تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:56

روﺳﺘﺎي ﮐﺮﮐﻮﯾﻪ

1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):

ﻣﺮد: 254 ، زن:296

2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:

ﺑﺎﻻي 90 درﺻﺪ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ

3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:

ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ - ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ

برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....

روﺳﺘﺎي ﮐﺮﮐﻮﯾﻪ

1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):

ﻣﺮد: 254 ، زن:296

2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:

ﺑﺎﻻي 90 درﺻﺪ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ ﺑﺎﺳﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ

3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:

ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ - ﮔﻠﯿﻢ ﺑﺎﻓﯽ

4- اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري:

داﻣﺪاري – ﮐﺸﺎورزي – ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺸﺎورزي

5-ﺷﻐﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ: ﮐﺸﺎورزي

6-ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ(ﺣﺪود ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ اﻋﻢ از ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ- ﺗﺠﺎري- ﮐﺸﺎورزي):

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 10 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن- ﺗﺠﺎري: ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 20ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن - ﮐﺸﺎورزي: ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر8 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن

7-ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ(ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم):

ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي ﺷﻌﺒﻪ اﻓﺰر-8 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي – ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﻓﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ 140 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

8- ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ روﺳﺘﺎ:

25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

9-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ(ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم):

25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

10-ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي:

ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﻞ اﺳﻼم آﺑﺎد

11-ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ: 15 واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ

12-ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﺣﻮاﻟﯽ روﺳﺘﺎ(اﻋﻢ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ- ﻣﻌﺎدن.....):

ﺑﻠﻮك زﻧﯽ – ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﺷﻬﺮداري ﻗﯿﺮ

13- ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد:

ﮔﻨﺪم- ذرت- ﻟﻮﺑﯿﺎ

14-وﺿﻌﯿﺖ داﻣﺪاري در روﺳﺘﺎ :

ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را در باره ی این خبر بنویسید.

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


<\/h1>