدن این پیگیری ها امید است که این بخش نیز بتواند  به کار ویژه خود برای  رونق و شکوفایی بخش افزر بپردازد.
در پایان همان طور که مردم شریف افزر می دانند برخی عوامل حاشیه ای مانع از رشد این بخش و عقب ماندگی آن در طول سالیان طلایی گذشته گردید و چون زمان به سرعت در حال گذر می باشد لحظه لحظه آن باید غنیمت شمرده شود، زیرا اگر در ابتدای مراحل یک بیماری به فکر علاج آن باشیم مطمئنا می توان با هزینه و زحمت کمتر و قبل از وخیم تر شدن اوضاع، به درمان آن پرداخت و اگر امروز به فکر نباشیم هر سال حسرت سال قبل را خواهیم خورد. در ابتدا باید با آگاهی از نقطه ضعف های گذشته و یافتن پاسخ برای علت های آن ضعف و به دور انداختن افکاری که نتیجه مطلوبی به ارمغان نیاورد و با اعتماد به نفس و باور به اینکه بخش افزر تنها به دست مردم آن ساخته خواهد شد، به چاره اندیشی پرداخت. باید به این نکته واقف شویم که توسعه به دست انسان های آگاه، دلسوز و فعال صورت خواهد گرفت و با همراهی، اتحاد و سرلوحه قرار دادن اهداف بلند مدت سند چشم انداز توسعه، مطمئنا می توان شاهد دستیابی به هدف، زودتر از زمان مقرر گردید. از آنجا که توسعه یک شبه حاصل نمی شود و نیاز به زحمت و عرق ریختن دارد، مردم و مسئولین دلسوز می بایست با همراهی یکدیگر و از آنجا یک دست به تنهایی صدایی ندارد، باید دست به دست هم دهیم به مهر میهن خویش را کنیم آباد.

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را در باره ی این خبر بنویسید.

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


<\/h1>