تاريخ انتشار: 02 / 08 / 1392 - زمان : 12:59

روﺳﺘﺎي اﺳﻼم آﺑﺎد
1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):
ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ: 650 ﻣﺮد: 320 زن: 330 ﻓﻌﺎل: 420 ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل: 130
2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:
23 ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺴﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:
ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ
4- اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري:
داﻣﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ – ﮐﺸﺎورزي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه
برای مشاهده ی متن کامل به ادامه ی مطلب مراجعه نمایید....
روﺳﺘﺎي اﺳﻼم آﺑﺎد
1-ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ(ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل):
ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ: 650 ﻣﺮد: 320 زن: 330 ﻓﻌﺎل: 420 ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل: 130
2-وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮاد:
23 ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺴﻮاد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
3-ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﯿﺎء:
ﻗﺎﻟﯽ ﺑﺎﻓﯽ
4- اوﻟﻮﯾﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري:
داﻣﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ – ﮐﺸﺎورزي ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه
5-ﺷﻐﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﺮدم روﺳﺘﺎ:
ﮐﺎرﮔﺮي
6-ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ(ﺣﺪود ﻗﯿﻤﺖ زﻣﯿﻦ اﻋﻢ از ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ- ﺗﺠﺎري- ﮐﺸﺎورزي):
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 100000 ﻫﺰار رﯾﺎل- ﺗﺠﺎري: ﻫﺮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 150000 ﻫﺰار رﯾﺎل- ﮐﺸﺎورزي: ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر
100000000 ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
7-ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ(ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم):
ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﺎورزي ﺷﻌﺒﻪ اﻓﺰر(ﻣﺮﻧﺪ)
8- ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻪ روﺳﺘﺎ:
25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
9-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ(ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم):
25ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ
10-ﻗﺪﻣﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي:
اﻣﺎﻣﺰاده و ﭘﻞ اﺳﻼم آﺑﺎد
11-ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ:
4 ﺑﺎب ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
12-ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻔﯽ ﺣﻮاﻟﯽ روﺳﺘﺎ(اﻋﻢ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ- ﻣﻌﺎدن.....):
ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻨﻮب ﺳﺎزه 2 – ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﺷﻬﺮداري ﻗﯿﺮ واﻗﻊ در 3 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي
13- ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﮔﻨﺪم- ﺟﻮ- ذرت- ﮐﻨﺠﺪ
14-وﺿﻌﯿﺖ داﻣﺪاري در روﺳﺘﺎ:
ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ

مطالب مرتبط
دیدگاه خود را در باره ی این خبر بنویسید.

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی


<\/h1>